De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Het hoogspanningsnet of het transportnet.

Het hoogspanningsnet is in feite de autosnelweg van de elektriciteit in België. Het hoogspanningsnet transporteert de elektriciteit van de centrale tot aan de grote verbruikers of naar voedingspunten van het distributiesysteem.

Het hoogspanningsnet bestaat voornamelijk uit bovengrondse lijnen maar ook uit enkele ondergrondse lijnen. De hoogspanningslijnen transporteren de energie op een spanning van 380kV, 220 kV, 150 kV, 70 kV, 36kV of 30 kV . Dit net wordt uitgebaat door Elia

 

Geografische lengte (km)

Spanning

Luchtlijnen

Ondergrondse kabels

Totaal

380 kV

883

0

883

220 kV

267

0

267

150 kV

2 008

249

2 257

70 kV

2 444

228

2 672

36 kV

0

1 887

1 887

30 kV

2

213

215

Totaal

5 604

2 577

8 181

© Elia Cijfers 01/01/2003

 

De bovengrondse hoogspanningslijnen zijn opgebouwd uit draadstellen. Ieder draadstel bestaat uit de 3 lijnen.

 

Luchtlijnen

© Elia

© Elia Elektrische hoogspanningsnet in België

Het laagspanningsnet of distributienet.

 

Het laagspanningsnet transporteert de energie van het hoogspanningsnet tot aan de gebruiker. Dit onderdeel is uitgebaat door de intercommunales (bv: WVEM,…)

 

van centrale tot verbruiker

 

In een energiecentrale wordt met generators de spanning opgewekt. De generators wekken per stuk vaak een spanning op tussen de 15kV en de 20 kV.

Nadat de energie is opgewekt in de centrale wordt het getransporteerd naar de gebruikers. Bij een energiecentrale staat altijd een groot transformatorstation die de spanning, die de generators produceren, opvoert tot zo'n 150kV voor de STEG-centrale herdersbrug en voor de grootste centrales (kerncentrale te doel,…) naar een spanning van 380kV.

Daarna wordt de stroom verder het land in getransporteerd naar de hoofdverdeelstations. Dit gebeurt met behulp van kabels aan hoogspanningsmasten. Sporadisch wordt elektriciteit ook ondergronds getransporteerd, maar deze manier is ongeveer vijftien keer zo duur als bovengronds. In een hoofdverdeelstation wordt de hoogspanning teruggebracht tot zo'n 50 kV. Van hieruit wordt de elektriciteit weer verder gedistribueerd naar of de zware industrie, of naar een onderverdeelstation. In een onderverdeelstation wordt de 50 kV teruggebracht tot de “middelspanning” van 10 tot 15kV. van daaruit wordt de elektriciteit gedistribueerd naar industrie, grote kantoorgebouwen of grote flats en naar transformatorhuisjes. In de transformatorhuisjes tenslotte wordt de 10 kV die afkomstig is van de onderverdeelstations opnieuw verlaagd naar de gebruikelijke 230V. Deze huisjes vind je vaak vlakbij of soms middenin woon- en werkgebieden. Deze stroom wordt gebruikt voor lichte industrie, de land- en tuinbouw en in woonhuizen.

Buitenzicht op cabineBinnenzicht cabine

Distributiestation © WVEMCreative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.