Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Maria Verheirstraeten

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Onze verkozenen
Uitslagen 18-5-03
inhoud of verpakking ?
Verkiezingsroddels

 

Omhoog

Provincieraad

Effectief lid van :
Plaatsvervangend lid in :

13 december 2003
"Met inzet kan je in de provincie veel doen voor je gemeente"

Het was niet haar ambitie om naar de provincieraad te gaan. "Betrokken zijn bij en verantwoordelijkheid nemen voor wat plaatselijk gebeurt" was wat Maria Verheirstraeten (CD&V) bij de KAJ had opgestoken en waarvoor zij in gemeentepolitiek stapte. Na enkele jaren ervaring op provinciaal vlak beseft Maria Verheirstraeten dat daar aanwezig zijn ook een gunstige invloed kan hebben op dat 'plaatselijk gebeuren'. "Maar het vraagt inzet, veel communicatie niet enkel in de commissies en in de raad, maar ook met de ambtenaren", zegt ze. En ze leerde dat het provinciaal vlak nog belangrijker zal worden: "Hoedanook zal op termijn op veel meer domeinen over de gemeentegrenzen moeten worden samengewerkt."

Aandacht voor de politiek kwam er dus door de KAJ. "Politiek heeft een invloed op tewerkstelling, woonbeleid en zo veel aspecten uit het dagelijkse leven. Laat de politiek niet alles voor je bepalen, neem je verantwoordelijkheid en doe een eigen bijdrage. Deze boodschap - en ik hoop dat de jeugd die blijft overnemen - kregen we daar ingelepeld. Dat wou ik dan ook op plaatselijk vlak doen. In 1976 stond ik een eerste keer op de (CVP-)lijst. Na de verkiezingen van 1982 kwam ik in de gemeenteraad. Bij de jongste provincieraadsverkiezingen vroeg men ook daar op te komen. Volgens een partij-afspraak moest er uit elke gemeente uit het kanton (Berlare, Zele, Hamme, Waasmunster) iemand op de lijst staan. Ik stond vierde maar werd toch gekozen, totaal onverwacht eigenlijk." Intussen was ze ook in Zele schepen geworden.

Hoe belangrijk is het provinciaal beleidsniveau ? "Eigenlijk heel belangrijk op steeds meer domeinen. Tewerkstelling, toerisme, leefmilieu en andere stoppen niet aan de gemeentegrens en zijn daarom niet alleen gemeentelijke domeinen meer. De provincie kan een regionaal beleid uitstippelen. Vandaar ook het belang om er iemand uit de gemeente vertegenwoordigd te hebben. Want hoe je het draait of keert, iedere député en raadslid zal proberen het eigen gemeentelijk belang aan bod te laten komen."

"En, zo blijkt uit socio-economische schets voor 2003, deze streek kan nog heel wat hulp gebruiken. Er is een duidelijke achterstand wat economische activiteiten en tewerkstelling betreft. Zele en Hamme hebben het laagste gemiddelde inkomen uit de provincie. De provinciale acties moeten daar op inspelen."

Alert zijn

"Anderzijds moet ik ook zeggen dat kleinere gemeenten er evengoed kansen krijgen als de steden. De eigen inzet van de raadsleden is daarbij wel belangrijk. Niet alleen door tussenkomsten in commissies of tijdens provincieraadvergaderingen, maar ook door contacten te leggen met de administratie. Zo mag ik toch wel zeggen dat Zele er bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan, dat woensdag is goedgekeurd, niet slecht uit komt. Dat is vooral te danken aan de goede communicatie die we tussen de Zeelse en de provinciale ambtenaren hebben mogelijk gemaakt, en die zij dan met veel toewijding hebben uitgebouwd. Nog voorbeelden van projecten waarbij Zele provinciale steun krijgt zijn het 'Neerhof', de kinderboerderij tijdens de jaarmarkt die  tot een beter landbouwimago moet bijdragen, en het 'tieneropvangproject', waarbij Zele een centrumgemeente wordt. Je krijgt dat niet zomaar in de schoot. Je moet alert zijn en de geboden kansen grijpen."

