Goed nieuwsbrief Mensen uit Donkgemeenten Berlare: politiek Berlare: cultuur Berlare: sociaal Berlare: toerisme Berlare: jeugd Berlare: milieu Berlare: onderwijs Berlare: sport

 Toerismevoorstellen

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog

 

 

 

Eind januari 2007 riepen we op om voorstellen te doen om het toerisme in de Donkgemeenten te verbeteren. Dat was tegelijk een oproep om iedereen te betrekken bij de verdere uitbouw van deze gemeente als toeristische gemeente.

Tijdens de gemeenteraad van 29 april 2008 (verslag) stelde het schepencollege een plan voor de site rond de Festivalhal voor. Dat leidde tot deze tekst in nieuwsbrief nr. 192 (4 mei 2008):

Het heeft alvast de verdienste dat het het meest omvattend gemeentelijk project voor het Donkgebied is dat wellicht ooit is gemaakt. Nieuwdonk werd immers overgelaten aan DDS en wat het vorige gemeentebestuur met de regio (en het gebied rond de Festivalhal) wou doen, is eigenlijk nooit echt duidelijk gemaakt. En wat nu is voorgesteld is zeker een stap vooruit om alvast daar de toerist iets aantrekkelijk te bieden, en als startpunt voor enkele andere mogelijke activiteiten (eendenkooi, Nieuwdonk). Maar toch ontbrak, al was het maar summier, hoe de plannen voor de Festivalomgeving passen in de verdere uitbouw van het hele Donkgebied. In die zin waren de oppositievragen over het betrekken van de Brielstraat niet onterecht. Wellicht koos het gemeentebestuur voor het pragmatische: “Zo snel mogelijk een plan voor subsidiëring indienen en dan kijken wat we nog verder kunnen doen”. Om in onze door procedures geregeerde maatschappij wellicht de beste oplossing om snel resultaat te halen. Hopelijk geeft men nu ook snel te kennen wat men nadien nog van plan is, en vergeet men niet om zo snel mogelijk de bevolking te betrekken: door hen aan te tonen dat iedereen baat heeft bij meer, maar duurzame toeristische activiteiten; door aan te sporen om meer als ambassadeur over de mogelijkheden van dit gebied te praten, bij familie en vrienden die elders wonen, op het werk; door horeca aan te zetten om duidelijk aan te geven dat zij deze inspanningen willen steunen.

En dit jaar (2008, nkb) startten grootse werken in de omgeving van de Festivalhal, dit is een nieuwe aanleiding om ieders mening te vragen over het toerismebeleid, om voorstellen te doen om het toerisme in deze gemeente nog meer kansen te bieden.

Meer over toerisme is hier te vinden.

Ingestuurde voorstellen:

2016 (voornamelijk ingestuurd via inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar)

bullet

grote kerstmarkt, liefst buiten

bullet

ijspiste (maar dat wordt wellicht een te duur project)

 

2014
 

bullet

Heleen Roels Als de Eendenkooi en Nieuwdonk eens samen zouden gaan. Kunnen ze een ruimer publiek aanreiken e. Eendjes ; peuters speeltuin ; kleuters water ; pubers en voor de ouders het pad rond de Nieuwdonk!


juli 2009

 

naam gekend op de redactie

bullet

Ik vis van mijn 15 de op de Donk. Het was een plaats bij uitstek: prima viswater, een paradijs. Men kwam van Nederland, 
Frankrijk en van overal uit Vlaanderen. En er was toen een "Eendenkooi" met eenden. Maar dat is de jongste 45 jaar sterk veranderd. De vissers komen niet meer, niet dat ze niet willen vissen, maar alles wat maar kan is aan banden gelegd.

Op de blokken, de enige plaats waar je nog rustig een lijntje kon uitgooien zonder door de toeristenbootjes gestoord te worden, daar mag je nog maar op ¼ van het water vissen. Waar slaat dat allemaal op ? Binnen nu en 5 jaar zijn er misschien geen vissers meer. Of zijn we de vissers liever kwijt dan rijk? De recente viszetting toont het opnieuw aan: enkele honderd kg van dat, wat van het andere en de kous is af. En van de paling 2000 stuks van laten we aannemen 10 in 1 kg = 200 kg. Reken daar de sterfte af, het roven door de aalscholvers en er zal niet veel meer overschieten van de 200 kg.

Vroeger zwommen een paar honderd eenden op de Donk en slechts enkele ganzen. Nu zijn er  honderden Canadese ganzen, een paar honderd inheemse ganzen en enkele eenden. En van die laatste sterven er veel: vorige week vond ik er vier aan het Nelenpad. Laten we vooral de aalscholvers niet vergeten, een ware plaag voor het vis- en palingbestand. Men wil aan de oever van het meer, vooral langs het Nelenpad, van alles aanleggen om toeristen te trekken. Maar dat zal weinig helpen als die steeds op hun hoede moeten zijn om niet in de uitwerpselen van de ganzen te trappen. Wie zou daar willen picknicken ? Door de werken hebben deze beestjes zich verplaatst naar de Brielstraat, waar dezelfde problemen zijn ontstaan. Als men echt iets wil creëren voor de wandelaars en de kinderen, zal men toch iets moeten doen aan het probleem "GANS". En die beestjes laten zich niet tegenhouden door een draad van 4 meter hoog.

En als laatste wil ik nog de stinkende waterloopjes aanhalen, waarvan het bekendste aan het Nelenpad. Op sommige dagen is het niet uit te houden van de stank.

Conclusie: door de bijkomende beperkingen, minder vissers, minder bootvissers … dus geen inkomen en tenslotte adieu vissers. Nochtans heeft de Donk voor een groot deel zijn faam daaraan te danken.

Dit is de mening van een visser - en van veeeele andere vissers - die aan de oevers van het Donkmeer mooie momenten hebben beleefd.

PS Er zijn mooie werken bezig, maar hoe lang zullen ze mooi blijven ? Ik en een vriend visser hebben nog gezien, op weg naar onze boot, dat de wandelweg vol met uitgerukte bloemen en ander spul lag, en de bloembakken aan de rustbankjes waren leeg.

bullet

Reactie van schepen René Kets (Open VLD):
 Het is niet mijn gewoonte te reageren op anonieme brieven of mails, maar voor één keer maak ik een uitzondering.
Ik geef toe dat de schrijver deels gelijk heeft wat betreft het grote aantal Canadese ganzen en aalscholvers. Ons meer, maar ook alle andere water- en natuurgebieden in gans België, ja zelfs meerdere kerkhoven zitten met dit probleem verveeld.
Dit ongemak is dus al door vele besturen aangekaart en het antwoord is steeds: eieren schudden zodanig dat de kweek afgeremd wordt. Schieten is verboden en zeker bij ons, want de Donk is een erkend natuurgebied met allerlei regels en richtlijnen die strikt moeten nageleefd worden.
Vorig jaar heb ik, samen met vele andere visverenigingen uit Vlaanderen, een petitie doorgestuurd om een oplossing uit te werken voor dit euvel.
Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die houden van deze dieren en ze zelfs massa's voer toestoppen, zelfs als dit verboden is ( Brielstraat) maar waardoor deze diertjes hier massaal kunnen leven.
 
Wat betreft de waterkwaliteit kan ik de briefschrijver meedelen dat op 14-10-2008 de Milieucel VVHV de kwaliteit van het water grondig onderzocht heeft en de resultaten heel goed waren. (De resultaten hangen uit)
De gracht waarover de schrijver spreekt zal eerstdaags gebaggerd worden. Daarnaast heeft de gemeente 60.000 euro ingeschreven om de site van de Donkere Wolk, die er al verschillende jaren vervuild bijligt, te saneren. 
 
Wat het visbestand en visstand betreft, tracht de gemeente dit op peil te houden met de jaarlijkse viszettingen. Dit jaar ongeveer 2000 kg vis!!! Ikzelf en nog veeeele andere vissers en toeristen hebben enkele weken geleden kunnen vaststellen dat de kweek enorm was. Duizenden visjes kliefden door het water. Ik hoop dat ze dit jaar deze kweek niet komen scheppen om door te verkopen, wat in het verleden reeds gebeurd is.
 
Ik hoop, beste schrijver, dat je inziet dat het gemeentebestuur heel wat inspanningen doet om het iedereen zo aangenaam mogelijk te maken ,zowel de visser, de dierenliefhebber als de toerist, maar zeker de Berlaarse inwoners.

 

juli 2008

Jonathan Zaman (Jong CD&V):

bullet

Jong CD&V wil dat het gemeentebestuur volop werk maakt van de verdere uitbouw van de Donksite. We moeten met lef onze troeven uitspelen en nieuwe, frisse ideeën uitbouwen. Hiervoor doet Jong CD&V Berlare 10 concrete voorstellen:

§                De Eendenkooi moet een modern en kindvriendelijk park worden, onder andere door een goed uitgebouwde cafetaria.

§                Er moet een grote speeltuin komen, los van recreatiedomein Nieuwdonk. Op deze manier zullen ook gezinnen met kinderen meer aangetrokken worden door de Donk.

§                Aantrekkelijk maken van de plaatsen waar men de donksite binnenrijdt. Bijvoorbeeld: meer beplanting van bloemen, een beplante boog over de baan…

§                Naast de campings zouden er ook andere, kwaliteitsvolle verblijfsparken moeten zijn die een meerwaarde geven aan de Donk.

§                Een zwembad als meerwaarde binnen een nog uitgebreider ontspanningsaanbod.

§                De mogelijkheid voorzien om meer watersporten te beoefenen.

§                Heropwaarderen van de Waterfeesten aan de hand van internationale artiesten.

§                Op de picknickweide aan het voormalige “Luilekkerland” stenen barbecues voorzien, die mensen gratis kunnen gebruiken.

§                De gemeentelijke parking aan de Donklaan moet gratis worden. Dit is in het voordeel van de handelaar en de toerist.

§                Tijdens de zomermaanden wekelijks een activiteit organiseren, we denken hierbij aan een kleinschalig concert, een fakkeltocht, een avondmarkt…

 

mei 2008
TD Overmere:

bullet

Als de gemeente weer iets doet aan het Donkproject moet het wat minder "politiek" zijn en wat meer praktisch. De Sapinière is al een appartementsgebouw geworden en er zijn nog promotors met gelijkaardige bedoelingen aan het Donkmeer. Het Restaurant De Waele, is net verkocht, wellicht om een "Chinees restaurant' van te maken. Er zijn geruchten over andere restaurants die een appartementsgebouw worden. Luilekkerland is nu al historie en ik spreek niet over de gesloten zaken... Ik dacht dat het Donkgebied bekend was voor zijn paling, voor zijn "dagtoerisme". Nu ziet het er naar uit dat alles privéterrein wordt ! Zo verliezen nog een paar mensen hun baan....

 

maart 2007

Mark De Martelaer

bullet

Ook het domein Nieuwdonk moet heel het jaar toegankelijk zijn voor wandelaars. Als de Eendenkooi gesloten is kan je via Nieuwdonk rond het Donkmeer stappen. Trouwens, ik vermoed dat ze er veel aan toedragen om in juni en september een kassier(ster) aan de ingang te betalen. Tijdens de regendagen in juli en augustus zal het ook niet vet zijn. In domein de 'Blaarmeersen' (Gent) is het anders: voetgangers en fietsers altijd gratis, ook als je komt zwemmen. Tijdens de vakantiedagen moet je betalen om je auto te parkeren. Met zo'n formule kan je evenveel overhouden: een slagboom en betaalautomaat kost geen uurloon als hij werkloos in de regen staat.

Terloops: wie de geschiedenis van het domein kent, weet dat de DDS het indertijd voor weinig geld van de Uitbergse kasteelheer kocht. Die geraakte niet aan een vergunning voor zandwinning. De intercommunale natuurlijk wel, en heeft er daarna voor miljoenen aan zand uit de grond gehaald. Gratis toegang voor onze dorpsgenoten zou een mooi gebaar zijn.

 

februari 2007

Mark De Martelaer

bullet

Een wandelpad rond de Donk is inderdaad een 'must'. Er is daar nochtans een groot potentieel voor aanwezig. Met de doorsteek aan het brugsken, de overzet, via de Eendenkooi, Nieuwdonk en de Nieuwdonkstraat (Uitbergen) kan met weinig middelen en moeite een heel netwerk van wandelpaden worden gemaakt.

Meer concreet:

- de toegang tot de Eendenkooi moet gratis worden. Die maakt deel uit van een parcours rond het meer. Vooral triestig als je weet dat de portiers meer kosten dan ze ontvangen (zie pers vorige jaren). Er is daar momenteel niet meer te zien dan in een kinderboerderij. En in zoiets kan je meestal gratis binnen.

Kan men dat speeltuintje daar niet eens wat herwaarderen ? En terug een cafetaria zou ook tof zijn. Ik weet dat daar een probleem met de vergunningen is. Maar 20 jaar geleden was dat voor Nieuwdonk ook een probleem. Met wat goede wil en creativiteit moeten onze politici toch weer een oplossing kunnen

uitwerken.

- Het nieuwste stuk van het pad rond de Donk, achter de Scheve Villa, is in erbarmelijke staat. Bijna het hele jaar door een modderpoel. Het zou niet veel kosten om het te verharden met wat recuperatiesteenslag. Ook de bewegwijzering is niet in orde: achter de Scheve Villa is er een splitsing, maar de goede richting staat niet aangeduid (vorig jaar toch niet). Alle nieuwelingen liepen er verloren.

 

Erik De Meyer

bullet

Wij willen (als belanghebbende partij maar ook omdat het Donkmeer ons nauw aan het hart ligt), hierbij toch onze voorstellen formuleren.

-     zorgen dat er een mogelijkheid bestaat om “rond” het Donkmeer te wandelen. Er bestaan al verschillende fiets en wandelpaden maar een wandelpad dat de bezoeker op +/- anderhalf rond de belangrijkste zones (restaurants, eendenkooi, botenverhuur, educatief centrum en Festivaria, gemeentelijke parking enz..) kan brengen lijkt ons zéér nuttig;

-     zorgen dat er mogelijkheid is tot zeilen en surfen op het Donkmeer; De steiger is al hersteld en de gemeentelijke parking ligt op 50 meter afstand…. dus mits het aanleggen van een slipway kan deze activiteit weer tot leven worden gebracht;

-     zorgen voor een “openbare” speeltuin; Gezinnen met kinderen verlaten het Donkmeer niet zonder een bezoek aan een speeltuin, zeker als hij gratis is!

-     zorgen voor wat meer publiciteit; het Donkmeer is wel genoeg bekend bij de meeste dagjesmensen maar toch is het nodig (zoals bij de andere “domeinen”) dat de mogelijkheden geregeld eens in beeld komen.

We weten dat het bevorderen van het toerisme niet alleen door het gemeentebestuur kan worden gerealiseerd, enkel als er een goede samenwerking is met de horeca en de verschillende verenigingen (Festivaria, VVV enz…)  kunnen we op lange termijn het toerisme weer doen opleven.


Naam gekend bij de redactie

bullet

 “De grote uitdaging van deze tijd is niet het terrorisme maar de opwarming van de aarde.” schreef iemand. Zou de omgeving en  infrastructuur rond het Donkmeer niet de ideale plaats zijn om dit probleem én de (gedeeltelijke) oplossingen aan het brede publiek voor te stellen? Dit kan zijn onder de vorm van een themapark, uiteraard met efficiënt gebruik van bestaande ruimte en infrastructuur.( dus wordt dat : verleden, heden en toekomst).

Mogelijke inhoud voor dit park: 
bullet

Algemene info

bullet

Info over wereldproblemen

bullet

Info over problemen dicht bij ons: stijging Donkmeer, Scheldedijken, overstromingen, verandering van de fauna en de flora, landbouw…

bullet

 Zaaltje met voorstelling van films zoals deze van A. Gore

bullet

 Praktische voorstellen van CO2 oplossingen: vernieuwbare energie: diverse soorten windmolens evt in modelbouw, zonnecellen, zonneboilers, isolatiemogelijkheden, zuivere motoren enz.. ook kindvriendelijk voorgesteld.

bullet

Waarom niet : een grote windmolen die het park van stroom voorziet 

bullet

enz… enz…enz….

 Financiering:  vooral privé.

Coördinatie: gemeente, in samenwerking met provincie, Vlaams gewest.

 

Ferdinand Samson (De Turfputzwervers)

bullet

Reeds zeven jaren ijveren wij voor meer aandacht voor het kampeertoerisme omheen het Donkmeer;
onder meer door de aanleg van een overnachtingplaats voor motorhomes aan het Donkmeer en door het wakker schudden van de uitbaters van de kampeerterreinen voor deze moderne vorm van kamperen.
Hiertoe hebben wij al bij alle instanties aangeklopt.

Helaas, iedereen schreeuwt wel in alle publieke geschriften (nieuwjaarsboodschappen, verkiezingspropaganda, en andere) dat er meer aandacht moet komen voor het toerisme in Berlare, maar als men vraagt om alle belanghebbenden eens samen te brengen en over te gaan tot coördinatie, blijkt plotseling niemand hiervoor verantwoordelijkheid te zijn.

Laten men al eens beginnen met een inventaris te maken van wat er is, of niet meer is, en dan na te gaan wat kan worden verbeterd en hoe alles op elkaar kan afgesteld worden.

Wij blijven alvast, zoals van ons verwacht wordt, op onze tochten in binnen- en buitenland bij andere zwerfautotoeristen “ons Donkmeer" promoten. Men moet er nu wel voor zorgen dat deze mensen hier dan ook op een degelijke manier terecht kunnen.

 

Filip Blancquaert

bullet

Het mag wel gezegd worden dat het VVV de voorbije decennia enorm goeie inspanningen geleverd heeft om het Donkmeer, en daarbij ook Berlare, op de kaart te plaatsen. De VVV nam tal van initiatieven en er komen er steeds bij. Steeds met succes. Het mag nu ook eens van de andere kant(en) komen.

Enerzijds van de handelzaken zelf. In sommige zaken kan je niet meer een betaalbare pint drinken, en voor een portie paling moet je bijna wachten tot het vakantiegeld is gestort. Ik overdrijf nu wel een beetje, maar er zijn toch plaatsen waar de prijzen echt de pan uitswingen. Als je daar dan als toerist binnen stapt, krijg je direct het beeld dat het rond het Donkmeer duur is. Gelukkig zijn er ook nog andere horecazaken.

 

Anderzijds kan de gemeente nog zorgen voor verbeteringen aan de infrastructuur. Meer en meer wordt de auto verbannen, onder meer door parkeergelegenheid weg te nemen. Men vergeet dat de huidige toerist met de auto naar hier komt, of we dat nu goed vinden of niet. En niet alleen naar de Donk. Ook aan de dorpskernen worden plaatsen weggenomen. Zie het protest in Overmere. En ook onder de bomen aan Berlare-dorp, zou men beter terug auto’s laten parkeren, het zou de handelszaken ten goede komen.

 

januari 2007

Norbert Sichien

bullet
Jaarlijks organiseren we (Boerenkrijgstappers) drie wandelhappenings met telkens de festivalhal als startplaats. Bij gunstige weersomstandigheden hebben we gemiddeld 2000 à 3000 wandelaars van over gans Vlaanderen en daarbuiten. Wij laten deze mensen kennis maken met het Donkmeer, als dat al nodig is, en met de prachtige wandelnatuur van onze gemeente. We zouden een middel moeten kunnen vinden om althans een deel van deze mensen ook op andere momenten naar de donk te krijgen. Onze drie wandelingen samen vormen het "Drieluik van het Donkmeer" en diegenen die aan elk van de drie wandelingen deelnemen binnen hetzelfde jaar krijgen op de laatste wandeling in september een drieluikpakket aangeboden. We denken er bijvoorbeeld aan om in dat pakket kortingsbons te steken die kunnen gebruikt worden  bij de Donkse middenstand. Bijvoorbeeld "Donkse Palingbons" die recht geven op een serieuze korting in de palingrestaurants op de Donk. Dergelijke bons kosten niemand iets wanneer ze niet ten gelde worden gemaakt. En als ze worden gebruikt heeft de restauranthouder toch inkomsten.
 

Rik Coppieters

bullet

Kan men niet eens een opvallende fontein, de Donk waardig, in het meer installeren ? Het lijkt mij weliswaar onmogelijk dat nog nooit eerder een gelijkaardig voorstel zou geopperd zijn, maar ik heb er nog nooit eerder iets concreet over horen zeggen of schrijven.  Vandaar dat ik dit hier toch nog eens ter sprake durf brengen ...

bulletEn zou het ook niet leuk zijn om op gepaste locaties op de Donk drie beelden te plaatsen die respectievelijk de bijnamen van de drie deelgemeenten illustreren.  Men zou bvb. voor de vervaardiging van die beelden een wedstrijd kunnen uitschrijven voor regionale beeldende kunstenaars...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 10/01/16. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.