De teelt van tomaten in Zuidoost Gran Canaria in gevaar

Tomaten_kassen_Gran_CanariaDe dagen van de tomatensector in het Zuidoosten van Gran Canaria zijn bijna geteld, als er niets verandert en dit zeggen niet alleen de de grootste pessimisten.
De afgelopen tomatenoogst was een van de rampzaligste van de laatste jaren, dank zij de meedogenloosheid van het weer en de meer dan 90 virussen die, volgens de telers, “op het eiland blijven binnenkomen vanwege een gebrek aan controle”. Daarom hebben de tomatencoöperaties de helft minder tomaten aangeplant dan in het seizoen 2005/2006. “Zonder twijfel zal de komende tomatencampagne (2006/2007) beslissend zijn in het voortbestaan van de tomatensector”, volgens Roberto Góiriz, de voorzitter van de Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Canarias (Fedex), “De tomatenteelt op Gran Canaria beleeft momenteel de ernstigste crisis sinds jaren.”

Er zijn diverse oorzaken die verantwoordelijk zijn voor de teruggang in de tomatenteelt.
Virussen, zoals het lepelvirus - dat zoveel schade heeft toegebracht aan de campagne van 2001/2002-, of factoren waarmee de telers geen rekening konden houden: het weer. In 2005 hebben zware regenval, veel wind en vooral de lage temperaturen ervoor gezorgd, dat de oogst gekwalificeerd kon worden als “rampzalig”.

Antonio Vega, voorzitter van de San Rafael-Coöperatie in Vecindario heeft dit jaar 30 hectare minder aangeplant. “Als telers zijn we weinig enthousiast en teleurgesteld, ik ben ervan overtuigd, dat als de sector verdwijnt, dit niet onze schuld is, maar dat dit komt, door de weinige controle op de plagen die op het eiland heersen.”

Vega merkt ook op: “We hebben te kampen met meer dan 90 ongecontroleerde virussen en daar kunnen we niet tegenop. We zijn zeer voorzichtig, dat er geen virussen in de tomaten komen, daar geven we geld aan uit, maar de overheid geeft vervolgens helemaal niet thuis.”

De tomatentelers in het Zuidoosten van Gran Canaria zijn niet gemotiveerd, onbeschermd en triest, en ze verzekeren, dat dit komt, omdat de overheid helemaal geen hulp biedt. “We vechten voor herstel, maar er resten ons weinig mogelijkheden; ik zie dat de landbouw weinig interesse ondervindt”, zo voegt Vega hier aan toe, die een pessimistische kijk heeft op de toekomst van de tomatensector, een van de motoren van de economie in de regio.

uit: de Hollandse Nieuwe, je Nederlandstalige informatiebron van Gran Canaria.


Update 18 september
Grote hitte en droogte zet Canarische tuinbouw verder onder druk
“Onze plantages zijn behoorlijk aangetast”, onderstreept Antonio Vega, de voorzitter van de San Rafael-Coöperatie in Vecindario. De temperaturen zijn heel hoog geweest en in de plastic tuinbouwkassen werd 60 graden Celsius bereikt. Technologische tuinbouwkassen echter, hebben minder schade ondervonden, omdat men daar de temperatuur kan regelen.

Dezelfde mening is de voorzitter van de Yeoward del Campo-Coöperatie, Antonio Medina Monzón, toegedaan, die aangeeft, “dat er ‘onherstelbare schade’ is aangericht, waardoor men de zwaarst getroffen boerderijen helemaal opnieuw moet aanplanten.” “Het klimaat is hels geweest voor de planten, zowel voor de tomaten als voor de komkommers, de calebacines en de paprika’s, waarvan de oogst vertraagd is”, zo voegde Monzón hier aan toe. “De aanhoudend hoge temperaturen hebben de planten verbrand, en de meeste plantages hebben hier mee te maken gekregen.” (Bron)
Update 20 sept
Canarisch gewas is uitgeput
Vruchtgroentetelers op de Canarische Eilanden moeten lijdzaam toezien hoe hun gewas bezwijkt onder de hitte.
Temperaturen tot soms wel 36 graden zorgen er voor dat de jonge planten hun bloemetjes verliezen, dat meldt freshinfo.com. In de meest extreme gevallen drogen de plantjes zelfs helemaal uit. Diverse telers zijn dan ook al begonnen met een complete vervanging van hun uitgeputte gewas.
Een lokale telersorganisatie verwacht dat de tomatenproductie op de eilanden wel eens een kwart lager zou kunnen uitvallen dan vorig jaar.

Al voor het seizoen daadwerkelijk gestart is, hebben telers nu te maken met extra kosten. Ondanks de keuze voor nieuwe rassen en betere teeltsystemen, blijft de Canarische tuinbouwsector op deze manier onder druk staan. (Bron)

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen