Verkiezingen
18 mei 2003


Begijnendijk-Betekom 

  Wekelijkse bijwerking :
28 april 2003


 • Investeringsfonds : Hoeveel zit er nog in de spaarpot ? "Trekkingsrechten opsparen is geen goede strategie. Het is als gaan lenen met een vol spaarboekje.", aldus de auteur van het artikel in de uitgave Binnenband van april 2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  Wist u dat Begijnendijk-Betekom behoort tot één van de 13 gemeenten die op 01 januari 2003 nog meer dan 100 euro per inwoner als trekkingsrecht hebben bij het Investeringsfonds. Nu begrijpen wij waarom er in Begijnendijk zo weinig wordt geïnvesteerd in o.a. dorpskernvernieuwingen, fietspaden, riolering,... De huidige meerderheid laat subsidies en trekkingsrechten aan haar neus voorbij gaan. Hopelijk krijgt de inwoner van Begijnendijk-Betekom de komende jaren de rekeningen niet gepresenteerd door belastingsverhogingen. Meer info (28-04-2003)

 • Erfgoedweekend van 27-28 mei 2003 met o.a. tentoonstelling van het GADC of Gemeentelijk Archief en DocumentatieCentrum Begijnendijk "Stenen op reis. Zwerfkeien uit Begijnendijk en Betekom", Kleinesteenweg 4. Meer info (28-04-2003) 

 • Wij stellen vast dat niet iedereen milieubewust handelt. Naast het sluikstorten en -stoken is afval selecteren niet bij iedereen ingeburgerd. Zo treffen wij bv. tussen het papier op het containerpark allerlei plastiek en andere afval. Hoog tijd voor een sensibiliseringactie. Meer info (28-04-2003)
 • Zit de afvalwaterzuivering werkelijk in het slop ?
  • Alle Vlaamse Gemeenten krijgen gratis het softwarepakket AquaGIS (=> stad & gemeente => aquaGIS) ter beschikking waarmee zij hun eigen rioleringen in kaart kunnen brengen.
  • "Gemeenten die hun riolen verkopen aan Amerikaanse investeerders - het zogenaamde Cross Border Leasing - moeten niet snel meer rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid om nieuwe riolen aan te leggen.  Die gemeenten moeten niet verwachten bovenaan in de prioriteitenlijst voor investeringen in riolen te staan. De andere gemeenten, die hun riolen houden, krijgen duidelijk voorrang. Wie z'n riolen verkoopt, bengelt onderaan een lange lijst voor rioleringswerken." aldus de Vlaams minister voor leefmilieu. Dit is heel slecht nieuws voor Begijnendijk-Betekom. De huidige meerderheid heeft immers samen met o.a. de gemeente Boortmeerbeek beslist om zijn riolering te 'verkopen'. Meer info (28-04-2003) 
 • Vanaf 1 juli 2003 bent u niet meer getrouwd met uw gas- en electriciteitsleverancier. Maak uw keuze vóór 01 juni 2003. De VREG  of Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits-en Gasmarkt geeft u daarover informatie, tips voor energiebesparing, klachten, overzicht van de leveranciers van gas en electriciteit. Meer info (21-04-2003)
 • Het OCMW-Begijnendijk bouwt  8 sociale huurwoningen op het terrein van het vroegere huis "Julia Claes" langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De bouwgronden werden door onze inspanningen in het jaar 2000 aangekocht. Meer info ( 14-04-2003)

 • Het Vlaamse Gewest heeft begin 2003 enkele bestaande websites vernieuwd en uitgebreid :
 • Dienstencheques  (Huishoudelijke hulp, kinderoppas aan huis, ouderen-, zieken-, of gehandicaptenoppas) (07-04-2003)

