WELKOM                   Begijnendijk-Betekom
Bijgewerkt : 09 oktober 2000

 

muurkrant.gif (2101 bytes)

Lotto / Maks

WAP

 • Het CVP-bestuur Begijnendijk-Betekom heeft op 31 januari 2000 mevrouw Magda Van Goolen, schepen en provincieraadslid, voorgedragen als lijsttrekker van de gemeenteraadsverkiezingen op 08 oktober 2000
 • Een prachtige site van onze voorzitter (02-10-2000)
 • Onze jaarlijkse fietshappening "Begijntjesroute" heeft op 20 augustus 2000 voor de zevende keer op rij voor een enorm succes gezorgd, tot spijt van wie ons benijdt (21-08-2000)
 • Wist u dat de roddelpersen en de politieke spelletjes van MGB op volle toeren draaien : is dat politieke vernieuwing ? (04 -09-2000)
 • Bij het aanklikken van onderstaande figuur krijgt u alle info over de Olympische Spelen in Sydney. 

 • Vlaamse Openbedrijvendag op 1 oktober 2000 (04-09-2000)
 • Open Monumentendag op 10 september 2000. Een volledig overzicht van de te bezoeken plaatsen staat op de website die u kan bekijken bij het aanklikken van onderstaande figuur (21-08-2000)

 

 • Veilige fietspaden te Rotselaar = vernieuwde Werchtersesteenweg tussen Betekom en Werchter. 
  In 1998 vroeg de CVP een gelijkaardige asfaltlaag voor de Tremelosesteenweg tussen Betekom en Tremelo, maar MGB weigerde dit uit te voeren : gevolg onveilige fietspaden te Betekom (21-08-2000) 
 • Politiek debat op 22 september 2000 te 19 uur 30 in de gemeentelijke basisschool te Betekom. Organisatie KAJ-Begijnendijk en Betekom (07-08-2000)
 • Marktrock te Leuven : voor o.a. wie wil samen rijden (01-7-2000)
 • Overzicht van muziekfestivals (01-7-2000)
 • Op 01 mei 2000 treedt het decreet ruimtelijke ordening in werking. Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten staan op het internet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Wie een perceel bezit in een niet bebouwde kavel in een vergunde niet vervallen verkaveling van vóór 22 december 1970, moet de gemeente hiervan vóór 29 juli 2000 op de hoogte brengen.  Zo niet, verliest hij zijn verkavelingsvergunning of misschien wel zijn bouwvergunning. Klik hier voor een invulformulier (pdf-bestand waarvoor u Acrobat Reader nodig heeft dat u gratis kan downloaden). Zie tevens op de website van het VVSG  (25-04-2000)
 • Vervangingspool opgericht van leerkrachten en beheerd door de VDAB (19-05-2000)
 • De heer Marcel Van Dyck, Voorzitter OCMW, meldt dat het OCMW een leegstaand handelspand (vroegere huis "Julia Claes", Kleinesteenweg  te Begijnendijk) voor sociale huisvesting (voor 6 sociale appartementen ten dienste van de bevolking Begijnendijk-Betekom) heeft aangekocht (19-05-2000)
 • Lekkende stookolietanks van particulieren : de Belgische Petroleum Federatie richt een fonds op dat de kosten voor de sanering van de bodem vergoed. Meer gegevens op de website van informazout  (07-04-2000)
 • De nieuwe OCMW-beleidsinstrumenten (NOB : betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de OCMW's) wordt uitgesteld tot 1 januari 2003 (06-04-2000)
 • De Vlaamse administratie, de provincies en de gemeenten hebben samen 326 planologen nodig voor de uitvoering van het decreet ruimtelijke ordening. (31-03-2000)
 • Het CVP-actieprogramma stelt zich op 'midden de mensen', met als actiepolen : familie, buurt en vereniging. Vrijwilligerswerk speelt hierbij een grote rol (27-03-2000)
 • De Vlaamse Regering heeft beslist dat de gemeenten de bouwvergunningen zelf verlenen voor kleine werken  (21-02-2000)
 • Op woensdag 22 maart 2000 te 19 uur wordt voor de bevolking in de gemeentelijke school te Begijnendijk een informatievergadering gehouden over het (nog op te stellen) gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.(15-03-2000)
 • De Vlaamse Regering heeft twee nieuwe modules toegevoegd aan de mobiliteitsconvenants (voor veiliger schoolomgevingen en een versnelde uitbouw van het fietspadennetwerk) (15-02-2000)
 • De Vlaamse Regering heeft het investeringsprogramma gemeentelijke riolen 2001-2005 , in totaal voor 29,9 miljard frank, goedgekeurd (15-02-2000)
 • De Vlaamse Overheid stelt een nieuwe website ter beschikking van de gemeentelijke informatie-ambtenaren (15-01-2000)
 • De Vlaamse Regering heeft beslist dat de gemeenten de bouwvergunningen zelf verlenen voor woningen van maximum 1.000 m³. De uitvoering decreet ruimtelijke ordening is uitgesteld tot 1 mei 2000 omdat de gemeenten nog geen eigen stedebouwkundige ambtenaar in dienst hebben, geen geïnformatiseerde registers voor de vergunningen, ... (15-01-2000)
 • De gemeenten Bornem, Schoten en Kampenhout hebben een zeer aantrekkelijk website op internet met een digitaal loket zodat iedereen vanop zijn personal computer een aantal formaliteiten kan vervullen en informatie kan opvragen.(15-01-2000)
 • Wordt de controle op lekdetectie stookolietanks uitgesteld ? (15-01-2000)
 • De CVP-West heeft een nieuwe website met o.a. beleidsplannen voor gemeenten (15-01-2000)
 • Begijnendijk behoort in het jaar 2000 tot een van de pilootgemeenten voor de invoering van de economische OCMW-boekhouding.(15-01-2000)
 • Waarom het zwembad te Betekom werd gesloten.(15-01-2000)
 • Fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
 • Vooraleer wij de dorpskernen van Begijnendijk en Betekom hernieuwen willen wij in 2001 de inwoners hierbij betrekken. Graag uw voorstellen via e-mail.(14-06-1999)

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door :

Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
16-kleuren (4 bit),
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)