Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Cultuurraadreceptie 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument
cultuur: archiefagenda

 

Omhoog 

20 januari 2008

"Ik dacht dat het hier een onderonsje zou worden", liet cultuurprijswinnaar Vic Temmerman zich ontvallen tijdens het vraaggesprek voor hij zijn prijs kreeg. Het was duidelijk meer: de hele tribune en nog verschillende stoelen waren nodig om alle aanwezigen een plaats te geven voor de eerste nieuwjaarsreceptie van de vorig jaar vernieuwde cultuurraad. Afgewisseld met muziek, prachtig gebracht door Carpe Diem, kregen de aanwezigen een oproep naar meer samenwerking over de deelgemeentegrenzen, de cultuurprioriteiten voor 2008 en de verklaring voor de keuze van cultuurprijs- en cultuurvermeldingwinnaars. Burgemeester De Gucht kon er vooral uit besluiten dat Berlare een verdraagzame gemeente is.

Cultuurraadvoorzitster Lieve De Keukelaere greep de erkenning van vrijwilligers door weekblad Knack aan om aan te geven dat dit engagement ook in Berlare (lees de Donkgemeenten) bestaat. Zij leerde dat het voorbije jaar kennen in de algemene vergadering en dagelijks bestuur van de cultuurraad, en loofde tegelijk de inzet van de cultuurdienst. Samen kregen ze, na een bevraging van de bevolking, het cultuurbeleidsplan 2008-2013 klaar. Voor de komende jaren verwacht ze dat het gemeentebestuur veel beroep op de raad zal doen om de cultuurdoelstellingen te bereiken. Zelf wil ze bestaande activiteiten verder zetten, maar er tegelijk werk van maken dat met creativiteit ook vernieuwing mogelijk wordt. Dit door niet altijd terug te grijpen naar bestaande formules, aandacht voor zowel grote als kleine 'k', de verschillende locaties in de deelgemeenten met mogelijkheden voor  culturele initiatieven betrekken, inspelen op de verscheidenheid van die deelgemeenten en tegelijk aanzetten tot meer samenwerking tussen die deelgemeenten. "Decentralisatie en centralisatie sluiten elkaar niet uit", stelde ze.

Cultuurschepen Anne-Marie De Lausnay gaf ook aan veel van de plaatselijke cultuurvertegenwoordigers te hebben leren kennen. Uit het cultuurbeleidsplan, dat - bij goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap - voor €62.000 subsidies kan zorgen (over de gevolgen van de decreetwijziging over de verschillende vormen van cultuurcentra had zij het niet, nvdr), haalde zij deze doelstellingen: 1) aandacht voor de dorpsculturen, 2) steun aan creatieve initiatieven van de eigen inwoners, 3) verdere uitbouw van Stroming, bibliotheken, Donkmeer en omgeving Festivalhal, 4) meer aandacht voor het erfgoed en 5) uitbouw en integratie van het gebruik van de nieuwe media. Voor dit jaar staan de verfraaiing van de feestzaal in Overmere, vernieuwing van cafétaria, tentoonstellingshal en foyer van Stroming, de verduisteringsmogelijkheden voor de ramen in De Venne in Uitbergen, het opmaken van plannen voor de omgeving van de Festivalhal, en het moderniseren van de bibliotheek in Overmere met ook het aansluiten op het provinciaal bibliotheeknetwerk (waardoor meer diensten mogelijk worden) op het programma. Zij noemde alvast belangrijk dat dit culturele leven een brug slaat tussen de inwoners, zo ingaat tegen wat zij een egocentrische ontwikkeling van de maatschappij noemde, en bijdraagt tot een gemeente waar het prettig is om te wonen. Zij verzekerde dat met alle voorstellen zal worden rekening gehouden.

Voor de prijzen werden uitgedeeld, bedankte de raad de twee vorige voorzitters, Marc Van Gysegem en Lieve Petrens, die volgens ondervoorzitter Hugo De Backer 12 jaar de steunpilaren van de cultuurraad waren.

De cultuurprijs en cultuurvermeldingen

(aanvulling:) De Cultuurraad zet de gewoonte verder om jaarlijks een aantal mensen en verenigingen een culturele vermelding te geven voor een culturele (in ruime zin van het woord) prestatie. Dit jaar werd ook een cultuurprijs toegekend. Allen kregen een juweel gemaakt door Anouck Van Puyvelde uit Berlare: een dasspeld in zilver, gegoten in sepia (schelpen) en met de textuur van aarde. In de speld voor de cultuurprijswinnaar zit bovendien een hematiet verwerkt.

Voor de vermeldingen had het dagelijks bestuur aan de algemene vergadering deze namen voorgesteld:

bulletGuy Van Cauteren en Geert Van Der Bruggen, die de gemeente op de culinaire kaart hebben gezet maar van hun vak ook eigenlijk kunst maken. In beider naam dankte Van Cauteren voor de erkenning, 'fier omdat wij er hebben kunnen toe bijdragen dat mensen plezier hadden in wat wij brachten'.
bulletDidier De Geest of Miss Moonlight die vorig jaar Miss België Travestie werd en met zijn groep Les Femmes Uniques tot de top in dit land behoort. Zelf dankt hij voor de erkenning die moet helpen om travestie uit het taboe te halen.
bulletOpen Kerk/Parochiale Werken, voor het opzetten van een compositiewedstrijd voor jonge mensen tussen 10 en 16 jaar. Initiatiefnemer Leo Segerinck zei in zijn dankwoord dat de kerk een ontmoetingsplaats moet zijn waar ook niet-gelovigen terecht kunnen, dat de kerk ook een bewaarplaats voor het erfgoed is.
bulletSteven Prengels, voor het ontvangen van de provinciale prijs voor Nieuwe Muziek en de groeiende erkenning in binnen- en buitenland.
bulletFrank Van Laecke voor de Vlaamse Musicalprijs voor beste regie voor zijn 'Kuifje en de Zonnetempel'. "Elke erkenning verwarmt. Wie anders beweert, is hypocriet", zei hij, maar voegde er direct aan toe steeds meer te beseffen dat het resultaat het werk is van iedereen die er aan meewerkt, die de droom helpt mogelijk maken.
bulletHet buurtcomité van de Heikantstraat om de erkenning door de Koning Boudewijnstichting als 'Buiten Gewone Buurt', dank zij hun XII werken van de Heikantstraat, die er in lukte om iedereen uit de buurt aan activiteiten te laten meedoen. Secretaris De Geest benadrukte dat daarvoor de inzet van de 12 bestuursleden en de medewerking van de hele buurt nodig waren.

De cultuurprijs - een erkenning van uitzonderlijke prestaties die maar om de vier à vijf jaar wordt gegeven - was tot nu maar voor twee mensen: Paul Cammermans en Frank Van Laecke. Vanavond kwam daar Vic Temmerman bij.

Voor de beknopte biografie van Vic Temmerman, zie p. 21 van de jongste Infogem. Uit het vraaggesprek met Joris Van Peteghem leerden de aanwezigen over zijn opmerkelijke visie op cultuur, kunst en kunstonderwijs. Cultuur is eigenlijk alles wat mensen realiseren, wat ons (met nadruk om het meervoud: het is teamwerk) mensen maakt en geen barbaren, maar wat ook stuurbaar is. Kunst daarentegen moet een meerwaarde hebben en is daardoor meer dan techniek: "Als je niets te zeggen hebt moet je de kunsttaal niet gebruiken." Hij zei verder het gift is als het omzetten van verbeelding kunst wordt. Over de opleiding stelde hij dat die leerlingen moet aanzetten een meerwaarde te geven aan wat al in hun zit. Zijn periode in Amerika "waar ik was gevraagd om te komen, wat toch aangaf dat ik iets te vertellen had" zette zijn leven en zijn visie volledig op zijn kop, door de andere waarden en inzichten die men er toen had, door de nadruk op teamwerk. "Daar moet ge wat ge in u hebt in iets omzetten, niet voortbouwen op anderen u leerden. Maar ook, als ge iemand wilt worden, moet ge daar zelf voor zorgen." Of hij daarin geslaagd was, liet hij in het midden. "Ik heb er zeker enkele footprints nagelaten." En ook gekregen. Zo draagt hij al zo'n 45 jaar als 'das' een speld op een leren reep, een geschenk van een indiaan voor zijn inzet voor de erkenning van de kunst van de indianen. De erkenning die hij in Berlare kreeg, en de tentoonstelling die over zijn werk nog enkele weken in Stroming loopt ("Mijn eerste tentoonstelling in 45 jaar") raakten hem duidelijk maar ook "Het was mijn gemakkelijkste erkenning: ik heb er niets speciaal voor moeten doen".

Burgemeester Karel De Gucht mocht afsluiten. Hij benadrukte het belang van cultuur en van de cultuurerkenningen. Die gaven tegelijk aan dat er hier mensen zijn waar iets in zit, maar die dat ook tot iets kunnen omzetten. Uit de erkenning van zowel Miss Belgian Travestie als Open Kerk leerde hij dat Berlare een verdraagzame gemeente is. Het voorbeeld van de Heikantstraat raadde hij andere wijken aan omdat 'het belangrijk is de buren te kennen' en verwees naar de tijd toen de mensen nog langs de achterdeur bij elkaar binnen gingen. De cultuurprijs noemde hij een 'life time achievement'-prijs. Hij kondigde nog aan dat de gemeente een boek wil uitgeven over Vic Temmerman.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/01/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.