PERPETUUM MOBILE


Druppel, druppel raakt in spat
de grond en maakt puntgaaf
een ronde kring naast kring
vermengd loopt over rand
in rimpels breekt door nog een
druppel, druppel raakt in spat
...
Lejaeghere Rudi

Gastenboek

NU NIEUWE SITE MET DE NIEUWSTE TEKSTEN EN GEDICHTEN : http://lejaeghererudi.blogspot.be


Wie ben ik?

Een echte kreeft met alle specifieke eigenschappen die het beestje typeert en die je zeker in mijn gedichten zult herkennen.
Te Ardooie groeide ik tesamen met mijn 4 broers op en daar woont mijn moeder nu nog altijd.
Ik ben gehuwd met Ria en heb 3 kinderen : Kurt, Jolien en Wouter.
Afgestudeerd te Gent als boekhouder oefen ik deze job al meer dan dertig jaar uit in de privé-sector.
Ik woon te Wingene, een grotere gemeente in West-Vlaanderen, aan de grens van Oost-Vlaanderen.

artistiek CV

 

 

 

Terug

Persoonlijke interessegebieden

Terug

Als je geïnteresseerd bent in de natuur, in menselijke gevoelens, zowel de positieve als de wat minder positieve, kunt u via hieronder grasduinen in mijn geheimste zielenroerselen, vervat in kleine stukjes poëzie.(alfabetisch gerangschikt).
Het spreekt vanzelf dat deze gedichten beschermd zijn door het copyright en dat gebruik op gelijk welke wijze van deze gedichten eerst voorgelegd en
goedgekeurd moet worden door de auteur.

Inhoud GEDICHTEN

2009

 

Beste poëzieliefhebber,

Het is met vreugde én trots dat ik u de blijde geboorte van mijn debuutbundel 'Perpetuum Mobile' mag aankondigen.(zie aankondiging presentatie Weekbode 18/09/09)

Op zaterdag 26 september om 19h00 in het Gemeentehuis van Wingene heeft men kunnen proeven van een aantal gedichten uit deze bundel . In samenwerking met het Davidsfonds, die de junior-jounalisten in de spotlights zette, werd het een fijne en gezellige avond tussen vrienden, kennissen, buren en poëzieliefhebbers.
De avond werd gevuld met zowel poëzie, proza, zang als voordracht.
Onder de deskundige leiding van mijn broer Peter Lejaeghere werden een aantal gedichten waarop hij muziek heeft gecomponeerd voor het publiek uitgevoerd door het vierstemmig Koninklijk Piuskoor van Ardooie. Voorlezer Benjamin Sercu praatte de muzikale gedichten aan elkaar. Een uniek concert. Nadien werd er bij een drankje, aangeboden door de gemeente Wingene, nog een paar uurtjes gezellig nagekaart. (zie foto's)

De gesigneerde poëziebundel kon op de avond zelf verkregen worden tegen de prijs van 15 euro.

Wie er echter niet bij kon zijn kan deze bundel nog verkrijgen door overschrijving op rekening 063-0231873-78 van 15 euro voor de inwoners van Wingene (wordt gratis aan huis bezorgd) en 16 euro voor de anderen (wordt dan opgestuurd). Je kan er gedichten in vinden over het ontstaan van de poëzie bij de dichter zelf, over de natuur en alles wat er erbij hoort en natuurlijk ook over onze gevoelens: liefde, vriendschap, onze oerangsten. Voor elk wat wils. Gelieve wel degelijk goed uw adres te vermelden zodanig dat ik de bundels vlot kan bezorgen of opzenden.
Hartelijk bedankt.

Rudi Lejaeghere
TER INFO

In het Decembernummer 2009 van 'Nynade', een Nederlands tijdschrift over kunst en letteren, zijn drie gedichten uit mijn debuutbundel 'Perpetuum Mobile' (Fluisterwater, Metamorfose en Zwaartekracht) gepubliceerd.
Met dank aan redacteur Karel Wasch.

