Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Beleidsplan '04-'07

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument
cultuur: archiefagenda

 

Omhoog 

7 januari 2004: Vlaamse regering ondertekent Beleidsplan

De gemeentelijke cultuurdienst maakte bekend dat minister Van Grembergen juist voor nieuwjaar het cultuurbeleidsplan heeft goedgekeurd, nadat dit eerder al door de gemeenteraad was gebeurd.

Minister Van Grembergen looft de duidelijke en evenwichtige structuur, het uitgebreide beleidsplanningsproces en het inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een kleinere gemeente.

8 september 2003: Cultuurraad geeft gunstig advies

Dit is slechts een korte samenvatting met enkele bedenkingen. Het volledige plan is te lezen in de bibliotheek en in de cultuurdienst en komt ook op de cultuurpagina's van de gemeentelijke website.

Met het positief advies voor een cultuurbeleidsplan voor 2004-2007 is de eerste stap gezet om voor die periode meer subsidies te krijgen van de Vlaamse Gemeenschap, maar vooral om tot een doelgerichte werking te komen. Na een doorgedreven inventarisatie en gesprekken in verschillende werkgroepen schreven de gemeentelijke cultuurmedewerkers Bob Pieters en Leen De Greve, geholpen door leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad, een plan met zeven hoofddoelstellingen. De cultuurraad benadrukte dat het een basisplan is dat moet kunnen evolueren.

Het plan vertrekt van drie objectieven: cultuurbeleid moet mensen samenbrengen, aanzetten tot zelfontdekking en -ontplooiing, en de manier van denken, zien en voelen verrijken. Dat wil men vanuit zeven doelstellingen bereiken:

bulletStroming en de Festivalhal een duidelijk eigen profiel geven (omdat nog niet echt duidelijk is welke richting het museum aan het Donkmeer uitgaat, werd het nog niet uitdrukkelijk opgenomen);
bulleteen zo groot mogelijk deel van de bevolking aanspreken, laten deelnemen;
bulletmeer mensen tot culturele activiteiten aanzetten;
bulletmeer mensen kansen geven op cultuuropleiding;
bulletde aandacht voor het erfgoed vergroten;
bullethet sociaal weefsel versterken;
bullethet beleid organisatorisch invullen.

Om dat in de praktijk uit te werken geeft het plan een overzicht van de instrumenten en middelen. Men gaat er van uit dat in Stroming, hoewel niet verplicht door de Vlaamse Regering, een breed eigen aanbod van activiteiten moet blijven. De Festivalhal zou een meer supra-regionale functie en uitstraling moeten krijgen. Mensen aanzetten om meer actief aan cultuur te doen, wil men onder meer door het opzetten van wedstrijden. Aandacht voor het erfgoed wil men stimuleren door medewerking te vragen bij het inventariseren van waardevolle gebouwen en sites. Benadrukt wordt verder dat de cultuurdienst een ondersteunende functie wil uitoefenen bij initiatieven van de verschillende verenigingen.

Als dit plan deze maand de goedkeuring krijgt van de gemeenteraad en later van de Vlaamse administratie, geeft dat de gemeente naast de €62.000 subsidies voor werkingskosten en voor het aanhouden van een cultuurcoördinator, nog jaarlijks €1 per inwoner bij voor cultuurwerking. Dit moet gedeeltijk het verlies aan subsidies opvangen sinds Stroming als gemeenschapscentrum en niet meer als cultureel centrum is erkend. Dat was dan weer een gevolg van een wijziging in het Vlaams cultuurbeleid, waarin enkel nog in grotere steden plaats is voor een cultureel centrum. 

Bedenkingen

Aan de opmaak van het plan is heel wat tijd en inzet gegaan. De inventarisatie van het cultureel leven van nu gebeurde onder meer door het samenbrengen in werkgroepen van beoefenaars van verschillende culturele activiteiten om zo, per groep, de situatie en de noden te kunnen bespreken. Via Infogem werd deze werkwijze voorgesteld en tot medewerking en inspraak opgeroepen, ook voor een enquête. Wie een inbreng wou doen, kon dat dus.

Zonder de hele tekst te hebben gelezen, kan alvast worden gezegd dat het plan een ernstige poging is om tot een coherent cultuurbeleid te komen. En met de huidige bezetting van de cultuurdienst heeft de gemeente zeker bekwame mensen om er iets van te maken. Dat 'communicatie' dikwijls is vermeld, laat bovendien meer openheid verhopen. Naar activiteiten heeft men het vooral over het versterken en stimuleren van de werking van bestaande verenigingen, maar uit antwoorden op vragen bleek dat nieuwe initiatieven zeker steun zullen krijgen. Wat men zich van activiteiten van supra-regionaal belang moet voorstellen is wat onduidelijk en misschien mocht, zeker in een toeristische gemeente, ook een aanzet worden gegeven naar meer internationale kontakten en echte verbroederingen met gemeenten uit andere landen. Het woord 'toerisme' werd tijdens de hele voorstelling trouwens niet gebruikt, op een verwijzing naar de activiteiten van VVV Donkmeer na. En, nog eens, zonder de hele tekst te kennen, het ontbreekt misschien aan enkele meetbare objectieven om achteraf een objectieve evaluatie mogelijk te maken. Maar, zoals het dagelijks bestuur van de cultuurraad het zei, het plan is iets wat moet kunnen evolueren en aanpasbaar zijn aan nieuwe situaties. Onder meer afhankelijk van de middelen die beschikbaar komen voor het museum. Of voor een jeugdontmoetingsruimte. Voor dit laatste wil men tegen 2007 minstens een degelijk voorstel uitwerken.

Nog dit, tijdens de bespreking viel de vraag of de gemeenteraadsleden waren uitgenodigd. Dat was niet nominatief gebeurd, maar via Infogem waren alle geïnteresseerden opgeroepen. Er was een raadslid.

Nico Keppens
9-9-03 (met kleine aanvulling op 10-9)

Reacties zijn altijd welkom.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/08/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.