Tomaten kweken met Herman, vanaf de 4de bloemtros tot eerste oogst (onder glas)

Dit is deel vijf van de serie Tomaten telen met Herman. Het is het vervolg van deel 3 (deel 4 gaat over de buitentomaten)
Het werd opnieuw een zeer gedetailleerd en leerrijk artikel. Wie Herman is en welke artikels hij al geschreven heeft vind je op herman.plantaardig.com


IMAG0209IMAG0210IMAG0204

Foto's van links naar rechts : de zeer goede groei en de zeer grote vruchten van Hobby F1 en van Ferline F1.
Daarnaast de duidelijke minder weelderige groei van Cristal F1.
Over deze rassen en de duidelijk minder vegetatieve groei van Cristal F1 wordt verderop in dit artikel ingegaan.
Klik op de foto's om te vergroten.

06/06/07: Eerste tekenen van magnesiumtekort bij Ferline

Magnesiumgebrek tomaat tomaten Op de onderste bladeren van Ferline treedt een eerste teken op van magnesiumtekort gele vlekjes op het blad waarbij de nerven mooi groen blijven).

Na kontaktname met Luc blijkt dit een gekend verschijnsel te zijn: Magnesium is moeilijk opneembaar en verplaatst zich tijdens de opgroei van de plant van de onderste naar de bovenste bladeren. olang dit verschijnsel zich beperkt tot de onderste bladeren is er geen probleem.

De krulkoppen zijn er nog steeds maar zijn er zeker niet erger op geworden. Hobby F1 heeft daar duidelijk minder last van.

13/06/07:  De planten komen aan de 5de bloemtros

Onze krulkoppen zijn er nog slechts in lichte mate,voornamelijk op Ferline.

23/06/07: Bladluizen op enkele struiken,spuiten dus maar..Een eerste neusrot-tomaat op Cristal

Op een paar planten vind ik,op bovenzijde van het blad,witte langwerpige stofjes (1 -2 mm lang). Bij het bekijken met de loep blijken dit wel degelijk een soort van bladluizen te zijn. Ze bewegen niet op het blad.

Aangezien het gaat om een beperkt aantal aangetaste bladeren en planten, neem ik de aangetaste bladeren weg.

Ik besluit om met een lichte insecticide (slechts max één week actief) gans de serre te behandelen, kwestie van het kwaad in de kiem te smoren.

Eerst nog:
- alle bladeren die grond of vensters raken inkorten of verwijderen
- uitdunnen van tros 1 tem 3. Hierbij valt mijn oog op een eerste neusrot-tomaat bij Cristal.

26/06/07 : HELP,ALLE PLANTEN ZIJN VERGEELD AAN DE BOVENKANT 

Na opsturen van de nodige foto's naar Luc komt het verdict: dit is een aantasting door een herbicide (onkruidverdelger dus). Hoe is dit kunnen gebeuren?

Onmiddelijk leg ik de link naar de behandeling op 23/06 met de insecticide.
Op 19/06 werd er gesproeid met een totale onkruidverdelger (Roundup, op basis van glyfosaat) en na de spuitbeurt bleven er nog verschillende liters in de spuit. Ik spoelde dus maar best tot tweemaal toe de spuit door met water en dan nog eens een paar liter water leegspuiten om de pomp, leidingen en de lans goed te kuisen.
Na contactname met een bevriende hobbytuinder,die het wist van een scheikundige, blijkt dat dit soort herbicides een soort van kleefstof bevat om goed op het blad van het onkruid te kleven. Blijkbaar heeft het product zich, door 4 dagen in de spuit te blijven staan, zodanig stevig op de plastic wanden van de spuit gehecht,dat verschillende spoelbeurten (met detergent) nodig zouden zijn om het geheel proper te maken. Er is dus een vermenging van insecticide en herbicide gebeurt. Het is onvoorspelbaar wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

Niemand kan mij hier voorspellen wat er met mijn mooie tomatenplanten zal gebeuren. Voor het ogenblik laat ik de planten onaangeroerd en wacht af...