 • Wegen- en verkeersinfo : site van de Federale Politie die om de minuut wordt geactualiseerd met o.a. filevorming, wegenwerken, ongevallen,.. op onze autosnelwegen. Deze informatie wordt aangeleverd door de Federale Politie, Touring Mobilis, Meteo Wing, ... (31-03-2003) 
 • Tot Uw Dienst : is een campagne van de Vlaamse Overheid over de realisaties ivm woon-, werk- of leefomgeving. (31-03-2003)
 • Vlaanderendag : op 27 april 2003 stelt de Vlaamse Overheid haar deuren open in een aantal van haar vestigingen. (31-03-2003)
 • Red de Laak : project dat de waterloop de Laak in Aarschot en Betekom terug in zijn oude glorie wil herstellen. Het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de vzw Natuurpunt hebben dit project in 1996 gestart.  Ondertussen heeft ook het Demerbekkencomité zich over dit project ontfermd.  Het project kost zo'n 900.000,- euro en zal in 2004 uitgevoerd worden. Meer info  (31-03-2003) 
 • Gemeenteraad  op 27-03-2003
 • Wij zijn benieuwd of de huidige meerderheid de moed heeft om een 'openbaar' bestuur uit te bouwen ? Zal de huidige meerderheid de gemeentelijke belastingen in 2003 verhogen ? Zal zij de begroting 2003 (wat in 2003 zal uitgegeven worden) en de jaarrekeningen 2002 (wat in 2002 werkelijk is uitgegeven) op de gemeentelijke website plaatsen zodat iedere burger inzage heeft van wat er met zijn gemeentelijk belastingsgeld gebeurt ?  Meer info (24-03-2003)
 • U kan zich gratis abonneren op een e-nieuwsbrief Milieu-educatie op de MINA-site => educatie. (24-03-2003) 
 • Dag van de technologie op 30 maart 2003 bij  verschillende bedrijven / organisaties  in Vlaanderen. (24-03-2003)
 • De FOD of Federale Overheidsdiensten Economie stelt een praktische leidraad ter beschikking van de verantwoordelijken voor de veiligheid speelterreinen . Meer info (24-03-2003)
 • Vanaf 22 maart 2003 kunnen gezinnen, gemeenten, landbouwers, ondernemers, ... terecht op het waterloket voor vragen over duurzaam watergebruik. Hoe installeer ik een waterput ? Hoe kan ik subsidies krijgen voor een individuele waterzuiveringsinstallatie ? Meer info (24-03-2003) 
 • Milieu : overstromingen voorspellen. Op 20 maart 2003 werd het nieuwe voorspellings- en waarschuwingssysteem van de Demer als allereerste in Vlaanderen én in de wereld operationeel. Meer info (24-03-2003)

 • De 11-daagse is het evenementenprogramma dat sinds 1995 jaarlijks plaats vindt ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag op initiatief van de vzw Vlaanderen-Europa. Meer info (17-03-2003)

 • Een praktische handleiding voor gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil = > OVAM => publicaties => brochures => zwerfvuil (17-03-2003)
 • Ondanks een campagne in 2002 van de Vlaamse overheid tegen afvalverbranding in de tuin zijn er toch nog die volharden in de boosheid en allerlei plastiekafval verbranden in open lucht. Meer informatie op de site van STIP ( => AEP => afvalverbranden). Volgens het 'Milieu-en natuurrapport Vlaanderen 2001' is de bevolking verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale dioxine-emissie in Vlaanderen. De oorzaak ligt vooral bij de "sluikstokers". Aan de lokale politie is gevraagd extra aandacht te besteden aan deze "sluikstokers". Naast de direct merkbare overlast (o.a. geurhinder en rookontwikkeling) die de nabije omgeving ondervindt, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. Naast dioxines zijn de meeste schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen. Dioxines ontstaan bij verbranding van plastic afval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen,...). Ook de verbranding van eerder onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken. PAK's kunnen kankers doen ontstaan in het spijsverteringsstelsel en in de longen. Dat bij overtredingen gevangenisstraffen en geldboetes van 25 tot 2.500 euro (100.000 frank) kunnen opgelegd worden stoort velen nog altijd niet in Begijnendijk-Betekom, de politie treedt toch niet op !!! Hoog tijd voor een modern beleid !!!Meer info (03-03-2003)
 • e-Vlaanderen werd op 20 februari 2003 door de Vlaamse Regering gelanceerd met o.a. verwijzingen naar http://www.ruimtelijkeordening.be (bouwaanvragen, structuurplan, ...),  http://wegen.vlaanderen.be (verkeerstellingen, carpools, winterdienst, mobiliteitsconvenants,...),  http://ondernemen.portal.vlaanderen.be/ (onderneming opstarten, beheren,...),  http://www.milieuinfo.be/http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ , http://www.onroerendevoorheffing.be/  (of zgn. kadastraal inkomen), .... enz. (24-02-2003)
 • Minder regels en eenvoudiger wetgeving in het Vlaams Gewest ? Meer info (17-02-2003)
 • Geraakt u nog wijs uit de milieureglementeringen in verband met investeringen, vergunningen, heffingen, erkenningen, ...? Wij zetten enkele informatiebronnen voor u op een rijtje :
 • Is het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen veilig en gezond ? Op de website 'Zonder is Gezonder' neemt het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een initiatief terzake. Krachtens het decreet van 21 december 2001 mogen alle openbare diensten, en dus ook gemeenten, vanaf 1 januari 2004 geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Meer info (17-02-2003)
 • Voorontwerp van Decreet Integraal Waterbeleid wapen tegen overstromingen ? Het voorontwerp van Decreet Integraal Waterbeleid dat door de Vlaamse regering op 19 juli 2002 werd goedgekeurd is door de Vlaamse regering op 07 februari 2003 bijgestuurd en opnieuw principiel goedgekeurd. Het voorontwerp van Decreet voorziet de oprichting van Waterschappen die de 11 stroombekkens beheren in het Vlaamse Gewest (cfr. Nederland), een watertoets voor bouwaanvragen in overstromingsgebieden (cfr Nederland), ... Meer info (10-02-2003)
 • De Vlaamse Overheid besteed steeds meer aandacht aan de zwakke weggebruiker. Vooral voor de fietser worden meer middelen ingezet. Zie ontwerp totaalplan fiets en het 'Vademecum Fietsvoorzieningen' dat de komende weken door het departement LIN, afdeling Verkeerskunde Tel. 02/553.78.01, wordt toegelicht op studiedagen waarop ook de steden, gemeenten en provincies zijn uitgenodigd. Meer info (10-02-2003)
 • Zal het tekort aan leraren de komende jaren kantelen ? U vindt een nieuw arbeidsrapport 2002 op de site van het departement Onderwijs.
  Meer info (10-02-2003)
 • Na jaren van toenadering tussen CD&V-Begijnendijk-Betekom en CDB zijn beide groepen bereid samen te werken en als één enkele fractie op te treden in de gemeenteraad. Op korte termijn smelten zij samen als één partij onder de naam CD&V-Begijnendijk-Betekom. Deze bundeling van de krachten is in het voordeel van de inwoners van Begijnendijk en Betekom. (03-02-2003)

 • Weg kwijt bij de Overheid ! Geen nood de Vlaamse Infolijn heeft haar site vernieuwd en uitgebreid (27-01-2003)

 • Op de website van het departement WVC staat nieuwe informatie omtrent de klanttevredenheid, opdrachten van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,... (27-01-2003)

 • Geraakt u nog wijs uit de wegwijzers van mogelijke subsidies / toelagen / premies / gratis dienstverlening door de overheid ?
  • studietoelagen Vlaamse Gewest voor studenten middelbaar, hoger en universitair onderwijs ; 
  • premies Vlaamse Gewest (zie tegemoetkomingen) voor het bouwen, kopen, huren en verbouwen van een woning ;
  • energiesparen Vlaamse Gewest door het plaatsen van o.a. zonnepanelen ;
  • vanaf 01.01.2003 worden de premies voor rationeel energieverbruik verleend. Voor meer inlichtingen aangaande de voorwaarden en premieaanvragen kan U zich wenden tot de REG-dienst van de P.B.E.of Provinciale Brabantse Energiemaatschappij , Diestsesteenweg 126, 3210 Linden. Tel. 016 / 62.99.99.
  • belastingsvemindering via de personenbelasting FOD of Federale Overheidsdienst / Ministerie van Financiën  en de wegwijzer doorheen de belastingen Vanaf 1 januari 2003 voor energiebesparende investering in woningen zoals vervanging van oude stookketels, installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, plaatsing van zonnepanelen voor het opwekken van elektrische energie uit zonnewarmte, plaatsing van dubbele beglazing, isolatie van daken, plaatsing van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen,...; 
  • gratis sporen met openbaar vervoer Spoorwegen en Autobus en Tram ;
  • provinciale toelagen Vlaams-Brabant onder de knop 'subsidiewijzer' ;
  • gemeentelijke toelagen Begijnendijk-Betekom ;
  • OCMW voor meer informatie over gewaarborgde minimumlevering van gas en electriciteit (6 ampère), ... ;
  • Meer info ... (20-01-2003)
 • De toestand van milieudossiers van bedrijven kan u bekijken onder http://aminet.milieuinfo.be/ . E-government en het milieu-loket in het kader van e-government Vlaanderen via http://www.vlaanderen.be  naar de milieuportaal http://www.milieuinfo.be volgens de levenslijn van de burger en de onderneming. Meer info (20-01-2003)
 • Overstromingen : op de website van AWZ of Administratie Waterwegen en Zeewezen vindt u onder de knop 'Waterstanden' de gegevens van de waterstanden van de waterlopen en een overzicht van de kans op het voorkomen van de piekdebieten en -waterstanden in de verschillende waterlopen. (13-01-2003)
 • De 3e versie van de portaalsite http://www.vlaanderen.be wordt verwacht tegen 20 februari 2003. Tot de eerste toepassingen in het kader van e-government behoren : het aanvragen van studietoelagen, adviescheques en bodemattesten, het beheer van het eigen VDAB-dossier door werkzoekenden en werkgevers, de berekening van de onroerende voorheffing en een databank onthaalmoeders.
  De websites van alle 308 gemeenten in Vlaanderen zijn terug te vinden onder http://www.vlaanderen.be/gemeenten 
  Een beperkt aanbod komt in de loop van het jaar ook beschikbaar via digitale televisie, waarvoor het tv-toestel uitgerust moet worden met een 'settop box'. (05-01-2003)
 • Om u vanaf het jaar 2003 nog beter te kunnen dienen hebben wij een sitemap op deze website geplaatst. Zie knoppenbalk links. (05-01-2003)
 • Vanaf 1 januari 2003 verschijnt het Belgisch Staatsblad enkel nog in een elektronische versie. (05-01-2003)
 • De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2002 het ontwerp van afvalstoffenplan 2003-2007 goed.  De Vlaamse regering hakt via dit plan de knoop door inzake het kerntakendebat : de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de volledige keten van het huishoudelijk afval, van preventie over inzameling tot en met verwerking. De coördinerende rol van de provincies wordt versterkt. De regering wil de gemeentelijke forfaitaire afvalbelastingen afschaffen. Zie website OVAM onder downloads.  Meer info (30-12-2002)
 • Nieuwe gemeentedecreet : op de website van de Hoge Raad Binnenlands Bestuur, afgekort HRBB, vindt u het voorontwerp nieuwe gemeentedecreet met bijhorende informatie. (23-12-2002)
 • Overzicht van de codes goede praktijk voor het verzamelen en zuiveren van 'rioolwater' :
 • In de wijziging van het VLAREA of Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer is een bijzondere regeling opgenomen voor het deponeren van ruimingsspecie langs de oever van de waterloop. Ruimingsspecie kan op de vijfmeterstrook langs de oever van de waterloop gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder (gemeente, provincie of Gewest) moet hiervoor een code van goede praktijk opstellen, laten goedkeuren door OVAM en effectief naleven. De code van goede praktijk behelst een representatieve monstername en analyse van de te ruimen specie en een werkwijze voor het ontwateren en afvoeren van de specie die niet aan de normen voldoet. Daarbij mag geen schade aan het milieu worden toegebracht en moet de verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor het gebruik van ruimingsspecie als secundaire grondstof blijft een gebruikscertificaat verplicht. Meer info (16-12-2002)
 • Onze felicitaties aan de Milieuadviesraad van Begijnendijk-Betekom voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de natuur in onze gemeente. Op 10 december ll. werden de acties 2002 en de aanbevelingen 2003 voorgesteld. Meer info (16-12-2002)
 • De vzw Bond Beter Leefmilieu en de vzw Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling krijgen van de Vlaamse regering samen 1,25 miljoen euro subsidie om gemeenten en provincies te ondersteunen in het voeren van een duurzaam milieu- en natuurbeleid. Meer info (16-12-2002)
 • De belangstelling voor het bijwonen van een gemeenteraad kent momenteel een dieptepunt. Buiten de aanwezigheid van enkele politieke volgelingen is blijkbaar niemand geïnteresseerd aan deze vergaderingen, wat wij alleen maar betreuren.  Meer info (16-12-2002)
 • Het is reeds de 3e keer dat de huidige meerderheid er niet in slaagt een begroting (raming van de uitgaven voor het volgend jaar : wat wil het gemeentebestuur realiseren en hoeveel gaat dat kosten) tijdig in te dienen. Zijn er bij de huidige meerderheid interne problemen bij (het stellen van prioriteiten voor) het besteden van de gelden ? Hoog tijd voor een modern beleid !!!   Meer info (16-12-2002)
 • Op 22 november 2002 keurde de Vlaamse regering het zgn "Legionellabesluit" goed dat van toepassing is op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen waar personen (minimaal 10 bezoekers per dag) blootgesteld kunnen worden aan systemen die aërosol kunnen vrijmaken. Meer info  (02-12-2002)
 • Binnenband = tweemaandelijkse uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het oktober nummer treft u een toelichting van het ontwerp van gemeentedecreet : grotere politieke verantwoordelijkheid, modernisering van het management en een grotere betrokkenheid van de burger bij het beleid.(09-12-2002)
 • De gemeente Begijnendijk vist weeral achter de netten. Het gemeentebestuur zal derhalve de komende jaren (2003-2006) heel wat bliksemafleiders moeten gebruiken om de bevolking in de onwetendheid te laten omtrent de gemiste subsidies (miljoenen euro's). 
  De VMM of Vlaamse Milieumaatschappij zit de gemeenten op de hielen om snel hun rioleringsnetwerk uit te breiden. En ook de Vlaamse regering moedigt aan met subsidies van 50% (niet-gescheiden stelsel), 75% (scheiding van afval- en regenwater) en zelfs 100% (als alle oppervlaktewater wordt afgekoppeld, inclusief dat van privédomein). Maar het probleem is dat de Vlaamse regering geen geld heeft om haar subsidiebeloften na te komen. In de begroting voor het jaar 2002 is 65,7 miljoen euro ingeschreven. Dat geld was al in juni op. Sindsdien tekent de bevoegde Vlaamse minister geen enkel nieuw dossier meer. Ook voor  het jaar 2003 is 65,7 miljoen euro ingeschreven. Maar tussen juni 2002 en november 2002 werden al voor 95 miljoen euro nieuwe rioleringsprojecten ingediend en principieel goedgekeurd. Dat houdt de facto in dat ook de begroting voor de aanleg van riolering in 2003 en die tot half 2004 al is besteed. Meer info : 70 CD&V-burgemeesters verzamelen in Kortrijk (09-12-2002)
