Nicole's Genealogie pagina's


Theeuwes, een geslacht van molenaars
Ed Ragas


Bij het beschrijven van de molen en molenaars van Ulicoten kwam aan het licht dat leden van de familie Theeuwes meerdere molens in bezit hadden. Nader onderzoek leerde al snel dat vele leden van de familie Theeuwes molenaar waren. Uiteindelijk vonden we enkele tientallen familieleden op evenzovele molens in Noord-Brabant en de Noorderkempen. Zo vonden we molenaars uit het geslacht Theeuwes op molens van Vught tot Hoogstraten en van Berendrecht tot Mierlo en in de vele plaatsen daar tussenin.

Hieronder geven we een globaal genealogisch overzicht van de familie Theeuwes van de oudst bekende molenaar tot de hedendaagse mulders, waarvan de meesten geen echte molen meer hebben, maar malen in moderne maalderijen en mengvoederfabrieken. De gegevens over de molenaars Theeuwes vullen we aan met gegevens over de molens waarop ze gemalen hebben. We gaan uitsluitend verder met de zonen die ook molenaar worden, het is niet de bedoeling een complete genealogie van de familie Theeuwes te geven dat valt buiten het kader van dit boek. Een uitzondering maken we voor de tak Baarle-Nassau/Ulicoten van de familie Theeuwes. Graag verwijzen we in dit kader naar Huub en Frans Theeuwes uit Rijen die bezig zijn met een uitgebreid stamboomonderzoek van de familie Theeuwes.

Ons verhaal begint met landbouwer Leonardus Theeuwes uit Turnhout, die gehuwd was met Maria Anna van Gennip. Een van hun zonen is Jan Baptist Theeuwes die op 20 juni 1789 te Turnhout wordt geboren. Deze is de stamvader van alle molenaars van het geslacht Theeuwes.


I. THEEUWES, Leonardus  	
         overleden 11 frimaire XIII te Turnhout
	landbouwer van beroep
	gehuwd met:
	VAN GENNIP, Maria Anna 	
           overleden 20 juni 1794 te Turnhout

	Kind:
	1. Jan Baptist 	geb. 20.6.1789 te Turnhout, volgt II

II. THEEUWES, Jan Baptist 	
            geb. 20.6.1789 te Turnhout
 		          overleden 22.8.1831 te Gilze

	huwde 15.5.1815 te Breda met:
	POOT, Petronella	 	geb. 21.2.1798 te Breda
		overleden 20.11.1869 te Gilze

	Molenaar(sknecht) te Princenhage van ?? tot 1815
	Molenaar te Gilze van 1815 tot 1831

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Maria Anna 	geb. 10.3.1816 te Breda
	2. Joanna Petronella Antonia 	
             geb. 26.10.1817 te Gilze
	3. Josephus Leonardus geb. 2.3.1820 te Gilze, 
             volgt III.1
	4. Jacobus Cornelis  geb. 2.7.1822 te Gilze, 
             volgt III.2
	5. Elisabeth	geb. 30.9.1824 te Gilze
Jan Baptist Theeuwes koopt in augustus 1815 te Gilze een 'Houte-Wind-KoorenMolen' met alle toebehoren van molenaar Johannes Kock voor de som van 'twaalf Duijzend gulden Hollands courant'. Op dit bedrag mag hij korten een bedrag van 'Duijzend agthondert francs' die hij, ten behoeve van de verkoper moet betalen aan het Domeinkantoor te Breda. De molen wordt op 1 oktober 1815 in bruikbare staat aanvaard. Op 1 januari 1816 komt ook het molenaarshuis vrij en kan de nieuwe molenaar bij de molen komen wonen. Zestien jaar heeft Jan Baptist op de Heimolen gewerkt. Op 42-jarige leeftijd komt hij te overlijden. Zijn vrouw Petronella Poot blijft met vijf minderjarige kinderen achter en moet het werk op de molen aan een knecht overlaten.

Na het overlijden van Jan Baptist Theeuwes hertrouwt Petronella Poot met Michiel van Gestel, molenaarsknecht.

Petronella zet het bedrijf voort van 1831 tot 1849. Zoon Jacobus, gehuwd in 1847, is op zoek naar een eigen molen. In verband met de boedelscheiding wordt besloten tot verkoop van de Heimolen over te gaan. In de Bredasche Courant van 30 december 1847 verschijnt een grote advertentie waarin men een openbare verkoping van 'de Kapitale Standaard Graan Molen met onlangs nieuw gebouwde Molenaarswoning, stallingen, hof en erve' aankondigt. Op 10 januari 1848 wordt de verkoop ingezet door Cornelis Beljaars, molenaar te Dongen voor de som van fl. 4800,-. Op de tweede zitdag wordt de inzet niet verhoogd en Beljaars verklaart daarbij dat hij nog geen borgen heeft kunnen vinden, er wordt een derde zitdag vastgesteld. Op deze derde dag verklaart Corn. Beljaars niet aan de borgstelling en aan de bedongen betalingen te kunnen voldoen. Hij verzoekt de verkoper over te gaan tot herveiling, alle kosten hiervoor zullen door hem worden gedragen. Bij de herveiling wordt de koop ingezet door Pieter van Wezel voor fl. 2000,-! Bij de herveiling blijkt verder geen koper te vinden die voldoende wil betalen voor de molen en dus neemt verkoper Michiel van Gestel (tweede man van Petronella) de molen uit de verkoop en stelt die buiten veiling.

De erven J.B. Theeuwes blijven na deze affaire zitten met de molen. Er wordt besloten de goederen te schatten en tot boedelscheiding over te gaan. Josephus Leonardus komt hierbij op de Standaardmolen en gaat wonen in het nieuwe molenaarshuis (zie verder bij III.1).


III.1 THEEUWES, Josephus Leonardus	geb. 2.3.1820 te Gilze
		overleden 2.5.1913 te Gilze
	huwde met:
	BEIJNEN, Helena Jacoba	geb. 7.6.1822 te Waspik
		overleden 15.11.1891 te Gilze

	Molenaar op de Heimolen te Gilze van 1849-1892.

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Johanna Petronella 	geb. 19.4.1850 te Gilze
	2. Cornelis Johannes 	geb. 24.8.1851 te Gilze
	3. Jan Baptist Marcelis	geb. 8.3.1854 te Gilze, volgt IV.1
	4. Maria Anna 	geb. 10.1.1856 te Gilze
	5. Franciscus Leonardus	geb. 5.4.1858 te Gilze, volgt IV.2
	6. Petrus Bernardus 	geb. 9.2.1860 te Gilze
	7. Anna Catharina 	geb. 12.6.1862 te Gilze
		overleden 14.7.1862 te Gilze
	8. Anna Helena 	geb. 1.11.1863 te Gilze
	9. Josephus Nicolaas 	geb. 16.5.1867 te Gilze, volgt IV.3
	10. Helena Petronella 	geb. 28.10.1870 te Gilze
Bij de boedelscheiding in 1849 wordt de Heimolen aan Josephus Leonardus overgedragen. Vanaf dat moment is hij de molenaar op de Heimolen. Vanaf dat moment gaat alles goed tot...

Op 14 augustus 1868 ontdekt Cornelis Hermans, landbouwer op Nerhoven (Gilze), bij het passeren van de molen dat er vlammen onder de askop aan het stormeind (voorkant) van de molen te zien zijn. Hij waarschuwt de zoon van de mulder, Nellis, dat de molen in brand staat. Samen met zijn vader doet Nellis nog een poging om de brand te blussen. De houten standaardmolen gaat echter geheel in vlammen op. Josephus Leonardus Theeuwes bouwt nu een stenen grondzeiler. In 1888 krijgt Josephus toestemming voor het plaatsen van een stoommachine. Opnieuw slaat het noodlot toe. Een tweede ramp treft Josephus Theeuwes. De molen brandt namelijk op 2 juni 1892 volledig uit. De molen wordt niet meer opgebouwd. Om toch zijn werk als mulder voort te zetten, laat hij een stoomgemaal bouwen aan de Grindweg (nu: Nieuwstraat) te Gilze.

Daarna maalt hij op het Stoomgemaal vanaf 14.7.1892

IV.1 THEEUWES, Jan Baptist Marcelis geb. 8.3.1854 Gilze
		overleden 30.12.1931 Gilze
	huwde met:
	HESSELMANS, Gerdina Johanna geb. 5.9.1861
		overleden 25.4.1937 Gilze

	Molenaar te Berendrecht (B) 1883-1892
	Molenaar te Loon op Zand 1892-1897
	Molenaarsknecht Gilze (Willem van Hoek) 1898-

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Cornelius Adrianus 	geb. 2.10.1885 Berendrecht
	2. Josephus Benedictus 	geb. 5.9.1886 Berendrecht
	3. Helena Anna 	geb. 2.9.1891 Berendrecht
	4. Adrianus Norbertus 	geb. 28.7.1893 Loon op Zand
		overleden 25.12.1979 Gilze
	huwde met:
	De Bont, Maria Catharina geb. 30.5.1893 Gilze
		overleden 10.5.1974 Gilze 
	5. Cornelia Maria 	geb. 15.3.1894 Loon op Zand
		overleden 17.8.1977 Oosterhout
	huwde met:
	De Swart, Henricus
	6. Petrus Josephus 	geb. 9.2.1896 Loon op Zand
	huwde met:
	Koenraad, Johanna	geb. 1.6.1898 Rijen
		overleden 23.5.1979 Gilze
	7. Franciscus Adrianus 	geb. 16.10.1898 Tilburg
		overleden 15.8.1984 Gilze
	huwde met:
	Pauwels, Maria
	8. Josephina Maria 	geb. 17.4.1900 Gilze
		overleden 28.4.1992 Gilze
	huwde met:
	Biemans, Johannes Cornelis 	geb. 19.11.1904 Rijen
		overleden 23.2.1972 Rijen
	9. Maria Catharina 	geb. 9.5.1901 Gilze
		overleden 3.10.1990 Gilze
	huwde 1e maal met:
	Koenraad, Jan Baptist
	huwde 2e maal met:
	Oerlemans, Jan
Jan Baptist Marcelis begint zijn carrière als molenaar in het Belgische Berendrecht. In 1892 is hij molenaar op de molen in Loon op Zand. In de Staat van fabrieken in de Provincie Noord-Brabant van 1894 vinden we hem dan ook terug als molenaar in Loon op Zand. Hij heeft dan drie man personeel en de graanmolen is voorzien van een stoommachine van 25 PK. In 1897 is hij naar Tilburg verhuisd. Of hij daar het beroep van molenaar nog heeft beoefend, is helaas niet bekend. Wel is bekend dat hij in 1898 in Gilze aankomt en daar molenaarsknecht wordt op de maalderij van Willem van Hoek. Zijn zonen worden allemaal schoenmaker. Daarmee sterft een molenaarstak in de familie Theeuwes uit.


IV.2 THEEUWES, Franciscus Leonardus geb. 5.4.1858 te Gilze
		overleden 3.8.1935 te Gilze
	Frans Theeuwes bleef ongehuwd.

	Molenaar stoomgemaal Gilze 1892-1921
Hij wordt samen met zijn broer Joseph Nicolaas de opvolger van vader Joseph Leonard. Zij komen beiden op het Stoomgemaal te Gilze in 1892. Broer Jef komt al snel te overlijden (1899) en Frans blijft molenaar op het stoomgemaal tot 1921. In dat jaar wordt het stoomgemaal verkocht aan F. Schrauwen.


IV.3 THEEUWES, Josephus Nicolaas geb. 16.5.1867 te Gilze
		overleden te Gilze in 1899
	was gehuwd met:
	RAAIJMAKERS, Petronella C. geb. 1868.

	Molenaar stoomgemaal Gilze 1892-1899

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Josephus Johannes 	geb. 1896 Gilze
	2. Cornelis A.   	geb. 1898 Gilze
Joseph Nicolaas neemt samen met zijn broer in 1892 het stoomgemaal in Gilze over van vader. Helaas komt Joseph Nicolaas al vrij vroeg te overlijden in 1899. Broer Frans, hoewel geen eigenaar, zet het bedrijf verder alleen voort tot 1921. De twee zonen van de weduwe Theeuwes-Raaijmakers hebben andere ambities en dus wordt besloten de stoommaalderij te verkopen aan F. Schrauwen in 1921. Daarmee komt er ook een einde aan de molenaarsactiviteiten van deze tak in de familie Theeuwes.

III.2 THEEUWES, Jacobus Cornelis (Koos) geb. 2.7.1822 Gilze
		overleden 5.3.1896 te Rijen
	huwde op 31.7.1847 te Gilze met:
	VERHEIJDEN, Francisca geb. 27.12.1825 Gilze
		overleden 1.9.1895 te Rijen

	Molenaar op de molen in Rijen aan de Kerkstraat, 
	de zgn. Zuidmolen van 1848-1896.

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jan Baptist Nicolaas geb. 10.5.1848 Rijen, volgt IV.4
	2. Nicolaas Michiel 	geb. 20.6.1849 Rijen, volgt IV.5
	3. Petrus Norbertus 	geb. 20.6.1850 Rijen, 
		bakker van beroep.
		overleden 13.4.1914 Rijen
	huwde 24.1.1879 Gilze-Rijen met:
	Anna van Drunen.	geb. 16.5.1854 Rijen
		overleden 29.6.1934 Rijen
	4. Hubertus Josephus 	geb. 7.9.1851 Rijen, is looier.
		overleden 12.1933 Rijen
	huwde met:
	Johanna van de Made 	geb. 1.7.1851 Rijen
		overleden 21.1.1922 Rijen
	5. Johannes Leonardus	geb. 14.2.1853 Rijen, volgt IV.6
	6. Guillelmus Adrianus 	geb. 11.5.1854 Rijen, is looier.
	huwde met:
	Petronella Peeters 	geb. 13.8.1862 Rijen
		overleden 19.1.1947 Rijen
	7. Antoinetta Petronella 	geb. 1.7.1855 Rijen
		overleden 7.11.1856 Rijen
	8. Franciscus Cornelis 	geb. 15.9.1856 Rijen
		overleden 31.10.1856 Rijen
	9. Alphonsus Gerardus	geb. 23.9.1857, volgt IV.7
	10. Antoinetta Johanna 	geb. 18.9.1859 Rijen
	Religieuse te Oirschot 	overleden 10.12.1916 te Oirschot
	11. Maria Josephina 	geb. 1.12.1860 Rijen
		overleden 10.3.1939 Ginneken
	huwde met:
	Broeders, Johannes Adrianus
	12. Franciscus Cornelis 	geb. 10.10.1862 Rijen, 
              volgt IV.8
	13. Antonius Victor 	  geb. 31.7.1864 Rijen, 
              volgt IV.9
	14. Adrianus Nicolaas 	geb. 12.8.1867 Rijen
		           overleden 20.6.1954 Rijen
	huwde met:
	Van Asten Hendrika M.
	15. Johanna Petronella 	geb. 17.9.1869 Rijen
	huwde met:
	Van Asten, Hendrikus
Koos Theeuwes is de trotse vader van maar liefst 15 nakomelingen. Niet minder dan zes van zijn zonen worden evenals vader molenaar. Bovendien wordt een der zonen van zoon Guillelmus ook molenaar. Vader Koos koopt op 23 februari 1848 de molen van Arnold Teurlings voor fl. 7000,-. Arnold Teurlings wordt later molenaar te Casteren. De molen is door Arn. Teurlings in 1836 opgericht. Koos Theeuwes gaat voortvarend te werk. In 1876 is hij een der eersten die een stoommachine in de molen laat plaatsen als hulpkracht voor zijn molen, zodat die nu het hele jaar kan malen. Koos wordt de stamvader van alle Theeuwesen in Rijen. Als Koos in 1896 komt te overlijden, wordt zijn zoon Antonius Victor molenaar op de molen in Rijen. Zijn roepnaam is Victor. Van Victor komt er geen zoon op de molen. Zijn neef Jacobus Franciscus Theeuwes (Jaak) (1879-1941), een zoon van de molenaar van Dongen komt in 1905 op de molen bij 'oom Victor' werken. De molen, van het type bergkorenmolen, komt roemloos aan zijn einde. De molen wordt in 1922 gesloopt en vervangen door een maalderij. Jaak neemt de maalderij van oom Victor over.

In de molen van Jaak Theeuwes was een vers aangebracht dat als volgt luidde:

	'Ik maal met vlijt en naarstigheid
	Tot dienst van alle mensen
	Al heb ik soms van menigeen
	Het haten en benijden
	Ik zal dit zien
	Maar 't achten niet:
	Na weldoen komt verblijden'
IV.4 THEEUWES, Jan Baptist Nicolaas 	geb. 10.5.1848
		overleden 17.10.1916 Rijen
	huwde 24.1.1874 Rijen met: 
	HAAGH, Antoinetta 	geb. 24.9.1847 Rijen
	en hertrouwde op 4.3.1878 te Mierlo met:
	VAN DE OEVER, Helena 	geb. 1.2.1850 te Mierlo
		overleden te Rijen 21.8.1931.

	Jan Baptist Nicolaas (Tiest) was achtereenvolgens:
	Molenaar te Mierlo van 1873-1881
	Molenaar te Heeze op molen 'St. Victor' 1881-1901
	Molenaar te Rijen op molen 'Zeldenrust' 1899-1916

	Kinderen uit het eerste huwelijk:
	1. Jacobus Franciscus 	geb. 22.11.1874 Mierlo, 
             volgt V.1

	Kinderen uit het tweede huwelijk:
	2. Antoinetta Maria 	geb. 25.12.1878 Mierlo
	3. Franciscus Johannes 	geb. 4.3.1880 Mierlo, 
             volgt V.2
	4. Hubertus Antonius 	geb. 3.11.1881 Heeze, 
             volgt V.3
	5. Maria Petronella 	geb. 29.6.1883 Heeze
	6. Petrus Martinus 	geb. 7.7.1885 Heeze
	Pater Mill Hill 	overleden 22.6.1951 Arnhem
	7. Johannes Hubertus 	geb. 3.7.1887 Heeze, 
             volgt V.4
	8. Johanna Catharina 	geb. 28.3.1889 Heeze
Op welke molen in Mierlo Tiest Theeuwes heeft gemalen, was binnen het tijdsbestek van dit onderzoek niet meer te achterhalen. Er zijn in Mierlo twee molens en bovendien is er nog een in Mierlo-Hout.

De molen St. Victor is een stenen bergmolen aan de Leenderweg te Heeze. De molen komt in 1881 in het bezit van Tiest Theeuwes. In 1904 brandt de molen geheel uit en de molen wordt verkocht aan de familie Van Asten die de herbouwde molen in 1905 weer in gebruik neemt.

In 1899 vraagt Tiest Theeuwes een vergunning aan bij B en W van Gilze-Rijen voor de oprichting van een windgraan- en schorsmolen. Op de molen in Heeze mag geen stoomgemaal worden ingericht en daarom zoekt hij naar een nieuwe molen. Hij vraagt bouwvergunning aan in Rijen omdat daar ook schors gemalen kan worden voor de leerlooierijen, wat extra werk voor de mulder betekent. Op 4 juli 1900 wordt die vergunning afgegeven. De molen wordt gebouwd aan de Hoofdstraat te Rijen. De molen krijgt de toepasselijke naam 'Zeldenrust'. Tiest wordt concurrent van zijn broer Victor die op de ouderlijke molen (Zuidmolen) in Rijen maalt. Niet lang nadat de molen gebouwd is, vraagt Tiest in 1901 al vergunning aan voor de plaatsing van een stoommachine. In januari 1909 wordt die stoommachine al vervangen door een zuiggasmotor. In de zomer van 1931 wordt de maalderij uitgebreid met een motor- en generatorenkamer aan het pakhuis en de plaatsing van een nieuwe zuiggasmotor. Het bedrijf werkt dan onder de naam: Firma J.B. Theeuwes en Zn.

Zoon Johannes Hubertus ('Jantje') (geb. 1887) herinnert zich nog het volgende uit de beginperiode:

'Toen ik 18 jaar was, kreeg ik van mijn vader toestemming om met een 'mulderskar' te gaan rijden om zo meer werk op de molen te krijgen. Met paard en wagen ging ik 'de boer op' om nieuwe klanten te winnen, maar ze keken allemaal naar mijn lege kar. Toen Toontje van Zon op Hulten een keer tegen mij zei: 'ge hebt zo niks op uw kar Jantje', dacht ik daar moet ik wat aan doen. Ik kocht kaf, vulde er tien zakken mee en ging daarmee iedere dag van huis. Als ik ergens kwam, dachten ze dat ik meel moest afleveren en gaven ook graan mee om te malen. Toen ik klanten genoeg had, kon ik mijn zakken kaf voortaan thuislaten. Na een jaar met paard en kar te hebben gereden, kwam er al een knecht bij' aldus Jantje Theeuwes, die dit zelf 'een echte muldersstreek' noemt.

Na het overlijden van Tiest Theeuwes blijven drie zonen als molenaar op de molen achter; Frans (1880), Huub (1881) en Jantje (1887). Frans en Huub hebben geen opvolgers en Jantje, de jongste, neemt het bedrijf in 1946 van zijn broers over. In 1972 is de molen 'Zeldenrust' onttakeld en daarna geheel gesloopt.

In 1955 is Jantje Theeuwes uit het bedrijf gestapt en wordt het bedrijf vanaf 1956 voortgezet door vier zonen en een dochter: Gerrit, Tiest, Leo, Frans en Dina. Deze hebben de maalderij verder uitgebouwd. In 1956 wordt de firma J.B. Theeuwes omgezet in J.B. Theeuwes en Zn N.V. en komt er een overkoepelende holding: Theeuwes Holding B.V. Gerrit wordt algemeen directeur van het bedrijf en dat blijft hij tot 1988. In 1988 wordt zijn jongere broer Leo algemeen directeur en die is dat heden nog.

In 1960 wordt het bedrijf van neef Jan Theeuwes in Dongen overgenomen.

De maalderij wordt op 23 september 1967 verplaatst naar Tilburg. Op dezelfde dag wordt ook de maalderij van de firma De Jong uit Alphen overgenomen. Dit bedrijf gaat dan verder als Theeuwes-de Jong. In 1983 stapt Jan Baptist Jacobus Theeuwes uit het bedrijf en zetten Gerrit en Leo het bedrijf verder voort. Inmiddels zijn twee zonen van Gerrit ook al weer in het bedrijf opgenomen. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een internationale mengvoederindustrie. Men heeft diverse overnemingen gepleegd en nieuwe bedrijven opgericht, die allen werden ondergebracht in Theeuwes Holding BV. Men bezit via dochteronderneming Eurocer BV een mengvoederbedrijf en graanhandel te Altenburg in Duitsland (in de voormalige D.D.R.), een mengvoederbedrijf in New Orleans USA, Thecon geheten. Thecon staat daarbij voor Theeuwes Continental. Verder bezit men het mengvoederbedrijf Gerrits in De Rips, mengvoederbedrijf Jans-Verheggen te Oostrum (Venray) en heeft men een handel in grondstoffen voor de veevoederindustrie in Tilburg; Thegra. Het bedrijf hoopt in 1999 haar honderdjarig bestaan te vieren. Gerrit en Leo zijn inmiddels al met de voorbereidingen bezig.

V.1 THEEUWES, Jacobus Franciscus geb. 28.11.1874 Mierlo
		overleden 25.4.1944 te Dongen
	Molenaar Budel (Borkel en Schaft)
	Molenaar Dongen op de Stoomberg 1903-1943

	Kinderen uit eerste huwelijk:
	1. Ans
	2. Piet
	3. Tiest

	Kinderen uit derde huwelijk:
	4. Jan 	geb. ............ volgt VI.1
	5. Sofie
Vader Jan Baptist koopt de molen in Budel voor zoon Jac. Later gaat ook Jantje Theeuwes uit Rijen daar nog even werken omdat hij niet tegen het stof van de eikenschors kan. Hij moet in 1916 weer terug naar Rijen om daar na het overlijden van vader Tiest het bedrijf samen met de broers Frans en Huub te leiden. In 1903 komt Jac Theeuwes op 'het stoom' in Dongen. Hij blijft op de stoommaalderij in Dongen malen tot aan zijn dood in 1944. Dan neemt zijn zoon Jan de zaak over.

VI.1 THEEUWES, Johannes
	Molenaar Dongen op de Stoomberg 1944-1960
Molenaarsbedrijf van Jan Theeuwes wordt in 1960 overgenomen door Theeuwes Holding BV in Tilburg.

V.2 THEEUWES, Franciscus Johannes geb. 4.3.1880 Mierlo
		overleden 2.12.1961 Rijen
	bleef ongehuwd

	Molenaar 'Zeldenrust' Rijen 1916-1946
V.3 THEEUWES, Hubertus Antonius geb. 3.11.1881 Heeze
		overleden 11.9.1969 Breda
	huwde met:
	YPELAAR, Huberdina Adriana 	geb. 25.12.1887 Breda
		overleden 10.1.1973 Breda

	Molenaar 'Zeldenrust' Rijen 1916-1946

	Echtpaar bleef kinderloos
V.4 THEEUWES, Johannes Hubertus geb. 3.7.1887 Heeze
		overleden 30.9.1987 Gilze (100 jaar!)
	huwde met:
	VAN HOOFF, Maria Pietronella geb. 3.12.1899 Heusden
		overleden 26.7.1966 Oosterhout

	Molenaar 'Zeldenrust' Rijen 1916-1955

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Johannes Baptist Jacobus 	geb. 1.6.1926 Rijen, 
                volgt: VI.2
	2. Gerdina Theodora 	geb. 5.7.1927 Rijen
	3. Helena Petronella 	geb. 10.7.1928 Rijen
	4. Theodora Gerdina 	geb. 5.9.1929 Rijen
	5. Gerardus Franciscus 	geb. 1.11.1930 Rijen, 
                volgt: VI.3
	6. Allegonda Maria 	geb. 11.3.1932 Rijen
	7. Franciscus Petrus 	geb. 12.7.1933 Rijen, 
                volgt: VI.4
	8. Petronella Johanna 	geb. 27.9.1934 Rijen
	9. Huberta Huberdina 	geb. 18.12.1935 Rijen
	10. Maria Lucia 	geb. 17.2.1937 Rijen
	11. Maria Petronella 	geb. 24.3.1938 Rijen
	12. Leonardus Hubertus Victor geb. 17.6.1939 Rijen, 
                 volgt VI.5
	13. Petrus 	geb. 5.7.1946 Rijen
		overleden 1.10.1951 Rijen
VI.2 THEEUWES, Jan Baptist Jacobus 	geb. 1.6.1926 Rijen
	huwde 7.9.1956 met:
	JACOBS, Adriana

	Molenaar 'Zeldenrust' Rijen -1967
	'Molenaar' mengvoederfabriek Theeuwes-de Jong 
  Tilburg 1967-1983
	Directeur Meijel Beheer 1983-

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Johanna M.C.G.M. 	geb. 5.7.1957 Rijen
	2. Johannes H.P.M. 	geb. 13.8.1958 Rijen, volgt VII.1
	3. Alouisa G.M. 	geb. 8.3.1960 Rijen
	4. Paul G.M. 	geb. 1.7.1962, volgt VII.2
	5. Maria A. 	geb. 25.12.1964 Rijen
Nadat Jan Baptist (Tiest) uit de Theeuwes Holding is gestapt, is hij samen met zoon Jan verder in zaken gegaan. Als eerste kochten ze Sanders Mengvoeders te Meijel, daarna Gebr. Lammers te Someren en De Kort mengvoeders te Oerle. Het bedrijf van Lammers wordt weer afgestoten en de twee andere bedrijven worden samengevoegd tot Sanders-De Kort BV. Dit bedrijf is later gecentraliseerd in Tilburg, waar ze zijn ondergebracht in de mengvoederfabriek van Theeuwes-de Jong. De gebouwen zijn eigendom van Theeuwes Holding van Gerrit en Leo Theeuwes.

De directie van Sanders-de Kort wordt gevormd door zoon Jan en door neef Leo (zoon van Gerrit)

VII.1 THEEUWES, Jan 	geb. 13.8.1958 Rijen

	Directeur Mengvoederfabriek Sanders-de Kort in Tilburg
VII.2 THEEUWES, Paul 	geb. 1.7.1962 Rijen

	Molenaar Paul Theeuwes BV te Oerle (Veldhoven) 1990-heden
Paul Theeuwes heeft eerst andere ambities, maar besluit in 1990 toch in de mengvoederindustrie te stappen. Hij koopt van Meijel Beheer het bedrijf van Sanders-de Kort in Oerle en gaat zelfstandig malen. Hij bedrijft zowel groothandel als kleinhandel.

VI.3 THEEUWES, Gerardus Franciscus (Gerrit) geb. 1.11.1930 Rijen
	huwde in 1956 met:
	DE BONT, Maria

	Molenaar 'Zeldenrust' Rijen -1967
	'Molenaar' mengvoederfabriek Theeuwes-de Jong 
  Tilburg 1967-heden
	Alg. directeur Theeuwes Holding 1956-1988

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jan 	geb. 3.1.1958 Rijen
	werkt in Theeuwes Holding BV op kantoor
	2. Peter 	geb. 27.1.1960 Rijen
	is dierenarts en is als zodanig verbonden aan 
   Theeuwes Holding BV
	3. Leo 	geb. 27.4.1961 Rijen
	Directeur in mengvoederfabriek Sanders-de Kort 
 Tilburg, 
VI.4 THEEUWES, Franciscus Petrus 	geb. 1.11.1930 Rijen

	Molenaar 'Zeldenrust'
VI.5 THEEUWES, Leonardus Hubertus Victor geb. 17.6.1939 Rijen
	huwde in 1961 met: 
	MALLENS, Maria

	Molenaar 'Zeldenrust' -1967
	'Molenaar' mengvoederfabriek Theeuwes Tilburg 1967-heden
	Alg. directeur Theeuwes Holding BV 1988-heden

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Harry
	2. Victor
	3. Pieternel
Zoon Victor studeert op dit moment in Zwitserland en die na zijn studie een plaats zal krijgen in Theeuwes Holding BV.

IV.5 THEEUWES, Nicolaas Michiel (Klaas) geb. 20.6.1849 Rijen
	was gehuwd met:
	VAN DEN BERG, Maria Cornelia	geb. 27.2.1849 te Deil.

	Molenaar te Dongen van 1877-1881
	Molenaar Teteringen van 1881-1886

	Kinderen:
	1. Jacobus 	geb. 18.11.1879 te Dongen, volgt V.5
Nicolaas Michiel is molenaar te Dongen op de Hoge Ham van 1877 tot 1881. Daarna wordt hij pachter op de molen in Teteringen, waar hij tot 1886 blijft. Hij is niet tevreden met de pachtsom die betaald moet worden en dreigt de gemeente Teteringen (eigenaar van de molen) met ontslag. Blijkbaar heeft hij niet verwacht dat op zijn verzoek om ontslag zou worden ingegaan, hij zal dit meer als een stok achter de deur hebben bedoeld. Er wordt een nieuwe inschrijving opengesteld en het blijkt dat Alphonsus Gerardus Theeuwes uit Oirschot de hoogste inschrijver is. Het gemeentebestuur vergunt hem de molen. Hij is een jongere broer van Nicolaas die nu molenaar af is.

Zie verder bij Alphonsus Gerardus Theeuwes (IV.7).

V.5 THEEUWES, Jacobus Franciscus (Jaak) geb. 18.11.1879 Dongen
		overleden 25.1.1941 Rijen
	huwde met:
	VERHEIJDEN, Antoinette 	geb. 18.10.1877 Rijen
		overleden 4.11.1947 Rijen

	Molenaar te Rijen van 1905-1922
	Molenaar maalderij te Rijen van 1922-1941

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Nicolaas Adrianus 	geb. 27.8.1906 Rijen
	2. Adriana Petronella 	geb. 14.7.1908 Rijen
		overleden 24.8.1990
	3. Maria Adriana 	geb. 25.1.1910 Rijen
	4. Adrianus Dranciscus 	geb. 10.4.1912 Rijen
		overleden 13.8.1987 Rijen
	5. Fransciscus Cornelis Laurentius geb.10.8.1914 
   volgt VI.6
	6. Wilhemus Petrus Anna 	geb. 8.4.1917 Rijen
		overleden 1917 Rijen
	7. Wilhelmus Petrus Anna 	geb. 5.12.1918 Rijen, 
   volgt VI.7
 
Jacobus is een zoon van de molenaar te Dongen en komt in 1905 op de molen van oom Victor te Rijen. In 1909 wordt de molen uitgebreid met een machinekamer en zuiggasmotor, die de stoommachine vervangt. De bergkorenmolen komt roemloos aan zijn einde. Nadat al in 1921 de kap was losgewaaid en de as gebroken, wordt de molen in 1922 gesloopt en wordt vervangen door een maalderij. Het bedrijf staat bekend als Jac. Theeuwes-Verheijden. Jaak neemt het bedrijf van oom Victor in 1922 over. In 1947 zetten de zonen Frans en Wim de zaak voort. Het bedrijf heet dan Wed. Jac Theeuwes-Verheijden. In 1968 treedt Frans uit de zaak en zet Wim Theeuwes de zaak voort onder de naam 'Rijense Graan- en Kunstmesthandel. In 1985 neemt de zoon van Wim, Jac Theeuwes, het bedrijf van vader over. Hij werkt vanaf 1977 bij zijn vader en sticht in 1979 een dierenspeciaalzaak in Rijen. Vanaf 1985 zet hij de 'Rijense Graan- en Kunstmesthandel' voort.

VI.6 THEEUWES, Franciscus Cornelis Laur.	geb. 10.8.1914 Rijen
		overleden 8.4.1986 Rijen
 
	'Molenaar' Maalderij Wed.J. Theeuwes-Verheijden te Rijen 
  1947-1968 
VI.7 THEEUWES, Wilhelmus Petrus Anna 	geb. 5.12.1918 Rijen
	huwde met:
	VAN DE STEEN, Henrica 	geb. 1.2.1916
 
	'Molenaar' Maalderij Wed.J. Theeuwes-Verheijden 
  te Rijen 1947-1968
	Rijense Graan- en Kunstmesthandel 1968-1985

	Zoon:
	Jacobus 	geb. 1.6.1948 Rijen
	huwt met:
	VAN DORST, Cornelia Elisabeth

	Zet de zaak van vader Wim voort.
	Rijense Graan en Kunstmesthandel 1985-heden
IV.6 THEEUWES, Johannes Leonardus geb. 14.2.1853 Rijen
		overleden 7.4.1938 Baarle-Nassau
	huwde met:
	VERSCHUEREN, Maria Catharina geb. 14.11.1855 Meerle
		overleden 22.1.1918 te Baarle-Nassau

	Molenaar Oirschot 1883-1884
	Molenaar Heimolen ('Het Wapen') Baarle-Nassau 1885-1918

	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jacobus Cornelis	geb. 31.3.1884 Oirschot, volgt V.6
	2. Francisca Maria Anna 	geb. 4.8.1885 Baarle-Nassau
		overleden 23.4.1954 te Tilburg
	huwt 5.2.1908 Baarle-Hertog met:
	Van der Vloet, Adrianus F.
	3. Marie Helena 	geb. 26.1.1887 Baarle-Nassau
		Overleden 8.3.1975 te Hart, Michigan, USA
	huwt 25.1.1910 Baarle-Nassau met:
	Willemen, Adrianus Jan geb. 8.7.1883 Baarle-Hertog
		overleden 25.12.1958 te Hart, Michigan, USA
	Echtpaar emigreerde op 1.3.1910 naar Hart,Michigan
	4. Marie Antonetta 	geb. 9.5.1888 Baarle-Nassau
		overleden 29.8.1910 Baarle-Nassau
	5. Marie Josephina Joh.	geb. 26.8.1889 Baarle-Nassau
	huwt 14.2.1914 Baarle-Nassau met:
	Oomen, Hendrikus
	echtpaar emigreert op 12 maart 1914 naar 
 Hart, Michigan, USA.
	6. Petrus Carolus 	geb. 16.10.1890 Baarle-Nassau
		overleden 28.10.1890 Baarle-Nassau
	7. Johanna Louisa Fr. 	geb. 4.11.1891 Baarle-Nassau
		overleden 30.12.1891 Baarle-Nassau
	8. Hubertus Johannes 	geb. 6.11.1892 Baarle-Nassau, 
   volgt V.7
	9. Marie Anne Louisa 	geb. 28.4.1894 Baarle-Nassau
		 overleden 20.6.1894 Baarle-Nassau
	10. Franciscus Wilhelmus	geb. 5.5.1895 Baarle-Nassau, 
   volgt V.8
	11. Johanna Maria 	geb. 2.12.1896 Baarle-Nassau
		overleden 27.2.1920 Baarle-Nassau
Jan Leonard is molenaar(sknecht) op de molen in Oirschot tot 30 december 1884. Op die datum vestigt hij zich in de gemeente Baarle-Nassau, waar hij de zgn. Heimolen koopt van de Nassause Domeinen. De Heimolen heeft de officiële naam 'Het Wapen' en is een stenen bergkorenmolen. De molen is gelegen in het buurtschap Gorpeind. Al op 2 november 1888 verzoekt Johannes Leonardus aan B en W van Baarle-Nassau vergunning 'tot oprichting van een stoomwerktuig ten einde verbonden te worden aan zijn wind- en korenmolen. Op 22 november wordt de vergunning verleend. In 1907 treft Johannes Leonardus het noodlot, de molen wordt door brand geheel vernield. De molen wordt niet meer opgebouwd. Hij besluit om in 1907 een zuiggasmotor van 18PK in de molen op het Gorpeind te plaatsen en op die manier te malen. Hier blijft hij malen tot 1918. In dat jaar koopt Jan Leonard de molen van Petrus Frans van den Burg aan de Alphenseweg. De maalderij aan het Gorpeind wordt gesloten en samen met zijn zoon Frans Willem verhuist hij naar de Alphenseweg. Daar neemt Frans de molen definitief over van vader en vader verhuist in 1920 terug naar het Gorpeind, waar hij in een huisje naast het oude molenaarshuis (waar zijn dochter in woont) gaat wonen. De resten van de molen aan het Gorpeind worden gesloopt.

V.6 THEEUWES, Jacobus Cornelis (Jaak) geb. 31.3.1884 Oirschot
		overleden 3.3.1948 Hart, Michigan USA
	huwde 17.11.1906 te Baarle-Nassau met:
	JANSSENS, Louisa geb. 7.6.1880 Baarle-Nassau

	Molenaar Standaardmolen Zundert (Doelakker) 1907-1908
	Molenaar Bergmolen Zundert ('t Zand) 1908-1909
	Molenaar Molen Zundert (in het dorp) 1909-1928
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Joannes Leonardus Maria geb.3.9.1907 Baarle-Hertog 
Jaak Theeuwes begint te malen op de houten standaardmolen te Zundert. Deze molen is in 1908 omgewaaid. Daarna koopt Jaak de stenen bergmolen 'De Eendracht' aan het Moleneind te Zundert. Tegen zijn klanten zegt hij: 'Deze kan tenminste niet omwaaien'. Niet omwaaien, maar wel branden! Blijkbaar heeft Jaak het noodlot getart, want op 23 januari 1909 brandt deze molen uit. Daarna koopt Jaak de molen in het dorp Zundert. Hier heeft hij gemalen tot 1928. Hij draagt dan de molen over aan de Boerenbond en Jaak besluit dan naar de USA te emigreren en is molenaar af.

V.7 THEEUWES, Hubertus Johannes (Bart) geb. 6.11.1892 Baarle-Nassau
		overleden 17.2.1967 te Ulicoten
	huwde 19.7.1915 te Baarle-Hertog met:
	WILLEMEN, Cornelia Antonetta geb. 14.2.1890 Baarle-Hertog
		overleden 3.4.1926 Ulicoten (gem. Baarle-Nassau

	Molenaar Ulicoten 1917-1949
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Johanna Catharina Maria 	geb. 1.11.1916 Baarle-Nassau
	huwt 10.6.1944 te Baarle-Nassau met:
	Cees Verschueren
	2. Victor Johannes 	geb. 27.11.1918 Ulicoten
		overleden 16.10.1984 Tilburg
	huwt met:
	Henrica (Riet) Kieboom
	3. Jacobus Cornelis 	geb. 9.11.1919 Ulicoten
	huwt met:
	........ Theeuwes
	4. Adrianus Johannes (Jan) 	geb. 6.5.1921 Ulicoten, 
   volgt: VI.8
	5. Josephus Adrianus (Jos) 	geb. 6.5.1921 Ulicoten, 
   volgt: VI.9
	6. Hendrikus Josephus (Harry)	geb. 12.2.1924 Ulicoten, 
   volgt: VI.10
	7. Franciscus Levinus Maria 	geb. 28.3.1926 Ulicoten, 	
	huwt 4.8.1951 te Baarle-Nassau met:
	Kusters, Catharina Augusta geb. 6.4.1927 Ulicoten
	Echtpaar emigreert naar Shelby, Michigan, USA

 	V.7 THEEUWES, Hubertus Johannes (Bart)
	2e huwelijk 16.8.1927 te Meer met:
	BASTIJNS, Joanna Maria geb. 4.2.1890 Meer (B)
 
	Kinderen uit dit 2e huwelijk:
	8. Antonetta Helena 	geb. 12.8.1928 Ulicoten
		overleden 9.5.1929 Breda
	9. Francisca 	geb. 20.5.1930 Ulicoten
	10. Wilhelmus Bernardus Maria 	geb. 6.6.1932 Ulicoten
VI.8 THEEUWES, Adrianus Johannes (Jan) geb. 6.5.1921 Ulicoten
	huwt 22.5.1948 te Baarle-Nassau met:
	VOETEN, Maria Louisa geb. 5.6.1920 Baarle-Nassau
 
	Molenaar Maalderij Meerle 1948-1958
	Werkt daarna bij Veevoederfabriek Coppens te Turnhout
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Joanna Antonetta M.	geb. 2.11.1949 Baarle-Nassau
		overleden 2.11.1949 Baarle-Nassau
	2. Georgette 	geb. 21.11.1951 Breda
	3. Henk 	geb. 19.6.1954 Breda
	4. Rian 	geb. 10.9.1956 Breda
VI.9 THEEUWES, Josephus Adrianus geb. 30.7.1922 Ulicoten
		overleden 24.12.1977 
	huwde 18.5.1949 te Baarle-Nassau met:
	TIELEMANS, Adriana Petronella geb. 29.2.1924 Oosterhout
 
	Molenaar Ulicoten 1949-1977
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Antonetta Maria Petronella geb.17.3.1950 Ulicoten
	2. Petronella Catharina Maria geb.6.6.1951 Ulicoten
	3. Hubertus Wilhelmus Catharina geb.2.11.1952 Ulicoten
	4. Christianus Victor Pietronella M. geb.2.2.1954 Ulicoten, 
   volgt: VII.3
	5. Victor Jacobus Wilhelmina 	geb. 21.9.1955 Ulicoten
		 overleden 12.8.1967 Ulicoten
	6. Petrus Johannes Maria 	geb. 3.2.1957 Ulicoten, 
   volgt: VII.4
	7. Henricus Bernardus Maria 	geb. 11.12.1958 Ulicoten, 
   volgt: VII.5
	8. Josephus Thomas Maria 	geb. 23.3.1960 Ulicoten
	9. Antonius Wilhelmus Maria 	geb. 8.12.1961 Ulicoten
Over de Ulicotense tak van de familie Theeuwes en de molen en het mengvoederbedrijf is een apart hoofdstuk opgenomen onder de titel 'Molen en molenaars in Ulicoten'.

VII.3 THEEUWES, Chris geb. 2.2.1954 Ulicoten
	huwt met:
	VAN PUIJENBROEK, Constance
 
	'Molenaar' mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
	Directeur mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Joris 	geb. 2.1.1980 Ulicoten
	2. Jasper 	geb. 19.8.1982 Ulicoten
	3. Victor 	geb. 24.1.1985 Ulicoten
VII.4 THEEUWES, Pieter geb. 3.2.1957 Ulicoten
	huwt met:
	JOSTEN, Ina

	'Molenaar' mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
	Directeur mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Myrten 	geb. 14.1.1985 Ulicoten
	2. Fraukje 	geb. 7.6.1988 Ulicoten
	3. Midas 	geb. 30.8.1990 Ulicoten
VII.5 THEEUWES, Henk geb. 11.12.1958 Ulicoten
	huwt met:
	VAN GORP, Annie

	'Molenaar' mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
	Directeur mengvoederfabriek J.A. Theeuwes BV, Ulicoten
VI.10 THEEUWES, Hendrikus Josephus (Harrie) geb. 12.2.1924 Ulicoten
		overleden 29.1.1983 Breda
	huwde 10.4.1948 te Baarle-Nassau met:
	VOETEN, Cornelia Henrica geb. 8.6.1924 Ulicoten
 
	Molenaar 'Het Fortuin' Breda 1948-1958
	Molenaar 'De Hoop' Princenhage 1958-1983
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Hubertus Joseph Johannes 	geb. 25.2.1949 Breda, 
   volgt: VII.6
	2. Maria  	geb. 10.1.1952 Breda
Harrie Theeuwes begint zijn molenaarscarrière als molenaar thuis op de molen in Ulicoten. Hij leert het vak van vader Bart Theeuwes, net zoals zovele Theeuwesen het vak thuis op de molen leerden voordat ze voor eigen rekening molenaar worden. Harrie koopt in 1948 de stenen stellingmolen 'Het Fortuin' aan het Van Coothplein te Breda. Hier maalt hij in een motormaalderij, want de molen is al in 1920 stilgezet. In 1943 heeft men nog een herstellingsplan voor de molen opgesteld, maar de restauratie, begroot op twintigduizend gulden, vindt helaas geen gehoor bij het gemeentebestuur van Breda en dus verdwijnt een karakteristieke molen uit het Bredase stadsbeeld.

In 1958 verlaat Harrie Theeuwes 'Het Fortuin' die later gesloopt wordt. Harrie koopt dan de molen 'De Hoop' in Princenhage. Deze stellingmolen is de hoogste molen van Nederland met zijn hoogte van 33 meter. In de romp zijn maar liefst tien zolders aangebracht. Het gevlucht heeft de voor grote korenmolens gebruikelijke lengte van 27 meter. Deze molen is een unicum in het Nederlandse molenlandschap. De molen is als zodanig niet in gebruik, als Harrie Theeuwes de molen aankoopt. Harrie maalt in de nabijgelegen maalderij. Harrie maalt hier tot 1983. In dat jaar wordt de maalderij overgenomen en voortgezet door zoon Bert.

VII.6 THEEUWES, Hubertus Joseph Johannes (Bert) geb. 25.2.1949 Breda
	huwt 18.12.1975 te Breda met:
	SCHRAUWEN, Marij geb. 23.2.1947 Breda

	Molenaar 'De Hoop' Princenhage 1983-1987
	Mengvoederhandel in Breda 1987-heden
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Gerry 	geb. 17.8.1978 Breda
	2. Maurice 	geb. 30.10.1980 Breda
Bert Theeuwes neemt de maalderij en meelhandel over in 1983 als vader Harrie komt te overlijden. In 1987 verplaatst hij het bedrijf naar de rand van de stad Breda aan de Werftseweg, omdat bij 'De Hoop' geen mogelijkheden zijn uit te breiden. Daarna worden de gebouwen bij de molen verhuurd. Op 1 december 1993 worden de gebouwen en de molen 'de Hoop' uiteindelijk verkocht aan schildersbedrijf Huijbregts in Breda. De passage voor de notaris vindt plaats op 29 december 1993. Inmiddels is men in Princenhage drukdoende om tot restauratie van molen 'De Hoop' te komen. Bert Theeuwes is daarbij een der voortrekkers. Het bedrijf van Bert draagt de naam T.M.B., hetgeen staat voor Theeuwes Mengvoeders/Meststoffen Breda.

V.8 THEEUWES, Franciscus Wilhelmus geb. 5.5.1895 Baarle-Nassau
		overleden 26.3.1962 Baarle-Nassau
	Huwde 5.2.1919 te Zundert met:
	QUIRIJNEN, Maria Theresia geb. 22.8.1895 Zundert
		overleden 28.11.1956 te Baarle-Nassau
 
	Molenaar Baarle-Nassau (Alphenseweg) 1918-1958
 
	Kind uit dit huwelijk:
	1. Victor Johannes 	geb. 13.1.1920 Baarle-Nassau, 
   volgt: VI.11 

De vader van Frans, Jan Leonard, neemt in 1918 de stenen molen aan de Alphenseweg over van Petrus Frans van den Burg. De molen is in 1888 opgericht door Henricus (Hein) van den Burg. Hij heeft daartoe een stuk grond gekocht van leerlooier Geppaerd uit Baarle-Hertog. Henricus deelt het perceel in tweeën, het ene perceel (sectie C no.1035) is bestemd voor de molen en het andere C1036 is bestemd voor het molenaarshuis en schuren.

In 1906 wordt de molen getroffen door een brand en Petrus Frans van den Burg bouwt er een nieuwe molen. In 1918 gaat de molen over in handen van Jan Leonard Theeuwes. Jan Leonard sukkelt met zijn gezondheid. Hij heeft enorme last van zijn benen. Later belandt hij zelfs in een rolstoel. Zijn gezondheid noopt hem de molen in de bekwame handen van zijn zoon Frans te laten en zelf gaat hij naast zijn dochter Francisca wonen, in het oude molenaarshuis aan het Gorpeind B-107 en B-107A. Frans krijgt één kind, een zoon Victor geheten. Victor komt in 1941 al zijn vader assisteren bij het malen. Hij wordt de nieuwe molenaar en vader Frans blijft hem bijstaan tot ca. 1958.

VI.11 THEEUWES, Victor Johannes geb. 13.1.1920 Baarle-Nassau
		overleden 27.2.1992 Baarle-Nassau
	huwde 3.10.1945 te Baarle-Nassau met:
	MARTENS, Julia Louisa geb. 17.5.1920 Baarle-Nassau
		overleden 14.1.1972 Baarle-Nassau
 
	Molenaar Baarle-Nassau (Alphenseweg) 1941-1956
	Molenaar maalderij Baarle-Nassau 1956-1980
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Elisa Antonetta Maria 	geb. 24.6.1946 Baarle-Nassau
	  huwt 6.9.1975 te Baarle-Nassau met:
	  De Roij, Wim
	2. Margaretha Maria Jacoba 	geb. 27.8.1947 Baarle-Nassau
	  huwt 20.2.1968 te Baarle-Nassau met:
	  Sommen, Johannes H.M. 	geb. 2.4.1946 Baarle-Nassau
	3. Victor Franciscus Dymphna 	geb. 17.4.1951 Baarle-Nassau
	  huwt 16.12.1976 te Baarle-Hertog met:
	  Antens, Joke
	4. Franciscus 	geb. 9.4.1949 Baarle-Nassau
	  huwt 30.6.1973 te Baarle-Hertog met:
	  Frie van Haeren
	5. Anna Catharina 	geb. 2.6.1953 Baarle-Nassau
	  huwt 6.1.1973 te Baarle-Nassau met:
	  Horevoorts, Ad
	6. Josephus 	geb. 16.6.1956 Baarle-Nassau
		 overleden 7.10.1974 te Baarle-Nassau
	7. Marianne 	geb. 29.8.1960 Baarle-Nassau
	  huwt 16.9.1983 te Baarle-Nassau met:
	  Van Tilborg, Ad

	2e huwelijk 10.11.1978 met:
	JESPERS, Catharina (To)
Victor neemt in 1941 het molenbedrijf van vader Frans over. Hij mag tot 1956 het genoegen smaken, te kunnen malen met een echte windmolen. Op 7 juni 1956 gaat echter de molen in vlammen op. Pogingen om de molen te laten restaureren hebben helaas niets uitgehaald. In 1956 doet Victor Theeuwes nog een poging om met subsidie van de gemeente Baarle-Nassau de molen te restaureren. Helaas beslist B en W anders. De rijkssubsidies alleen zijn bij lange na niet voldoende om de molen te restaureren. De molen wordt dus niet meer opgebouwd. Victor laat een dieselmotor en een aantal elektromotoren installeren zodat het molenbedrijf voortgezet kan worden. De maalderij zet hij voort tot in 1980. Dan stopt Victor zijn maalactiviteiten. Daarmee komt er een einde aan de maalactiviteiten in deze tak van de familie Theeuwes. Zoon Victor heeft de Dieselmotor uit de maalderij bewaard en geheel gerestaureerd. De molenromp wordt verbouwd tot woning en verhuurd. De maalderij rondom de molen wordt gesloopt, zodat we nu een duidelijk zicht hebben op de gehele molenromp.

