Wekelijkse bijwerking :
14 januari 2013

Afdeling Begijnendijk-Betekom


Milieu, Natuur en Energie

 

  • ALGEMEEN (Adviesbureaus, Nederland, Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, Internationaal, Software, Allerlei)
 

Klik op de foto

"An Inconvenient Truth"  ,  Al Gore 2006

 

Openbare riolering,  oppervlaktewater en afvalwater:


Drinkwater


(Water)bodem, ondergrond, grondwater, ...

Lekkende mazouttanks vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater, en bijgevolg ons eigen drinkwater in Vlaanderen !!! .
Volgens een eerste onderzoek in 1998 door PREMAZ tel. 02 / 734.67.10 (Preventie Mazout, een organisatie opgericht door de OVAM, VMM, de petroleum- en verzekeringssector) lekken 2 procent van de stookolietanks. De gemeente Bierbeek was in 1999 pilootgemeente om een systeem op te zetten om vervuiling door stookolietanks te voorkomen.
Tussen de Vlaamse Regering en de Belgische Petroleum Federatie werd een milieubeleidsovereenkomst "gasolietanks voor de verwarming van gebouwen" afgesloten waarbij de saneringskosten (die vlug tot 400.000,- fr kunnen oplopen) van lekkende stookolietanks door een Fonds worden terug betaald.

De Vlarem II-reglementering legt bestaande, niet vergunningsplichtige stookolietanks gebruikt voor de eindopslag van stookolie voor verwarming van gebouwen een eerste onderzoek op dat moet uitgevoerd worden vóór een welbepaalde datum.

Dit onderzoek dient te gebeuren door een vakdeskundige, meestal ook uw vertrouwde controleur van uw centrale verwarming. Tanks die na controle op lekdetectie zijn goedgekeurd krijgen een "groene dop"

Meer informatie vindt u : 
- op de website van Belgische Petroleum Federatie
- op de website van informazout
- Premaz of Preventie Mazout. Is er om risico's op vervuiling door lekkende ondergrondse stookoliereservoirs te voorkomen
- op de website van MINA onder wettelijke bepalingen
- op de infolijn van de Vlaamse Gemeenschap
- op de website van MINA onder toelichting bij de milieubeleidsovereenkomst


Afval


Natuur, bos en groen


Energie, luchtkwaliteit, duurzame ontwikkeling, klimaat, ...


Algemeen

Adviesbureaus, milieuonderzoek,...

Nederland

Europese Organisaties

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Andere Internationale Organisaties, initiatieven, ...

Software mbt milieu

Denemarken

Allerlei


NAAR BOVEN

 

OVERZICHT