gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 verkiezingen 14-10-2018

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
14-10-18: uitslagen en reacties
14-10-18: vragen aan lijsttrekkers
14-10-18 vragen aan de raadsleden
14-10-18 vragen aan kiezers
14-10-18: vragen aan de partijen

 

 

 

De aanloop naar de verkiezingen van oktober 2018 lijkt langer dan die van vorige gemeenteraadsverkiezingen, zowel plaatselijk als nationaal.
Plaatselijk startte al zeker één partij al voor de vakantie van 2017 haar deur-aan-deurbevraging naar wat de bevolking vindt.
De gemeentelijke jeugdraad zette in september 2017 een eigen enquête op hun website.
In de week van 14 oktober 2017 haalde Radio 1 verschillende burgemeesters naar de studio om over de lokale problemen te praten.

nkb informatief wil zoals bij de vorige keren helpen om de kiezers zo goed mogelijk in te lichten en hen te betrekken.
Zodat iedereen met meer kennis zelf kan uitmaken wie men als 'vertegenwoordiger in de gemeenteraad' wil.
Maar ook om de partijen en kandidaten duidelijk te maken wat men van hen verwacht.

Dit zal opnieuw gebeuren door vragen te stellen, via vragen aan de partijen, de huidige gekozenen, de kandidaten en ook aan de kiezers.
Hierbij zal ook de facebookgroep 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar' regelmatig worden gebruikt.
Vragen en antwoorden kunnen ook naar 'nkb informatief' worden gemaild of in de bus gestopt (E. Hertecantlaan 25). Op deze website worden de antwoorden gepubliceerd.

Dit kan enkel als iedereen, zowel partijen, politici als kiezers hier actief aan deelnemen, door vragen te stellen en/of ze te beantwoorden, door er over te praten en anderen aan te zetten hier of op de facebookgroep te komen lezen en mee te doen.

Omdat democratie een werkwoord is.

Toch nog even deze afspraak: de redactie moet weten wie de antwoorden instuurde, maar is bereid (als het echt niet anders kan) om de naam van de inzender niet mee te publiceren. Zoals steeds: beledigingen worden geschrapt, te lange reacties ingekort.

Ander verkiezingsnieuws - 1. Vragen aan de burgers (oktober 2017 en later) - 2. Vragen aan de partijen (december 2017) - 3. Vragen aan de gemeenteraads- en OCMW-raadsleden (april 2018) - 4. Vragen aan de schepenen (juni 2018) - 5. Vragen aan de partijen over onderwerpen die burgers belangrijk vinden (augustus/september 2018) -
6. Vragenuur met lijsttrekkers op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar' (13 september)

6. Vragenuur met lijsttrekkers op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'

De  lijsttrekkers van de partijen waarvan toen was geweten dat ze aan de verkiezingen zouden deelnemen (van Vlaams Belang was dat pas op 15 september geweten), beantwoordden op 13 september vragen van de leden van 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'. Je kan nog altijd reageren. Klik in dit bericht op het onderwerp waarvan je de antwoorden en reacties wil lezen, en er eventueel iets aan wil toevoegen.

5. Vragen aan de partijen over onderwerpen die burgers belangrijk vinden

De partijvoorzitters kregen midden augustus een lijst, opgemaakt samen met enkele leden van 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar', met onderwerpen die in 2012 en vooral recenter regelmatig aan bod komen.

De standpunten van de partijen werden tegen 1 september verwacht, anderhalve maand voor de verkiezingen.

De ontvangen antwoorden staan hier.

4. Vragen aan de schepenen

Er was op ‘inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar’ een vraag naar wat de huidige beleidsvoerders hebben gedaan.
Naar aanleiding daarvan kregen de burgemeester en schepenen midden juni de volgende vragen:

- Hoopte je voor de verkiezingen om burgemeester/schepen te worden?

- Had je al ervaring met de bevoegdheden die je kreeg?
Indien ja: welke? Indien nee: hoe heb je dat kunnen opvangen?

- Heb je kunnen uitvoeren wat je van plan was? Eventueel wat niet (en waarom)?

- Wat beschouw je als je voornaamste verwezenlijking in deze legislatuur?
(Je mag dus ook iets nemen dat nog in 2018 zal worden gerealiseerd)

- Wat is volgens jou de voornaamste verwezenlijking van het gemeentebestuur in deze legislatuur?
(Je mag dus ook iets nemen dat nog in 2018 zal worden gerealiseerd)

- Wat wordt/worden de voornaamste uitdaging(en) voor Berlare na de verkiezingen?

- Verwacht je burgemeester/schepen te blijven na de verkiezingen?
Met dezelfde bevoegdheden, of liever een andere (welke)?

Een schepen die niet meer opkomt, wou niet meer antwoorden.

3. Vragen aan de gemeenteraads- en OCMW-raadsleden

Op zes maand van de gemeenteraadsverkiezingen antwoorden de huidige gemeente- en OCMW-raadsleden op deze vragen:

Vragen aan gemeenteraadsleden:

1.    Wat was uw reactie toen bleek dat u in 2012 was gekozen?

2.    Met welke betrachtingen bent u in de gemeenteraad gestapt, wat hoopte u te bereiken?

3.    Wat zou u tijdens de laatste maanden van deze legislatuur nog gerealiseerd willen zien?

Vragen aan OCMW-raadsleden:

1.    Had u liever in de gemeenteraad gezeten?

2.    Wat is volgens u de voornaamste taak van de OCMW-raad?

3.    Hoe zag u uw rol in de OCMW-raad, en kon u die ook vervullen?

Vragen aan gemeenteraads- en OCMW-raadsleden:

1.    Wat wordt het voornaamste gevolg van de samensmelting van gemeenteraad- en OCMW-raad?

2.    Weet u nu al of u aan de volgende verkiezingen wilt deelnemen?

3.      Is uw visie op politiek, en gemeentepolitiek in het bijzonder, intussen veranderd? Zowel bij ja of nee: graag wat uitleg.

En graag ook: welke partij/en zal/zullen vanaf januari 2019 de meerderheid uitmaken?

De antwoorden staan hier, in volgorde van ontvangst.

2. Vragen aan de partijen - over de interne organisatie, voorbereiding verkiezingen, rol partijen, democratie

Hoe werken de plaatselijke partijen eigenlijk? En hoe worden programma's, verkiezingslijsten opgemaakt? Dit zit vervat in deze vragen aan de voorzitters van de partijen die in deze gemeente actief zijn, aan de politici die als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen en aan de gekende 'oprichters' van eventueel nieuwe partijen. Hun antwoorden worden later deze maand verwacht. Vragen en antwoorden komen hier, in volgorde van ontvangst.

1. Vragen aan de burgers -

* over de mogelijke coalitie (14 maart)

* over de bijna voorbije legislatuur

De partijen zijn nog volop bezig aan het schrijven van hun programma, aan het volmaken van hun kandidatenlijst.
Het is dus het moment om de plaatselijke politici mee te geven wat men denkt over de bijna afgelopen legislatuur, wat men van hen verwacht voor de volgende zes jaar. Daarom deze vragen. Een eerste reeks gaat over de huidige legislatuur. Er komt één vraag tegelijk hier en op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.

- Vind je dat de partijen in de meerderheid hebben gebracht wat ze hebben beloofd? Eventueel of ze meer deden dan verwacht? Of minder?
 

- Welke beslissing of initiatief vind je het meest geslaagd? Welke het minst? (Uiteraard gaat het over beslissingen met invloed op de toekomst van de mensen die in deze gemeente wonen)

 

- Wat vind je van de wijze waarop de oppositie heeft gewerkt, heeft geïnformeerd?


Antwoorden kan via
het gebruikelijke mailadres of via 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.
Hou je
antwoord kort (max. 10 regels per vraag).
Alle antwoorden komen op deze pagina, om later gemakkelijk terug te vinden.

Ander verkiezingsnieuws (jongste nieuws bovenaan)

bullet17 september: voorstelling door sp.a/Groen
bullet14 september: programma- en kandidatenvoorstelling N-VA en OBU Vooruit
bullet13 september: vragenuur op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar' met de (toen gekende) lijsttrekkers.
bullet10 september: het is de beurt aan Gemeentebelangen om te laten weten wie op de lijst staat, wat hun prioriteiten zijn.
bullet7 september: SVV of Stem van 't volk laat zien wie het is en wat het wil
bullet31 augustus: CD&V stelt haar kandidatenlijst en de programmaspeerpunten voor. Meer. Open VLD maakt de nog ontbrekende naam voor plaats 17 gekend.
bullet14 juli: N-VA maakt de lijsttrekker en enkele namen bekend. Meer.
bullet10 juni: Open Vld stelt een lijst voor waarop nog een naam ontbreekt. Meer (daar kan ook worden gereageerd).
bullet25 mei - OBU Vooruit maakt de resultaten bekend van hun online enquête en geeft aan hoe men het programma verder wil uitwerken. Meer. Reageren kan op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.
bullet18 mei - sp.a en Groen kondigen aan dat ze in kartel naar de verkiezingen gaan. De ondertekening van het akkoord gebeurt door Bart Van Malderen (sp.a - Vlaams volksvertegenwoordiger) en Bjorn Rzoska (Groen - fractieleider in het Vlaams Parlement). Kandidaten voor de lijst kunnen zich nog aanmelden. Meer. Reageren kan op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.
bulletapril/mei: CD&V start de campagne met vragen die in het straatbeeld verschijnen. De meeste reacties verschijnen op 'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.
bulletmaart: sp.a kondigt aan dat Inge Moens op de provincielijst staat en bij CD&V komt Yves Poppe op voor die verkiezingen.
bullet9 februari 2018 - bij nieuwssite Apache verschijnt een artikel over al dan niet vermeende onduidelijkheden bij het toekennen van bouwvergunningen en over belangenvermenging. De details over bijeenkomsten van het college van burgemeester en schepenen doet vermoeden dat de bron schepen zonder bevoegdheden Malfliet is. Open VLD antwoordt met de vlucht vooruit en verspreidt via de facebookaccount van burgemeester Gabriëls en van schepen Vandersnickt zelf het artikel, met de mededeling dat alles correct is gebeurd, dat men de dossiers in het gemeentehuis mag komen nakijken, en dat de Apachejournalist de antwoorden van het gemeentebestuur niet heeft gebruikt (hoewel zowel de burgemeester als schepen Vandersnickt worden geciteerd, nkb).
bullet4 februari 2018 - tijdens de sp.a-nieuwjaarsreceptie krijgt het vernieuwde bestuur de steun van de nationale leiding.
bullet28 januari 2018 - nieuwjaarsreceptie bij Open Vld en bij N-VA.
bullet21 januari 2018 -  CD&V roept zich uit tot het belangrijkste alternatief voor Open Vld. Meer.
bullet18 januari 2018 - sp.a Berlare koos een nieuw bestuur. Cindy Roelandt is de nieuwe voorzitter, Inge Moens secretaris. Nog in het kernbestuur: Rita Hanselaer en Free Van Hee. Het nieuwe bestuur richt zich alvast op de strijd tegen kansarmoede, steun voor lokale horeca, handel en kleine zelfstandigen; een betaalbaar rusthuis en de nodige diensten en infrastructuur om de vergrijzing op te vangen, de sociale economie.
bullet4 december - in een persbericht kondigen sp.a-schepen Wim Arbijn, voorzitter Willy Vertongen en vijf andere bestuursleden aan de partij te verlaten. Aanleiding zou zijn dat het provinciale bestuur besliste zelf de verkiezingslijst samen te stellen. (zie meer in 'nieuws van de dag' op 5 december 2017)
bullet25 oktober - Schepen zonder bevoegdheden Kris Malfliet kondigt tijdens de gemeenteraadszitting aan dat hij voortaan als onafhankelijke zetelt en dus de Open Vld verlaat. Omdat hij zich niet wil vereenzelvigen met een partij die mensen bevoordeelt, is zijn motivatie. Die zou zijn ingegeven door de meerderheidsbeslissingen over 'steun aan SK Berlare' en aan de uitbater van restaurant De Snoek. Open Vld-voorzitter Hugo Verstraete reageert nadien in een persbericht dat Malfliet zijn opstappen geen verband houdt met deze zaak "aangezien zijn ontslag uit de partij dateert van voor de behandeling van dit dossier". Hij verwerpt ook elke beschuldiging van onwettelijkheden. De bespreking van de werken aan deze horecazaak, een gebouw van de gemeente, en de verwijzing naar de relatie met de burgemeester, lijkt een voorbode van de start van de verkiezingsstrijd.
bullet1 oktober - Nieuwe beweging/partij. Voormalig sp.a-voorzitter Nancy Vercammen kondigt de oprichting van een nieuwe beweging aan, OBU Vooruit (OBU= Overmere-Berlare-Uitbergen). Men wil aan de verkiezingen deelnemen met 'kandidaten die niet willen kiezen voor links of rechts', maar wel 'oplossingen zoeken voor plaatselijke problemen en de gemeente vooruit helpen' (verslag: zie 1 oktober)
bullet29 september 2017 - de gemeentelijke jeugdraad kondigt, bij de aankondiging van hun jaarprogramma, een debat aan de week voor de verkiezingen en start een bevraging bij de jeugd, via hun website. (verslag - website)
bulleteind mei: Piet Vandoolaeghe verlaat de CD&V en zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad. Zoals Malfliet beraadt hij zich over zijn politieke toekomst.
bulletsinds mei 2017 -  Open Vld-mandatarissen en bestuursleden dragen zelf deur-aan-deur een vragenlijst rond over de evaluatie en verwachtingen van de burgers.  Andere partijen hielden bevragingen bij de leden.
bullet21 april: het college van burgemeester en schepenen ontneemt Kris Malfliet alle bevoegdheden. Hij blijft wel schepen. Aanleiding zou zijn dat hij zich niet genoeg aanwezig is bij activiteiten en vergaderingen.
bulletjanuari 2017 - nieuwjaarsreceptie Open Vld: burgemeester Katja Gabriëls kondigt aan dat zij opnieuw lijsttrekker wordt.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 14/10/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.