Nynade is een uitgave van Stichting Nymfaeum Pers, Leerdam. Een uitgave die er mag zijn.
Op het eerste gezicht heeft de omslag iets weg van een dichtbundel, maar het is veel méér dan dat.
Naast een selectie van gedichten vindt men er ook kleine pareltjes proza in terug, stukjes die goed weg lezen of die je eventjes doen stilstaan in deze drukke wereld. In dit nummer van
December 2009 las ik ook een heel interessant artikel over 'De Diamant': de nationale bibliotheek van Minsk. Literatuur en architectuur hand in hand.
Bij 'Over dood en literatuur', een artikel van Estelle van Leeuwen, las ik weer even over onze overleden Belgische dichter Jotie 't Hooft waarover ik onlangs nog een uitgebreide biografie las.
Het Oosten ontmoette dan weer het Westen in het artikel over François Cheng, dichter-schrijver, denker en bruggenbouwer, zoals de ondertitel het beknopt beschrijft.
In een zin samengevat: het is een tijdschrift dat je herleest en herleest en waar je als literatuur- of kunstliefhebber telkens weer kan van genieten.
(redactiesecretariaat: Barney Agerbeek, Graafschap 13, 4141 JS Leerdam, info@nynade.nl )

2011

In 2011 verscheen de eerste roman van Karel Wasch (1951) : ‘De Belegering van de Jonker’. Het is een uitgave van Stichting Nymfaeum Pers, Leerdam.Hij schreef daarvoor reeds  4 biografieën waarvan één over Dylan Thomas en één over Jack Kerouac.
Karel Wasch mocht reeds een tweetal poëzieprijzen in ontvangst nemen en neemt regelmatig deel aan een radioprogramma van Theodor Holman op de Nederlandse Radio 5.
Deze uitzendingen gaan meestal over buitenlandse literatuur. Hij is zoal hierboven al vermeld daarnaast nog redacteur van het literaire blad Nynade en het boekenblad Inkt!
Karel Wasch recenseert ook literatuur voor Literair Nederland. Nu heeft hij zich met succes gewaagd aan het schrijven van proza.
Een aanrader voor iedereen die goede literatuur waardeert
Hierna volgt een korte rescensie geschreven door mezelf na lezing van deze roman.

De Belegering van de Jonker

door Karel Wasch

Na 150 bladzijden sla ik het purperen boek toe, nadat ik het purperen leeslint tussen de laatste bladzijde heb geplooid.

Ik heb Werner Salten ontmoet en leren kennen, ook een beetje gevolgd als Zevenberg, een ander personage dat deel uitmaakte van zijn verhaal. Werner Salten: een jongeman die op het verkeerde moment op de verkeerde plaatsen vertoeft. Een stukje ‘Schuld en boete’.

Wat mij vooral opvalt is de onontkoombare lijn die het verhaal volgt. Werner Salten is de protagonist in de eerste roman van Karel Wasch. Een jongeling die opgroeit in een gebroken gezin en in een vriendenkring die experimenteert met ‘Sex & Drugs & Rock & Roll’, om het maar eens met een stereotiepe uitdrukking uit de jaren 80 uit te drukken of met de titelsong van Ian Dury, die aardig bij de levenswijze van die vriendenkring zou gepast hebben.

De verwijzingen naar het kleur purper of paars zijn legio. Je kan zeggen dat het de kleur van de dramatiek is van de jonge Salten is en van de andere personages die in de stroming van het leven van Werner meevloeien, kopje ondergaan of hemzelf beïnvloeden (in zoverre dit nog mogelijk was vanaf het eerste blad van het boek). Het doet mij op verschillende bladzijden denken aan de Russische literatuur van Dostojevski. Het determinisme dat op sommige bladzijden van de zinnen springt.

De mogelijkheden om het verhaal een andere wending te geven liggen halverwege nochtans te grijpen, maar het is voor de lezer niet zozeer de vraag waar, maar wanneer het fout zal gaan.

Dat het vlees zwak en de geest een mengvat van gevoelens is, hoeft hier niet bewezen te worden maar het verhaal vertelt op dit vlak zichzelf.

Ik heb op verschillende momenten sympathie opgevat voor de jonge Werner Salten en hem bijna met mijn vinger op de alinea’s de weg willen wijzen. Maar ik als lezer, hoe dwingend mijn ogen van paragraaf naar paragraaf sprongen, kon hem toch niet leiden. Werner Salten leidt zijn eigen weg, zijn eigen lijden.

Zijn vriendin Marjan die hem ergens tussenin de sporen ophelpt, zijn leven zelfs andere wendingen geeft is er niet toe bij machte om de rode draad door te knippen. Eigenlijk zijn we allemaal wel een beetje Werner Salten. Wat we zeggen en wat we doen zijn op sommige momenten twee heel verschillende dingen. We lopen de verkeerde zijstraat in, niettegenstaande er duidelijk op het kruispunt een verbodsteken staat.

Gelukkig voor Werner of voor jou en ik kan onze dichtste vriend of vriendin, onze levenspartner niet in ons hoofd kijken. Zijn we er bewust van of doen we het zonder nadenken.

Werner Salten is zich gaandeweg wel bewust van zijn schuld, zijn mislukkingen en zijn tekortkomingen. Op het einde herkent hij zichzelf niet meer en is hij zichzelf kwijtgeraakt.

De slotsom is dramatisch en misschien toch voor hem de enige vorm van soelaas, anders sterft hij. Is hij op het einde beter af, ik weet het niet. Maar ik weet dat een mens maar één leven heeft op deze wereld…of misschien toch niet zou Hedda zeggen. Zij wist het wel!

Ik vind ‘De Belegering van de Jonker’ een goed geschreven roman. Een boek waar de psychologie van de protagonist goed uitgediept wordt en een verhaal is dat vlot leest. Het is zelfs vanwege de herkenning met de personages, als ook vanwege de 150 bladzijden in één ruk uit te lezen en het heeft voor ieder van ons een boodschap. Ik voel mij hier niet geroepen om deze van mij hier te noteren, maar die was er wel zeker. Een aanrader voor ieder die een roman zoekt met diepgang.

Lejaeghere Rudi

 

DE DANS DER DWAZEN

FLUISTERWATER

GEDACHTEN

HARTSTOCHT

IN STILTE

MELODIE

METAMORFOSE

MIJN STRAAT

MORGENSTIMMUNG

ONTVOUW

OP DE GOLVEN

RUST

STOET

STRAATGELUID

 

 

Nominatie en prijsuitreiking compositie Peter Lejaeghere op gedicht 'DAGPAUWOOG'!!!!!!!!!!!!!

 

 

GEDICHTEN 2001-2008

ALFABETISCHE RANGSCHIKKING

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

AANGESPOELD : jij en ik als de golven
AARDE : begin en einde.
ADERLATING : het bloed dat bloeit
AFSCHEID : voor even of altijd...altijd moeilijk.
ALS HET SCHEMER (zie CV) : met de wapens van de dichter
ALWAYS HERE : voor de amateurs ' a bit of English poetry '
AMEN : het zij zo, al is het niet gemakkelijk.
ANGOISSE : angst is de prop in de keel
ANGST : nooit direct aanwezig, maar toch steeds in de nabijheid.
AVOND : De geluiden en kleuren van de schemering

Terug naar begin

B

BANG : iedereen, soms wat meer, soms wat minder, maar teveel is gevaarlijk.
BARENSWEE : geboorte met andere ogen gezien. (gepubliceerd in 'Sterkte' een geschenkboekje uitgegeven door Papillon BV)
BEDERF : van huichelen en verraad
BEELD JE IN : op het puntje van je stoel of misschien nog veel verder
BELOOF HET ME : dat je me helpt 'niet' te vergeten. (bekroond met 14e Poëzieprijs Georges Leroy 2003)
BLUES : blauw of een ander gevoel !!!!
BOUWVAL : er komt een tijd dat alles vergaat.

Terug naar begin

C

Terug naar begin

D

DAGPAUWOOG : een om te zien
DE MAN EN DE BOOM : twee monumenten die wachten op het einde.
DE RUITER VAN DE NACHT : Ga niet slapen, want misschien komt hij vannacht nog langs.
DE OCHTENDKRANT : Welk nieuws heb jij graag bij je toast met ei ?
DOODGEZWEGEN : geroepen maar niet gehoord.
DRAG QUEEN : het mysterie van de dualiteit van een bloem.
DROMEN : hoe kan men het soms bedenken...en toch dromen.

Terug naar begin

E

EEN DICHTER OOR : het oor van een dichter komt dichter dan een ander
EEN GLAASJE POËZIE : Oenologisch gerijmd.
EIGEN AARD : Elk wezen heeft zijn eigen aard en zijn eigen plaatsje in de natuur.
EIGEN AARD IN HAIKU : Idem, maar dan ik haiku
ESSENTIE : Wat blijft er nog over ?

Terug naar begin

F

Terug naar begin

G

GEAARD : onze gevoelens stromen terug.
GEBOORTE : Alles wordt geboren, ook een gedicht.
GEDEELD: Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
GEDICHT : Iedere keer opnieuw nieuw.
GEKOOID : voor interpretatie vatbaar, iedereen heeft zijn eigen kooi.
GELEENDE TIJD : nog een laatste moment, nog een beetje respijt.
GETIJ : opgedragen aan Iris
GEVANGEN : in een kooi zonder tralies.
GOLFBREKER : er is altijd wel een zon achter de wolken, er is altijd wel hoop.
GOLGOTHA : een berg of een heuvel van gevoelens.
GOLGOTHA 2 : over slechte smaken
GOLGOTHA 3 : over een van de mogelijkheden
GOLVEN ANGST : komt en gaat zoals het tij aan zee.

