De afstammelingen van het natuurlijk broer

van Amel de Strailhe

Wat volgt is een rechtzetting van het feit dat ik stipuleerde in m’n ander artikel over de stamboom van onze familie,
namelijk dat we eerder zouden afstammen van Surlet dan van Baré.
De luikse heraldist en genealoog Le Fort stelt dat Amel Baré de Strailhe waarschijnlijk 2 natuurlijke zonen had,
Jean en Guillaume. Een bewijs is er nooit niet gevonden. Tot ik laatst een akte terugvond in de
“ Inventaire analytique et chronologique de la Collegiale St Martin te Luik “ van 14 juli 1416. Het handelt over
een leenverheffing van Adam de Mont, klerk en ontvanger van de collegiale St Martin voor het leenhof en de
leenmannen van Libiert de Strailles betreffende grond gelegen tegen het leen van Ameiles de Strailles. Leenmannen zijn:
Ameil de Strailles, Bareis natuurlijk broer van gezegde Ameil, Andrier de Strailles en Gerard Coley. Verder een tekst uit de
“ cartulaire de l’éeglise saint-lambert de liege “ van 13 februari 1405 , die vermeldt “ Amel Bareit de Streel (niet verwarren
met de huidige familie de Streel), heer van Othée, baljuw van Haspengouw, ridder, laat weten dat Ghis de Slins voor hem
en z’n leenmannen de helft de la Dime  van Odeur verheft. Leenmannen zijn: Gilles de Biernart, Guillaume de Lavoir,
Conrad de Biernawe, zoon van Alexander de Lardier, Servais delle Vaux d’Othée, Henri Monfran delle Wege en Willemot,
natuurlijk broer van de heer van Othée. Willemot (kleine Wilheaume, Guillaume duidt erop dat hij verwekt is tijdens het
huwelijk van Ameil z’n vader of in de periode van weduwnaarschap.
In het werk van Jacques de Hemricourt, “ De Spiegel van de Haspengouwse adel “, vinden we heel wat terug over de
levenswijze van deze mensen, bastaarden zoals men ze noemt. De onwettige kinderen van de gewone man waren de
paria’s van de maatschappij, maar voor hen die blauw bloed in de aderen hadden vloeien, was dit helemaal niet het geval.
Er werd voor hen gezorgd.

In een akte van 1415 over een transport van goederen te Streel , wordt Baroteal (de kleine, minderjarige (jonger dan 15 jaar) Baré)
vermeld als “ Baroteal le batard de Streel. (zie rode streep rond deze naam in onderstaande akte).


Vanuit Streel is deze Baroteal z’n verwanten gevolgd naar Othée daar deze laatsten heer van Othée waren,
om daar  hun leenman te zijn. In het register Cour féodal Othée van 1426-1437 vinden we hem terug.

  1. Domken, priester te Othée in 1899 vermeldt in z’n “ Histoire de la seigneurie et la paroisse d’Othée “
    een zekere Baré de Fexhe als burgemeester (mayeu) .

Rond 1480 zien we Jean en Wilheaume Baré opduiken te Xhendremael in een akte waarop Jean Baré goederen
verheft van z’n overleden vader Wilheaume le molnier dit Bareit. In de omliggende dorpen heb ik de archieven
uitgepluist op zoek naar andere Baré, maar niets gevonden. Van Othée zijn ze verhuisd naar Xhendremael.
Akte volgt met in rood aangeduid Jehan fil de Wilheaume le molnier dit bareit “. Zijn zoon wordt er ook in
vermeld namelijk Jean.


Deze twee voornamen Jean en Guillaume (Wilheaume) worden ook aangehouden te Xhendremael.


Cerquemenage 1522 de Shenmal  is een opmeting van eigendommen.


“derier le thour qui tient Jehan Baré “ Deze toren was begin 15e eeuw van Guillaume de Xhendremael.
Deze had betalingsmoeilijkheden en door trouwpolitiek is deze in handen van de familie de Strailhe gekomen.
Er staat “ qui tient Jehan Baré “ Bastaarden in adellijke families kregen vruchtgebruik van bepaalde zaken
en de erfgenamen konden dit steeds terug opvorderen. Deze toren was een allodiaal leen en Jehan Baré
had dit in vruchtgebruik.Hier is sprake van Wilheaume Baré (zie ook in artikel over stamboom Barée op de website voor meer voorbeelden).
“ les hoirs Jehan Baré de Skendremael “, de erfgenamen van Jean Baré.
Zoals je kan zien in het artikel van stambomen / Barée op de site zijn de voornamen erna zelfs te Villers
l’Eveque rond 1570 gebleven. Ter nagedachtenis van hun glorieuze voorouders ( Eustache , Jean , Egidius ).
Het verhaal van deze familie de Strailhe zou men zo kunnen plakken op  de film Braveheart .
Resultaat van al dit strijden is dat ze niet meer bestaan. Hun heerlijkheden zijn in andere handen overgegaan
en had Ameil Baré de Strailhe geen natuurlijk broer gehad, die men de naam Baré gaf, dan was dit artikel
nooit tot stand kunnen komen. De cirkel is rond, alles is op z’n pootjes terechtgekomen, logisch en eenvoudig
zoals dat moet zijn. Deze familie Baré de Strailhe en andere Baré vanaf 1300  waren allen van dezelfde
stam en afkomstig van Duitsland, in de omgeving van Trier.

Zie verder een afstamming waarin Ameil Baré de Strailhe tussen staat.
Deze foto’s zijn indertijd genomen in het stadsarchief te Tongeren waar zich het fonds de Schaetzen bevindt.