Drempelwaarde ozon bij groenten moeilijk te bepalen.

Door de hittegolf scheert de ozonconcentratie overal hoge pieken. Termen als drempelwaarden en alarmdrempel zijn schering en inslag. Hier en daar wordt ozonalarm afgekondigd.

Ook voor de groei van de groenten is ozon schadelijk. Alleen valt er tot nu toe weinig zinnigs te zeggen over de ozonwaarden die schade veroorzaken bij de groenten. Typisch voor schade verooraakt door ozon zijn de bruine, al dan niet grote, sproeten op de bladeren. Dit betekent een acute schade veroorzaakt door een te hoge ozonconcentratie.
Maar er is ook niet zichtbare schade veroorzaakt door ozon. Doordat de plant zichzelf probeert te beschermen tegen hoge ozonwaarden verbruikt ze zeer veel energie, die anders de groei ten goede zou komen. Dit is dus chronische schade met een kwantitatief verlies tot gevolg.
Het vroegtijdig vergelen en zelfs afsterven van een gewas kan eveneens veroorzaakt worden door een te hoge ozonconcentratie. Dit als gevolg van een verhoogde concentratie van het plantenhormoon ethyleen, dat in normale omstandigheden zorgt voor afrijping van vruchten.

Aardappel-ozon

Foto : ozonschade bij aardappelen (Bron : ministerie van landbouw, USA)

Ozon zal slechts schade veroorzaken als het gas de plant binnendringt. Daarvoor moeten de ozonmoleculen naar het blad worden gebracht waar ze kunnen binnendringen via de huidmondjes. Als deze gesloten zijn kan ozon niet binnendringen in het blad en kan het gas geen schade aanrichten. De huidmondjes sluiten zich vooral om waterverlies tegen te gaan. Dit brengt met zich mee dat ozon in zeer warme en droge periodes relatief weinig schade veroorzaakt!
Vooral wanneer de watervoorziening aan de wortels verhoogd wordt, samen met een verhoging van de luchtvochtigheid lopen de planten groot gevaar op ozonaantasting. Serreplanten zijn daardoor vrij gevoelig voor ozonaantasting……
……In functie van de bescherming van de vegetatie zijn de drempelwaarden voor ozon van zeer weinig nut. Ze zijn enkel gericht op het voorkomen van acute schade en zelfs daarvoor bieden ze weinig bescherming. De inwerking van ozon op planten is immers dermate complex (klimatologie, bodemvochtigheid, ontwikkelingsstadium van de plant, voedingstoestand, standplaats, cultuurvariëteit, enz.) dat het niet eenvoudig is daarvoor een wetgeving uit te werken…... (tekst gebaseerd op een tekst van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu)

Kort samengevat veroorzaakt ozon volgende schade bij planten : zichtbare, bruine sproeten op de bladeren, verminderde fotosynthese, versnelde veroudering en verminderde opbrengst

Foto’s van ozonschade :
ozonschade bij aardappel
ozonschade bij tomaat
ozonschade bij watermeloen
ozonschade bij ajuin
Of tik in bij Google, afbeeldingen, “ozone injury

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen