Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Greta D'hondt

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Onze verkozenen
Uitslagen 18-5-03
inhoud of verpakking ?
Verkiezingsroddels

 

Omhoog

Toespraken te horen/zien via internet - Interviews - website D'hondt

Op 5 maart 2007 raakt bekend dat Greta D'hondt zich niet meer verkiesbaar stelt, bij de federale verkiezingen van juni 2007.

Video waarin ze praat over haar afscheid (april 2007).

Kamer van Volksvertegenwoordigers (klik om cv te zien)
Commissies
Vast Lid:
Commissie voor de Sociale Zaken
Plaatsvervanger:
Commissie voor de Comptabiliteit
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
Commissie voor de Financiėn en de Begroting
Raadgevende interparlementaire Beneluxraad
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Toespraken die via het internet kunnen worden gevolgd of herbekeken/-beluisterd (klik op naam)

bullet

Tijdens bespreking ontsnapping gevangenen        23 augustus 2006
in Dendermonde (p. 17 en 31)

bullet

Tijdens bespreking van de Programmawet            16 december 2004

en de amendementen                                                 ('bespreking ontwerpen/voorstellen' 'Greta D'hondt')

bullet

Tijdens bespreking van de Programmawet            15 december 2004 (klik op 'plenaire vergadering 101',
                                                                                       dan op 'Greta D'hondt')

bullet

Tijdens bespreking regeringsverklaring                  13 oktober 2004

Interviews

2-10-03: "Vooral trachten dingen te realiseren"

Greta D'hondt begon pas relatief laat aan politiek. Eerst klom ze bij het ACV tot het hoofdbestuur en kreeg zo impact op het beleid. Sinds 1995 zit ze voor CVP, nu CD&V, in de kamer. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen is ze schepen in Zele. De rode draad in het gesprek: "Ik heb nooit gezwegen !" en "Inhoudelijk wegen, nieuwe dingen proberen".

Na studies voor maatschappelijk assistent kwam ze in 1969 bij het ACV terecht. Eerst als verantwoordelijke voor de werking bij jongeren en vrouwen in gewest Gent, nadien als propagandiste voor de centrale Textiel en Kledingbewerking. Wat houdt dat in ?
D'hondt: Ik moest werknemers motiveren, zorgen dat ze mondiger werden en de belangen van iedereen wilden verdedigen. Dat was toen niet zo evident: vele arbeiders konden met moeite lezen en schrijven. Door op hun maat aangepaste vorming konden zij echter spoedig met de werkgevers discussiėren over financieel-economische onderwerpen en met een taalgebruik zonder vloeken en tieren. Hen boven zichzelf laten groeien, daar ben ik nog steeds fier op. 
Bestaat die geest van ieders belangen verdedigen nog en zijn vakbonden er niet vooral op uit zichzelf te bestendigen ?
D'hondt: Pas op, in aantal leden stijgen de vakbonden nog. Maar vakbonden zijn een deel van de samenleving en evolueren mee. Ieder verdedigt een steeds kleiner groepje. Men is niet meer beschaamd te zeggen enkel voor zichzelf op te komen. Dat is geen goede evolutie. En inderdaad, het gebeurt dat mensen, die tewerkstellingsprogramma's moeten begeleiden, standpunten innemen die vooral hun eigen tewerkstelling verdedigen. Je moet als organisatie een doel hebben en daarom trachten je organisatie te laten voortbestaan. De organisatie mag geen doel op zich zijn. Als vakbond heb je echter ook macht nodig om invloed te hebben. Het komt er op aan een evenwicht te vinden.
Je komt dan als nationaal secretaris in het dagelijks bestuur, naast de voorzitter, de algemeen secretaris, de proost en zes andere nationale secretarissen. Dus bij de absolute top. Hoe werkt dat ?
D'hondt: Je krijgt een portefeuille. Als externe taak kreeg ik het beleid voor sociale zekerheid en tewerkstelling. Intern was ik verantwoordelijk voor de informatisering en de dienstverlening. Daarnaast volgde ik een regio op, eerst twee jaar Oost-Vlaanderen, dan acht jaar West-Vlaanderen, omdat ik van alle bestuursleden er het dichtste bijwoonde. Die externe taak hield in dat ik standpunten moest bepalen en verdedigen tegenover de regering en de werkgevers. Je moet weten dat het toen, wat tewerkstelling betreft ook een rampperiode was, hoewel misschien minder hardnekkig als nu. Als dossiers uit die tijd herinner ik me vooral de banenplannen, de toen al mogelijke invoering van de verplichting tot vorming en tot werkplicht, het bevorderen van deeltijds werk met de extra vergoeding naast de halftijdse baan, de beroepsloopbaanplannen en, mijn laatste zware dossier, de invoering van PWA's, zelfs tegen het ACW-middenkader in. Wat ik vooral trachtte was zoeken naar nieuwe dingen.
Was dat niet gemakkelijker, met de CVP in de regering ?
D'hondt: Eigenlijk niet, want je moest tegen eigen mensen ingaan. Jean-Luc Dehaene was minister van sociale zaken en dat waren bikkelharde onderhandelingen. We kregen er ook wederzijds respect door. Omdat het gedachtengoed meer gelijklopend was, konden we natuurlijk elkaar steeds een heel eind  vinden. Maar uiteindelijk moest de regering rekening houden met beperkte budgetten en kon men niet op al onze verzuchtingen ingaan. Wij moesten hen overtuigen zoveel mogelijk te doen.
Was je eigenlijk op die taak voorbereid ?
D'hondt: Het zit wellicht een beetje in het familiebloed. Ik had het geluk in Gent Robert van de Poele als chef te hebben gehad. Ik ben hem ook opgevolgd in het nationaal bestuur.

Kamer: veel verborgen werk

Dan kwam het politieke hoofdstuk. Er wordt gezegd dat je in het spoor van Miet Smet opklom.
D'hondt: Neen, dat is niet zo. Ik denk zelfs dat ze me als een rivale uit dezelfde streek zag. Eerder Dehaene heeft me gesteund. De vraag kwam van toenmalig ACV-voorzitter Theo Rombouts. Met de eerste Vlaamse parlementsverkiezingen dreigde men in nood te komen aan ACV-mensen voor de kamer, op een moment dat men volop discussieerde over privatisering. Ik trachtte andere kandidaten te zoeken, onder meer Luc Cortebeeck, maar met drie studerende kinderen zag die niets in een politiek onzeker bestaan. En dan vervroegde Dehaene, herinner je zijn reis naar de VS en zijn rit op de stier, de verkiezingen. Dus kwam ik op de kamerlijst. Tot dan was ik nooit politiek actief geweest. In Zele had men me eens bij gemeenteraadsverkiezingen gevraagd, omdat ik in de jeugdwerking zat, maar Van De Poele had het me afgeraden wegens te vroeg. Merk op dat ik niet door de partij ben gevraagd, maar door het ACV. Het had wel onmiddellijk gevolgen. Zodra ik me kandidaat stelde, moest ik zelf ontslag nemen, de dienstwagen afgeven enz. Ik verloor dus aan netto inkomen. En dat voor iets met een onzekere toekomst. Wie garandeert dat je gekozen wordt, en herkozen ? Toen heb ik me voorgenomen nooit meer achterom te kijken en me nooit af te vragen of ik de juiste beslissing heb genomen.
Hoe voelde dat als groentje in een kamer-meerderheidsfractie, waarin de meeste leden toch moeten zwijgen ?
D'hondt: De functie was nieuw, maar de problematiek niet. Ik was toen ook al 45 en had me toch een reputatie opgebouwd. Men wist waarvoor ik stond en dat ik mijn dossiers kende. Zelfs als lid van de meerderheidsfractie heb ik niet gezwegen. Ik was loyaal, maar dat wil niet zeggen dat men geen eigen voorstellen mag doen. Ik ben wel dikwijls naar de Wetstraat 16 geroepen. "Wat hebt ge nu weer gezegd ?", zei Dehaene dan. Vooral met Miet Smet had ik aanvaringen. Ik heb me steeds als vrijgevochten gedragen. Misschien was dat gemakkelijker omdat ik niet vanuit de partij ben opgeklommen.
Is het dan nu gemakkelijker, vanuit de oppositie ?
D'hondt: Neen, oppositie ligt me niet zo. Je kan niet echt iets realiseren. En veel van wat je doet is verloren moeite. Voorstellen worden niet gehoord of later ingepikt. Ik realiseer liever dingen dan af te breken.
Hoe ervaar je het leven van een kamerlid ?
D'hondt: Eigenlijk word je voor een groot deel geleefd. Anderen bepalen de agenda van commissies. Bovendien, en ook daar ben ik perfectionist, vind ik dat je de dossiers moet kennen. Dat betekent veel studeren, doorlezen, dikwijls 's nachts. Dat is verborgen werk, niet zichtbaar. Maar ik geef toe, het is een eigen keuze en ik beklaag ze me niet. Hoe een week er uit ziet ? Drie dagen ben ik in de kamer. Dinsdag en woensdag komen de commissie meestal samen, donderdag de fraktievergadering en de plenaire vergadering. Dan zijn er nog de nationale partij-instanties. En het dienstbetoon. Er komen veel vragen, van persoonlijke tot vragen over pensioendossiers. Ja, ook nu we niet in de meerderheid zitten. Het wordt wel moeilijker om aan werk te helpen. Nee, ik vind dienstbetoon niet noodzakelijk slecht. Je mag mensen niet helpen met de vraag dan voor je te kiezen. Maar als je op korte tijd een aantal keer over hetzelfde probleem hoort, moet dat een signaal zijn dat er iets mis loopt.
Ontmoeten jullie ook de andere fracties ?
D'hondt: Vroeger minder. Het gebeurde dat leden van de senaatsfractie op het einde kwamen bijzitten. Nu zijn er, op vraag van Leterme, meestal gezamenlijke fractievergaderingen. Met de fractie van het Vlaamse Parlement hebben we dossiermatig overleg.
Kon je zelf de commissies kiezen ? En wat vind je van het commissiewerk, van de plenaire vergaderingen ? Is er, zoals op gemeentelijk vlak dikwijls wordt gezegd, meer overleg in de commissies ?
D'hondt: ik was nogal vrij om de commissies te kiezen. Sociale zaken, dat was bijna evident. Tegenover de vorige legislatuur heb ik onder meer maatschappelijke emancipatie en die voor bedrijfsleven, middentand en onderwijs laten vallen. De eerste was vooral een vrouwengroep en ik wil niet doorgaan als een excuustruus. De tweede volg ik nog in de marge, ook al wegens mijn schepenfuncties. Europa, dat wil ik blijven volgen. Indien ik jonger en uit eigen initiatief aan politiek had beginnen doen, dan zou dat mijn ambitie zijn geweest.
De plenaire vergadering, dat is voor het groot lawaai en voor de media. Een redenaar zijn, en nu vooral met one-liners kunnen uitpakken, is een voordeel, maar je kan het met andere kwaliteiten ook opvangen. Een toonbeeld van de democratie wil ik die plenaire niet noemen. Er wordt te veel gespeeld en is dikwijls verloren tijd. De commissies werken spijtiggenoeg niet altijd zoals in gemeenten of in OCMW. De meerderheid luistert er niet. Hun voornaamste doel is punten voor een bepaalde datum te stemmen. Men praat er enkel nog voor het verslag. En het verbetert er niet op. Voor jonge parlementsleden, die nog niet zo kunnen relativeren, moet dat nog frustrerender zijn. Geen wonder dat ze ontmoedigd en lui worden, of buiten de kamer andere functies opnemen. Vroeger was er ook wel een dictaat van uit de meerderheidspartijen, maar niet zo bepalend voor wat in commissies nog mocht.

Sinds Jan Lenssens heeft deze regio geen minister uit je partij meer. Hoe belangrijk is een 'streekminister' ? En is een minister er niet voor het hele land ?
D'hondt:  Mocht onze partij in de meerderheid zijn geraakt, dan zat de kans er dik in dat ik werd voorgesteld. Dat zou niet om regionale verdeling maar om inhoudelijke redenen zijn. Voor een regio is een minister zeker belangrijk. Onvermijdelijk is het hemd nader dan de rok. Bovendien ken je de mankementen uit de eigen streek beter. Jan Lenssens heeft veel voor de streek gedaan. Er waren ook veel noden, en nog. Hij had het gemakkelijker vanuit de Vlaamse regering, waar meer gemeentegebonden onderwerpen aan bod komen. Miet Smet kon dat moeilijker vanuit de federale.
Is kamerlid zijn een voltijdse job ?
D'hondt: Voor ik in Zele schepen werd, deed ik het voltijds. Nu heb ik dingen laten vallen. Zoals reeds gezegd zit daar veel verborgen werk bij. Ik volg alle dossiers, dikwijls tot spijt van de ambtenaren. Vrije tijd is dan ook vooral beperkt tot de jaarlijkse vakantie. Maar het is een keuze en nu ben ik op een leeftijd dat er me niets anders meer overblijft. Vroeger kon men na een politieke carričre nog elders terecht, maar die kansen zijn sterk verminderd. Inderdaad, Dehaene wel, maar of ik zijn keuzes steeds goed vind ?

Zele: Meer inspelen op projecten

En zo zijn we bij het schepenambt gekomen. Wat zijn de ambities ?
D'hondt:  Ik wou helpen om de partij na drie legislaturen in de oppostie opnieuw in de meerderheid te brengen. Zelf gaf het me de kans iets te realiseren, wat als oppositielid in de kamer niet kan. Het burgemeesterschap ? Ik zou het wel graag doen, maar we zien wel. Merk op dat de meer zichtbare ambten naar jongere schepenen zijn gegaan. Door onze keuze voor vier schepenambten, en niet voor het OCMW waar zo een puinhoop was dat we er weinig eer konden halen, wegen we ook zwaar op het beleid. Ik moet echter zeggen dat we tot nu nooit hebben moeten stemmen in het college. Of taktiek belangrijk is ? De kamerervaring helpt wel. Waarmee ik ook de cumul wil verdedigen. Als je een hoger beleidsniveau zit, en zeker in het Vlaamse Parlement, kan je veel voor de gemeente doen. Het hangt niet zozeer af van wie er in de meerderheid zit, maar van alert zijn. Overigens vind ik dat Zele nog meer moet op deuren gaan kloppen, trachten projecten van hogerhand op te volgen en er op in te spelen. Zoals we gedaan hebben voor de renovatie van het industrieterrein, een project dat weerhouden is, en voor de groenvoorzieningen, waarvoor we toch een prijs krijgen. Daarop inspelen is meer doen dan de klassieke taken uitvoeren. Dat vraagt, ook bij de ambtenaren, wat aanpassing. En ja, durven.

Nico Keppens

Reageren mag ! Zoals steeds worden beledigende of racistische gedeelten geschrapt.

 

Er zijn nog copies van
het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

sport

 

 

NIEUW

De politici aan
het woord

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/04/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.