Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

adoptiedorp

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
Sponsors
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)

 

Omhoog
13de verjaardag

Nieuws - Wat historiek - lees ook - links

Nieuws

11-6-05: Rond deze periode, 15 jaar terug kwam voor de tweede keer een vrachtwagen met hulpmateriaal uit de Donkgemeenten in Vīrtop aan. De jongste vijf jaar is niet zo veel meer gebeurd. De groep hier wacht op goede voorstellen van ginder, maar spaart vooral het nog overblijvende geld (jaarlijks aangevuld met een subsidie van de gemeente) om ginder eventueel aan een groter project te kunnen bijdragen. Zo is er eigenlijk dringend nood aan een goede watervoorziening, een project dat echter wacht op steun vanuit de Roemeense regering (waarvoor men eventueel een beroep kan doen op EU-steun). De afgelegenheid en geringe bevolking in de omgeving van Vīrtop zorgen er voor dat die regio niet echt bovenaan op de lijst staat.

12-6-04: Vanuit Moerbeke, dat zich ook voor Vīrtop inzet, was er vorige week een delegatie in het Roemeense dorp. Ze konden er zien dat, met de financiėle hulp van hier, een afsluiting rond het samen gebouwde dispensarium werd gezet.

Vanuit de bevolking kwam de vraag om bij te dragen in de herstellingswerken voor de (orhodoxe) kerk in het dorpje. Het dak lekt en ook binnen is heel wat restauratie nodig.

Moerbeke zal alvast de opbrengst van hun jaarlijkse petanquetornooi, dit keer op zondag 20 juni, bijdragen. Voorstellen vanuit de Donkgemeenten ? Zijn er geen petanquespelers die deze gemeenten willen vertegenwoordigen ? Of mensen die aan de barbecue willen meehelpen ? (Inlichtingen: Patrick Van Overloop)

24-12-03: Op deze dag volgend jaar zal het 15 jaar geleden zijn dat de acties voor Vīrtop startten. In de aanloop daartoe willen we, hier maar misschien nog meer ginder, de acties nieuw leven inblazen en concreet invullen wat met het intussen bijeengespaarde geld kan gebeuren. Wie wil er helpen ?

7-9-03: Volgende week vertrekt uit Moerbeke een vrachtwagen naar Vīrtop met onder meer 1100 dozen met kleren, stoelen, banken, borden en kasten voor de kleuter- en lagere school, medisch materiaal voor het dispensarium dat Berlare met Moerbeke en andere Wase gemeenten ginder bouwden en voor Plenita, het dichtste ziekenhuis, en met 7 computers, onder meer de twee die van het OCMW zijn gekocht. Bovendien gaat er vanuit Berlare €500 mee  om er een omheining rond het dispensarium te zetten. De begeleiders gaan er de kleren verdelen op de eerder beproefde manier: aan elke straathoek worden de namen van de gezinnen in de buurt afgeroepen en elk gezin krijgt er, afhankelijk van de grootte, een tot drie dozen. Tijdens hun week verblijf willen ze ook nagaan hoe de marktinfrastructuur kan worden heropgebouwd en ook of het nuttig en mogelijk zou zijn een soort opleidingscentrum uit te bouwen voor verschillende beroepen.

24-5-03: Vandaag stelde het OCMW ondermeer enkele afgeschreven computers openbaar te koop aan. De actiegroep bleek voor twee computers het hoogste bod te hebben gedaan. Deze moeten de start zijn voor een computerklas in Vīrtop. Alle scholen werden verplicht dat te doen, maar kregen er geen extra middelen voor. Nu Vīrtop over een digitale telefooncentrale beschikt, zouden deze computers ook internet-chatsessies met scholen van hier mogelijk kunnen maken. De actiegroep hoopt deze zomer nog enkele computers naar ginder te kunnen brengen. Ook in het dispensarium en in het gemeentehuis is er nog geen. 

