Wekelijkse bijwerking :
09 mei 2015

Afdeling Begijnendijk-Betekom

Gemeentelijke recreatie- en sportinfrastructuur.

Met ingang van 01 januari 2014 is de vzw De Tumkens ontbonden en wordt het beheer van het sportcentrum De Tumkens overgedragen aan het gemeentebestuur van Begijnendijk 

 

Nieuwsberichten :

Wat heeft de Raad van Bestuur van de vzw De Tumkens gedaan in de periode 2007-2012 ?

Wat heeft de Raad van Bestuur van de vzw De Tumkens gedaan in de periode 2001-2006 ?

Wat heeft de Raad van Bestuur van de vzw De Tumkens gedaan in de periode 1994-2000 ?

Nieuwe wetgeving omtrent VZW's ?

De nieuwe wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2002, 19 oktober 2002 en 11 december 2002. Het Koninklijk Besluit dat de uitvoering van deze wet regelt zal vermoedelijk eind 2002 verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Hoe is de Raad van Bestuur samengesteld ?

De Raad van Bestuur van de VZW is statutair samengesteld en telt 18 leden waarvan 9 leden van de verschillende politieke partijen en 9 leden uit de sportraad. De statuten van de VZW De Tumkens zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 1974.

Wat is de opdracht van de vzw De Tumkens ?

Op basis van het contract (van onbepaalde duur, beslist in de gemeenteraad van  29.01.79)  tussen het gemeentebestuur en de VZW De Tumkens baat de VZW De Tumkens het zwembad, de sporthal en het recreatiecentrum uit. De gemeente staat zelf in voor het onderhoud van het zwembad, de sporthal en het recreatiecentrum. 

De sportraad en de gemeentelijke sportdienst ?

De sportraad is een adviesorgaan van de VZW De Tumkens die beiden ontbonden worden en opnieuw samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen. De sportraad vindt zijn wettelijke basis in het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie vh overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid en in het decreet 5 april 1995 (B.S. 20 september 1995) en het Besluit Vlaamse Regering 19 november 1996 (B.S. 24 januari 1997). Dit decreet en zijn uitvoeringsbesluit regelt tevens de erkenningsvoorwaarden van de gemeentelijke sportdienst. Deze sportdienst stelt elk jaar vóór 1 april een werkingsverslag op en vóór 1 november een financieel overzicht en een sportpromotieplan.

Welke zijn de belangrijkste vergaderingen ?

- februari : goedkeuring van de werkelijke inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar
- begin mei : verdeling uren voor het gebruik van de sporthal, SJIB en turnzaal tussen de verschillende sportclubs voor het daaropvolgend seizoen (september tot mei)
- oktober : goedkeuring van de begroting = raming van de inkomsten en uitgaven van het daaropvolgend jaar van de VZW De Tumkens

 

EXTRA.GIF (2132 bytes)


BOVEN

 

HOME