29/06/07 : Ik koop een nieuwe nevelspuit

Met het incident van de onkruidverdelger besluit ik tot de aankoop van een nieuwe nevelspuit, mengemmer en maatbekers die vanaf nu enkel zullen gebruikt worden voor niet-herbicide producten.

Misschien is deze ervaring toch nog nuttig voor de lezers van Plantaardig.com, voor mij was het in elk geval een onvergetelijke les...

30/06/07 : Volledige groeistop op alle planten in de kas

Zoals voorzien is er een volledige groeistop op alle planten.Er is geen enkel nieuw scheutje of diefje te bespeuren.

Een hobby F1 plant is zelfs volledig aan het verdorren. Blijkbaar kreeg die een steviger dosis dan de andere planten.

02/07/07 : Belangrijke neusrot aantasting bij Cristal F1

 blossom_end_rot_herman Op de 7  Cristal planten ontdek ik nu 25 neusrottomaten,uitzonderlijk op tros 1, de rest ongeveer gelijkmatig verdeeld over tros 2 en 3. Het zijn allemaal kleinere tomaten van ongeveer dezelfde grootte. Na opsturen van foto's naar Luc blijkt het weldegelijk om neusrot te gaan.

De Hobby F1 en Ferline F1 hebben geen enkel probleem op dat punt. We staan hier voor een raadsel.

08/07/07 : Terug een nieuwe neusrot aantasting

Opnieuw 10 neusrot-tomaten (7 's morgens, 3 's avonds) geplukt op Cristal F1. Hier en daar ontdek ik nu een licht rijpende tomaat maar nog steeds geen enkel spoor van herneming van de groei (maw geen nieuwe scheuten of dieven).

13/07/07 : Opkuisen en aftoppen van de planten 

In de afgelopen dagen is het neusrot probleem steeds verder gegaan.Tot vandaag plukte ik ongeveer 60 zieke tomaatjes(steeds dezelfde grootte) en nog steeds uitsluitend op Cristal F1.

Bijna alle tomaten van Cristal F1 (3de tros bijna volledig, 2de tros voor 2/3) zijn nu weggeplukt vanwege neustrot. Blijven enkel nog de grootste waarvan nu en dan een rijpe tomaat kan geoogst worden.  De rijpende tomaten pluk ik tamelijk vlug om de planten niet onnodig uit te putten.De geoogste tomaten rijpen nog verder af in de kas.

De planten gaan zienderogen achteruit al naargelang de dosis sproeistof die ze gekregen hebben op 23/06,nu juist 3 weken geleden. Met uitzondering van 2 planten bleven de vruchten mooi blinkend; geen enkele plant heeft nog meer dan 3 bruikbare trossen.

Ik besluit dan maar om alle planten af te toppen boven de 3de tros. Er is geen enkel spoor van heropleving te vinden... Ik konstateer ook dat de planten hun watergift veel minder opnemen vanwege de herbicide-vernietiging der wortels denk ik.

15/07/07 : Tijd voor de eerste en voorlopige conclusies

Dit ongelukkig voorval met de herbicide en de daaropvolgende neusrot-aantasting op Cristal F1 maken de beloofde productiemetingen(met weging van de oogst per soort) nu wel onmogelijk.

Spijtig want dit had ik graag met de lezers willen delen. Ik ga mij nu verder concentreren op de buitentomaten (voorlopig nog vrij van ziekten) en daar de productiemetingen doen. 

Na uitgebreide discussies met Luc,om de gevolgen van de herbicide aantasting in te schatten en anderzijds een uitleg voor het neusrot probleem bij Cristal te vinden kom ik tot

Een eerste voorzichtige conclusie :

1- Cristal F1 is duidelijk gevoeliger aan neusrot dan de beide andere soorten:

* Cristal bleek vanaf het begin reeds een goede groeier te zijn qua hoogte van de plant maar duidelijk met een dunnere stengel. Vermoedelijk is dit te wijten aan een zwakker wortelgestel..

  Dit blijkt dan ook uit het feit dat, bij warme dagen als de temperatuur in de kas hoog oploopt, Cristal de enige soort blijkt te zijn die er 's avonds slapjes bijstaat.De kop van de plant hangt naar beneden,de rest van de bladeren staan niet meer onder spanning.

