Wellen

 

Der Landen ende Weijden den Heere Aldt Borgemeester Sebastiaen Coelen toebehoorende gelegen tot Wellen volgens Kaerte figuratie hier voor afgebelt ende onder henne nombers 1 , 2 , 3 etc gedistingueert .

1 . Huys ende hoff genaempt den Valck toebehoorende goris ten eycken , reengenoten Libreght gaens , die Rta gijsens etc. groot bevonden 5 roeden thien cort

2. Huys en de hoff gelegen aen die groote bruggen toebehoorende jan schoeffs, reengenoten goris ten eycken etc.
groot bevonden 4 roeden 10 cort .

3. het block geer voor ons bempt vecregen uit die gemeynte wellen etc.
groot bevonden een bonder drie roeden 2 cort .

4. eenen bemp neffens het voorgescreven block, vercregen uit die gemeynde van wellen
groot bevonden 13 roeden en drij cort .

5. de kleijne bamtiens neffens den voorgeseijden bamp etc .
groot bevonden seventhien roeden en thien cort

6. de motte met sijne grachten in het bempien etc
groot bevonden 7 roeden vijf cort

7. den kleijnen wennhoff etc
groot bevonden drij roeden een cort

8. het groot bloeck off wenhoff etc
groot bevonden 14 roeden en 1 cort

9. den boomgaert etc
groot bevonden 18 roeden

10. het goet op die vrijeherck regenoten Ernest Hamonts en willem luyckx . etc
groot bevonden 9 roeden

11. 5 roeden op 't klein veltien etc ..

12. een block groot 1 bunder 3 roeden

13. negen roeden ackerlandts gelegen op het groet bampvelt onder wellen reengenoten jan goffings ende Lambrecht Billen etc

----------------