Terug naar begin

H

HARS : een wonde is een teken.
HEILDRONK : hoe poëtisch men kan worden van een glaasje wijn.
HEL OF HEMEL : soms is het kiezen maar kiezen is moeilijk
HERBRONNEN : kijk eens naar de natuur en doe zoals haar, kom tot rust.
HERFST : Ja, de bladeren vallen, geen ontkomen aan.
HERFSTBELEG : Een koude herfstdag die winter beloofd.
HERINNERING : Herinneringen getekend door de zon.
HET BOS : zien, horen en ruiken,...één worden.
HET OUDE ECHTPAAR : We zien ze elke dag, maar we kijken misschien niet zo goed.
HOOR JIJ HET OOK : de geluiden van de seizoenen.
HOSANNA IN DEN HOGE : mijn godsdienst en mijn leven.

Terug naar begin

I

I DARE NOT : Soms wachten we liever op de nacht, ook in het Engels.
IK WAS EEN BOOM : vroeger, nu en morgen blijft hij een boom in zijn eigen leefwereld.
INGEPAKT : en thuis gebleven.
IN HET DONKER : is alles vertekend.
IN MIJN HOOFD : je gelooft het niet wat er daar allemaal gebeurt (opgedragen aan Iris Van de Casteele)

 

Terug naar begin

J

Terug naar begin

K

KANNIBAAL : ik eet je op.
KAT EN HOND : kunnen soms heel goed op elkaar inspelen.
KEVER : van klein en groot
KRITIEK : teerhartig dat ik ben

Terug naar begin

L

LEVENSMUZIEK : Wordt het best gespeeld door een accordeon.
LIBEL : vliegensvlug

Terug naar begin

M

MARIONET : kijken dat de draadje goed vastzitten.
MAGIE (zie CV) : het enige wat ik kan vertellen
MEA CULPA : Ik beken schuld dat ik ben wie ik ben
MEEUW : ik ben wie ik ben, maar dat kan zoveel zijn.
MIJN GOED RECHT : Ik kies en ik draag de gevolgen.
MIJN KIND : Zonder woorden en toch zoveel gezegd.
MOED : Soms te vinden in kleine dingen.
MOMENTOPNAME : van dichten en controvers zijn
MORGEN...OF WAT LATER : het gevoel tijd is een subjectief gevoel.
MUZiEk : Het geheim van mijn 'MUZE' en 'ik'.
MY LIMIT : Er is een grens die niet verlegbaar is, of toch...?

Terug naar begin

N

NACHT : Krijg jij ook zo'n rillingen van die zwarte grote vogels ?
NACHTFLUWEEL : slapend vol van leven
NACHTELIJK VERKEER : of is het verkeerd in plaats van verkeer.
NACHTWAKER : sfeer gemaakt in dimmend licht.
NIEUWJAARSWENSEN : voor morgen of voor altijd.
NYMFOMAAN : De maan op een andere manier. (gepubliceerd in 'Distelbloemen', bloemlezing uitgegeven door uitgeverij 'De Distel')

Terug naar begin

O

ONDER DE OUDE KERSENBOOM : zalig nietsdoen en toch van zoveel genieten.
ONRUSTIG : het bloed zo warm als lava
ONTMOETING : Jeugd ontmoet ouderdom in zicht op eeuwigheid.
ONTPOPPEN : van rups tot pop naar vlinder die ik moet laten vliegen.
OUDERDOM : Trager maar ook sneller op een andere manier.
OVERLEDEN TIJDEN : een stukje West-Vlaamse tijd.
OVERZEE (zie Artistiek CV voor het vierstemmig koorstuk 'Horizon' compositie van Peter Lejaeghere)
In het koorstuk 'Horizon' een muzikale compositie van Peter Lejaeghere op mijn gedichten 'Overzee', Wind' en 'Nacht' hoort u 'Het Koninklijk Piuskoor' van Ardooie onder leiding van componist en dirigent Peter Lejaeghere.

 

Terug naar begin

P

Terug naar begin

Q

Terug naar begin

R

REGENBOOG : na regen komt de regenboog.
REISGEZEL : wie o wie is er altijd bij me.
REISMENU UIT LUILETTERLAND : Als je maar graag eet dan kom je ook in alle landen.
REIZIGER : in mezelf.

Terug naar begin

S

SCHIPBREUK : zal ik zwemmen of verdrinken.
SCHMINK : Een ondeugend kinderspelletje!
SCHOONHEID : zonder woorden.
SCHOONHEID(2) : zoals de eerste keer.
SEIZOENEN : Alle 4, voor als je veel tijd hebt om te lezen of in 4 keer gaat het ook.
SLAPELOOSHEID : Een flauw grapje van Morpheus.
SLECHT WEER : buiten, maar soms ook in ons hart.
SPOREN : Alles laat een spoor achter, zal ik ook sporen nalaten...?
SSSST : aan niemand zeggen
STERFELIJKHEID: Aan alles komt een eind.
STERVEN : soms sterf je al een beetje wanneer je nog leeft om een ander.
STILLE STROMING : we kunnen niet tegenhouden wat moet komen maar...
STORM : Ongenadig voor mens, dier en ...de rest.
STORM IN HAIKU : Ongenadig zelf in haiku.
SYMFONIE : In woorden.

Terug naar begin

T

TE KERKE : we bidden allen op onze eigen wijze.
TERMINUS : het leven als een trein.
TIJGER : stil, langzaam, vlugger, springen en...
TOT MORGEN : lieveling
TREIN : traag of snel, iedereen geraakt op zijn bestemming.
TWEESPALT : kiezen is het moeilijkste wat er bestaat.

Terug naar begin

U

UITBRAAK : geboorte van een gedicht

Terug naar begin

V

VAN SCHAPEN EN WOLVEN : je hebt ze in soorten, gelijk de mensen.
VELD VAN MARMER : wie gaat er 's nachts niet in een grote boog om heen !
VERGETEN : ik hoop van niet, ik vrees het wel.
VERLIES : vanuit mijn ooghoeken heel stil bekeken.
VERLIES : (2) vrezen te verliezen
VERS BEKEKEN : woorden dicht bij elkaar geplant.
VERSLETEN : in alle soorten.
VERZAMELEN : heeft er iemand dubbele om te ruilen.
VIJVER : Alles omgekeerd.
VOORUITZICHT : mijn lichaam als glazen bol
VRIEND VOOR HET LEVEN : Je hebt hem altijd bij.
VROEGE VLINDER : zo mooi als een bloem.
VROUW: Kan je dit wel met woorden beschrijven ?
VRUCHTEN PLUKKEN : Rudi zag eens pruimen hangen, o zo groot.

Terug naar begin

W

WAKEN EN ONTWAKEN : opnieuw ontdekken, opnieuw leven.
WATERBOOM : water en boom, zacht en hard, bewegen en stil staan.
WEERWOLF : het grijs is echter dan het kleur.
WILLEKEUR : stof meegenomen door toevalligheden
WIND : dartel als een jonge hond.
WINTER : Brrr, vriezekoud, gezellig dicht bijeen bij de haard.
WINTER IN HAIKU : Engels en heel koud.
WOLKEN : volgestouwd met fantasie.
WOORDEN IN DE WIND : een ander verhaal.
WRAKHOUT: Oude schepen worden afgeschreven, mensen ook ?

Terug naar begin

X

Terug naar begin

Y

YOUR SMILE : lachen is leven.

Terug naar begin

Z

ZEE : moederschoot van de zon.
ZON : Warm en erotisch.
ZONDER WOORDEN : Sommige gevoelens hebben niet echt woorden nodig.
ZONSOPGANG : Majestueus, statig dat wij ons zo klein voelen.
ZWANENZANG : Met de Z op het einde, maar hopelijk niet voor mij.
ZWERFKEI : als een distel tussen boterbloemen

 

 

 

Terug naar begin

Contactinformatie

Adres voor elektronische post
e mail

Terug

 

andere links

voor mijn gedichten met keuze schrijver invullen : lejaeghere rudi

 

http://www.coquelicot.com.py/coquelicot/

http://www.poetry.com

http://www.stophier.nl/index.php?naam=gedichten

http://www.nederlands.nl

De beste Poëzie sites op Start.be

http://www.aanbeelden.nl

http://poezie.startkabel.nl

http://members.chello.nl/l.windig/

http://muscita.weebly.com/

http://scarlettango.wordpress.com/

http://lejaeghererudi.blogspot.be/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Commentaar en suggesties

Stuur mij e-mail waarin u uw commentaar op deze pagina geeft en hoe deze pagina kan worden verbeterd.

Terug

Ruimte voor copyrightinformatie
datum van laatste update: juli 11, 2014.