Germis

Het wapen dat ze voerden bestond uit drie aanziende leeuwenkoppen, geplaatst twee en een . De familie Germeau van Tongeren voerde hetzelfde wapen .

Het kwartier Féronstrée in het vroegere Luik had een soortgelijk schild en de Germeaux uit Hannut droegen drie scharen , geplaatst twee en een .

Een mogelijke naamsverklaring zou kunnen zijn dat germis duidt op tweelingen .

Deze familie woonde te Lauw sinds de tweede helft van de XVe eeuw .

De oudste vermelding begint met Jacob Germis, gehuwd met Catherine N. ( afstamming volgt onder II )

II. Jan Germis , gehuwd met Maria Moers ( uit Widoye )( afstamming volgt onder III )

III 1 Hubert Germis ,°1570, hij was licentiaat in de theologie en sinds 1589 prior van de abdij van Sint-Truiden . Op 15 december 1612 werd hij tot abt verkozen , in navolging van de overleden abt
III 2 Jacob Germis , rector van het seminarie en deken van de O.L.V kerk te Sint-Truiden , beurzenstichter .
III 3 Jan Germis huwde Maria van Heer alias Kersten ( afstamming volgt onder IVa )
III 4 Arnold Germis huwde Maria van Ormelingen ( afstamming volgt onder IVb )
III 5 Niklaas Germis huwde Clara N. ( afstamming volgt onder IVc )
III 6 Catharina, gehuwd met Leonard van Ormelingen .
III 7 Ida , gehuwd met Christiaan van Heer alias Kersten


IVa 1 Maria , gehuwd met 1° Hendrik van Ormelingen alias Boufflette , ten 2° Willem van Ormelingen alias Thesen .
IVa 2 Jan Germis
IVa 3 Otto Germis, kannunnik te Sint-Truiden en testamentuitvoerder van deken Jacob Germis
IVa 4 Christiaan Germis huwde te Sint-Truiden Maria Pulinx ( afstamming volgt onder Va )
IVa 5 Maria Germis , begijn te Tongeren . Zij testeerde op 29 november 1653 .
IVa 6 Margaretha Germis, gehuwd met Lambert van Ormelingen alias Hans .
IVa 7 Catharina Germis, gehuwd met Lambert Hubrechts .
IVb 1 Arnold Germis huwde Joanna Dries alias de Paifve uit Herstappe ( zie afstamming Vb )
IVb 2 Elisabeth Germis, gehuwd met Christiaan van Heer alias Kersten
IVb 3 Lambert Germis, pastoor te Muizen .
IVc 1 Jan Germis, gehuwd met Anna Lmenars uit Koninksem ( afstamming volgt onder Vc )
IVc 2 Maria Germis, gehuwd met Lodewijk Wericx
IVc 3 Catharina Germis, gehuwd met Otto Loïx uit Koninksem
IVc 4 Jacob Germis, gehuwd met Catharina van der Eycken ( afstamming volgt onder Vd )

Va 1 Jan Germis
Va 2 Gertrudis Germis, dehuwd met Quinten Stiers
Va 3 Ottto Germis
Va 4 Maria Germis
Va 5 Margaretha Germis
Vb 1 Jan Germis, huwde Maria van Ormelingen alias Thesen
Vb 2 Agnes Germis, gehuwd met Willem Loïx alias Cuypers
Vb 3 Maria Germis, gehuwd met Lambert Hubrechts
Vb 4 Joanna Germis, gehuwd ten 1° Willem Germis en ten 2° Jacob Ernes .
Vc 1 Anna Germis
Vc 2 Clara Germis
Vd 1 Jan Germis, gedoopt te Brustem op 16 april 1656 en gehuwd met Elisabeth Motmans

VIa 1 Arnold Germis, gehuwd met N. Sussus uit Rutten
VIa 2 Lambert Germis, gehuwd met Agathe van Ormelingen
VIa 3 Margaretha Germis, gehuwd met Leonard Lossin uit Borgloon
VIa 4 Elisabeth Germis, gehuwd met Lambert Jouwen
VIa 5 Agnes Germis, gehuwd met Libert van Ormelingen
VIa 6 Joanna Germis
VIa 7 Maria-Elisabet Germis, gehuwd met Andries van Ormelingen alias Boos
VIa Nu geven we een overzicht van de verschillende stammen die beginnen rond 1700

 

STAM A

I Hermanus Germis huwt Margaretha Vanormelingen, waaruit 2 kinderen ( zie II )

II 1 Margaretha °1668
II 2 Joannes, huwt in 1698 Anna Tompsin , waaruit 8 kinderen ( zie III )

