Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gedichten over Donkgemeenten

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument

 

Omhoog

Over de Donkgemeenten, of delen ervan, zijn al gedichten geschreven. Ken je er nog, dan zetten we die hier graag bij.

Dorp van de brigands - Lieve Lantaarnpaal - Berlare in vogelvlucht

André De Meyer,
bezorgd na de boerenkrijgherdenking van 16 oktober 2004, maar al in 2003 geschreven.

Dorp van de brigands

Wat meubels en wat huisraad

door de Fransen aangeslagen

En Overmere staat paraat

om tot opstand zich te wagen

 

En jaren van onderdrukking

broederlijkheid, gelijkheid,

wat was dat een mislukking

het dorp vecht voor zijn vrijheid

 

Hier in dit dorp is het begonnen

onverwacht, maar toch zo sterk

zonder wapens of kanonnen

geheim verzet deed er zijn werk

 

Men trok naar andere dorpen,

een spel van kat en muis,

maar geen strijdplan was ontworpen

om te verdrijven 't Frans gespuis

Zo moest de opstand hier mislukken

maar in de Kempen en in 't Hageland

ging men niet voor Fransen bukken

en hield er bijna twee maand stand

 

Maar d'overmacht was groot

toch bleef men roekloos vechten

Velen verkozen er de dood

eerder dan zich te laten knechten

 

Tweehonderd jaar geleden is het reeds

het dodenoffer der brigands

Toch gedenken we nog steeds

hun trouw voor hun, ons Vlaamse land.

Cyriel De Bruyne, 3-10-04,
bij de onthulling van de lantaarnpaal van de brug die in 1914 bij de Slag van Berlare werd opgeblazen.

Lieve lantaarnpaal

Toen de brug in 14 sprong

Sprong ook de paal,  in ’t water

hij stak zijn kop in ’t slijk

En staat pas 90 jaren later

Weer bovenop de dijk

 

Berlaar’s eerste held

Door eigen volk vergeefs geveld,

Nu uit de modder opgestaan

De oude tijd vergaan.

 

Ze schieten niet meer,

Ze fietsen naar ‘t Veer

De vijand werd vriend,

De paarden op rust, uitgediend,

De voerman is ‘t vloeken verleerd

De vis in de Schelde crepeert.

 

Maar de paal is terug

Niet naast, maar een eind van de brug

Hij hoort weer het driftige liefdeslied

van de schuwe kleine karekiet

Een witte meeuw rust op zijn top

Of is het toch een vredesduif?

 

Cyriel De Bruyne

 

Zie ook Ken Berlare en Nieuws van de Dag-3 oktober 2004.

 

 

Maurits Clinck, lied op melodie van 'Les trois cloches'

 

Berlare in vogelvlucht

 

1.  Ik stond van op de brug te kijken

en zag de toren van ons kerk

Ik zag voor mij de Scheldedijken,

de lossers moedig aan het werk.

En ik droomde toen van het verleden,

en van de goede oude tijd.
Ik dacht aan de drie Zustersteden

door Ledeganck eens ingewijd.

 

Waarom ook geen dichtje maken

op mijn dorp o zo schoon,

met zijn rare vieze snaken

aan mijn ouderlijke woon!

En zo ging ik aan het schrijven,

inderdaad, het vlotte goed !

'k Had haast schrik van overdrijven

met alzo ineens te schrijven

in mijn plotse overmoed !

 

2. Berlare, dorpke schoon gelegen,

verwijderd van de grote stad,

met al uw zand- en modderwegen

en rijk bespoeld door 't Scheldenat.

Met al uw wijken en gehuchten,

zo stil eenvoudig maar toch net,

en met uw weelderige vruchten

uw keurig slachtvee mals en vet !

 

In den Daal daar wonen boeren

Z'hebben meersen in ' Saros

En hun scherpe blikken loeren

over 't land naar 't sparrebos.
Vliet en Sluis vormen te samen

als het ware slechts één wijk

En de meesten die er kwamen

oud en jong al te samen

kennen goed den "Groenen Dijk" !

3.En als wij dan naar Zeel doorlopen

zien wij dan links het mooie Broek !

Rechts ligt de "Kruyenberg' vroeger hopen,

en dan het Schuitje, 't Kamershoek,

Ook nog het Kerkveld en de Gaver,

den Hogeweg kunt ge daar zien.

Op de Heide en op het Hoeksken

treft men leuke kerels aan,

soms met 'n versleten broekje

om naar het fabriek te gaan.

 

Op het Veir is weinig leven

in de Quôt is het ook niet druk.
In de Daaldreef om het even

is er altijd veel meer leven,

heeft de neiring meer geluk.

4. Als men het Dorp nu wil verlaten,

waar het kasteel en de kerke staat,

bemerkt men drie, vier ruime straten

één om naar de brug te gaan.

Daar voor de kerk 'n plein met bomen,

dat noemen ze gewoon "Den Briel".
En in de Nieuwstraat aangekomen,

daar ergens woont mijn broer Cyriel.
Volgt den steenweg langs de dieven

en ge komt aan 't prachtig meer,

op de Donk daar is he leven

in de zomer zacht en teer !

 

Eten, drinken, spelevaren

met het mooie zwak geslacht,

Oud en jong, die kan er paren,

wie heeft dat nog niet ervaren

't is 'n droomland...'t is 'n pracht !

5. En weggestoken, wat verborgen,

ontwaar ik nog den Overheet,

daar maalt men graan, vandaag en morgen,

de boeren werken zich in 't zweet !

Men hoort er vaak de zagen kraken

die bomen scheiden keurig fijn.
Daar maakt men zeker goede zaken,

en is 't niet zo, 't heeft toch de schijn !

Ik heb dan nog om te besluiten

't Molenhoekje met zijn zand

Ik ken dat plekje goed van buiten

'k smeedde er de huwelijksban

't Is daar achter de Warande

mar daar zeg ik liefst niets van

daar staan kruisen allerhande,

ze staan achter de Warande...

Op het kerkhof...'t laatste dan...
Het laatste dan.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.