Werkboekje over boeken voor leerkrachten lager onderwijs
derde graad

Werkboekjes bij boeken voor leerkrachten lager onderwijs

Werkboekjes bij boeken voor leerkrachten secundair onderwijs

BOB een boekje over boeken
Het begint met een idee en het eindigt in de boekhandel. Maar hoe komt een boek precies tot stand? Hoe krijgen schrijvers hun ideeën op papier? Welke problemen moeten vormgevers en drukkers overwinnen? Een spannend verhaal van taal, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis nu gebundeld in een speciaal werkboekje voor de derde graad. Concreet lesmateriaal met veel weetjes over water drinkende jeugdschrijvers en de glazen bokalen in hun werkkamer.

Uitgeverij: Abimo 2002
Auteurs: Karel Verleyen, Frank Pollet.
Illustraties: Jef Goedemé
ISBN 90 5932009 3