Tempeliers in het prinsbisdom Luik .

 

Onderstaande is het gevolg van een zoektocht in de manuscripten van de Universiteit van Luik . Dit geeft weer een ander beeld dan tot nu gepubliceerd . De orde van Malta is een staat op zich geworden dankzij de goederen van de tempeliers ( verraden door de Paus ) . Het moet gezegd dat de hospitaalridders hoffelijk zijn geweest tegen hun broeders de tempeliers . Hun treft geen schuld . De meeste tempeliers namen het kleed aan van de hospitaalridders en deden voort . Schande over de kerk .

Tijdens de vervolging van de tempeliers kreeg de bisschop van Luik ook een exemplaar van de Bul van convocatie . Hij schreef aan de paus dat z'n gezondheid hem niet toeliet zich naar Vienne te begeven . Arnold de l'Ile, kannunik van St.Croix, Arnold de l'Ile , kannunik van St. Lambert en Robert van den Bosch, deken van St.Servaas te Maastricht , gestorven in 1316, werden opgedragen om samen met de bisschop de zaak van de tempeliers te onderzoeken . Men kent maar weinig van het onderzoek , maar ze deden onderzoek in de 17 tempels van de diocese .

Een provinciaal concilie bijeengekomen te Trier op 1310 verhoorde 17 getuigen die niets slecht zegden over de tempeliers . Als voorbeeld nemen we Guillaume de Liege, 50 jaar , meegenomen naar La Rochelle, die een groot aantal ridders inwijdde, heeft nooit iets abnormaals gezien .

Hier volgen de 17 tempels :

 

1.Vieux Court , gesticht in 1181 , dichtbij Thine
2.Corswarem
3.Longpré bij Huy
4.Haneffe
5.Warnant
6.Bierset
7.Harguemont dichtbij Marche
8.La Bruyere bij Namen
9.Betransart bij Gerpinnes
10.Gerancourt bij Buzet
11.Strée in de Condroz
12.Maestricht
13.Villers-le-Temple in de Condroz gesticht in 1250
14.Visé
15.Fleurus
16.Jancourt onder Walsbets
17.Breda gesticht in 1184 door Henri , heer van Breda .

Het overgrote deel van deze tempels werden de eigendom , in het diocesiaat Luik , van de orde van Sint-Jan ( de latere orde van Malta ) .

 

Corswarem

De stichting van de commanderij is onbekend . Geen enkele akte vermeld tempeliers die er gewoond hebben . Waarschijnlijk was het een lid van de commanderij van Haspengouw , waarvan de zetel te Bierset was . In 1313 behoorde het tot de orde van Sint-Jan als het baljuwschap Chantraine er bezit van nam .

Een huis en 142 bunder landbouwgrond, weiden en tuin , tienden te Oleye op de plaats Janhette en omliggende terreinen , cijnsen en heerlijke renten te Corswarem . Het domein behoorde tot het baljuwschap Chantraine tot 1796 , toen het verkocht werd . Tijdens het bezit van de orde van Sint-Jan kwam een priester Recollet 2 missen per week doen tegen een jaarlijkse vergoeding van 69 florijnen .

De inkomsten bedroegen in 1903 slechts 30 florijnen, terwijl in 1783 het 1700 florijnen waren . Corswarem was de inningsplaats van gans het graafschap Loon . De oogsten werden vervoerd naar de tempel te Luik . Ze bestonden uit 76 mud , 7 vaten rogge , 49 spelt en 17 tarwe . Een mud graan woog ongeveer 205 kg en een vat was 1/8 mud .


Bertransart

 

Dorp gesitueerd in provincie Namen . De inventaris van 1313 vermeldt de staat van goederen en inkomsten . Tot het huis van Bertransart behoorde 80 bunder grond . Het huis van Bertransart maakte deel uit van de commanderij Chantraine tot 1303, nadien maakte ze deel uit van de commanderij Villers-le-Temple tot 1796 . Ook was er 90 bunder slechte grond, 60 bunder grote bossen zonder boswachter, ook 4 bunder klein bos zonder boswachter en 60 bunder weide , in cijns 13 mud graan en 140 kapoenen .

Een charter van 1242 vermeldt de commanderij al . De commanderij van Villers was er heer, zij had het begevingsrecht en het collatierecht van het pastoraat .

Otton de Manamin, ridder , heer van Louverval en de “ kanne” van deze plaats enerzijds, en de broeder van Bertransart van het huis van de riddertempel, beëindigden hun geschillen met betrekking tot het bos van Rungonon door een arbitraal vonnis van Jean Callin, baljuw van Namen .

 

Bierset

Dorp gesitueerd op 10 kilometer van Luik . Het huis van de tempel was gesitueerd op de weg van Bierset naar Fexhe , kort bij een weggetje vanaf de kerk tot Awans .

De tempeliers hadden 2/3 van de rechtspraak van de heerlijkheid in handen, de collatie van het pastoraat met een deel van de tienden . Het domein was 80 bunder groot . Voor 1789 hing ze af van de commanderij van Villers-le-Temple . De tempel van Bierset bestond reeds in 1289 .

Tekst 16 november 1289 “ Schenkingsakte aan het militair huis van de tempel in Haspengouw door Baudoin de Bierset en Marie , weduwe van zijn broer Guillaume, zodat de kerk van Bierset werd voorzien van een rector “ .

 

La Bruyère

Afhangende van Saint-Denis, provincie Namen .

De tempel van Bruyère bestond uit een huis met 193 bunder grond, 42 bunder weide , 39 artikels renten zowel in geld als graan, kapoenen, kippen en 100 bunder water ( bai )

Het domein behoorde in de 19 e eeuw tot de commanderij van Chantraine .

 

Breda bij Alphen

Een gevolg van hun aanwezigheid daar , is de nu nog aanwezige devotie van Sint-Bernardus .

Gesticht in 1184 door Henri, heer van Breda . Tussen de bewaarde stukken bevindt zich een diploma van 1187, bevattende dat een edele Heer genaamd van Duffel, heeft gegeven aan de tempelbroeders van Jeruzalem, zijn eigen leen in Torhout ( Tourhout ) .

Het huis de la Bracque , aangeduid onder de naam van hoeve van Alphen, de 9 e juli 1236, in een compromis betreffende betreffende deze eigendom bestaande uit een aantal scheidsrechters waaronder een tempelier genaamd Herman .

Het laatste stuk dat deel uitmaakt van de archieven van La Braque is een acte van 5 oktober 1292 bij welke Walter de Corte einige cijnsen toekent aan broeder Jacques van Brugge, preceptor generaal van de tempelhuizen van Brabant .

De grond van La Braque kon niet worden geschat . De Bouverie ( huis van de plaatselijke scherif ) ( zie naam Bovy ) waarvoor de helft gegeven en waard 8 mudvaten gerst . Nog 2 molens en een derde van de tienden in Turnhout die 45 vaten waard waren .

 

Fleurus

Dorp gesitueerd in Hainaut , oud graafschapNamen . Aan het huis van Fleurus behoorde toe : 99 bunder grond , renten en diversen . Dit domein behoorde toe aan de commanderij van Chantraine tijdens de verhuis van de commanderij in 1779 en werd toegekend aan de commanderij van Vaillampont .

 

Gerancourt

De tempel van Gerancourt bestond uit een huis met 100 bunder grond en tienden . Het domein werd in 1779 toegekend aan de commanderij van Vaillempont .

 

Haneffe

Dorp gesitueerd op 18 km van Luik . Het huis van de tempel van Haneffe bevond zich vlakbij een grote koninklijke weg , in de koer bevond zich een kapel opgedragen aan Sint-Jan waar de pastoor van Donceel de mis las in de 18 e eeuw 3 dagen per week .

Verschillende malen gerestaureerd , zijn alle sporen van de oude tempel uitgewist .

De inventaris van 1313 zegt dat aan het huis van de tempel van Haneffe vasthing 100 bunder grond gesitueerd te Haneffe met enkele heerlijke renten en 90 bunder grond en weiden gesitueerd te Donceel en omgeving . Haneffe maakte deel uit van de commanderij van Villers-le-Temple, de gebouwen en kapel bestaan nog in hun volledigheid en behoorde in de 19 e eeuw toe aan baron de Chestret .

Tekst van 21 december “ broeder henri de Saintranu , commandeur van het baljuwschap van ( avalterre ) overliggende gronden geeft in pacht aan Gilles de Rochefort hun huis te Haneffe “ .

 

Hargimont

Dorp gesitueerd in Luxemburg , in het land van Luik, gesticht in 1248 .

De tempel van Hargimont kwam tot tegen de rivier de Wanne, inventaris 1313. Op het ogenblik dat de hospitaalridders de tempeliers vervingen, besloeg het domein 72 bunder waarvan elk bunder 1 vat meel per jaar , 7 bunder weide die elk jaar 20 karren hooi opbrachten, 1 bos van rond de 50 bunder , genaamd het bos van het hospitaal St. Hubert te Marche .

De inwoners van Hargimont hadden het recht om eikels mee te nemen uit het bos, er varkens te zetten die ze zelf hadden gefokt, niet die ze hadden gekocht onder voorwaarde een kwart patar te betalen aan de commandeur .

De commandeur was begever en collateur van het pastoraat . Het domein behoorde tot de commanderij van Villers-le-Temple .

 

Longpré

Dorp gesitueerd op 9 km van Hoei .

De tempel van Longpré had volgens de inventaris 70 bunder grond en bracht in 1313 82 mud spelt op . De hospitaalridders trokken er een kapel op voor de heilige Sint-Jan de Doper . Tijdens de verdeling van het baljuwschap van Chantraine, werd dit domein toegewezen aan de commandeur van Villers-le-Temple die het in bezit hield tot 1796 waarop het werd verkocht als nationaal goed . De hoeve van de tempel werd verkocht op 22 november 1799 voor 147.000 frank .

 

Maastricht

Gesticht op het eind van de 12 e eeuw . De geschiedenis heeft geen sporen nagelaten van z'n bestaan . De resten zijn bovengekomen op diverse tijdstippen en enkele bestaan nog op 't terrein, op huizen in de Nieuwstraat , du grand straat , en aan het huis geciteerd n° 713 , op de achterkant kan men nog een deel van de gothische muur zien, gebouwd met zandsteen .

Verder ga ik daar niet op in , daar dit opgetekend is rond 1850 .

Men beweert dat de hoeves en de kastelen gesitueerd bij de stad de namen dragen van verschillende plaatsen in het heilige land en deze afhingen van de commanderij van de tempel van Maastricht . Een ervan heeft behoord tot de Teutoonse Orde tot in 1796 .

 

Hoei

Het jaar van de oprichting van een tempel te Hoei is niet gekend .

Men kon nog tot in het midden van de 19 e eeuw te Hoei zien in de straat Tache Rousse, een groot huis met gebedshuis en andere bijhorigheden, welke men de tempel van Hoei noemde . In 1797 was ze totaal afgebroken wegens oorlogen etc. en vanaf toen is er geen spoor meer van te vinden geweest .

Volgens de inventaris van 1313 waren de inkomsten 160 vaten spelt, waarvan 90 overeenstemming vonden met 70 bunder grond en het overige kwam van cijnzen en renten die de commanderij ontving in Hoei en omliggende gebieden . De inkomsten van de Tempel van Hoei behoorden toe aan Villers-le-Temple .

 

Jancourt

Afhangende van Walsbets ( prov. Luik met hertogdom Brabant ) .

Inventaris van 1313 geeft 89 bunder grond aan en 9 bunder weiden . Bij de opsplitsing van de commanderij van Chantraine in 1779 werd het domein ook aan deze commanderij toevertrouwd .

 

Strée

De heerlijkheid van Strée behoorde voor de helft aan de tempeliers, de andere helft aan het kapittel van Notre-Dame van Hoei .

De tempel bezat enkel een huis bij de kerk, dat volgens de inventaris van 1313, op het moment dat de hospitaalridders het overnamen van de tempeliers 82 bunder landbouwgrond, 8 bunder weide en 90 bunder bos, de tienden werden verdeeld voor de helft aan de commanderij van Villers-le-Temple, een kwart aan de pastoor en een kwart aan het kapittel van Hoei .

Ook had men de “ cence de le Sart “ dichtbij de rivier met deze naam die 10 bunder bevatte .

In 1356 gaf de commandeur van Avalterre het aan een religieuze van de orde het huis van de tempel en zijn aanhorigheden voor de prijs van 40 livres de Huy . De inkomsten van het huis warn in 1783 rond de 2110 frank . Het domein hing af van de commanderij van Villers-le-Temple .

 

Somme-Leuze

Gesitueerd in de provincie Namen, oud land van Luik .

De inventaris van mei 1313 geeft aan dat het huis van Leuze 200 bunder landbouwgrond, 30 bunder groot bos, waarvan meester Wauthier de Thynes, 22 bunder afkocht van de tempeliers daar deze in de gevangenis zaten, ook 20 bunder klein bos, 6 bunder weide, een molen , cijnzen etc. . Bij de deling van Chantraine werd deze tempel ondergebracht bij Villers-le-Temple . De commanderij was hier heer met hoge, midden en lage rechtspraak en ook de collatie van het pastoraat . Een kapel toegewijd aan Saint-Remy, waar men 1 mis per week las, was in het huis van de heer van Leuze, waarvoor de inwoners ook een deel van de opbrengsten aan de commandeur verschuldigd waren .

 

Vieux-Court

Gesitueerd bij Thisne, hertogdom Brabant , gesticht in 1181 .

Het omvatte een huis te Vieux-Court , 228 bunder grond, 91 bunder bos te Vaillenpont, een cijns op 165 bunder . De cijnzen brachten 118 mud op . Een cijns te Waver van 90 bunder grond en een bos genoemd het Tempelbos van 75 bunder .

Bij de verdeling van Chantraine werd dit toegekend aan Vaillempont opgericht tot commanderij .

 

Visé

 

Kleine stad op 10 km van Luik .

Gesticht in 1220 door Walter Carat ridder en dame Sophie, zijn vrouw die schenking deden van een munthuis op de hoogte van Visé aan de Tempeliers en dit sindsdien Tempel werd genoemd .

Hubert de Wodemont voegt er nog een andere gift aan toe van 80 bunder grond en tienden te Neuchatel en Offnay .

De inventaris van mei 1313 vermeld 94 bunder grond en 14 roeden in één groot stuk tussen de tempel en Bridgebook, 26 mud spelt, 69 kapoenen en 2 kippen en een cense te Bombaye gezegd van de tempel, omvattende 31 bunder en 17 roeden . Zoals al de tempelcommanderijen werd ze overgedragen aan de hospitaalridders van Sint-Jan en maakte deel uit van de commanderij van Chantraine en bij die verdeling tot de commanderij van Villers-le-Temple in 1505 of eerder te Flemalle .

De nieuwe eigenaar ging er niet wonen in 1318, de tempeliers die nu deel uitmaakten van de orde van Sint-Jan te Flémalle gaven het in erfpacht aan Wauthier del Saul, vervolgens ging het over op Adam de Kerkem, ridder, rond 1600 werd het bewoond door landbouwers , Slenaken , vervolgens door Dodemont tot 1796 en toen verkocht als nationaal goed .

De landbouwers lieten het goed tot ruïne vervallen, naast de actuele boerderij was er een groentetuin in rechthoek , omringd door wat de donjon van de tempeliers zou kunnen geweest zijn . Gedurende de 17 e en 18 e eeuw is er verbouwd . Er was een kapel opgedragen aan Sint-Elooi die z'n naam gegeven heeft aan het veld langs de kant van Bombaye . De tempeliers van Visé betaalden aan de kathedraal van Luik als heer van Visé een jaarlijkse cijns . Deze cijns is betaald tot de franse revolutie door de orde van Malte .

Het jaar van het prioriaal bezoek in 1509 en de oprichting van de commanderij van Villers-le-Temple, beslisten de groot-prior van Frankrijk en de raad van de orde om de donjon van de tempel van Visé met de grond gelijk te maken . Het was toch al een ruïne . Met het puin van de toren werd de rest van het domein herstelt . In de toren bevond zich een oratorium waarin het grafmonument van de commandeur van de tempel lag . Twee inscripties zijn bewaard en vermeld in het proces-verbaal van 1509 met ook nog een zicht op de tempel van die tijd .

 

Het actuele gebouw werd opgericht onder de commandeur Charles de la Fontaine , commandeur van Villers-le-Temple in 1628 . De wapenschilden zijn nog te bezichtigen in de koer van de boerderij, met deze datum en inscriptie “ broeder Charles de la Fontaine ridder commandeur van Villers-le-Temple in 1631 “ . De wapens van commandeur de Crevans d'Humocre, commandeur van Villers-le-Temple zijn te bezichtigen in de buitenmuur . In 1806 maakt de boer een gleuf om water af te leiden en er kwam een steenblok te voorschijn en 3 grote dallen waarop ridders afgebeeld . De deken van Visé werd er bij gehaald , de geestelijk M. Steene en deze maakten een tekening en men kon de inscripties ontcijferen . Volgens de data kan men aannemen dat de commandeurs van de tempel van Visé met 5 waren :

•  broeder Hubert de Wodemont
•  broeder Guillaume de Wyvill , dood in 1271
•  broeder Roger de Quincy, dood in 1281 ,29 mei
•  broeder Johan de Selves, dood in 1301 , 17 november
•  broeder Enguerand d'Euchastie, dood in 1311  

In de archieven van de commanderij van Villers-le-Temple vinden we enkele charters die verband houden met de tempel van Visé :

“ Ly Eshevins de la Cyteit de liege salut en d'un parmanable et connaissance de visite sachent tous que devant nous comparut et devant notre chef haute cour comparut pour faire ce que apres s'ensuit Sires Gilles cappelani en l'eglise de Vise et a saingneur delle maison de temple de Viseit dix et neuf bonniers de terre plus ou peu moins, lesquels gisent en terroir de Viseit, laquelle amene … Walthere fis jadis monsengneur Pieron Carat chevalier et dame Sophie sa feme, Ki bien avait esteit provert par masure e par condition , telles Ke le sangnour dudit Temple de Viseit lequel ateit notre dame, Kis iet en l'eglise de Viseit dequel ateit ledis Giles est capellani, trente muids de spelte etc … Les queles occures et condition dessous escretes et divizees Ernus de carnoir maires de la Citeit de liege pour le temps mis en la garde des echevins que ce furent present en l'an del incarnation nostre saingnor jesu christ milh dois cent et IIIIXX et diz et sept le marde apres la fete delle nativiteit san Johan Baptiste “

Original avec les sceau de arnol de Charnoi, jachemin Chabot , jachemin de Lardier, Louwet Sureles, thiery de Saint Servais, Johan de St Martin, Jacquemin de coir “ .

“ L'an delle incarnation nostre saingnor yhesu christ MCCC et des VIII et mois d'octobre fiere Johan de Saumes de la sainte maison du hospital Saint johan de jherusalem et les freres doudit hospital et de quelle qui jadis furent del templee stans en dans le diocese de liege, par commun conseil et .. accordeit de nos freres que la furent a che faire presens, ont donnent, accordeit, livreit et acenseit leur maison de Viseit, qui jadis fut del temple avec toutes les appendices et revenus, specification des biens, dimes, cens a nos bons faicalles et avis cheux reverant monseigneur Wauthier condit de la Sainte chevalier et ne dame Penthecoste sa feme pour tenir et avoir tout le cours de leurs dois vies et dou dieran vivant de au dois parmi payant etc ….

Au bas de ce document se trouvens appendu les cel dudit frere jean de saume representant deux saumon adosser le champ semé de croisette et celui de Walther delle Saule une bande ondée celui des maitres et échevins de Visé, l'éffigée de Saint-Lambert .

“ L'an MCCChuittante quattre a dix huitieme jour du mois de decembre nos frere henric de Saint-trond humble connu en la baillerie d'Avalterre, remontre que comme religieux saige et honeste persone , frer huc le prevost jadis commandeur de la dite bailhe , eut sa piece donne et octroye par maniere daccense et responsion a noble home Messire Waltier de la Sauz chevalier et a madame Marie sa feme leur maison et cour qui le dit commandeur ont an dessus de la ville de Viseit qui jadis fut du Temple et tout au dernier vivant de eulx deux lesquelles voulans et octroies que demeurent en leur fasce et vertu sans et si longtemps que le dite dame Marie vesquerait sans nul mal engin, et apres le trespas de la dite dame Marie avans baille et octisee a Noble Home Messire Adam de Kerkem chevalier et a madame Catherine se feme ladite maison et cons moyennant payanr et .. “

Archives de Val St Lambert 1231

“ Gislebert doyen du Concile de ST Remacle declare que frere Engerand commandeur du temple de Visé, qui avait été constitué pars es confrères pour reclamer, l erelief des terres tenues en fief du duc de Lotharinge par le monastere du val St Lambert exones ce monastrere des relief qu'il devait faire à Herstal appartenat au frere du temple “

1231 “ frere oger de quincy chevalier maitre de la maison du temple a viseit releve des biens leurs avait laisses Walter Carat et dame Sophie , sa feme “

1297 “ le mardy apres la feste de le nativiteit de St Jean Baptiste milh does cents quatre ving et dix et sept . Les echevins de Liege rendens a la maison du temple de Viseit 19 bonniers de terre que leurs ont laissé sur Walter Carat et dame Sophie sa feme a chaque de payer chaque annee 30 muids de spelte à l'église notre dame de Viseit . On compare à l'acte Ernus de charnois mair pour le temps ont cet en le garde des Echevins qui a ce furznt jackemin Cabot Jachemin de Lardier Lowet Surles etc ..

L'autel de notre dame dans l'eglise de Visé fut fondé vers la mille due par Walther fis jadis monseigneur Pierre Carat chevalier et dame Sophie sa feme qui laissat une amoine de diz et neuf bonniers de terre .. “

Sires Gilles capellans dudit a teit Ki eit en l'eglise de Visei trend en 1297 ces biens à Sangnour delle maison de temple de Viseit à condition de payer a ces aulteit chaque année 30 muids de Spelte .

 

Tempelhuis te Luik

Gesitueerd in Chodelinstrée later in de straat soeur de Hasque , de vestiging van het toevluchtsoord en dit toevluchtsoord moest aan de Armen van Luik enige rechten betalen voor een huis in Chodelestrée . Dit toevluchtsoord had een uitweg in de vorm van een boog “ Carmelietenstraat .

“ le temple de Viseit doient por le maison ki fut Warnier de pardieu, Kisiet en Chodrierrue “

“Maison rue des Carmes joignant vers Meuse al pardicte de le maison des templiers .. registre de St Martin en Ile …

Het tempelhuis te Luik, bezat enkel renten te Herstal . Men had een graanschuur te Luik en te Hoei . Elke tempel moest hun oogstopbrengsten naar daar brengen . Deze verplichting was algemeen zoals blijkt uit de inventaris van 1313 .

 

Villers-le-Temple

Dorp gesitueerd in de Condroz op 20 km van Luik , getsicht rond 1250 door Gerard d'Abée, heer van Villers op z'n terugkeer uit het Heilig Land, gaf z'n goederen aan de tempelorde, nam het habijt van de orde en werd de eerste commandeur .

De inventaris van het huis van Villers in mei 1313 op het moment dat de orde van St Jan in bezit werd gesteld van de goederen van de tempeliers . Aan het huis van de tempel van Villers behoorde IIIIXXXIIII bunder grond en 2 molens . De molens noemden Larmolin en Neumoulin afhangende van de heer van Villers . Le Cherwage de Clemandey en XXVI bunder grond .

Verbouwd tot huis werd de donjon alleen vernietigd rond het begin van de 16 e eeuw . In de donjon bevond zich de gebedsruimte waar de stichter van de commanderij begraven was .

Het actuele kasteel opgericht in steen op dezelfde plaats door de commandeur van Chantraine die er woonden gedurende de 14 e eeuw, vervolgens door de commandeur van Flemalle . In 1505 werd het de hoofdplaats van de commanderij van Villers-le-Temple . In de 18 e eeuw was het een mooi kasteel geflankeerd door 4 torens volledig gebouwd in gekapte steen en bedekt met leien . In de koer van het kasteel bevond zich een grote kapel in de welke men de mis las 3 dagen per week . Een grote steen bevond zich aan de voet van het groot altaar en bedekte een kelder waar men de commandeur begroef . De inscriptie vermeldde “ e ghy son en sepulture les chevalier subis l'ordre de Saint jehan de jherusalem, commandeur de la commanderie de liege et de villers le temple 1549 au dessus de la porte se voyant des armoiries de commandeur jacque d'apremont de Nanteuil qui probablement l'avait fait construire “ .

Bij het kasteel bevond zich een lagere koer, met 13 uitbatingsgebouwen en verblijven voor de boer, alles was omgeven door een muur en vormde een geheel van niet minder dan 28 bunder grond . Op alle delen van de gebouwen zag men de kruizen van de orde . De kapel werd afgebroken en vervangen door een groentetuin en de enkele grafinsripties werden bijgezet in de kerk .

De commandeur was heer en hooggerechtsofficier van Villers en het graafschap Hombroux en had het begevingsrecht van het pastoraat en genoot de grote tienden . De inwoners van het dorp waren ook aan hem verplicht een groot deel der cijnzen te betalen o.A. een heerlijke cijns “ de Retoir” . Onder voorbehoud van een boete van 25 patars was elk gezin gehouden een kip te geven elk jaar op St. Remy .

 

Warnant

Gesitueerd op 27 kilometer van Luik .

De tempel van Warnant had niet veel gronden . De goedereninventaris van de tempel in mei 1313 was van het huis van Montjoie , 70 bunder grond . Bij de opdeling van de commanderij van Chantraine werd de boerderij van Montjoie toegewezen aan de commanderij van Villers –le-Temple . Aan dit huis was een kapel verbonden waar de pastoor van Aineffe de mis deed 2 keer per week .