Begijnendijk-Betekom

Disclaimer: aansprakelijkheidsbeperking                                            Bijgewerkt :  2000


Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten onder de volgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciŽle doeleinden. 

Het gebruik ervan is op eigen risico en de verantwoordelijke van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de verantwoordelijke van deze website. 

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de verantwoordelijke van deze website.

De verantwoordelijke van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtsreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de verantwoordelijke van deze website is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt.


TERUG