Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

10-11: Witte raven

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Redactioneel - nieuwsbrief
24-4-04: Vrije meningsuiting !
columns '03
Columns '02

 

Omhoog

29 september 2003
Onderwijs schaakmat ?

Het Witte Raven-programma is aan een tweede seizoen begonnen. Volgens hetzelfde stramien worden mensen in een maand tijd opgeleid om zich in een of andere selectieproef te meten met mensen die een opleiding in het beroep hebben gehad. Een jury, die niet op de hoogte is van deze poging tot misleiding, wordt achteraf gevraagd wie de 'nieuweling' was. Gisteren gaf iemand zich uit voor kunstenaar. Geen van de drie juryleden gaf het juiste antwoord ...

Dit zet mij, ondanks alle goede reacties die ik overigens deel, aan om toch een kritische noot aan te brengen. Wordt ook de kandidaat begeleid die door de jury verkeerdelijk als 'nieuweling' wordt aangeduid ? Wat moet Els, die toch een opleiding had gehad, hebben gedacht als zij minder werd gekwoteerd dan Carolien ? En wat met de leraars die Els hebben opgeleid ? Doet dit programma zo geen afbreuk aan de inspanningen van het onderwijs ? Of gaat men er van uit dat de kijker wel beseft dat men met vier weken intense opleiding niet echt een volledige opleiding vervangt en dat het resultaat vooral afhangt van de persoonlijkheid, die al sterk was bij aanvang of door bepaalde technieken sterker gemaakt ? Wat duiding zou toch wel gepast zijn op het einde. Zoals gezegd, ook voor de mensen die door de jury verkeerdelijk zijn aangeduid ... 

10-11-02
Witte Raven in de politiek ?

Hebt u gekeken naar het programma Witte Raven, op VRT ? Voor wie het niet deed, een dokwerker werd er in een maand voorbereid om het op te nemen tegen professionele kappers, een pianostudente voor een DJ-wedstrijd, een bibliothecaris (met de hulp van Guy Van Cauteren) voor een meesterkok-examen, een verkoopster voor een jumping en een tuinman om de professionele foto voor een mediacampagne te maken. De resultaten waren verbluffend en de professionele jury geloofde in bijna alle afleveringen dat de kandidaten de nodige opleiding en ervaring hadden.

Vandaag was er een laatste aflevering. Bij de vijf personen werd na enkele weken nagegaan of de ervaring hun eigen leven had beļnvloed. En dat bleek: allen waren er zelfbewuster door geworden, overtuigd dat ze meer konden dan ze dachten, dat het leven meer inhield dan ze wisten, maar vooral: er was begrip ontstaan voor mensen die anders leven...

Misschien zouden meer mensen eens in de huid van iemand anders moeten kruipen. Eens ondervinden wat die 'er moet voor doen', hoe het is in haar of zijn levenswereld. Ik denk hierbij aan de wereld van de politiek, en daarbij aan de politiekers maar ook aan de kiezers.

Politieker, een beroep

De jongste tijd wordt, vooral met de gebeurtenissen in Nederland en in Turkije in het achterhoofd, door politici én door journalisten (cfr. Yves Desmet) betoogd dat politieker-zijn een beroep is. Met andere woorden dat men het niet zomaar kan.

Er is daar natuurlijk wel iets voor te zeggen. Politiekers werken in een bepaalde structuur, met procedures, een eigen vaktaal, eigen gewoonten. Nieuwkomers hebben, voor zover ze geen begeleiding krijgen van familie of van collega's die in hen geen concurrentie zien, een hele inloopperiode nodig voor ze er echt hun weg in hebben gevonden. Als men bovenop nog een uitvoerend mandaat heeft, komt daar nog veel meer bij kijken, zoals na Volksunie- nu ook Agalev- en in Nederland de LPF-ministers mochten ervaren. Na de verkiezingen in Turkije, met een absolute meerderheid voor een partij die pas anderhalf jaar bestaat, was de eerste bezorgdheid eveneens of die wel genoeg bekwame mensen voor het regeringswerk kon samenbrengen. Om een gemeente, provincie, gemeenschap of land goed te leiden zijn inderdaad bepaalde kwaliteiten nodig.

Een dergelijke redenering houdt echter ook gevaren in. Gaat men een minimumdiploma eisen aan politiekers ? Of komt er een kaste van politiekers ? Wie in een kaste leeft, dreigt al spoedig niet meer te weten wat er buiten gebeurt. Een grotere tegenspraak zou er niet kunnen zijn in een democratisch bestel waar de bevolking politiekers afvaardigt om de maatschappij zo te organiseren dat iedereen het zo goed mogelijk heeft. Het is daarbij immers noodzakelijk dat die politici weten hoe die mensen leven, wat ze dagelijks meemaken. Er zijn al ministers die een dag als postbode, garagist of aan de lopende band in een autofabriek hebben gewerkt, zal u misschien aanhalen. Wel, misschien zou het goed zijn dat meerdere, vooral beroepspolitici eens als een dergelijke witte raaf aan het werk gaan.

Begrip bij de burger

Maar die redenering gaat ook in de andere richting op. 'De burger' beseft niet altijd wat het betekent in onze maatschappij politieker te zijn. Er is meer voor nodig dan een schijnbaar logische oplossing om tot een gemeentelijke beslissing of tot een wet om te vormen. Er zijn de al genoemde procedures die, indien goed opgemaakt, als bedoeling hebben misbruiken tegen te gaan. Er is de grondregel dat we niet allemaal altijd hetzelfde denken of hetzelfde als het goede ervaren. Om een beslissing mogelijk te maken moet er dus een meerderheid achter staan en inderdaad, dat vraagt soms taktiek.

Het zou goed zijn als meer mensen dat eens kunnen ervaren. En daar is geen programma als Witte Raven voor nodig, wel wat inspanning. De burger mag niet verwachten dat hem alles klaarfijn en eenvoudig wordt uitgelegd en liefst op het moment dat hem dat het beste uitkomt. Hij/zij moet de bestaande middelen gebruiken om zich te informeren, gemeenteraadszittingen volgen, eens naar een nationaal of Europees parlement gaan om te ervaren hoe het er aan toegaat. En als de politici (en de mensen die in die instellingen werken) dan ook nog worden aangezet om de burger te helpen in zijn zoektocht, dan zou dit kunnen helpen verhinderen dat men partijen gaat achternalopen die stellen dat er voor alles gemakkelijke oplossingen zijn... 

Uw reacties:

Iedereen kan reageren, ook gemeentebestuur en politieke fracties.

Stuur uw tekst het liefst in een Word-bestand. Beperk de grootte tot maximaal 60 lijnen, aub. Teksten mogen/moeten kritisch zijn maar racistische of beledigende gedeelten  worden geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.