Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

cultuurprijzen 2004

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument

 

Omhoog

Cultuurnominaties - Cultuurprijs - 10 jaar Stroming
Dankwoord Frank Van Laecke

18 januari 2004
Vooral gelukkig zijn

Wa 2003 voor cultuuraadvoorzitter Lieve Petrens vooral een knuffeljaar, dan besloot ze haar toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeentelijke cultuurraad nu met "Je kan je omgeving alleen maar positief beļnvloeden als je zelf gelukkig bent". Zelf leek ze, zeker wat de cultuurevolutie in de Donkgemeenten betreft, dat alvast. En dat waren ook de mensen die een cultuurnominatie ontvingen en Frank Van Laecke, die de cultuurprijs kreeg. 

Op het knuffelen kwam ze niet echt meer terug. Of verstond ze onder knuffelen de samenwerking tussen cultuurraad en -dienst (waarvan het personeel terecht heel wat felicitaties kreeg), de verstandhouding met de verschillende verenigingen, en vooral de inspraak die heeft geleid tot een cultuurbeleidsplan 2004-2007 ? Dat plan brengt, door de goedkeuring door de Vlaamse regering kort voor nieuwjaar, veel extra subsidies binnen: jaarlijks €62.000 voor cultuurpersoneel en -werking én - wat niet werd vermeld - nog eens €1 per inwoner voor de werking. Lieve was vooral gelukkig met de toelating om Stroming verder als cultureel centrum te mogen uitbouwen, hoewel het eigenlijk 'slechts' een gemeenschapscentrum is. Verder over de mogelijkheid om de festivalhal een volwaardige inrichting te geven, over de intenties om de communicatie te verbeteren en, hoewel dat niet zo uitdrukkelijk in het beleidsplan staat, over de bijkomende troeven die het museum voor het toerisme aan het Donkmeer zal geven. "Een culturele inhoud geven aan de toeristische uitstap", noemde ze het. Burgemeester Van Sande kondigde later aan dat wellicht nog dit jaar een gedeelte zou worden opengesteld dank zij de samenwerking met de provinciale vzw die ondermeer het museum in Velzeke animeert. De voorzitter was nog gelukkig: met de vele kansen die de plaatselijke bevolking krijgt om zich cultureel bij te scholen en met de stijgende aandacht voor het eigen heemkundig verleden. Zij hoopte dat ook in Uitbergen enkele mensen hiervoor het voortouw zullen nemen.

Cultuurnominaties

Er werden prijzen uitgedeeld. De winnaar van de wedstrijd georganiseerd tijdens de Open Monumentendag was Yves Dauwen uit Wetteren. Hij kreeg een beeldhouwwerk van Cyriel De Bruyne.

De cultuurgenomineerden waren de (door ziekte afwezige) 10-jarige Arnoud De Rouck, die de poeziewedstrijd had gewonnen georganiseerd door het intergemeentelijke culturele samenwerkingsverband Scheldeland ; Luc en Cyriel De Bruyne, Theo Roels en Tony Van Dender, de herschrijvers van het boek van Edmond Van Den Breen over het Berlare van de 19de eeuw; Petrus Van Espen, de hoeder van de kapel aan de Hogeweg, als vertegenwoordiger van de vele mensen die zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten; en de drumband van Overmere die 25 jaar bestaat.

Cultuurprijs

Voor de tweede keer pas werd ook een cultuurprijs uitgereikt. Die prijs wil een erkenning zijn voor een uitzonderlijk talent, waarbij internationale uitstraling zeker een bewijs kan zijn. Vijf jaar na Paul Cammermans viel de eer te beurt aan Frank Van Laecke, voor zijn veelzijdig en internationaal erkend werk als regisseur en auteur. hij kreeg een werk van Peter Verbeeren.

In een gesprek met ondervoorzitter Marc Van Gysegem vertelde hij hoe hij onder de indruk kwam van de sfeer en de geur van het Gentse NTG en de opera, eigenlijk advocaat had moeten worden, maar eerst acteur in de opera en dan, op aanraden van Marco Bakker, begon te regisseren. Opgemerkt door zijn 'Equus'-regie belandde hij bij de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen en dan begon het pas echt te rollen voor deze duizendpoot. "Je moet ook wat geluk hebben: de juiste mensen op het juiste moment ontmoeten", bleef hij bescheiden.
Hij had het ook over de sociaal engagement - "Iets wat iedereen in zijn beroep zou moeten hebben" -, over een onmogelijk familiaal leven - "Ik ben niet gemakkelijk voor wie met mij leeft. Mijn werk is als een Lorelei waaraan ik me niet kan onttrekken" -, over de kwetsbaarheid - "Voor elke productie moet ik door het vagevuur", en over kunst - "In tegenstelling tot cultuurpausen zie ik geen onderscheid tussen kunst met grote of kleine K. Het is kunst als het je raakt, emoties bij je losweekt. En dat kan ook iets zijn dat je op straat ziet". Het muzikale intermezzo, een voorstelling door de leerlingen aan de djembé-werksessie, bij voorbeeld greep hem aan door het ritme en doordat het aantoonde dat men ook iets van andere culturen kan leren.

Lees verder op deze bladzijde zijn volledig dankwoord.

10 jaar Stroming

Cultuurschepen Vercruyssen herinnerde aan de creatieve geesten die 100 jaar geleden zijn geboren (o.a. Graham Green, Salvator Dali en Carry Grant) maar ook aan het 10-jarig bestaan van Stroming. Dat zal onder meer worden gevierd met een herbrengen van de meest geslaagde voorstellingen uit die periode en met een - blijkbaar bij betrokkenen nog niet meegedeelde - theatervoorstelling met acteurs uit vooral de plaatselijke toneelverenigingen in een regie van Frank Van Laecke.

