Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

11 juli 2003

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument

 

Omhoog

Sinds de oprichting van de gemeentelijke cultuurraad zet die jaarlijks een 11 juliviering op, telkens in een andere deelgemeente. Dit jaar in cultureel centrum Stroming in Berlare kreeg vooral het plaatselijke muziektalent een kans om zich te tonen. en ze greep die kans met volle teugen. Het werd een vier uur durend programma met heel verschillende muziek, van klassiek over jazz en luistermuziek tot harde rock en grunge, met tussendoor ook wat poezie en vertelkunst. Voor het publiek, en dan vooral voor het oudere deel, was het wellicht een heuse confrontatie met de luidere muziekgenres van deze wereld. Dat de meesten bleven zitten was al een blijk van waardering, hoewel de geluidssterkte soms ook bij niet zo oude aanwezigen niet altijd werd gesmaakt. De toespraken bleven kort. Cultuurraadvoorzitster Lieve Petrens vroeg om meer aandacht voor de behoeften van de jeugd: "Cultuur kan helpen om de jeugd op het juiste pad te houden". Cultuurschepen Luc Vercruyssen wou de boodschap overbrengen maar waarschuwde dat een gemeente vele prioriteiten heeft. Hij riep de federale overheid op om de vrije dag voor 21 juli door die van 11 juli te vervangen.

Een overzicht

Steven Baeyens en Bart Schelkens kregen de moeilijke taak om de avond aan elkaar te praten. Moeilijk vooral omdat zij het publiek moesten 'voorbereiden' op heel verschillende soorten genres. En omdat Stroming echt moeilijk blijft om een menselijke stem overal verstaanbaar te maken. Hun inspanningen werden echter geapprecieerd.

Het muziekgedeelte werd ingezet door The Flavour.  Heel goed, maar ook heel luid, wat zeker niet hielp om door iedereen te worden gesmaakt. Tamara Van De Velde waagde zich daarna solo met een saxofoon voor de zaal, met hoewel een ander genre, eveneens geen gemakkelijke muziek om te volgen. Ze bewees zeker waarom ze in maart mocht deelnemen aan de Adolphe Saxwedstrijd in Dinant. Immune zal wellicht vooral in de herinnering blijven door de schitterende uitvoering van Sultans of Swing van Dire Straits, maar ook hun eigen nummers mogen er zijn. Yume kreeg, naast cultuurbeleidscoördinator Bob Pieters, wellicht het meeste applaus. Kirsten Van der Haegen en Lien Van Gyseghem beslisten pas twee maand terug, naar aanleiding van deze viering, om samen iets te doen. De muzikale kwaliteit bij hun eerste optreden was, ondanks deze korte voorbereiding, zeer hoog.

Cyriel De Bruyne declameerde eigen gedichten, waaronder een in het Berlaars, op zich al een prestatie. Hoewel, als mede-auteur van een Berlaars woordenboek moet hij zeker overweg kunnen met de plaatselijke taal. André De Lausnay bracht met drie zoons en 'een buitenstaander' een bewijs van het plezier van muziek spelen in familieverband. Allen spelen bij de fanfare Sint-Pietersvrienden, kampioen in de tweede hoogste Fedekamreeks en dat bleek duidelijk bij hun optreden. De muziek van Eosine zorgde opnieuw voor extra geluid in de zaal. Met hun combinatie van grunge, rock 'n roll en punkrock maakten zij het oudere aanwezigen misschien opnieuw wat moeilijk, maar de kwaliteit is veelbelovend voor de toekomst. Bob Pieters toonde opnieuw zijn veelzijdigheid. Met zowel Nederlandstalige als Engelse liedjes zorgde hij voor een rustpunt, maar vooral voor een bewijs dat hij het echt zou kunnen waarmaken in die wereld. Het ensemble Crescendo kon zich duidelijk wat minder aanpassen aan die grote zaal en had ook wat moeite met het gebruik van de micro's. Kwalitatief zijn ze echter tot heel wat bekwaam. Arthur Merckx slaagde er in om, vertrekkende van een verhaal uit de eigen schooltijd, aandacht te eisen voor het belang van de kennis van de eigen geschiedenis, maar ook voor de invloeden die kunnen bepalen hoe die geschiedenis wordt doorgegeven. The Bridge is een nog relatief jonge groep, pas aan haar tweede optreden toe. Deze 40'ers en bijna 50'ers gaven alvast aan dat ze voor de jongeren niet moeten onderdoen. The Paltoos, eigenlijk een samenbrengen van mensen die hun sporen al verdienden bij Pandoer, Puirek en Piracanta, mochten de avond afsluiten. De ervaring bleek duidelijk en de muzikale kwaliteiten zijn onmiskenbaar. Garantie dus voor een goed einde van een mooie avond.

De toespraken

Lieve Petrens brak een lans voor kwaliteit, voor aandacht voor de jeugd en voor adviesraden. "In Berlare gebeurt al heel wat, maar we moeten blijven trachten de lat steeds hoger te leggen", zei ze. "Ook in het belang van de jeugd". "Jeugd wordt dikwijls in verband gebracht met drugs en geweld. Vanavond bewijst die jeugd dat ze tot veel in staat is. We mogen niet zomaar alles toelaten, maar het is wel de taak van de gemeenschap een klimaat te scheppen waarin creatief een oplossing mogelijk is voor deze problemen. (...) Cultuur kan helpen om hen op het juiste pad te houden." Wijzend op het voorbeeld van een andere gemeente, waar een jeugdcentrum naast een cultureel centrum is gebouwd, riep ze de gemeente op om voldoende ruimte voor de jeugd te voorzien.

Schepen Luc Vercruyssen zei de boodschap te hebben begrepen en bereid te zijn die door te geven. "Maar, een gemeente heeft nog andere prioriteiten en dromen: een nieuw rusthuis, een sporthal, veilige wegen, een verzorgde en beschermde natuur." Hij was niet akkoord met de bewering van de voorzitster dat de gemeentelijke overheid adviesraden als een hinderpaal  voor goed beheer beschouwden. "Integendeel, de ondersteuning is heel belangrijk", zei hij en prees de werking van de bestaande raden. Verder riep hij de aanwezige muziekgroepen nog op om voortaan meer aandacht te hebben voor liederen in het Nederlands. "Bij een volgende uitgave komt er zeker een gemeentelijke prijs voor het beste Nederlandstalige lied", stelde hij in het vooruitzicht. En als klap op de vuurpijl hoopte hij dat de regeringsonderhandelingen de vrije dag van 21 juli zouden vervangen door een op 11 juli. "Dan kunnen wij dit feest op de echte feestdag houden."

De samenzang van 'De Vlaamse leeuw', onmiddellijk na de toespraak van de schepen, begon wat moeizaam en toonde aan dat de meeste aanwezigen de samenkomst niet echt in de eerste plaats als een feest voor Vlaanderen zagen. Hoedanook zal deze manifestatie hebben bijgedragen om Berlare een beeld te geven van wat er in de eigen gemeente aan kwaliteit aanwezig is. Tegelijk hielp ze om alvast bij de deelnemers een groter zelfbewustzijn te creėren. En dat is ook al iets waard.

Lees ook:

bulletWaarom ik mijn vlag uithang
bulletVlaamse symbolen

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.