De provincie bouwde in Zele ook onderwijs uit. "Dat gebeurde al onder het vorige gemeentebestuur. Nee, een gemeentelijke bijdrage is daar niet bij nodig." 

Regionale samenwerking

Door het provinciewerk leerde Verheirstraeten beter het belang van gemeentelijke samenwerking kennen. "Die samenwerking zal in de toekomst nog belangrijker worden. De provincie stimuleert die door subsidies toe te kennen. Zo werken Berlare en Zele samen met andere gemeenten voor cultuur en toerisme. Wat toerisme betreft, onlangs is de nieuwe structuur voor de Dender-, Durme- en Scheldestreek opgericht, met zetel aan het Donkmeer. Die moet zeker bijdragen tot de betere bekendmaking van de toeristische troeven uit die regio. Voor Zele hebben wij als enige gemeente een ambtenaar afgevaardigd, om zo de continuïteit te verzekeren. Politici kunnen immers sneller 'veranderen' na verkiezingen."

"Het volgende project waar ik me wil voor inzetten is de uitbouw van een Regionaal Landschap (RL) *Dender-Waas, zoals dat ook al voor het meetjesland en voor Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat. Zo een Landschap is een vzw die, in samenwerking met de gemeenten, voor een hele regio een visie uitwerkt op bij voorbeeld leefmilieu, mobiliteit en tewerkstelling. Ze kan ook voorstellen voorbereiden om Europese subsidies te krijgen."

Statuut

"Een provincieraadslid heeft maandelijks minstens een fractievergadering, commissievergaderingen - ik volg zeker die waarvoor ik effectief lid ben en in de andere zeker als er zaken worden besproken waar Zele belang bij heeft - en de zitting(en) van de provincieraad. Tussendoor kunnen daar nog dossiervergaderingen bijkomen en zijn er de contacten met de administratie. "Als je het goed wilt doen, kruipt daar heel wat tijd in. Eigenlijk is er te weinig om alle dossiers goed te verwerken. Daardoor ontbreekt soms de mogelijkheid om, zeker in de commissies, echt inhoudelijke debatten te voeren."

Bovendien, voor vele provincieraadsleden is deze functie maar een bijkomende taak. Maria Verheirstraeten, een maatschappelijk assistente tewerkgesteld bij Kind&Gezin (K&G), is ook schepen. Is dat allemaal te combineren ? "Dat ik schepen ben, helpt me zeker omdat ik zo al minstens de gemeentelijke dossiers heel nabij kan volgen en ken, en zo de band met het provinciaal beleid kan leggen. Ik heb bij K&G mijn werk tot een deeltijdse job herleid om zeker te kunnen terugkeren na mijn schepenambt. Politieke functies zijn heel onstabiel en je moet toch op iets kunnen terugvallen. Voor werknemers uit de privé-sector is het nog moeilijker om zich volledig aan politiek te wijden.  En niet iedereen heeft een vrij beroep met eigen medewerkers die dingen kunnen voorbereiden. Werknemers-provincieraadsleden hebben die hulp niet. Naar de Vlaamse en nationale overheid zijn al vragen gericht om provincieraadsleden meer faciliteiten en een beter statuut te geven. Er dreigt, en dat geldt eigenlijk ook voor de hogere beleidsniveau's, anders een gevaar voor twee soorten verkozenen."

Nico Keppens

* vzw Regionaal Landschap: Via een dergelijke vzw krijgt men meer mogelijkheden om het leefmilieu, het natuur- en cultuurpatrimonium van een regio te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. Rekening houdend met de socio-economische situatie kan zo een forum worden gecreeërd voor een duurzame streekontwikkeling met als belangrijkste elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurgericht recreatie, natuurbehoud en ontwikkeling, landschapszorg, milieubeheer en zorg voor cultuurhistorische rijkdom. (Omschrijving die Maria Verheirstraeten achteraf nog bezorgde)

Reageren mag ! Zoals steeds worden beledigende of racistische gedeelten geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.