III 1 Hermanus,°1701, gehuwd te Hoegaarden
III 2 Antonius °1708 huwt in 1727 Aleydis Jorssen waaruit 8 kinderen ( zie IVa )
III 3 Margaretha
III 4 Henricus °1707 huwt in 1732 Agnes Ernes, waaruit 8 kinderen ( zie IVb )
III 5 Joanna °1709
III 6 Anna , calebs °1711
III 7 Joannes °1713 huwt in 1759 Maria Elisabeth Lowette , zonder nakomelingen
III 8 Petrus

IVa 1 Joannes Germis huwt in 1759 Aleydis Barée, waaruit 6 kinderen ( zie Va )
IVa 2 Margaretha °1729
IVa 3 Antonius calebs °1730
IVa 4 Aleydis °1734
IVa 5 Hermanus °1737 huwt in 1777 Agnes Daenen waaruit 6 kinderen ( zie Vb )
IVa 6 Hubertus °1743 huwt in 1771 Anna Hubrechts waaruit 4 kinderen ( zie Vc )
IVa 7 Lambertus, calebs °1744
IVa 8 Henricus °1747
IVb 1 Anna °1732
IVb 2 Maria °1733
IVb 3 Maria °1736
IVb 4 Lambertus °1738 huwt in 1777 Maria Houbrechts ( uit Vechmaal ) waaruit 5 kinderen ( zie Vd )
IVb 5 Joannes °1741
IVb 6 Henricus °1742
IVb 7 Agnes °1744
IVb 8 Margaretha °1751

Va 1 Maria Aleydis °1760
Va 2 Joannes, tweeling °1760
Va 3 Anna Christina °1763
Va 4 Maria °1765
Va 5 Antonius °1769
Va 6 Joannes, calebs °1770
Vb 1 Maria Aleydis
Vb 2 Egidius calebs °1779
Vb 3 Maria Aleydis °1781
Vb 4 Ida °1786
Vb 5 Margaretha °1786
Vb 6 Joannes °1788
Vc 1 Maria Aleydis °1772
Vc 2 Jacobus °1774
Vc 3 Margaretha °1776
Vc 4 Ludovicus °1778
Vd 1 Maria Agnes °1777
Vd 2 Maria Catharina °1779
Vd 3 Anna °1781
Vd 4 Petrus °1784
Vd 5 Anna Maria °1787

STAM B

I Lambertus Germis huwt in 1714 Elisabeth Daenen waaruit 3 kinderen ( zie II )

II 1 Hermanus Germis huwt in 1741 Anna Germis waaruit 5 kinderen ( zie III )
II 2 Anna °1714
II 3 Lambertus °1715

III 1 Lambertus °1742 huwt in 1772 Margaretha Baillien waaruit 6 kinderen ( zie IV )
III 2 Joannes calebs °1743
III 3 Elisabeth °1744
III 4 Hubertus calebs °1744
III 5 Hermanus °1749

IV 1 Hermanus °1774 huwt in 1812 Maria Vanormelingen waaruit 3 kinderen ( zie Va )
IV 2 Christiaan Jacobus °1776 huwt in 1815 Maria Agnes waaruit 6 kinderen ( zie Vb )
IV 3 Joannes °1778
IV 4 Daniël tweeling °1780
IV 5 Joannes Lambertus °1780
IV 6 Petrus Lambertus °1781

Va 1 Lambertus °1813 huwt in 1837 Anna Vrancken, zonder kinderen
Va 2 Daniël , calebs °1816
Va 3 Hermanus °1820 huwt in 1836 Christina Toppet, waaruit 4 kinderen ( zie VI )
Vb 1 Lambertus °1815
Vb 2 Maria °1818
Vb 3 Maria Margaretha °1820
Vb 4 Maria Ida °1821
Vb 5 Antonius 1824
Vb 6 Anna Margaretha °1826 wwonde met haar zus Maria en Maria Ida samen met de knecht Lambert Konings ° 1869 in Haren in de Rechtstraat .

VI 1 Hermanus ° 1850 huwt in 1881 Margeretha Claikens waaruit 6 kinderen ( zie VIIa ) Ze woonden in het Kraaibroek met z'n schoonmoeder Piron Elisabeth en z'n zwageres Claikens Anna .
VI 2 Maria Elisabeth °1855
VI 3 Lambertus °1858 huwt op 26 juni 1889 Langenaken Maria Agnes , waaruit 5 kinderen ( zie VIIb ) Lambert woonde met z'n vrouw , z'n vader , sinds 26 feb 1892 weduwnaar en z'n oom Gilles Toppet en hun 5 kinderen in de Rechtstraat ) .
VI 4 Joannes

