Wekelijkse bijwerking :
 07 augustus 2014

Afdeling Begijnendijk-Betekom


  BELASTINGEN & BEGROTING

 

 


Nieuwsberichten :

Begroting.

MUNTEN.GIF (2369 bytes)

Eind van elk jaar dient de gemeente haar inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar te ramen (of begroten). Meer informatie over de gemeentefinanciŽn vindt u op de website van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden : ga naar => financiŽn en fiscaliteit.

Voor Begijnendijk-Betekom is de prognose op de begroting (zonder overboekingen, van het ene jaar naar het volgend jaar) :

Jaartal Onroerende voorheffing (in euro) Personenbelasting (in euro) Gewone + buitengewone Ontvangsten (in euro) Gewone + buitengewone Uitgaven (in euro)
2004 1.173.549,0 2.467.052,0 8.056.288,0   +   352.000,0 7.845.744,0   + 1.039.956,5
2003 1.132.196,60  2.048.303,0 7.613.729,47 + 4.586.000,0 7.915.511,62 + 4.776.660,0
2002    944.728,02  2.022.591,24  6.984.212,04 + 4.381.000,0 7.312.936,26 + 4.585.900,0
2001        
2000     245.994.664,- BF 245.096.261,- BF
1999      241.532.653,- BF 239.300.942,- BF

Deze totalen kunnen worden onderverdeeld in de grote rubrieken voor het jaar 2004 (in euro) :

   Gewone + buitengewone Ontvangsten 2004 Gewone + buitengewone Uitgaven 2004
Algemeen bestuur (personeels- en werkingskosten, ...) 105.077,0 1.101.770,0 +   197.500,0
Justitie en politie (personeels- en werkingskosten,...) ???????????????    619.830,0 
(+ 39% tov 2002)
Verkeer en waterstaat  (personeels- en werkingskosten, wegen- en waterwerken, investeringen, ...)    204.419,0 + 1.142.245,0    947.238,0 + 3.279.000,0
Basisonderwijs (personeels- en werkingskosten,investeringen,...) 1.490.252,0 +    434.000,0 1.887.137,0 +    794.000,0
Sociale zekerheid en bijstand (bijdrage aan OCMW,...)      817.690,0
Handel, nijverheid en middenstand    370.995,0     10.076,0 +        7.500,0
Jeugd, sport, volksontwikkeling en kunst    123.551,0    488.435,0 +      54.900,0
Openbare bibliotheken      83.257,0    184.779,0
Ontsmetting, reiniging en huisvuil      15.186,0    468.086,0
Afvalwater        10.670,0 +       6.000,0
Begraafplaatsen en milieu    145.248,0    194.216,0 +     19.500,0
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening      48.131,0      11.874,0

 

Belastingen.


Algemeen.NAAR BOVEN

 

OVERZICHT