De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Veranderingen door de eenmaking van Europa.

Zoals we al weten zal er voor de verbruiker niet veel veranderen, maar achter de schermen van de energieopwekking zal er heel wat veranderen. Wanneer we het systeem eens van naderbij gaan bekijken zien we dat er 5 basiswetgevingen van kracht worden namelijk:

 

Het feit dat er vrijheid is van productie bestaat uit 2 systemen:

 

  1. De lidstaat bepaald hoeveel centrales + type ➾ Dit eerste systeem zorgt ervoor dat het land waarin je woont zelf de energietoevoer en dus ook energieverbruik in handen heeft.
  2. Elke onderneming mag een centrale bouwen ➾ Dit systeem zorgt ervoor dat elk bedrijf, elke school gerust een eigen centrale mag bouwen, dat ze dus zelf mogen instaan voor de productie. Bij dit systeem heeft de overheid natuurlijk minder inspraak in de opwekking en het verbruik van energie.

Bevoegdheden

Energie valt in België, afhankelijk van de materie, onder de bevoegdheid van de federale overheid of van de gewesten:

  De federale overheid is bevoegd voor:

  • het nationale uitrustingsprogramma in de elektriciteits- en aardgassector
  • de productie van elektriciteit (centrales)
  • het transport van elektriciteit (hoogspanningslijnen)
  • tarieven

  De gewesten zijn bevoegd voor:  

  • het plaatselijke transport en de distributie van elektriciteit
  • de openbare aardgasdistributie
  • de promotie van hernieuwbare energiebronnen
  • het rationele energiegebruik (REG)

Europese richtlijnen en hun uitvoering door de lidstaten

Een Europese richtlijn stelt een bepaald doel voorop en een periode om die te bereiken. Het is aan de verschillende lidstaten om uit te maken met welke middelen zij een en ander willen bereiken. Zo gaat het met de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.
De lidstaten en de gewesten kunnen verder gaan, strengere normen opleggen en zelfs het liberaliseringproces versnellen. Dat is meteen ook de reden waarom het gehele beeld er wat ingewikkeld uitziet, in het bijzonder in België.

 

De elektriciteitsmarkt in Europa
* graad van openstelling BelgiëKalender openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt

 

 

Elektriciteit

Aardgas

Vlaanderen

Volledig vrij sinds 01.07.2003

Volledig vrij sinds 01.07.2003

Brussel

Vrij sinds 01.01.2003
- Bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 10 GWh (gigawattuur) per leveringsadres


Vrij op 01.07.2004*
- Professionele klanten

Vrij op 01.07.2007*
- Alle klanten

Vrij op 01.07.2004*
- Professionele klanten


Vrij op 01.07.2007*
- Alle klanten

Wallonië

Vrij sinds 01.01.2003
- Bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 10 GWh (gigawattuur) per leveringsadres


Vrij op 01.07.2004*
- Hoogspanningsklanten


Vrij op 01.07.2007*
- Alle klanten

Vrij op 04.01.2004
- Klanten met een jaarlijks verbruik van meer dan 12 GWh (gigawattuur) per leveringsadres·

Vrij op 01.07.2004*
- Klanten met een verbruik van meer dan 0.12 GWh (gigawattuur) per leveringsadres

Vrij op 01.07.2007*
- Alle klanten


* Data en doelgroepen voor de liberalisering zoals voorzien door de Europese Unie, te bekrachtigen door de Regering van het betrokken Gewest. Het is mogelijk dat de vooropgestelde datum 01.07.2007 door het Waalse Gewest teruggebracht wordt tot 01.07.2005.

Controle en toezicht

Een vrijgemaakte markt betekent nog niet dat er ongebreidelde concurrentie komt zonder enige controle of toezicht.

Tot de openstelling van de markt was het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas het enige toezichthoudende orgaan voor de Belgische energiemarkt. Zijn bevoegdheden en taken worden nu geleidelijk aan, met de stapsgewijze opening van de markt, worden overgenomen door federale en gewestelijke instellingen: 

Federaal: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG):

Op gewestelijk niveau zien tevens Reguleringscommissies toe op de eerbiediging van de energiedecreten: 

Voordelen van de geliberaliseerde markt

De invoering van een geliberaliseerde markt heeft verschillende gevolgen voor de verbruiker: Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.