Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Cultuurraadreceptie 2006

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument

 

Omhoog

22 januari 2006

Cultuur kan toerisme nieuwe kansen geven

"Ik hoop op een politiek strijdjaar met een hoog cultureel gehalte, waarbij het algemeen belang primeert, en waarin iedereen een goed inzicht heeft in wat de gemeente nodig heeft." Zo besloot Cultuurraadvoorzitster Lieve Petrens haar nieuwjaarstoespraak. Even later kregen zij en Marc Van Gysegem, de eerste raadvoorzitter en nu ondervoorzitter, van cultuurschepen Vercruyssen een aandenken voor hun jarenlange inzet voor de culturele ontwikkeling in de Donkgemeenten. Verder kreeg Jeugdraadvoorzitter Steven Baeyens de kans om op te roepen tot een samenwerking, er waren zes culturele vermeldingen, een overzicht van wat de gemeente cultureel mag verwachten en een slotwoord van burgemeester Van Sande die op de inspanningen van zovele mensen wees om inhoud te geven aan de bestaande infrastructuur.

Lieve Petrens wees naar de inspanningen van de nu al meer dan 25 jaar om de gemeente een cultureel gehalte te geven, en besefte dat er nog heel veel werk te doen was. Zij riep de verenigingen op om, met kleine stappen, mee te helpen opbouwen, om de mensen aan te zetten de nog schaarse vrije tijd zinvol in te vullen. "Nog te veel is het bedroevend vast te stellen dat goede bedoelingen zonder kennis van zaken de grond worden ingeboord", vulde zij aan. Daarbij wees zij duidelijk naar het museum aan het Donkmeer. "Er wordt gezegd dat het toerisme aan het Donkmeer achteruit gaat. Vorig jaar was er een test voor een nieuw initiatief. De tentoonstelling over 'hout als grondstof, stof tot nadenken' haalde meer dan 1000 bezoekers, toeristen die meer willen dan alleen paling en een boottochtje. Het initiatief kreeg lof van bezoekers van buiten de gemeente die aangenaam waren verrast en naar een snelle invulling van het museum vroegen." Dat museum kan volgens de voorzitter een nieuwe impuls geven aan het toerisme, als het de nodige middelen krijgt om naast een permanente tentoonstelling thematentoonstellingen uit te werken - over geschiedenis of van werk van hedendaagse en oudere kunstenaars - en voor allerhande randactiviteiten, "samen met het provinciaal infobureau en het bezoekerscentrum (Festivalhal)".

Steven Baeyens herhaalde de argumenten die hij vorige week tijdens de eigen nieuwjaarsreceptie had uiteengezet: een jeugdontmoetingscentrum moet de nodige zuurstof geven om nieuwe activiteiten te laten ontluiken. Hij verwees naar wat in Stroming en in de sporthal mogelijk werd. Als voorbereiding had de Jeugdraad voorbeelden van elders bezocht. Videobeelden van het jeugdcentrum Kadans in Aalter gaven aan wat mogelijk is.

Er waren zes culturele vermeldingen. De ondervoorzitters Van Gysegem en Hugo De Backer stelden hen voor. Paul Moreels had vorig jaar de jeugdfilm 'Mille en de steen van Ziba' gedraaid. Het buurtcomité Heikantstraat staat al jaren als model voor een goede buurtwerking en hun voorzitter werd onlangs nog 'Sam van de week'. De fanfare Sint-Pietersvrienden haalde een gouden medaille tijdens het officieuze wereldkampioenschap in Nederland. Over deze site moet u zelf maar oordelen. Claire Van den Abbeele kreeg de vermelding voor haar kunstwerken, vorig jaar onder meer nog in de Sint-Martinuskerk te zien. En Wouter Claeys is een 19-jarige geschiedenisstudent die vorig jaar een dichtbundel uitgaf. Allen kregen een werk van de plaatselijke schilder Marleen De Vos.

Schepen Luc Vercruyssen somde de culturele perspectieven op en had het daarbij vooral over de infrastructuurinspanningen. Zo is het socio-cultureel centrum in Uitbergen klaar om aan de inrichting te beginnen. De renovatie van de oude schoolgebouwen rechtover Stroming is intussen ook begonnen. Het museum zou tegen de zomer worden ingericht en moet een nieuwe bijkomende troef worden voor het toerisme, "onze enige economische sector". De loskaai aan het Sluis is intussen bijna volledig terug herbouwd, en de binneninrichting van de Festivalhal afgewerkt. "Voor dit jaar zijn al 20 activiteiten in die hal geboekt". Naast de werking in Stroming vermeldde de schepen nog de tweede editie van Beeldenstroom, de openluchttentoonstelling langs de Schelde tussen Berlare en Wetteren en langs de Kalkense Vaart; en het plaatsen van gietijzeren oude kerkhofkruisen langs de Sint-Martinuskerk.

Toch ook de prachtige klanken vernoemen die Jan Marmenout op de fujarafluit bracht.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.