  Hobby F1 en Ferline daarentegen hebben, bij dezelfde hoogte, een rijker gebladerte, dikkere stengel en staan er 's avonds nog goed bij...

  Het plantgoed van de 3 soorten was voor alle soorten uitstekend en alle planten kregen tijdens de opgroei dezelfde behandeling.

  Bij het rooien van een Cristal-plant zal blijken hoe het wortelgestel ontwikkeld was en of er geen sprake is van wortelziekten (kurkwortel?)

* Cristal blijkt het buiten de kas,in volle grond, even goed te doen als Hobby F1 en Ferline F1.

  De Cristal planten zijn niet alleen even hoog als de collega's maar opvallend is het weelderige gebladerte en de dikke stengel.

  Cristal zou dus in de hobby-serre, waar het luchtvolume beperkt is en de temperatuur vlug oploopt, minder geschikt zijn.

  Opgemerkt dient dat Luc Dedeene de Cristal planten in een professionele kas,met succes verleden jaar en dit jaar blijkt te kunnen kweken.

* Na herlezen van een neusrot-artikel van Luc, zou het zwak wortelgestel wel eens aan de basis kunnen liggen van het neusrot-probleem. Zwakkere wortels betekenen niet alleen mindere opname van de nodige voedingsstoffen,waarvan Calcium een belangrijk element is ivm neusrot, maar onvoldoende opnames en aanvullen van water.

  Ook blijkt, volgens Luc Dedeene, dat er twee soorten neusrot bestaan (dit was nieuw voor mij), een snelle type (malse plekjes,licht van kleur) en een tragere type(donkere harde vlekjes). In mijn geval ging het bijna uitsluitend,met uitzondering van de allereerste aantasting,over het snelle type dat zich razendsnel(minder dan één dag) manifesteert. Terug iets bijgeleerd...

2- De herbicide aantasting kan het neusrot probleem mogelijks versterkt en versneld hebben :

Dit schijnt mogelijk. Door de totale groeistop te wijten aan de herbicide-aantasting, is opname van zowel voedingsstoffen (o.a. Calcium) als water in het gedrang gekomen... Aangezien de herbicide aantasting geen ziekte is,maar wel een stomme fout van mijzelf, heeft het geen zin om daar over door te bomen. Blijft de vaststelling dat de andere soorten in de kas niet één neusrot-tomaat produceerden...

Het blijft een goede les.Voor de lezers zou ik zeggen "Een verwittigd spuiter is er twee waard"

16/07/07 : Nu nog maar redden wat er te redden valt

Ik tracht nu de oogst van de kastomaten te redden. Tot einde oogst houd ik tips en weetjes die mij te binnen schieten aangevuld met nieuwe ervaringen tegoed.Wat ik vertel is géén evangelie en graag krijg ik daar reacties op,zo leert iedereen.
Ik wens Luc Dedeene hierbij oprecht te danken voor zijn steeds bereidwillige en competente hulp. Bedankt Luc.
 
Herman, van harte dank om al uw ervaringen zo nauwkeurig bij te houden om te delen met de 4000 andere lezers van de nieuwsbrief. Wie aandachtig uw artikels 2006 | 2007 doorneemt (door ze bijvoorbeeld af te drukken en te bundelen) zal zijn kansen op een geslaagde tomatenteelt zienderogen doen stijgen. We kijken al uit naar de verdere verslaggeving deze zomer!

Het verhaal is hier niet af maar in afwachting hoop ik met de lezers informatie te delen ivm mijn buitentomaten (zie de foto op datum van 15/07/07).
buitentomaten1507


Dit was deel vijf van de serie Tomaten telen met Herman. Het is het vervolg van deel 3 (deel 4 gaat over de buitentomaten)
Het werd opnieuw een zeer gedetailleerd en leerrijk artikel. Wie Herman is en welke artikels hij al geschreven heeft vind je op
herman.plantaardig.com. Stuur uw reacties, bemerkingen op de artikels van Herman naar groenten@plantaardig.com

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen