Groenten als eetbare medicijnen.

Farmaceutische gewassen kunnen van nature voorkomen of door genetische modificatie ontstaan. In het laatste geval worden als gevolg van genmodificatie de gewenste eiwitten in de plant aangemaakt. Die kunnen geëxtraheerd worden, waarna ze worden gezuiverd en verwerkt tot medicijnen. Een andere mogelijkheid is om in de eetbare producten van de plant vaccins te produceren, de zogenaamde eetbare vaccins. Dit zijn bijvoorbeeld groenten en fruit waarin vaccins zijn aangemaakt.

Momenteel wordt de ontwikkeling van farmaceutische gewassen afgeremd door onduidelijkheid over de Europese wetgeving en de mogelijke gezondheidsrisico's van medicijnen die geproduceerd zijn door planten. Om deze thema's verder uit te spitten, is het Europees consortium Pharma-Planta opgericht.

Het gebruik van genetisch gemodificeerde planten voor de productie van vaccins, antilichamen en biofarmaceutica biedt aantrekkelijke kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Dat schrijft de Nederlandse staatssecretaris voor Milieubeheer Pieter van Geel in een brief aan de Tweede Kamer. In diverse Europese landen vinden al veldproeven plaats met farmaceutische gewassen, maar dat is niet het geval in België en Nederland. De Nederlandse staatssecretaris Van Geel vindt biopharming alvast een 'interessante ontwikkeling waar voor Nederland veel economisch en medisch voordeel uit te behalen valt'.

Met name voor de glastuinbouw ziet Van Geel kansen. De teelt in serres maakt een strikte ketenscheiding met voedingsgewassen mogelijk. Samen met de certificering van telers moet de ketenscheiding ervoor zorgen dat farmaceutische gewassen geen voedsel- en voedergewassen 'bevuilen'. Dergelijke maatregelen kunnen volgens de staatssecretaris binnen het bestaande wettelijke kader voor GGO's getroffen worden.

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) had Van Geel geadviseerd om voedingsgewassen uit te sluiten voor de teelt van farmaceutica. Hierdoor zou het risico op contaminatie van de voedselketen verder afnemen en worden ook eventuele problemen met de Europese regels over voedselveiligheid vermeden. De staatssecretaris wil echter niet op voorhand de ontwikkeling van eetbare vaccins uitsluiten. Ontwikkelingslanden hebben immers behoefte aan toegankelijke en goed houdbare vaccins, luidt het.

(Bron : VILT - Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw)

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen