Een straat te Luik genoemd naar de oude benaming van “ Lauw “

 

Rue de la Wache , loopt van de “ place de la République francaise naar de place Saint-Denis .

In Wache, Wege, Waige, Weige kan men de vormen herkennen die gebruikt werden in de Middeleeuwen en zelfs tot in de 18 e eeuw voor Lowaige ( Lauw ) .De heren van Lauw werden in de middeleeuwen delle Wege genoemd . Wage en Wège is de waalse vertaling van “orge “ . Wat gerst betekent .

Om dit hard te maken moet men teruggaan tot 1255 . In dat jaar gaf Hendrik van Gelre , prins-bisschop te Luik , toelating aan de ridders van de Duitse Orde zich te vestigen te Luik . Reeds het jaar voordien waren ze te Luik aangekomen . Deze prins schonk hun het verblijf te Beaurepart tijdens z'n ambtstermijn . Voordien hadden de Minderbroeders deze abdij verlaten en was dit terug prinsbisschoppelijk domein geworden . Tevens kregen ze alle voordelen en rechten die ze genoten op Alden –Biezen .

Ook kregen deze ridders het hotel de Celles in de rue de la Wache , genoemd naar haar adellijke bewoner Jacques de Celles , ridder de Celles .In 1255 deed deze een schenking van z'n deel van het hotel om z'n zieleheil te redden ( men moest niet op kruistocht gaan om de hemel te verdienen , men kon ook zoals hier de hemel kopen door een schenking te doen ) . Een andere ridder Jean Hustin ( zie de naam Hustings )de Thisnes schonk hun het resterende deel van het huis de Celles .Vanaf dan verandere het hotel van naam tot “Maison des Jons “ “ Huis der Biezen “ .

In 1298 verwierf de pastoor van Sint-Andrée en Sint-Gangulfus , tevens priester van de Duitse Orde twee huizen in de parochie Sint-André en verhuisden de ridders hierheen .

Het hotel de Celles werd in delen verkocht en een van de eerste bewoners van het oude hotel de Celles was Henri, een afstammeling van de familie delle Wege .Deze Henri was een verwante van Henry delle Wege , kannunnik van Sint-André .De familie delle Wege was een aanzienijke familie in het land van Luik . Talrijk waren de leden die een belangrijke functie hadden . Hun wapenschild was horizontaal in 2 verdeeld , het bovenste stuk was rood en het onderste was van zilver ( wit ) . Ze worden wel niet geciteerd door Jacques de Hemricourt in de 30-jarige oorlog tussen de twee familieclans , de Awans en de Waroux .De familie was meer gericht op het graafschap Loon vvor bepaalde functies . Tevens is er ook geen genealogie te vinden . Alleen losse vermeldingen, waarvan hier enkele volgen ; een Renier de le Wegge was in 1187 medebegever van de kerk van Glons , ridder Arnold de le Wege was eigenaar der tienden van Glons en Fexhe-Slins en schonk ze in 1222 aan de bisschop .Ridder Walterus de Lude ( ook benaming voor Lauw ) hield de hogere rechtspraak van Thys en Ormelingen in leen van de graaf van Loon . Op 1276 schonk deze Walterus z'n goederen te Lauw aan de armen van Lauw . Meester Franck delle Wege , aartsdiaken en deken van het kathedraalkapittel te Luik .

Henry delle Wege , de eigenaar van het gebouw, stierf in het midden van de 14 e eeuw .De benaming delle Wege , Wage , Wache is gebleven .Vanaf het begin der 15 e eeuw kwam er als herkenningsteken op het hotel een kroon en de straat werd soms ook Kroonstraat ( Rue de la Couronne ) genoemd .