Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Het nieuwe bestuur

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog
2007: verwachtingen bevolking

Op zondag 3 december 2006 stelde de nieuwe VLD-Vivant-sp.a-Spirit-Groen!-meerderheid de personen voor die het nieuwe schepencollege zal vormen. Op deze bladzijde komen, na het verslag van de persconferentie, eventuele wijzigingen omdat gekozenen hun plaats overlaten, en (zo vlug mogelijk) een beeld van het beleid dat de verschillende schepenen de komende zes jaar voor ogen hebben.

nieuwe schepencollege - CD&V- en VLD-wijzigingen - OCMW- en politieraad

De 'definitieve' samenstelling van de gemeenteraad , na alle verschuivingen als gevolg van onder meer de installatie van de OCMW-raad, is eigenlijk pas na de gemeenteraadszitting van 5 februari gekend.
In afwachting geldt de lijst van de verkozenen (zie hier) en de wijzigingen die hieronder al zijn opgenomen.

 

2 januari 2006

De OCMW- en politieraadsleden

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werden de negen OCMW- en zeven politieraadsleden gekozen. De komende weken kan de samenstelling van al deze raden nog wel wijzigen om uiteindelijk te komen tot wat hier eerder al is aangekondigd.

 

Voor de OCMW-raad werden gekozen:

Gunther Cooreman, Marleen Lateir, Ingrid Rogiers, Rita Sichien, Annelies Van Driessche (VLD), Martha Tackaert, Sabrina De Taye, Marleen Van de Velde en Bart Van Malderen (CD&V).

Voor de politieraad:

An Van Driessche, Michel Van der Haegen, Carine Meyers,  Anne-Marie De Lausnay (VLD), Francky Verhofstadt, Tanja Vis en Steven Baeyens (CD&V).

 

4 december 2006

Wijzigingen bij CD&V en bij VLD

De CD&V-kandidaten werkten een voorstel uit over wie al dan niet waar zal zetelen. Het partijbestuur zal dit voorstel midden december bespreken.

 

Het voorstel:

bullet

huidig burgemeester Jan Willy Van Sande en schepen Julien Spruyt nemen geen mandaat op en worden opgevolgd door Tania Vis en Raf Maes

bullet

schepen Robert Audenaert, die tweede opvolger was voor de gemeenteraad, verkiest het OCMW, waar hij na een halve legislatuur zou worden opgevolgd door Marleen Abbeel

bullet

huidig raadslid Bart Van Malderen zou oppositieleider worden in het OCMW, en in de gemeenteraad plaats laten voor Patrick Van Malderen

bullet

Sanne Thibau zetelt noch in gemeente-, noch in OCMW-raad en wil zich verder inzetten in de jeugdraad

bullet

Erna Peelman gaat naar de OCMW-raad.

Dit voorstel moet dus nog de goedkeuring krijgen van het partijbestuur.

 

Bij de VLD raakten vandaag nog enkele wijzigingen gekend. Gunther Cooreman (OCMW-voorzitter) en Marleen Lateir laten hun plaats in de gemeenteraad aan Willy De Coster en Piet Vandoolaeghe.

 

 

3 december 2006

De nieuwe ploeg stelt zich voor

 

Ploegwerk, aandacht voor heel de bevolking zonder te kijken naar de stempel die mensen dragen, zorg voor de sociale noden: dat waren zowat de sleutelwoorden in wat de nieuwe burgemeester De Gucht  over het beleid nieuwe stijl al kon geven. Hij gaf nog mee dat hij - zolang hij minister is - mee zal helpen om de lijnen uit te stippelen, maar dat de mandatarissen het beleid bepalen en uitvoeren. Een mogelijke herverdeling van de bevoegdheden, op het moment dat hij niet meer in de regering zou zitten, noemde hij een hypothetisch probleem. Hij is alvast van plan om zich de komende maanden fel in te zetten in om ook in die streken van Oost-Vlaanderen waar de VLD minder sterk staat bij de komende verkiezingen ("Ik ga er van uit dat dit in juni is") een goed resultaat te halen.

 

Dienstdoend burgemeester Katja GabriŽls benadrukte dat zij niet de strovrouw van De Gucht wordt, maar zijn steun bij het bepalen van het beleid toch belangrijk te vinden. Zij riep alvast op tot wederzijdse openheid tussen bestuur en bevolking, maar vraagt ook wat respijt, ook al omdat men nu nog niet echt kan bepalen wat mogelijk is: vanuit de oppositie kan men nog niet alle dossiers inkijken. "Onze deuren staat open voor vragen. Met een bekwame ploeg mensen willen we de taak opnemen en zo goed mogelijk vervullen. Wat het programma betreft, we willen niet aankondigen waar we niet zeker van zijn het te kunnen uitvoeren. Daarom, geef ons nog wat tijd om het programma  met kennis van zaken op te maken." De nieuwe ploeg moet ten laatste eind maart een meerjarenplanning en een begroting kunnen voorstellen.

 

Wim Arbijn, die sp.a in het schepencollege vertegenwoordigt, bevestigde het belang van als een ploeg elkaar loyaal te ondersteunen. Voortgaande op de verkiezingsprogramma's van beide kartels is hij er gerust op dat het sociale voldoende aan bod zal komen. Gunther Cooreman beloofde dat deze ploeg meer zal communiceren en vlugger informeren. In de rand van de persconferentie werd duidelijk dat hij statutair opgelegd bij opname van een schepenambt het VLD-voorzitterschap moet opgeven. Daarna moet er binnen de drie maanden  een opvolger zijn.

 

De nieuwe meerderheid bevestigde vanmorgen wat eigenlijk al langer in 'de wandelgangen' rondging. Men gaf alvast toe dat het niet ideaal was om - na het bereiken van het akkoord hierover - toch nog zo'n veertien dagen te wachten met de officiŽle bekendmaking. Onder meer het leggen van contacten met gemeentelijke ambtenaren en met organen en verenigingen die bij de uitvoering van een beleid nodig en nuttig zijn, werd daardoor vertraagd. De nieuwe communicatieschepen beloofde alvast voortaan sneller te informeren, va de pers maar ook via andere kanalen.


De bevoegdheden: (met wijziging op +- 12/1/2007: communicatie van Cooreman naar GabriŽls)

Karel De Gucht:    (indien het decreet dat de combinatie met ministerschap moet toelaten tijdig door de kamer geraakt): voorzitter van de gemeenteraad

Katja GabriŽls:     zolang Karel De Gucht minister is: waarnemend burgemeester, en dus ook bevoegd voor politie, brandweer, burgerlijke stand en personeel
                                financiŽn; ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie

Anne-Marie De Lausnay: cultuur: landbouw-polders-dijken; groenplaning; middenstand; lokale economie

Renť Kets:            toerisme (en eendenkooi); onderwijs: vorming; patrimonium; huisvesting

Julien Wettinck:    openbare werken; algemeen onderhoud; begraafplaatsen; kerkfabrieken; feestelijkheden

Tom Temmerman: sport; jeugd; kinderopvang; volksgezondheid; ontwikkelingssamenwerking

Wim Arbijn:           milieu, verkeer; mobiliteit; informatica

Gunther Cooreman: voorzitter OCMW; sociale zaken; senioren; tewerkstelling; 

 

Het staat ook al vast dat Carine Meyers voorzitter wordt van bouwmaatschappij Hulp in Woningnood.

 

 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

jeugd

toerisme

gemeente

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 15/02/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.