Leven

geboren
grootvader, vader
studies
hobby's
sport
reizen

Loopbaan

leraar
TOP-magazine
de krant Het Volk
UIT-magazine
Wintersportmagazine

Gestorven

18 november 2006
de krant De Morgen
de krant De Standaard
de gezinskrant De Bond

Karel werd onderwijzer en regent Nederlands en geschiedenis. Hij haalde de eerste prijs in voordrachtkunst aan het conservatorium in Mechelen.

Maar Karel wou meer. Via de centrale examencommissie behaalde hij in één jaar tijd het diploma klassieke humaniora en na nog eens vijf jaar studie werd hij doctor in de rechten.