De STEG centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gebruikte afkortingen en symbolen

STEG-centrale: Stoom en gas centrale, gasturbinecentrale

Rpm: toeren per minuut

NO X stikstofoxiden
WVEM West-Vlaamse energie maatschappij

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

VREG Vlaamse Regulariseringsinstantie voor de Elektriciteits-en Gasmarkt

CWAPE C ommission wallonne pour l'énergie

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.