IV.7 THEEUWES, Alphonsus Gerardus geb. 23.9.1857 Rijen
		overleden 13.12.1925 Teteringen
	huwde met:
	ROMMENS, Maria Antoinetta geb. 3.1.1855 Meerle (B)
		overleden 12.12.1933 Teteringen
 
	Molenaar Oirschot 1885-1886
	Molenaar Teteringen 1886-1925
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Maria Catharina 	geb. 6.11.1885 Oirschot
		 overleden 6.11.1980 Oirschot
	  Religieuse te Oirschot. Zuster Maria Floribertha
	2. Jacobus Josephus 	geb. 9.12.1886 Ginneken en Bavel, 
   volgt V.9
	3. Francisca Helena 	geb. 3.10.1888 Teteringen
		 overleden 12.6.1966 Breda
	  huwde met:
	  Akkermans, Matheus C.A. 	geb. 14.6.1877 Teteringen
		 overleden 21.3.1965 Teteringen
	4. Victor Petrus 	geb. 18.1.1890 Teteringen, 
   volgt V.10
	5. Catharina Elisabeth 	geb. 11.3.1892 Teteringen
		 overleden 31.1.1977 Vught
	6. Johanna Cornelia 	geb. 27.3.1893 Teteringen
		 overleden 7.12.1990 te Oisterwijk (St.Catharinaberg)
	  Religieuse. Vertrekt 25.3.1929 naar Brazilië
	  Zuster Maria Feliciana
	7. Wilhelmina Petronella 	geb. 13.2.1895 Teteringen
		 overleden 3.1.1965 Enschot
	  huwde met:
	  van der Mee, Cornelis J.E. 	geb. 25.12.1896 Haaren
		 overleden 14.5.1979 Dongen
Alphonsus Gerardus Theeuwes is eerst molenaar(sknecht) op de molen in Oirschot. Hij volgt zijn broer Jan Leonard op in Oirschot. Hij komt 10 januari 1885 naar Oirschot. Zijn broer Jan is op 30 december 1884 naar Baarle-Nassau gegaan om daar een eigen molen in gebruik te nemen. De molen in Oirschot is de zogeheten 'Stratensche molen'. Deze is gelegen tussen Oirschot en Best op een perceel grond in de Aarlese Akkers onder Straten in Oirschot. In 1859 werd deze molen gesticht door molenaar Joseph van Esch. De familie van Esch is ook een bekende molenaarsfamilie in Noord-Brabant.

In 1886 doet Alfons Theeuwes een bod op de pacht van de molen van de gemeente Teteringen. Hij krijgt de voorkeur en zo begint Alfons in Teteringen op 1 janauri 1887 te malen als opvolger van zijn broer Nicolaas Michiel Theeuwes. De gemeentelijke molen wordt op 5 februari 1890 verkocht. Eigenaar wordt de huurder A.G. Theeuwes voor een bedrag van fl. 6636,-. Nog in datzelfde jaar laat Theeuwes een stoomketel van 14 PK plaatsen, die in 1912 wordt vervangen door een zuiggasmotor van 25 PK. In 1919 vind de molen een roemloos einde door afbraak. De maalderij blijft in handen van de familie Theeuwes. Op 23 juni 1925 wordt de maalderij verkocht aan zijn zonen Jacobus en Victor, die het bedrijf voortzetten als Gebr. Theeuwes.

De zuiggasmotor moet in 1946 plaats maken voor een dieselmotor van 35 PK, die op zijn beurt in 1955 vervangen wordt door een electromotor van 30 PK. In 1942 volgt Alphonsus J.A.A. Theeuwes, de zoon van Victor zijn vader en oom op. Eerst als huurder en vanaf 1955 als eigenaar. Het bedrijf wordt voortgezet onder de oude naam: Gebr. Theeuwes. In 1967 wordt het bedrijf van Alphonsus J.A.A. Theeuwes verkocht aan de gemeente Breda. Het woonhuis blijft voor de familie behouden. Alphonsus Theeuwes koopt in 1967 het bedrijf van de Weduwe Chr. van Loon aan de Spoordonkseweg 72 te Oirschot. Het bedrijf van Teteringen wordt verplaatst naar Oirschot en het bedrijf gaat verder als Gebr. Theeuwes BV. In 1978 heeft zoon Adriaan de leiding van het bedrijf op zich genomen en draait deze tak nog steeds door als 'molenaar'. Het bedrijf Gebr. Theeuwes BV is nu een mengvoederfabriek. In 1990 heeft het bedrijf een productie van 21.000 ton mengvoeder.
V.9 THEEUWES, Jacobus Josephus geb. 9.12.1886 Ginneken en Bavel
		overleden 21.7.1954 Breda
	huwde met:
	JOOSEN, Maria Wilhelmina 	geb. 18.3.1894 Breda
		overleden 10.1.1972 Breda
 
	Molenaar Teteringen 1925-1954  (Gebr. Theeuwes)
	Echtpaar bleef kinderloos
V.10 THEEUWES, Victor Petrus geb. 18.1.1890 Teteringen
		overleden 28.12.1953 Teteringen
	huwde 10.6.1919 Nw. Vossemeer met:
	Veraart, Ida M.V.M. 	geb. 20.7.1888 Nw. Vossemeer
		overleden 16.6.1980 Oosterhout
 
	Molenaar Teteringen 1925-1953  (Gebr. Theeuwes)
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Alphonsus J.A.A. 	geb. 22.6.1920 Teteringen, 
   volgt VI.12
	2. Adriana Antoinetta F.R. geb. 7.6.1924 Teteringen
	3. Jacobus Catharina A.A. geb. 23.11.1925 Teteringen
VI.12 THEEUWES, Alphonsus Jacobus A.A.	geb. 22.6.1920 Teteringen
	huwde 11.7.1944 met:
	KOCK, Dymphna Adriana Anna 	geb. 13.4.1917 Oosterhout
 
	Molenaar Teteringen 1942-1955 (huurder) 
 (Gebr. Theeuwes)
	Molenaar Teteringen 1955-1967 (eigenaar) 
 (Gebr. Theeuwes)
	Molenaar Oirschot 1968-1978   
 (Gebr. Theeuwes BV)
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Victor Adrianus Th.M. 	geb. 16.6.1945 Breda
	  huwt met:
	  Broeders, Josée
	  Victor is hobbymolenaar op gerestaureerde molen 
   van Moergestel
	2. Johanna Ida A.M. (Joke)	geb. 8.11.1946 Breda
	  huwt met:
	  Aarts, Wilhelmus C.J.M. geb.20.1.1943 Gilze Rijen
	3. Ida Antoinetta G.M. (Idy)	geb. 1.3.1948 Breda
	  huwt met:
	  Smetsers, Harry
	4. Adrianus Jacobus J.M. 	geb. 1.6.1949 Breda, 
   volgt VII.7
	5. Maria Theresia P.C. 	geb. 25.11.1950 Breda
	  huwt met:
	  Wiersma, Jelle 	geb. 28.9.1948
	6. Adriana Johanna H.M. (Rian) geb.19.4.1952 Breda
	  huwt met:
	  Deenen, Piet
	7. Henrica Christina D.M.(Hennie) geb.20.9.1953 Breda
	  huwt met:
	  Weterings, Paul
	8. Petronella Antoinette C.M.(Els) geb.1.5.1955 Breda
	  huwt met:
	  Pijnappels, Riny
	9. Jacobus Petrus A.M. (Jack) geb.3.12.1956 Breda
	  huwt met:
	  Vermeulen, Marielle
VII.7 THEEUWES, Adrianus Jacobus J.M. (Adriaan) geb. 1.6.1949 Breda
	huwt 20.10.1975 met:
	BOGAARTS, Angelina Antonia P.
 
	'Molenaar' mengvoederfabriek Oirschot 1978-heden
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Pieter Alphonsus Victor 	geb. 9.8.1979 Oirschot
	2. Victor Anton Adriaan 	geb. 27.3.1982 Oirschot
IV.8 THEEUWES, Franciscus Cornelis geb. 10.10.1862 Gilze
		overleden 28.12.1949 Hoogstraten
	huwde met:
	Van Breda, Maria Lucia geb. 5.11.1865 Merksplas
		overleden 30.4.1934 Hoogstraten
 
	Molenaar Vught 1890-1895
	Molenaar Watermolen (Laarmolen) Hoogstraten 
 1895-1900
	Molenaar Windmolen (a.d. Houvast) Hoogstraten 
 1900-1933
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jacobus  	geb. 29.12.1890 Vught
	2. Alexander 	geb. 5.1.1893 Vught
	3. Karel  	geb. 5.3.1896 Hoogstraten
		 overleden 30.7.1898 Hoogstraten
	4. Theresia P.J.M. 	geb. 16.3.1896 Hoogstraten
	5. Arthur F.M. 	geb. 9.8.1900 Hoogstraten, 
   volgt V.11
	6. Maria C.L. 	geb. 14.1.1903 Hoogstraten
	7. Lucia J.J. 	geb. 9.9.1905 Hoogstraten
	8. Johanna A.E. 	geb. 9.9.1905 Hoogstraten
	9. Gerardus L.F. 	geb. 31.12.1906 Hoogstraten
Frans Theeuwes begint zijn carrière als molenaar in Vught. Rond 1890 komt hij op de molen in Vught. In de staat van fabrieken van de provincie Noord-Brabant dd. 1 maart 1894 vinden we dat de molen in Vught is voorzien van een stoommachine van 10 PK. Hij heeft twee arbeiders in dienst. Frans wordt in 1895 pachter van de watermolen (de Laarmolen) in Hoogstraten. Hij is de opvolger van Jan van de Mierop die in 1889 op de watermolen kwam als pachter. In 1900 verlaat Frans Theeuwes de watermolen en koopt de windmolen op de hoek van de St. Lenaertsebaan, tegenover de Houvast in Hoogstraten. Frans maalt hier tot 1933. Hij laat de molen over aan zijn zoon Arthur (Thur).
V.11 THEEUWES, Arthur F.M. geb. 9.8.1900 Hoogstraten
	huwde met:
	NUYTS, Maria T. geb. 10.5.1897 Halle (B)
		overleden 6.9.1977 Hoogstraten
 
	Molenaar windmolen aan de Houvast Hoogstraten 
 1933-1970
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Frans 	geb. 1927 Halle, volgt VI.13
	2. Maria 	geb. 1928 Halle
	3. Jaak 	geb. 1929 Antwerpen
	4. Gustaaf 	geb. 1933 Hoogstraten
	5. Alexander 	geb. 1934 Hoogstraten
	6. Lucia 	geb. 1935 Hoogstraten
	7. Julius 	geb. 1939 Hoogstraten
Arthur is de laatste Hoogstraatse molenaar, die levenslang met zijn molen blijft vergroeid. Om de strijd aan te kunnen binden met de moderne grootindustrie en de machtige bloemmolens, moderniseert hij zijn windmolen in 1935 door met de vooruitgang mee te gaan en hem te 'verdekkeren', dit is: door het systeem van ingenieur Dekker er op toe te passen. Hierdoor kunnen de wieken gemakkelijker de wind opvangen en hem meer laten renderen. Na de oorlog schakelt men in de streek rond Hoogstraten over op veeteelt en tuinbouw, welk tot gevolg heeft dat er steeds minder te malen valt voor molenaar Thur Theeuwes. Welhaast symbolisch voor de teloorgang van het landelijk molenaarsbedrijf ook elders is dat de molen aan de Houvast in 1970 zijn wieken verliest. Maar toch maalt de molenaar voort, ook zonder de wind! Voor de mulder echter beginnen de jaren te wegen en hij verkiest het zware bedrijf aan jonge krachten over te laten. Zijn zoon Frans komt in 1970 op de molen. Thur Theeuwes mag in 1976 nog even laten zien dat hij nog een echte molenaar is. Op 26 juli 1976 mag hij samen met mevrouw De Backer, Minister van Nederlandse Cultuur, de gerestaureerde Salm-Salm Molen op het Moleneind in Minderhout in gebruik stellen. Hij wordt bij die gelegenheid ook peter van de gerestaureerde molen!
VI.13 THEEUWES, Frans geb. 1927 te Halle (B)
 
	Molenaar aan de Houvast Hoogstraten 1970-1973
Frans volgt vader Thur Theeuwes op als molenaar op de windmolen aan de Houvast te Hoogstraten van 1970-1973

In 1973 wordt de molen annex maalderij gesloten. De concurrentie met de grote mengvoederfabrieken is voor een kleine molenaar niet langer vol te houden. De zuster van Frans, Maria, erft bij de erfdeling de molen. Zij vestigt hierin Dancing 'De Meulen'. Later verkopen zij de dancing en het wordt dan Discotheek 'Highstreet'. Op een oersterke eiken balk in de stoere molenkap leest men sedert meer dan een eeuw het oude rijmpje vol levenswijsheid:
' Het molenaarsleven
	Heeft God ons gegeven
	Maar het malen met de nacht
	Heeft de duivel ingebracht!'
Molens sterven staande net als bomen, maar de schalkse molenaarshumor blijft!
IV.9 THEEUWES, Antonius Victor geb. 31.7.1864 Rijen
		overleden 21.2.1945 Rijen
	huwde 14.1.1897 Gilze Rijen met:
	FRIJTERS, Petronella Catharina 	geb.4.3.1874 Rijen
 
	Molenaar op de Zuidmolen in Rijen van 1897-1921
	Molenaar op de maalderij in Rijen 1921-1945
 
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Francisca Helena Maria 	geb. 4.11.1897 Rijen
	2. Johanna Wilhelmina 	geb. 31.12.1898 Rijen
		 overleden 26.2.1899 Rijen
	3. Jacobus Johannes 	geb. 3.4.1901 Rijen
		 overleden 8.3.1925 Rijen
	4. Johanna Maria 	geb. 20.4.1903 Rijen
	5. Wilhelmina Maria 	geb. 4.2.1907 Rijen
Victor, zoals zijn roepnaam is, volgt zijn vader op de Zuidmolen van Rijen op. Vanaf 1905 krijgt hij assistentie van zijn neef Jacobus Frans, zoon van de molenaar van Dongen. Hoe de geschiedenis van de maalderij is afgelopen, is niet helemaal duidelijk. De maalderij ondervindt inderdaad veel concurrentie van de 'Zeldenrust' die op zeer bekwame wijze geleid wordt. Na het overlijden van Jacobus Frans in 1941 wordt de maalderij voortgezet door zijn weduwe onder de naam Wed. J. Theeuwes-Verheijden.

Met dank aan:

De heer Bert Theeuwes, Breda
De heer Chris Theeuwes, Ulicoten
De heer Frans Theeuwes, Rijen
De heer Gerrit Theeuwes, Baarle-Hertog
De heer Henk Theeuwes, Ulicoten
De heer Huub Theeuwes, Rijen
De heer Jan Theeuwes, Turnhout
De heer Pieter Theeuwes, Ulicoten
De heer Tiest Theeuwes, Kasterlee
Mevrouw J. Aarts-Theeuwes, Teteringen
Mevrouw E. de Roij-Theeuwes, Alphen
Mevrouw A. Theeuwes-Tielemans, Ulicoten
Mevrouw M. Theeuwes-Schrauwen, Breda
Mevrouw M. Theeuwes, Hoogstraten
Mevrouw M. van Tilborg-Theeuwes, Baarle-Hertog
 
De heer H. Dirven, Breda
De heer A.E.M. van Esch, Oirschot
De heer J.C. de Vet, Gilze
De heer A.M.C. Zom, Archivaris, Oosterhout

Geraadpleegde bronnen:

Literatuur:

van Bussel, P.W.L.A. Molens in Noord-Brabant. Eindhoven, 1979

Delahaye, A. De akkermolen van Zundert, 
In: Jaarboek 'De Oranjeboom' XIV (1961)
 
Leenders, K.A.H.W., De molens in en om het land van Breda 1, 
In: Jaarboek 'De Oranjeboom' XXIX (1976)

Molenaarsgeslacht Theeuwes 
In: De Molenaar 73 (1970), no.51 p.1596-1597 
(Artikel bevat helaas een hoop onjuistheden!)

Ragas, E. Theeuwes mengvoeders slaat eerste paal voor nieuwe fabriek.
In: Ons Weekblad 18.1.1991

Rehm, G.J., De molen van Teteringen 
In: Jaarboek 'De Oranjeboom' XVII (1964)

van Velthoven, H. Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart
1850-1920. Nijmegen, 1963

de Vet, J.C., Molens en malen in Gilze Rijen. 
Themanummer van 'De Mulder', no.25, januari 1988

Zoetmulder, S. De Brabantse molens. Tilburg, 1974.
 
Jaarboek 1951, Koninklijke Hoogstraatse Oudheidkundige Kring

Jaarboek 1977, Koninklijke Hoogstraatse Oudheidkundige Kring

'Eurocer gelooft in Oostduits avontuur'
In: Nieuwsblad van het Zuiden (Tilburg) van 14.9.1993

Archivalia:

GABN = Gemeentelijk Archief Baarle-Nassau
GABH = Gemeentelijk Archief Baarle-Hertog
GAD = Gemeentelijk Archief Dongen

GABN, Bevolkingsregister 1880-1900
GABN, Bevolkingsregister 1900-1920
GABN, Jaarverslagen van de gemeente Baarle-Nassau 1905-1936
GABH, Bevolkingsregister 1901-1920
GAD, Bevolkingsregisters 1880-1900

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006