VIIa 1 Celestina ° 16 mei 1881
VIIa 2 Bernard ° 12 aug 1882
VIIa 3 Anna Maria ° 15 aug 1884
VIIa 4 Maria Al ° 17 feb 1887
VIIa 5 Jan Desiré ° 21 aug 1888
VIIa 6 Antonius Joseph ° 14 juli 1893
VIIb 1 Herman Lucien °2 dec 1890
VIIb 2 Edgard Henri °5 nov 1892
VIIb 3 Jean Jos °3 feb 1896
VIIb 4 Edouard ° 1899
VIIb 5 Lambert ° 1901 + 1902

STAM C

I Petrus Germis huwt Maria Baillien , waaruit 13 kinderen ( zie II )

II 1 Joannes °1698
II 2 Margaretha °1700
II 3 Petrus °1701
II 4 Margaretha °1703
II 5 Joanna °1706
II 6 Joannes °1707 huwt in 1736 Margaretha Hermes waaruit 7 kinderen ( zie IIIa )
II 7 Elisabeth °1710
II 8 Daniël °1712
II 9 Arnoldus °1713
II 10 Catharina °1716
II 11 Daniël °1718 huwt Joanna Kersten in 1744 waaruit 12 kinderen ( zie IIIb )
II 12 Maria Joanna °1720
II 13 Anna Catharina

IIIa 1 Maria °1736
IIIa 2 Arnoldus °1738
IIIa 3 Petrus °1741
IIIa 4 Ida °1742
IIIa 5 Margaretha °1744
IIIa 6 Anna °1746
IIIa 7 Margaretha °1748
IIIb 1 Maria °1744
IIIb 2 Elisabeth °1747
IIIb 3 Elisabeth °1748
IIIb 4 Petrus °1751
IIIb 5 Petrus °1752
IIIb 6 Maria Aleydis calebs 1755
IIIb 7 Daniel sacretus °1759
IIIb 8 Maria Joanna °1762
IIIb 9 Petrus °1764
IIIb 10 Petrus °1765 huwt in 1794 Margaretha Vanormelingen waaruit 6 kinderen ( zie IV )
IIIb 11 Joanna °1770
IIIb 12 Catharina °1774

IV 1 Daniël °1795
IV 2 Lambertus °1796
IV 3 Anna °1800
IV 4 Petrus °1800
IV 5 Lambertus °1804 huwt in 1828 Sibilia Ernes waaruit 4 kinderen ( zie V )
IV 6 Maria Joanna

V 1 Petrus °1829 huwt Maria Joanna Vandevenne, waaruit 4 kinderen ( zie VI ) Ze woonden in ‘t Brouck
V 2 Joannes °1831
V 3 Margaretha °1833
V 4 Sibilia °1835

VI 1 Lambert °14 juni 1865 + 19 jan 1874
VI 2 Jan Daniël °30 dec 1866
VI 3 Hendrik Peter ° 24 dec 1869
VI 4 Daniël Jan ° 13 dec 1875

STAM D

I Arnoldus Germis huwt in 1746 Anna Germis waaruit 11 kinderen ( zie II )

II 1 Arnoldus °1742
II 2 Petrus ° 1747
II 3 Ida °1748
II 4 Ida °1749
II 5 Maria °1750
II 6 Petrus °1751
II 7 Joannes °1753 huwt Catherina Mayke ( uit Haren ) waaruit 3 kinderen ( zie III )
II 8 Petrus calebs °1756
II 9 Ida °1759
II 10 Maria °1765
II 11 Maria Elisabeth °1766

III 1 Anna Catherina °1792
III 2 Maria °1794
III 3 Arnoldus huwt in 1818 Maria Daenen , waaruit 3 kinderen ( zie IV )

IV 1 Joannes °1820
IV 2 Maria Elisabeth °1824
IV 3 Catherine °1827

STAM E

I Petrus Germis huwt Maria Kersten waaruit 5 kinderen ( zie II )

II 1 Joannes °1726
II 2 Petrus °1728
II 3 Maria calebs °1732
II 4 Arnoldus °1734
II 5 Joannes °1738 huwt in 1765 Gertrudis Germis waaruit 4 kinderen ( zie III )

III 1 Maria Elisabeth °1774
III 2 Maria Gertrudis °1775
III 3 Maria °1775
III 4 Daniël °1780

STAM F

I Petrus Germis huwt N. in 1757 waaruit 8 kinderen ( zie II )

II 1 Petrus °1758
II 2 Maria Joanna °1760
II 3 Maria °1760
II 4 Antonius calebs °1764
II 5 Lambertus calebs
II 6 Daniël °1767
II 7 Joannes °1770 huwt rond 1800 Lucia Theben ( ex Piringen ) waaruit 4 kinderen ( zie III )
II 8 Maria Catharina °1771

III 1 Petrus °1804
III 2 Dionysius °1808 huwt in 1835 Joanna Maria Hubrechts waaruit 4 kinderen ( zie IVa )
III 3 Petrus °1808 huwt in 1848 Elisabeth Vanormelingen waaruit 4 kinderen ( zie IVb ) Elisabeth woonde met haar schoondochter Elisabeth Bellefroid, weduwe van Jan Germis en Christina , haar dochter ,°1857 , en de 5 kinderen van haar zoon Jan en Elisabeth Bellefroid in de Donkerstraat .
III 4 Jacobus °1811

IVa 1 Joannes °1836
IVa 2 Ludovicus Cornelius °1838 huwt Aleydis Toppet in 1868 waaruit 5 kinderen ( zie Va ) Ze woonden in de Rechtstraat samen met Pasquet Hendrik ° 2 nov 1857 in Widoye ( schoonzoon van Ludovicus , gehuwd met z'n dochter Joanna Maria ° 1868 en hun zoon Josef Pasquet °1886, zoon Hendrik-Emile Pasquet ) 1889 en zoon Joannes Victor °1892 en ook nog Ludovicus Henricus Germis en Julia Marthe Germis, natuurlijke kinderen van Maria Joanna °1873 , dochter van Ludovicus en Aleydis Toppet .
IVa 3 Petrus °1840 huwt Catherine Sacré , weduwnaar sinds 13 juli 1881,waaruit 1kind Victorine ° 25 april 1868 , hertrouwd Margaretha Bellefroid ° 5 juli 1848 te Rutten , waaruit 4 kinderen ( zie Vb )
IVa 4 Elisabeth °1842
IVb 1 Joannes °1849 huwt Bellefroid Elisabeth waaruit 5 kinderen ( zie Vc )
IVb 2 Elisabeth °1852
IVb 3 Lucia °1855
IVb 4 Christina °1857

Va 1 Joanna Maria ° 5 nov 1868
Va 2 Maria Joanna ° 8 juli 1873
Va 3 Sibilia Maria ° 2 feb 1876
Va 4 Hendrik ° 12 mei 1878
Va 5 Julia ° 5 april 1881
Vb 1 Isidoor ° 4 april 1876
Vb 2 Dionysius ° 25 aug 1883
Vb 3 Jan Mathijs ° 21 sept 1886
Vb 4 Maria Philomena °9 mei 1890
Vc 1 Pieter °21/12/1874, geboren te Rutten
Vc 2 Jan-Gillis °20/12/1876 ° te Rutten
Vc 3 Anna Maria °7/12/1878 + 25/12/1892 ° te Rutten
Vc 4 Margeritha Lucia ° 27/10/1880 ° te Lauw
Vc 5 Celestine ° 7/9/1889

STAM G

I Arnoldus Germis huwt in 1763 Elisabeth Hermes waaruit 4 kinderen ( zie II )

II 1 Joannes °1763
II 2 Guillelmus °1765
II 3 Arnoldus °1768 huwt Maria Agnes Berden ( uit Rutten) waaruit 4 kinderen ( zie IIIa )
II 4 Joannes °1780 huwt in 1803 Agnes Moons waaruit 5 kinderen ( zie III b )

IIIa 1 Maria Elisabeth °1799
IIIa 2 Maria Gertrudis °1800
IIIa 3 Maria Agnes Gertrudis °1802
IIIa 4 Arnoldus °1808
IIIb 1 Elisabeth °1803
IIIb 2 Maria Margaretha °1806
IIIb 3 Elisabeth °1806
IIIb 4 Guillelmus °1808
IIIb 5 Arnoldus °1813

STAM H

I Petrus Germis huwt in 1770 Ida Germis waaruit 8 kinderen ( zie II )

II 1 Leonardus °1771 huwt in 1799 Maria Elisabeth Martini ( weduwe Guillelmus Claikens ) waaruit 2 kinderen (zie III )
II 2 Joanna °1772
II 3 Lambertus °1774
II 4 Arnoldus °1777
II 5 Hermanus calebs °1778
II 6 Ludovicus °1780
II 7 Petrus tweeling °1769
II 8 Margaretha °1769

III 1 Petrus °1800
III 2 Maria °1802

STAM I

I Lambertus Germis huwt Agnes Milissen waaruit 4 kinderen ( zie II )

II 1 Leonardus °1783
II 2 Joannes °1784
II 3 Lambertus °1787
II 4 Daniël °1792 huwt in 1814 Maria Elisabeth Baillien waaruit 2 kinderen ( zie III )

III 1 Lambertus °1814
III 2 Joannes °1815