De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

klassieke thermische centrale
alternatieve energie

Verschil met andere centrales

De algemene voordelen van een STEG-centrale:

Zoals we al eerder hebben vermeld is de grote troef van de STEG technologie dat we 2 maal energie opwekken. Maar we hebben ook al vermeld dat we werken met aardgas dus eigenlijk hebben we daarmee een garantie om steeds energie te kunnen opwekken. Dit hebben we echter niet bij bijvoorbeeld alternatieve energie als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van windenergie, hebben we steeds wind nodig en vermits wind een natuurlijk verschijnsel is, heeft de mens daar geen vat op.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.