Plastic tunnels om herfstprei in te zaaien.


Prei heeft warmte nodig bij de kieming. Er wordt gespreid gezaaid over een lange periode tijdens de winter en het voorjaar. De vroegste prei word al gezaaid rond de jaarwisseling onder verwarmd glas. Ook alle zomerprei wordt gezaaid in een glazen kas in de loop van januari en februari. Vroege herfstprei wordt door de liefhebber dikwijls in de koude bak gezaaid. De beroepsteler zaait in plastiektunnels. Vanaf eind februari worden grote tunnels gebruikt. Soms nog met extra afdekking binnenin. Op deze foto zie je, naast de verschillende formaten van plastictunnels, dat er in de grote tunnel nog twee kleine tunneltjes gemaakt zijn om een hogere temperatuur te bekomen tijdens de kieming.

De late herfstteelt kan ook in kleine tunnels gezaaid worden.
In de grote en kleine tunnels wordt steeds beregening voorzien, op deze foto duidelijk te zien. Het zaaibed mag tijdens de kieming niet uitdrogen en ook tijdens de opkweek moet al eens water gegeven worden. Na opkomst en als de planten wat groter zijn moeten deze kleine tunnels gelucht worden om te hoge temperaturen te vermijden. Later worden ze helemaal opengezet om de planten af te harden.
De prei wordt gezaaid in rijtjes met een onderlinge afstand van 15 of 20 cm. Er wordt zo ongeveer één plantje per cm geteeld. Preizaad mag slechts lichtjes afgedekt worden. Een plasticfolie op de pas gezaaide prei verbetert de kieming die na een tiental dagen begint. Drie weken na zaaien ongeveer staat de prei boven.
Een maal de plantjes boven staan moet er bij mooi weer gelucht worden. Als de planten bijna plantklaar zijn worden de kleine tunnels helemaal opengezet om de planten af te harden.

Bekijk tabel Teeltspreiding bij prei.

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen