Tomaten telen met Herman, deel 3, de eerste weken na het planten in de kas.

Herman blijft zijn tomatenteelt nauwgezet opvolgen. Er zijn opnieuw heel wat interessante bevindingen en tips voor de hobbytuinder uit ontstaan. Zo kan je in een volgend bericht lezen over een speciaal schaduwhokje om de temperatuur te meten en over de oplossing om tomatenplanten die te vroeg plantklaar zijn toch buiten te zetten voor de ijsheiligen. Maar eerst kan je hier lezen hoe het verder verlopen is met de teelt van de tomaten in de kas/serre tijdens de maand mei.

Al verschenen in deze reeks "Tomanten telen met Herman in 2007"
Deel 1
Zaaien en opkweek
Deel 2 Het planten

04/05/07
Alle soorten hebben nu hun eerste bloemtros en doen het uitstekend, Hobby F1 (vleestomaat) is de sterkste groeier,Ferline F1 en Cristal F1 iets minder en zijn even groot opgegroeid.

06/05/07
Deze morgen bemerk ik voor het eerst krulkoppen (kop van de plant) bij Ferline en Cristal, niet bij Hobby F1.  Opmerkelijk, artikels van Luc duiden aan dat dit eerder gebeurt bij sterk groeiende rassen. Dit zal ook wel zo zijn maar het blijkt dat het in zekere mate ook soortgebonden zou kunnen zijn. Ik hou goed in de gaten hoe Hobby zich in de komende dagen gedraagt.

Het enige vervelende bijverschijnsel van krulkoppen is dat het aanbinden van de planten aan de stokken speciale oplettendheid vraagt teneinde de kop van de plant niet te breken.

Voorlopig neem ik als aktie van de zon wat af te schermen met matten tegen de langszijde (middagzonnekant) van de serre en iets meer water te geven (niet de frekwentie van de gietbeurten maar de hoeveelheid)

09/05/07
Om de uitgroei van het wortelgestel van de planten te bevorderen maak ik,links en rechts van de planten, gietgeultjes van (30 cm lang,10 cm diep). Omdat de afstand tussen de planten in de rij ruim is(65 cm) is dit geen enkel probleem. Hierdoor hoop ik dat de wortels meer in de breedte gaan groeien gezien ze het vocht  zullen opzoeken.Ondertussen genieten ze ook van de meststoffen die wat verder van de plant in de grond ingewerkt zijn.

Nu maar afwachten wat dit geeft.

01/06/07
Eerste bijvoeding met roze korrel oplossing.

Alle tomaten staan nu in hun 3de bloemtros, zijn nu allen gemiddeld 70-80 cm hoog, met de eerste vruchten op de eerste en soms op de tweede tros. Tijd dus om naast de gewone water-gietbeurten 's morgens (twee tot driemaal per week,ongeveer 2-3 liter/plant,volgens het weer) één van de wekelijkse gietbeurten te vervangen door een gietbeurt met een roze korrel-oplossing van 2g/liter.

Een eenvoudige methode om niet steeds met enkele grammen meststof in de weer te zijn:

Hiervoor los ik 200 gr roze korrel in een emmer met 10 liter water.Van deze oplossing wordt er 200cc (na goed oproeren) gemengd in 10 liter water waarmee de planten dan aangegoten worden (gemiddeld 2-3 liter/plant).

03/06/07
Uitdunnen van de eerste tros. Gezien het aantal vruchten op de eerste tros ga ik nu uitdunnen tot 5 tomaatjes voor de Hobby F1 vleestomaat en max 7 vruchten/tros voor Ferline F1 en Cristal F1.

Nog steeds zijn er krulkoppen op de bovenste takken van Ferline en Cristal en niet bij Hobby F1 (het verst gevorderd qua groei en vruchtvorming) dus... blijkbaar toch soort-afhankelijk!

In de komende dagen(weken) zal dit verschijnsel vermoedelijk wel verdwijnen.

Bij twee andere tuinders bleek dat er geen krulkoppen waren.Het dient gezegd dat in beide gevallen,door de plaatsing van de serre, er veel minder lichtinval was. Bovendien bleek dat de planten hoger en dunner opschoten(ook bleker van kleur). In één van de twee gevallen zal er ook wel bodemmoeheid en onoordeelkundige bemesting meespelen. Ik maak de vergelijking omdat beide tuinders planten van mij kregen(de 3 soorten) zodat dit tenminste een vast gegeven is. (nvdr: wat een goede aanwijzing dat krulkoppen een signaal van sterke groei zijn!) 

In het volgende deel meer over wat je doet met buitentomaten die te vroeg plantklaar zijn en het schaduwhokje voor de temperatuurmeting.

Dit bericht werd geschreven door Herman. Wie Herman is en een overzicht van zijn berichten uit 2006 en 2007 vind je op deze pagina : http://herman.plantaardig.com .

Stuur uw reacties op de artikels van Herman naar groenten@plantaardig.com

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen