Herberg "de Zwaan"

Rond 1645 was Joannes Eyben, eigenaar van de Zwaan, dit blijkt uit een inkomstenregister van de pastoor van Gelmen . Uit een leenverheffing blijkt tevens dat Jan Eyben eigenaar was van een weide of boomgaard genaamd die Swaenenhoff .

Den boomgaert met den hoff genaemt den Swaenhoff en den vijver daerachter en om sijnde recht overde voorsijden winninge, is groot twee bunder vier roeden en thien cort . Regenoten die Sautstraat voor die winninghe, de vloetgracht, de gemeijnte Stege . Ze was dus gelegen tegenover de ingang van het huidige kasteel La Motte .

Joannes Eyben komt later niet meer voor als eigenaar van die weide , maar hij heeft z'n herberg “ de Zwaan “ genoemd , verwijzend naar het Swaenenhoff . Het wapenschild van Eyben heeft hij getopt met een Zwaan , die tot heden nog boven de ingangsdeur prijkt .

 

 

 

Wapenschild Eyben

 

Zegelring Eyben