Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Een nieuw verkiezingssysteem ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Onze verkozenen
verkiezingen 13-6-2010
verkiezingen 7-6-09
verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar
N-VA

 

Omhoog 

Een aanzet tot een nieuwe manier van kiezen, van het betrekken van de burger

 

De stelling

Er is een duidelijk probleem zowel met de manier waarop de burger zijn vertegenwoordigers kiest, als met wat die gekozenen ook werkelijk doen in de verschillende fora (in dit geval het federale parlement en de federale regering). In het huidige systeem zijn het echter de politici die men niet meer vertrouwt, die de agenda bepalen

 

Indien daar niets wordt aan gedaan dan haakt die kiezer steeds meer af, tot het niet meer willen gaan stemmen toe, en dreigt de weg steeds meer open te liggen voor extreme toestanden, tot het punt dat slechts een heel klein aantal (om niet te zeggen: n) persoon bepaalt hoe de maatschappij verder wordt georganiseerd.

 

Een mogelijke oplossing

Zou het een oplossing zijn wanneer de kiezer in de eerste plaats niet kiest voor personen, maar voor materies waarvan men vindt dat die prioritair moeten worden behandeld voor het beleidsniveau waarvoor de verkiezingen worden gehouden ?
In een tweede stemming, nadat kandidaten hun oplossing voor de gekozen materies hebben voorgesteld, zouden dan de parlementen worden gekozen.

 

In onze informatiemaatschappij waarin steeds meer mensen vertrouwd zijn met het internet moet het mogelijk zijn de eerste fase elektronisch te laten verlopen. Het zou ook kunnen gebeuren zonder kiesplicht.

 

Voor het opstellen van de vragenlijst zou een groep van onder meer wetenschappers en vertegenwoordigers van sociale partners worden samengesteld die permanent de vragenlijst moet aanpassen aan de wijzigende omstandigheden.

 

Om uit te sluiten dat iedereen enkel uitgaat van wat individueel het meeste voordeel zou bijbrengen, worden bij de eerste fase van dit verkiezingssysteem ook vragen gesteld over solidariteit, waarmee de kiezer kan aangeven hoe solidair men wil zijn, en in/onder welke omstandigheden.

 

Wat lost dit op ?

Wat is het verschil met het huidige systeem waarbij men kiest voor mensen die opkomen voor een partij, en dus voor de voorstellen die die partij verdedigt ?

 

Het grootste verschil is dat in dit voorstel de burger meer de agenda bepaalt: hij geeft de prioritaire domeinen aan, en kiest pas dan de personen die volgens de kiezer het beste gewapend zijn om voor die domeinen te zorgen. Bij volgende verkiezingen kunnen andere domeinen meer prioritair zijn, waarvoor men andere personen beter geschikt acht.

 

Betekent dit dat gekozenen die het goed deden, dan minder kans krijgen om door de kiezer te worden beloond, wanneer andere domeinen belangrijker worden ? Niet noodzakelijk. In onze complexe maatschappij zijn het hoe dan ook dezelfde materies die altijd zullen moeten worden beheerd. Wel kan het zijn dat de prioriteit van een materie vermindert ten opzichte van die van een andere materie. Op dat moment hebben de personen die de materie met verminderde prioriteit goed 'verzorgden' meer kans om er toch nog bij te zijn na een volgende verkiezing. Een groot voordeel van dit systeem is dat mensen worden gekozen voor hun misschien eerst vermeende, later bewezen capaciteit in een bepaald domein, en dat de kans op beroepspolitici die inhoudelijk niet sterk zijn, sterk verkleint.

 

Dit systeem veronderstelt dat de kiezer de nodige en juiste informatie krijgt over hoe dat beleidsniveau inderdaad die materie kan beheren, en wat daar minimaal voor nodig is. Van de kiezer mag worden verwacht dat hij die informatie verwerkt en dan tijdens de eerste fase van de verkiezingen aangeeft welke prioriteit daar moet worden aan gegeven.

 

Een oefening

Voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 wil nkb informatief dit voorstel uittesten door een bevraging van de bevolking van de Donkgemeenten. De vragenlijst werd door ons naar best vermogen samengesteld, maar laat ruimte voor suggesties.

 

Steun dit initiatief en vul de vragenlijst in.

 

Je kan het formulier sturen per mail naar nico.keppens@scarlet.be of een papieren versie naar E. Hertecantlaan 25 in Berlare.

Je persoonlijke gegevens en je antwoorden zullen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven.

Bedankt voor je medewerking. 

mvg,

nkb informatief,
de nieuws-site voor de Donkgemeenten,
die meer wil zijn

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 06/03/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.