Cadeau Download Pokemon Go - Cadeau Télécharger Pokemon Go


Translation Agency MOTTE, your link with the market

Translation Agency MOTTE
Bureau de Traduction MOTTE
Fondé en 1997.
Déjà plus de 10 ans à votre disposition!

Français

De nouveaux ordinateurs dans le Bureau de Traductions MOTTE

Nous utilisons aussi les nouveaux formats XML de MS Agency

Film du Bureau de traductions MOTTE

cv Peter Motte
Vertaalbureau MOTTE
Gesticht in 1997.
Al meer dan 10 jaar tot uw beschikking!

Nederlands

Nieuwe computers bij Vertaalbureau MOTTE

Wij kunnen ook de nieuwe XML-bestandsformaten van MS Office verwerken

Een literair project van Bob van Laerhoven

Filmpje over Vertaalbureau MOTTE

Over ons

cv Peter Motte
Translation Agency MOTTE
Established: 1997.
At your service for over a decade!

English

We can also work with the latest XML formats of MS Office

A literary project from Bob van Laerhoven

Movie of Translation Agency MOTTE

About us

cv Peter Motte
Übersetzungsbüro MOTTE
Seit 1997.
Seit über 10 Jahren für Sie da!

Deutsch

Auch MS Office XML

Lebenslauf Peter Motte


Filmpje over Vertaalbureau MOTTE Nieuws: nieuwe computers bij Vertaalbureau MOTTE Taaltips Blog met nog meer taaltips


Peter Motte

Peter Motte, linguist by education, translator by profession


Übersetzungsbüro Borgmann UG
"We are very satisifed about Mr. Motte's services"

Übersetzungsbüro Borgmann UG

Ballon Media
" (...) ik zal hem 'live' op de hoogte brengen van de noeste 'laste minute'-klus die je met de correctie van de Biografie van Rosinsky tot een goed einde hebt gebracht. Je hoort nog van ons."

Stefaan de Buysscher, Publishing & Production Manager, Ballon Media

American Greetings Interactive
"As the Project Manager for American Greetings Interactive Europe, I had the opportunity to witness, during almost 2 years, Peter Motte's professionalism."

"Als projectmanager van American Greetings Interactive Europe had ik de kans om gedurende bijna twee jaar getuige te zijn van het professionalisme van Peter Motte."

Paul Denoyes, Project Manager of Operations Europe, American Greetings Interactive-Kiwee

BTC Speciality Chemical Distribution
"Translation Agency MOTTE has a thorough command of chemical terminology".

"Vertaalbureau MOTTE beheerst de chemische terminologie erg goed."

"Le Bureau de traductions MOTTE maîtrise très bien la terminolgy chimique."

Ecostream
"Als internationaal bedrijf werkt Ecostream graag samen met vertaalbureau MOTTE vanwege hun flexibele benadering en goede kwaliteit/prijs-verhouding."

"As international company Ecostream prefers to work with Translation Agency MOTTE because of their flexible approach and good price/quality ratio."

Kana Productions
"We zijn erg tevreden over de toewijding van Vertaalbureau MOTTE."

"We are very satisfied with the devotion of Translation Agency MOTTE."

Kana, imprint van Dargaud-Lombard

Kiwee, afdeling van American Greetings
"As the Project Manager for American Greetings Interactive Europe, I had the opportunity to witness, during almost 2 years, Peter Motte's professionalism."

"Als projectmanager van American Greetings Interactive Europe had ik de kans om gedurende bijna twee jaar getuige te zijn van het professionalimse van Peter Motte."

Paul Denoyes, Project Manager of Operations Europe, American Greetings Interactive-Kiwee

Oracle, computer company
"Vertaalbureau MOTTE heeft een goede kennis van diverse aspecten van informaticaterminologie en voor bedrijfscommunicatie in huis, en behandelt vertrouwelijke documenten zeer discreet."

"Translation Agency MOTTE has a thorough knowledge of several aspects of information technology terminology and business communication, and handles confidential documents very discreet."

P&O Ferries
"Hartelijk dank voor de snelle afhandeling."

"Thank you for the fast handling."

Amicale Jean Ray, Vriendenkring Jean Ray
"Vertaalbureau MOTTE was heel goed in staat om de grote culturele, historische en linguïstische variatie in de teksten van Jean Ray te corrigeren."

André Verbrugghen, voorzitter van de Vriendenkring Jean Ray.

"Le Bureau de traduction Motte était fort capable de corriger les textes d'une grande diversité culturelle, historique et linquistique de Jean Ray."

André Verbrugghen, président de l'Amicale Jean Ray.

"Translation Agency MOTTE did a very capabel proofreading of the texts of Jean Ray with their big cultural, historical and linguistic variety."

André Verbrugghen, president of the Amicale Jean Ray.Adres / Adresse / Adresse / Address
map - kaart - carte - Karte
Abdijstraat 33
B-9500 Geraardsbergen
België / Belgique / Belgien / Belgium
tel.: +32-54-41.46.47 gsm: +32-(0)494-60.45.99
fax: +32-54-4.23.23.4 (normaliter niet ingeschakeld; normally not activated, normalement pas activé) e-mail: peter.motte@skynet.be
Weblog
BTW BE 0712.366.416 IBAN
© 2005. Web page developed, translated and maintained by Peter Motte.
E-mail: peter.motte@skynet.be for Translation Agency MOTTE
© 2024. Webpagina ontworpen, vertaald en onderhouden door Peter Motte.
E-mail: peter.motte@skynet.be voor Vertaalbureau MOTTE