23-5-03: Mario was voor de paasperiode in Vīrtop. Hij leerde er onder meer dat het aanlaten van de pomp aan de douchecellen deze winter, uit vrees voor bevriezing van de buizen, voor een enorme electriciteitsrekening had gezorgd: 14 miljoen lei of zo'n € 400 voor december-maart. Een delegatie uit Moerbeke, die er ook was, droeg €300 bij. Het eerder gemelde houtprobleem is intussen opgelost, zonder steun van hier. Wel vraagt men een tussenkomst voor een stevigere omheining rond het dispensarium, in 1992 door vrijwilligers uit Berlare, Moerbeke, Zele en enkele andere gemeenten gebouwd. Berlare wil dat steunen maar vraagt eerst een degelijke raming. De groep wil ook iets doen om op de marktplaats degelijke hokjes te plaatsen en zo de lokale economie te bevorderen. En om de inwoners uit Vīrtop weer wat levensvreugde te geven wil men de oprichting van een volksdansgroep stimuleren. Met deze twee initiatieven zou ook de jaarlijkse kermis gered kunnen worden.
Het blijkt steeds meer, en dat niet alleen in Vīrtop, dat jonge mensen de gemeente verlaten en naar de stad en zelfs eerder nog naar het buitenland trekken omdat men in eigen omgeving geen toekomst ziet. Roemeniė heeft duidelijk nog nood aan heel wat hulp om er bovenop te komen.

2-2-03: Mario Janmart was eind januari in Vīrtop. Hij kon er ervaren hoe enerzijds wel verschillende zaken zijn verbeterd, maar anderzijds het leven heel wat duurder is geworden. Wat het openbaar vervoer betreft, de buslijn naar Craiova en Plenita stopt nu vier keer per dag in Vīrtop, in twee haltes, en er bestaat ook een systeem met kleinere busjes die wel onregelmatiger rijden. De schooldirectie kon melden dat er nu ook een melkbedeling bestaat en een soort studiebeurs, beperkt maar het is toch al iets. De school zoekt nog steeds naar informaticamateriaal, naar turntoestellen en sportmateriaal, en naar steun voor de aankoop van brandhout. Het volledige verslag krijgt u binnenkort op deze site.

Wat historiek

Aangezet door de beelden van de revolutie in Roemeniė gaf Willy Perdaens de avond voor kerstavond 1989 de aanzet tot een massale hulpactie in de Donkgemeenten. Het werd hiermee wellicht een van de eerste dergelijke acties waar alle deelgemeenten zich achter zetten.

Op de inzamelingdag zelf (29 december 1989) kreeg het initiatief het Roemeens dorpje Vīrtop als adoptiedorp toegewezen. Een week later stonden zes mensen van hier in Vīrtop met een eerste van vele vrachtwagens hulpmiddelen. De gemeente Berlare zorgde in 1990 voor een officiėle erkenning van Vīrtop als adoptiegemeente en jaarlijks wordt nog een subsidie gegeven.

De jaren daarop werd de actie, in samenwerking met Moerbeke, Zele en inwoners uit enkele andere gemeenten omgevormd van het brengen van directe noodhulp tot het bijstaan in meer infrastructurele hulp. Zo bouwden vrijwilligers van hier op minder dan twee maanden een volledig dispensarium en zorgden de Donkgemeenten voor de financiėle hulp voor de restauratie van het 'cultureel centrum' en voor een dak op de plaatselijke school. Moerbeke zorgde daarnaast nog voor een sanitair blok.

Sinds 1994 zijn de initiatieven minder spectaculair. Het comité dat de aanzet gaf, wil nu vooral ingaan op initiatieven die in Vīrtop zelf groeien. Er werd wel een meerjarenplan voorgelegd, zowel aan het Berlaarse gemeentebestuur als aan dat van Vīrtop. 

Dat er nog noden zijn, daar bestaat geen twijfel over. In Roemeniė is de omvorming tot een post-communistische maatschappij nog niet volledig, wat de vertraging in de toetreding tot de Europese Unie duidelijk aantoonde. En de streek van Vīrtop is zeker niet de rijkste van het land en de ontwikkelingsmogelijkheden zijn sterk beperkt.

Hulp is dan ook zeker nog nodig om het oorspronkelijke doel van het comité te bereiken:  helpen tot Vīrtop geen adoptiedorp is maar een dorp waarin op voet van gelijkheid kan worden verbroederd.

Wij rekenen op uw steun.

Op deze pagina komt een meer volledig overzicht van wat al is gebeurd. Wie vragen heeft, kan daarmee hier terecht.

Lees ook:
  Persbericht

Links

  Nieuwsoverzicht over Roemeniė in het Nederlands    

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.