 • Administratie der Pensioenen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met o.a. nuttige brochures voor de berekening van uw pensioen. (09-12-2002)
 • Enkele vernieuwde / nieuwe websites : Europese Unie >>> België >>> Vlaamse Gewest >>> Provincie Vlaams-Brabant >>> Gemeente Begijnendijk (02-12-2002)
 • De Federale Overheid heeft haar portaalsite vernieuwd http://www.belgium.be .Van hieruit krijgt u toegang tot alle beschikbare informatie van de Federale Overheid. (02-12-2002) 
 • De vernieuwde EMIS-site is bij mijn weten de enige ISO-9001 gecertificeerde website die de Vlaamse Overheid rijk is. Het Energie- en Milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest. Meer info (02-12-2002)
 • Op 22 november 2002 keurde de Vlaamse regering het zgn "Legionellabesluit" goed dat van toepassing is op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen waar personen (minimaal 10 bezoekers per dag) blootgesteld kunnen worden aan systemen die aërosol kunnen vrijmaken. Meer info (02-12-2002)
 • Eindelijk heeft de gemeente Begijnendijk zijn website vrijgegeven. Hopelijk komt er in de toekomst ook echt nuttige en leesbare informatie op deze site zoals de verslagen van de gemeenteraad, de begrotingen (raming van de geplande uitgaven), de jaarrekeningen (werkelijke gedane uitgaven), interactieve toepassingen waarbij de gebruiker allerlei formulieren kan afladen en verzenden, ... Hoog tijd voor een modern beleid !!!. Meer info (02-12-2002)
 • 10 tips voor websites van steden en gemeenten. Deze tips zijn van AGConsult. Meer info (25-11-2002)
 • Vlaanderen telt circa 67.000 km wegen, waarvan ongeveer 60.000 km wegen door de 308 gemeentewegen,  600 km provinciewegen, 916 km autosnelwegen + 420 km op- en afritten autosnelwegen en 4.934 km gewestwegen. De Vlaamse Wegenbouwers slaan alarm omdat in het jaar 2002-2003 vooral door de gemeentebesturen te weinig opdrachten worden toegewezen.
  In Begijnendijk-Betekom is ons vooral opgevallen dat in het jaar 1998-1999 (verkiezingen 8 oktober 2000) het gemeentebestuur vlug een laag asfalt of beton heeft laten gieten op bijna alle asfaltwegen. De Vlaamse Wegenbouwers zullen derhalve in het jaar 2004-2005 (verkiezingen oktober 2006) nogal wat asfalt / beton nodig hebben. Hopelijk zijn er dan nog Wegenbouwers. Meer info (25-11-2002)  
 • De laatste weken wordt het centrum van Begijnendijk geplaagd door vandalisme waarbij o.a. spiegels van auto's worden gerukt. Gemeentebesturen kunnen van zodra de nieuwe wet ingaat administratieve boetes (tot 250 euro of zo'n 10.000,- oude Belgische franken)  opleggen voor kleine misdaden zoals vandalisme, graffitispuiten, lawaaihinder, het onverlicht achterlaten van containers op de openbare weg, zwerfvuil, sluikstorten en -stoken, ... Meer info (25-11-2002) 
 • Het e-loket van de gemeentelijke website van Lanaken biedt voor burgers, bedrijven, beoefenaars van vrije beroepen en...de mogelijkheid om interactief te communiceren met de gemeente Lanaken. In het kader van de Openbaarheid van Bestuur kan deze website als voorbeeld dienen voor bestuursleden van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Meer info (18-11-2002)

 • De Provincie Vlaams-Brabant heeft vanaf vandaag haar webstek vernieuwd  http://www.vlaams-brabant.be . Dit project kost 240.000 euro of zo'n kleine 10.000.000,- oude Belgische franken. Meer dan 20 ambtenaren zorgen voor het onderhoud en actueel houden van de informatie. Meer info  (18-11-2002) 

 • GIS-Vlaanderen (*****Vernieuwde site met o.a. gewestplannen, bodemkaarten,...) (07-10-2002)

 

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)