Burgemeester Van Sande herhaalde zijn visie over de moeilijke ontstaansgeschiedenis van het centrum en toonde zich gelukkig met de wijze waarop de culturele infrastructuur wordt gebruikt.

Dankwoord van Frank Van Laecke (integrale tekst)

Dames en Heren, beste aanwezigen,
Leden van de Cultuurraad,

Vijf jaar geleden ontving Paul Cammermans, met wie ik trouwens ooit samenwerkte, uit uw handen de cultuurprijs.

Ik ben ontzettend blij dat u mij heeft uitgekozen om de gelauwerde acteur-regisseur-cineast op te volgen, maar u zal het mij wellicht niet kwalijk nemen als ik hoop dat het mij beter vergaat dan hem, want de onfortuinlijke man overleed vrijwel onmiddellijk na de plechtige viering. Ik wil niet meteen besluiten dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen uw eerbetoon enerzijds en het tragische lot van mijn voorganger anderzijds, maar Agatha Christie leerde haar volk dat er "Evil is onder elke zon" en dat elk verdacht overlijden onderzoek vereist. Terwijl de zelfingenomen bekrulsnorde Poirot (met wiens tv-vertolker Frank samenwerkte voor zijn productie The Prince of Africa, nkb) zich zou laten inspireren door zijn little grey cells, Miss Marple door een kopje thee, de nukkige Inspector Morse door Mozart, Maigret door zijn pijp en Bill Clinton door zijn sigaar, maar dit geheel ter zijde, kiest de moderne en succesvolle rechercheur steevast voor een profielstudie van de mogelijke dader. In dit geval mogen we misschien een seriemoordenaar niet uitsluiten. Een psychopaat die het gemunt heeft op winnaars van cultuurprijzen.
Een macabere gedachte. Of gewoon paranoļa ?
Misschien moet ik geļnterneerd worden om mijn neurotisch denken ?

Alhoewel. In de wereld waarin ik al te vaak vertoef is neurose geen ziektebeeld maar een levenswijze.
Een levenswijze, gevoed door hedendaagse grote filosofen die naast 'Nonkel Jef', 'Familie' en 'Big Brother' ook nog 'Oliever De Rijcke' tot hun belangrijk oeuvre mogen rekenen. Het zijn stuk voor stuk onsterfelijke meesterwerken die ons niet enkel onschuldig omringen maar die ons stilaan verdoven tot een staat van collectieve narcose helemaal is bereikt, zodag we niet meer merken dat Irak brandt, dat Filip De Winter de zoveelste slogan lanceert die geen broederschap maar haat aanwakkert, dat, ver van ons bed, duizenden mensen bezwijken aan ontbering, aan aids of andere oorzaken.
Kortom: dat de wereld meer bold is dan beautiful.

En wat doe ik ondertussen ?
Wat doe ik terwijl een idealist van Artsen zonder Grenzen, steeds dichterbij, vecht voor zoveel mensenlevens ? Terwijl reddingswerkers onvermoeibaar in het puin graven, naar een onbekend kind dat mijn dochter kon zijn ? Wat doe ik terwijl een veel te jonge man naar de zoveelste zinloze oorlog wordt gestuurd, een oorlog waar olie het haalt op mensenlevens of leugen op waarheid ?
Wat doe ik ?
Ik vertel verhaaltjes.
In musicals, in opera, onder welke vorm ook.
Ik vertegenwoordig een wereld die niet bestaat.
Moet ik mij schamen omdat mijn beroep onvoldoende maatschappelijk relevant zou zijn ?
Of is muziek, theater, film, is elke vorm van kunst een mogelijke brug die mensen verbindt i.p.v. ze tegen elkaar op te zetten ?
Ongetwijfeld wel, dus nee, ik schaam mij niet.
Maar ik ken mijn bescheiden plaats op deze wereld.
Ik tracht hetgeen ik doe goed te doen. Kritisch en streng voor mezelf én voor anderen.
Ik tracht op zijn minst een bepaalde norm te hanteren
En ik probeer wat ik kan op zijn minst af en toe in functie te stellen van een bepaald sociaal engagement.
Ik probeer te handelen van uit een ethische code.
Ik probeer.
Ik slaag soms. Ik faal soms.
De faalangst gaat nooit weg.
De twijfel blijft.
Ik las eens dat enkel idioten nooit twijfelen.
Dus morgen begin ik weer te dromen.
En ik creėer met zielsverwanten.
Dat zijn de mooiste momenten.
En die gaan snel voorbij.
De droom sterft als het doek opgaat.
Dat gaat het om veroveren, ontroeren, laten lachen en huilen.
Dan gaat het om het resultaat en de harde cijfers.
En de enige ontsnappingsroute uit die naakte werkelijkheid is een nieuwe droom.
Ik droom het grootste deel van mijn leven.
Maar ik blijf waakzaam.
Waarkzaam voor wat er rondom mij gebeurt, waakzaam opdat mijn voetjes netjes op de grond blijven staan, en vooral waakzaam voor de drankjes en hapjes die u mij straks ongetwijfeld zult serveren.
Ik wil immers elk risico uitsluiten en de seriemoordenaar onder u geen kans geven ...

Frank Van Laecke
Berlare, 18 januari 2004

Aandacht voor wat hier en verder af gebeurt, zich engageren, twijfelen, doorgaan en zijn best doen, dromen maar ook waakzaam blijven voor ... We hadden het niet beter kunnen verwoorden.

Nico Keppens

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.