WOUTERS

Hier volgt een korte en summiere stambeschrijving van de familie Wouters vanaf 1800 tot nu in de omgeving Hasselt , Kuringen, Zolder en Heers aan de hand van bidprentjes mij aan de hand gedaan door Wouters Valentijn . De laatste generaties zijn niet opgenomen . De oorsprong is te vinden in Sint-Geertruid , een zeer mooi en oud dorp rond Maastricht en zeker de moeite waard om eens te bezoeken . Het zou kunnen dat de naam Wolters overgegaan is in Wouters . Dit wordt nog onderzocht . Zeker is dat deze familie reeds sinds 1700 te Sint-Geertruid bestond . Heden zijn er uitwassen in Frankrijk , Canada en Brazilië .

I. Wouters Mathieu gehuwd met Lardeno Gertrude , beiden gestorven te Sint-Geertruid .

II Wouters Christiaan,° SintGeertruid 24/12/1802 en + 8/10/1867 te Kuringen, was eerst landbouwersknecht te Ekkelrade ( wonende ) onder Sint-Geertruid , dan verhuisd naar Maaseik op een hoeve en daarna heeft weduwnaar Christiaan gewoond op de hoeve naast de verdwenen abdijkerk van Herckenrode als pachter op huisnummer 2 . Hij was gehuwd met Brouwers Helena °7/9/1808 en + 11/9/1862 te Maaseik, waaruit 8 kinderen ( zie III )

IIIa Mejuffrouw Philomena Wouters, ° 29/8/1853 te Tongeren en + te Hasselt 14/8/1926 Zij was blind .

IIIb Louis Hubert Wouters,° Tongeren 9/4/1851 + 23/4/1935 , gehuwd te Zolder 1/3/1876 met Sentiëns Pauline-Marie ,° Zolder 23/6/1851 + 21/1/1911, waaruit 7 kinderen . ( zie IV a )

IIIc Joannes Wouters ° 1833 + Kuringen 1895 en gehuwd 1° Anatolia Scheurmans en 2° Amelia Lynen , waaruit 5 kinderen ( zie IVb ) Ze woonden in bij Schuermans Arnold in de Dorpstraat n° 81 , tot hij hertrouwde .

IIId Mathijs Wouters °1835 + 1901 , gehuwd met Elisabeth VanTienen, ° 1841 Alken waaruit 3 kinderen ( zie IVc ) Ze woonden in het gehucht Demer , Kuilberg n° 80 .

IIIe Marie Gertrudis Wouters ° 1841 en gehuwd met ene Asnong .

IIIf Pieter Wouters ° 25/12/1838 St Geertruid gehuwd 1° Marie Catherine Berx, ° Kuringen 2/9/1837 + 2/6/1880, waaruit 4 kinderen ( zie IVd ) en 2° Janssen Helena . Ze woonden in het gehucht Demer , Kuilberg n° 97 . Enkele vertrokken naar Amerika .

IIIg Franciscus ° 1848 , Zwaab te Rome

IIIh Christiaan Hubert ° 1845 huwde 1° Mechtilde Vanswartenbroeckx en 2 ° Driesmans waaruit 7 kinderen ( zie IVe ) Rond 1884 woonden ze te Berlingen op Widdige molen .

IVa 1 Maria Theresia Wouters ,jonge dochter

IVa 2 Jozef Wouters °2/5/1880 , gehuwd met Maria Houben

IVa 3 Hubert Wouters ° 26/7/1883 , gehuwd Maria Schoofs, waaruit 4 kinderen ( zie Va )

IVa 4 Maria Magdalena Wouters °1886, ongehuwd

IVa 5 Franciscus Xaverius Wouters °1884, gehuwd Vrancken

IVa 6 Maria Theresia Cecilia Wouters ° 1893 , gehuwd met Vanderstraeten A.

IVa 7 Maria Helena Eduard °1896 , ongehuwd

IVb 1 Maria Bertha °1873 + 1936

IVb 2 Mathieu °1871 + 1935

IVb 3 Arnold

IVb 4 Florence °1881 , gehuwd met Joosten

IVb 5 Maria Blondine °1884

IVc 1 Jan Hubert Wouters ° Kuringen 1870 , gehuwd Maria Jozefina Schouterden , waaruit 4 kinderen ( zie Vb ) ( zie prent 10 )

IVc 2 Maria Catharina

IVc 3 Victor Wouters , gehuwd Ludovica Frederix

IVd 1 Mathieu Alfons ° Kuringen 19/1/1871

IVd 2 Augustin Hubert ° Kuringen 28/10/1873

IVd 3 Louis Gregoire ° Kuringen 9/5/1876

IVd 4 Antoine Jean ° Kuringen 17/1/1879

IVd 5 Maria Mathilde ° 6/3/1881

IVe 1 Maria Catherine Wouters ° Berlingen 1879, gehuwd met Hendrik Fastré

IVe 2 Guillaume Wouters ° Berlingen 1886, gehuwd Marie Ramackers

IVe 3 Louis Wouters ° Berlingen 1/10/1881 , gehuwd Octavie Lenaerts , waaruit 2 kinderen ( zie Vc )

IVe 4 Joannes Hubertus Wouters ° 1875, + 1899, jonkman

IVe 5 Joseph Alphonse Wouters ° 1887, gehuwd Jeanette Knapen

IVe 6 Eustasie Wouters , gehuwd Antoine Misotten en verhuisd naar Frankrijk

IVe 7 N. Wouters , gehuwd met Cordie Lucien .

Va 1 Lodewijk Hubert ° 1907 , gehuwd Ronvau Marie

Va 2 Maria Theresia ° 1908 gehuwd Joris Wilhelm

Va 3 Maria Mathilde ° 1912 , gehuwd Baptist J.

Va 4 Maria Paulina Magdalena ° 1914 gehuwd Quetin Paul

Vb 1 Victor , gehuwd met Nijs

Vb 2 Paul , gehuwd met Swijsen

Vb 3 Louis , gehuwd met N.

Vb 4 Jozef , gehuwd met Frederix

Vc 1 Theresia Wouters , gehuwd met Joseph Barée

Vc 2 Hubert Wouters , gehuwd met Hubertine Smets .

P.S. Dit is een korte beschrijving om de prentjes te stofferen .