Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

23-3: toeristisch Berlare

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Redactioneel - nieuwsbrief
24-4-04: Vrije meningsuiting !
columns '03
Columns '02

 

Omhoog

lees ook

23-02-2003
Toeristisch Berlare ?

Deze column zou het over zelfmoord kunnen hebben of over jonge mensen en drugs, maar uit respekt voor betrokkenen wordt een derde feit van deze week het onderwerp: het toerisme in de Donkgemeenten. Aanleiding is een rondleiding in het museum in aanbouw aan het Donkmeer dat bij de start van de werken nog 'Boerenkrijgmuseum' als werktitel meekreeg. Een verslag van de rondleiding is te lezen in 'Nieuws van de dag' op 19 januari.

Het toerisme aan het Donkmeer is jaren het uithangbord van de gemeente geweest, een waarmee Berlare nog eens het televisiejournaal haalde: met Stunt '68, door de vliegshows bij de Waterfeesten of bij karnaval op het ijs. 

De jongste jaren zijn het echter vooral de openluchtvoorstellingen van Festivaria die het meer en de omgeving nog wat luister geven. Andere initiatieven, onder meer van VVV-Donkmeer, zijn goed bedoelde maar te apart staande initiatieven om ze als een onderdeel van een toeristisch beleid te noemen. Bovendien is structureel het Donkmeergebied zo lang te weinig beheerd om het als gebied nog echt als een trekpleister te bestempelen. Het voet- en fietspad kwam er vele jaren te laat, toen alles al was volgebouwd.

Het hele beleid rond het Donkmeer was er eigenlijk een van losse initiatieven, niet omvat in een visie. Het resultaat is dat er bijna geen open ruimte meer langs het meer is, dat campings zich te laat omvormden om de huidige kampeerder te kunnen aantrekken, dat restaurants de ene na de andere de deur sluiten. De natuur rond het meer, voor zover nog aanwezig,  is zo versnipperd dat het nog moeilijk is om het als 'verkoopsargument' te gebruiken. Bovendien deden de ontstaansmoeilijkheden rond Nieuwdonk - zijn alle aanklachten bij de Raad van State nu al behandeld ? - het imago van het gebied geen goed en mogen ze mee de oorzaak worden genoemd van de tegenstand die men ondervindt bij de vernieuwing van de Eendenkooi. De Waterfeesten trokken zich terug tot een deel van het Donkmeer, omdat niemand de verantwoordelijkheid wou of kon opnemen om nog langer een financieel gewaagder programma uit te werken.

Er werd dan getracht met initiatieven uit te pakken die minder nood hebben aan het Donkmeer. De openluchtvoorstellingen hebben het meer als decor, maar hebben 's avonds plaats. De toerist die er op af komt, kan eventueel wat vroeger komen om te eten en een kleine wandeling te doen maar heeft meer niet nodig. Maar men kan niet elk zomerweekeind een voorstelling geven, het is met de huidige structuur van Festivaria zelfs ondoenbaar om jaarlijks een nieuwe voorstelling op te zetten. Een museum dan. Daar werkt men al meer dan twintig jaar aan. Gebrekkige communicatie zorgde er voor dat men eerst Overmere, dan niet-katholieken en ook de noodzakelijke financiers in hogere beleidsniveau's eerder tegen kreeg dan hen aan te sporen om mee te stappen in de uitbouw van een langetermijnvisie. Het provinciaal toeristisch bureau dat misschien dit jaar nog opent is maar een pleister op een houten been.  En vooral, zoals reeds dikwijls herhaald: men is vergeten om de lokale bevolking warm te krijgen, om ze te betrekken in de uitbouw van een toeristisch beleid, om ze fier te maken over de mogelijkheden van de eigen streek, om ze aan te zetten om toeristische ambassadeurs te worden. 

Voortgaande op wat bij de rondleiding is gezegd kan dit museum misschien voor een ommekeer zorgen. Blijkbaar heeft men nu toch een beroep gedaan op mensen met een visie. De uitleg die Dirk Callebaut (projectleider voor het Provinciaal Archeologisch museum in Ename) gaf was alvast belovend en kan de aanzet zijn om van het museum iets te maken dat een hele dynamiek rond het hele Donkmeergebeuren kan opwekken. Door het verleden zal het echter heel wat communicatie en informatie vragen om iedereen te overtuigen en alle neuzen in dezelfde richting te zetten. In de eerste plaats zullen lokale beleidsvoerders moeten bewijzen hun traditionele enge partijvisies  te kunnen opzijzetten.

Bewust hebben we het hier niet willen hebben over de eventuele noodzaak van een gemeentelijke toeristische dienst. Een eerste opdracht is immers uitmaken waar we met het toerisme naar toe willen. Is dit nog iets waar de Donkgemeenten nood aan hebben of is het meer iets wat een functie heeft gehad, maar nu geen voldoende  toegevoegde waarde meer kan bezorgen om er als gemeente nog veel energie in te stoppen. Het is hoog tijd dat het debat daarover wordt opgestart. Er is al enkele keren naar gevraagd tijdens gemeenteraden, in vroegere krantenartikels. Zonder gevolg tot nu. Laat dit dan maar een aanzet zijn.

 Nico Keppens

Lees ook:

bullet

Berlare: toerisme

bullet

Opening provinciaal toerismebureau (19-4-03)

Uw reacties:

Iedereen kan reageren.

Stuur uw tekst het liefst in een e-mail of in een Word-bestand. Beperk de grootte tot maximaal 60 lijnen, aub. Teksten mogen/moeten kritisch zijn maar racistische of beledigende gedeelten  worden geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.