Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Cultuurraadreceptie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument

 

Omhoog

12 januari 2003
2003 wordt knuffeljaar

In navolging van burgemeester Denert van Kruibeke wenste Cultuurraadvoorzitster Lieve Petrens de aanwezigen bij de uitreiking van de cultuurnominaties een knuffelvol 2003. Maar dat was niet de voornaamste boodschap die ze wou meegeven. Meer communiceren, participeren en meewerken, dat zijn de sleutelwoorden. En met als hoofdopdracht: meebouwen aan een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Misschien zal daarbij wel wat knuffelwerk nodig zijn om iedereen achter een plan te krijgen ...

Dat gemeentelijk cultuurbeleidsplan kan enkel succesvol zijn als er voldoende inspraak en medewerking is van al wie met cultuur begaan is. Over cultuur zei ze nog dat, minister Van Grembergen citerend, dat het een grondrecht is. Dat houdt volgens Lieve Petrens in (zie ook het discussiethema Cultuur, voor wie ?) dat het doel moet zijn: de omstandigheden scheppen zodat zoveel mogelijk mensen met cultuur kunnen, niet moeten, bezig zijn. Dit langetermijndoel moet men bij de opmaak van het plan voor ogen houden, stelde ze nog. Wat infrastructuur betreft, en nu met de aanwerving van een bijkomende kracht in de gemeentelijke cultuurdienst is volgens haar in de Donkgemeenten "bijna alles aanwezig, we moeten er enkel nog gebruik van maken om van Berlare een modelgemeente te maken".  De voorzitster deed ook een oproep naar andere gemeentelijke adviesorganen om samen een netwerk van adviezen op te bouwen en meer met elkaar te overleggen.

Cultuurschepen Luc Vercruyssen schetste nog hoe men vorig jaar vreesde uit de subsidieboot te vallen omdat Stroming door het nieuwe cultuurdecreet geen erkenning als cultureel centrum meer kreeg. Blijkbaar gaf de erkenning als gemeenschapshuis toch ook de nodige middelen om een extra kracht aan te werven. Leen De Greve werd tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 2002 aangesteld en begint binnenkort. Ook de schepen deed een oproep om mee te werken aan de opmaak van het beleidsplan. Dat plan heeft drie elementen: een analyse van de huidige toestand, het opstellen van de doelstellingen en het bepalen van de noodzakelijke middelen.

Nominaties

Sinds 1995 houdt de Cultuurraad jaarlijks een nieuwjaarsreceptie waarbij personen of organisaties met een opmerkelijke culturele prestatie een cultuurnominatie en een kunstwerk krijgen. Dit jaar had de cultuurraad zelfs zeven nominaties. Chiro Sint-Jan-Berchmans Berlare had de 25-jarige geschiedenis in een boek gezet. Paul De Pauw bracht alle families die hier tussen 1790 en 1900 hebben geleefd in een computerprogramma wat genealogisch opzoekingswerk heel wat makkelijker maakt. Arthur Merckx schreef zijn tweede boek over toneelvereniging Hand in Hand. De heemkundige kringen van Berlare en Overmere vierden vorig jaar hun 20ste verjaardag, Marcel Meys over opzoekingswerk over Overmere en fanfare Sint-Pietersbanden omdat ze nationaal kampioen werden in de reeks Ere-divisie. Allen kregen een zeefdruk van Luc Hoenraet.

Nico Keppens

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.