Wekelijkse bijwerking :
06 oktober 2014

Afdeling Begijnendijk-Betekom

VEILIGHEID

 

 

Klik op de foto

 

 

Nieuwsberichten ivm veiligheid :

“Hoe komt het dat Niels elk jaar wel een ongeval heeft en Sven nooit?  

Nys: 'Geluk, zeker? Ik lag gisteren ook bijna onder een auto. Een mens die van zijn oprit rijdt, naar de verkeerde kant kijkt en me op tien centimeter mist. Voor hetzelfde geld mag ik mijn seizoen vergeten.'
'Het is gewoon gevaarlijk geworden op de weg. In alles hebben ze geïnvesteerd: vluchtheuvels, versmallingen, drempels, ronde punten,… Behalve in de fietspaden. Dat is een echt drama. Als ze in België ergens op bespaarden, dan is het in de infrastructuur om een kind veilig naar school te laten rijden. Ik zag ooit eens een filmpje van iemand die fietste met een bak bier op zijn bagagedrager, zónder kroonkurken op de flesjes. Toen hij thuis kwam, zat er niet veel bier meer in.'

Albert: 'Soms is het voor ons niet meer te doen. Ik ga er 100 procent akkoord mee dat je met een stadsfiets op het fietspad moet rijden. En ik heb ook een hekel aan mensen die met vier naast elkaar fietsen. Maar als coureur aan 35 km/u op een fietspad, dat is gokken. Hopen dat er niemand van de oprit komt, anders ben je verloren. Daarom zeg ik nu vaak: Sorry, ik train op de baan.'
 


Politie en brandweer

De hervorming van de politie belangt ons allen aan omdat niet alleen de gemeentelijke politie hierbij betrokken is, maar vooral omwille van onze veiligheid. Voor meer informatie : zie website VVSG

LINKEN


Vreemdelingen en asielbeleid

Niet alleen als inwoner van de gemeente, waar het OCMW jaarlijks enkele miljoenen bijdraagt in de opvang van asielzoekers, maar tevens als mens belangt ons het vreemdelingenprobleem aan. 

LINKEN


Verkeersveiligheid

Op 17 juni 1989 heeft het ACW-Begijnendijk-Betekom op de Rerum-Novarumviering te Betekom een dossier inzake verkeersveiligheid voorgesteld. Nu 10 jaar later willen wij onderzoeken welke knelpunten nog niet zijn opgelost en / of welke knelpunten er zijn bijgekomen. Bestaande knelpunten waarvoor reeds werken werden gepland of in uitvoering zijn werden niet opgenomen in onderstaande lijst van probleemsituaties.
U kan ons hierbij helpen door zelf met uw vereniging een nieuwe studie te maken en ons van uw bevindingen op de hoogte te brengen,... .
Wij danken u hierbij voor uw medewerking (juni 1999).

Bestaande probleemsituaties :

- optreden tegen snelheidsduivels
- optreden tegen foutparkeren (bv. op fietspaden, voetpaden, bushaltes,...)
- fietspaden op de Tremelosesteenweg, Kleinesteenweg, Haltestraat, Prof. Scharpélaan, Aarschotsesteenweg, Liersesteenweg, ... = zeer gevaarlijk
- fiets- en voetpaden beschermen aan verkeersdrempels omdat vooral vrachtwagens over het fiets- en voetpad rijden
- aan de scholen te Begijnendijk en Betekom
- op de Werchtersesteenweg (o.a. oversteekplaats in de scherpe bocht)
- dorpskern te Begijnendijk voor fietsers en voetgangers zeer gevaarlijk en onduidelijk door het chaotisch parkeren van voertuigen aan winkels, automaten, ...

Veilige fietspaden te Rotselaar = vernieuwde (augustus 2000) Werchtersesteenweg tussen Betekom en Werchter. 
In 1998 vroeg de CVP een gelijkaardige asfaltlaag voor de Tremelosesteenweg tussen Betekom en Tremelo, maar MGB weigerde dit al dusdanig uit te voeren : gevolg onveilige fietspaden te Betekom.

Suggesties uit de enquête onder de 2000 deelnemers van de Begijntjesroute op 17 augustus 1997 :

- parkeren op fiets- en voetpaden strenger aanpakken
- verkeersdrempels zijn gevaarlijk
- opgelegde snelheid naleven
- fietspaden beter aanleggen en beter onderhouden
- fietspaden scheiden van de rijweg
- verkeerschaos aan de scholen bestrijden
- openbaar vervoer tussen Begijnendijk en Betekom
- chaotisch parkeren in het centrum bestrijden (aan geldautomaten, broodautomaten, ...)

Voorschriften inzake verkeersdrempels en -plateaus

De voorschriften inzake verkeersdrempels en -plateaus zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.
Bestaande inrichtingen dienen hieraan te beantwoorden op 01 november 2001.

Belangrijke aanvullingen op het mobiliteitsconvenant

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2000 twee nieuwe modules van het mobiliteitsconvenant onderschrijven, met name met betrekking tot de herinrichting van de schoolomgevingen enerzijds en de aanleg van verbindende fietspaden langs gewestwegen zoals de Liersesteenweg. De subsidiëring van het Vlaamse Gewest bedraagt 100% als het  project prioritair (indien opgenomen in het driejarenprogramma der wegen van het Vlaamse Gewest) is en 80% als het niet-prioritair is.
Met het decreet betreffende de mobiliteitsconvenants van 20 april 2001 heeft de Vlaamse regering het mobiliteitsconvenant bekrachtigd als een beleidsinstrument om een geïntegreerd en duurzaam mobiliteitsbeleid te bevorderen. Per gemeente waarmee een mobiliteitsconvenant is afgesloten wordt een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) opgericht die de ontwikkeling van de mobiliteitsplannen en de -projecten voorbereidt en de uitvoering ervan begeleidt. De omzendbrieven OW 2001/3, OW 2001/4 en OW 2001/5  van 20 december 2001 verduidelijken respectievelijk de bijsturing van de mobiliteitsconvenants, de jaarlijkse rapportering en 5-jaarlijkse bijsturing van de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de taakverdeling tussen de gemeentelijke begeleidingscommissie en de overige commissies. 

CVP overhandigt op 16 mei 2000 actieprogramma voor zachte weggebruikers aan Durant en Stevaert  

Naar aanleiding van de "week van de zachte weggebruiker" fietsten CVP-voorzitter Stefaan De Clerck, Volksvertegenwoordiger Jos Ansoms en Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwe tot bij de ministers Durant en Stevaert. Beide ministers ontvingen hen persoonlijk. De CVP-delegatie overhandigde een actieprogramma met 12 concrete voorstellen ter ondersteuning van fietsers en voetgangers. De CVP zal er in de respectievelijke parlementen op toezien dat er ook effectief werk wordt gemaakt van deze voorstellen.

 

Met het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij decreet van 10 februari 2012 heeft de Vlaamse Regering het mobiliteitsplan bekrachtigd als een beleidsinstrument om een geïntegreerd en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren. 

Om het duurzame mobiliteitsbeleid op lokaal te operationaliseren wordt in elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht, die de ontwikkeling van de plannen en de projecten voorbereidt en de uitvoering ervan begeleidt. De gemeenten worden begeleid door ambtenaren van de provinciale cellen van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, die hiermee voltijds bezig zijn.

  LINKEN


Beveiliging
- om inbraak te voorkomen zijn vele middelen inzetbaar. Dat de inzet van aggressieve honden niet menswaardig is moet niet langer meer gezegd.

LINKEN


NAAR BOVEN

 

OVERZICHT