Wortelen en wortelvlieg : bestaat resistentie of is het tolerantie?

Op de lezing "Basisprincipes voor de moestuin" die ik vorige zondag gaf in het prachtige kasteeldomein van Poeke kwam opnieuw de strijd tegen de wortelvlieg ter sprake. Het insectengaas is daarbij nog steeds wapen nummer één.
Iemand uit het publiek had ook al het nieuwe ras Fly Away F1 getest. De wortelen werden gezaaid in mei en geoogst in oktober. Ze stonden dus een relatief lange periode in de tuin, wat de kans op overschrijding van de schadedrempel veel groter maakt. Het bleek dat de schadedrempel niet overschreden was. Er was lichte aantasting, maar de wortelen waren nog voor consumptie vatbaar.

In het kaderstuk, onderaan het artikel De zaadhandel staat klaar voor een nieuw seizoen van het tijdschrift Moestuin van Februari staan ongeveer dezelfde bevindingen.

...Vrijwel alle bedrijven waar Moestuin mee sprak hadden positieve ervaringen met een relatief nieuw wortelras Fly Away F1 hybride en Resistfly F1. De rassen zouden een stuk minder gevoelig zijn voor de wortelvlieg,...
...Overigens lijken de resultaten wel wat wisselend te zijn, bij de één helemaal geen aantasting, bij de ander toch wel wat, maar wél minder dan 'normaal'. De ervaringen van Bauke Beukens waren ronduit negatief: 'De wortel Flyaway was bij ons even erg aangetast als de Amsterdamse Bak en Mokum F1. Beslist niet voor consumptie geschikt. Onze tip: gebruik insectengaas, dat heeft 100% werking!'...
In de catalogus van het Vlaams Zaadhuis staat het volgende over dit ras:
Het eerste ras met een goede resitentie tegen wortelvlieg, evenwel niet volledig resistent (nvdr dit is dus tolerant) Plant bij voorkeur een rij andere wortelen naast Flyaway, de wortelvlieg zal haar eieren dan eerder bij het andere ras leggen.

Wat kunnen we daar nu uit besluiten? De infectiedruk speelt hier een grote rol . Als de infectiedruk zeer hoog is en alle factoren voor wortelvliegaantasting gunstig zijn dan zullen deze tolerante rassen wel degelijk aangetast worden. Het is daarom belangrijk als we deze tolerante wortelrassen willen telen zonder insectengaas er rekening gehouden wordt met de factoren die de aantasting door wortelvlieg bevorderen. Dit zijn
  • luwte en windstilte, probeer wortelen te telen op een plaats waar de wind goed aan kan.
  • gebruik van organische mest (ook de gedroogde organische mest) trekt wortelvlieg aan
  • zandgronden hebben van nature een veel hogere infectiedruk tegen wortelvlieg
  • warm, vochtig, zwoel weer
  • mei en juni zijn de twee topmaanden voor de wortelvlieg
  • een schrale ontwikkeling van het gewas bevordert de eiafzet van de wortelvlieg
  • wortelen telen na groenten van de familie van de schermbloemigen
Lees meer over de wortelteelt en de levenswijze van de wortelvlieg

Labels:

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen