Nicole's Genealogie pagina's


Bevolking Baarle-Hertog 1796kaart centrum Baarle-Hertog


Ruim tweehonderd jaar geleden (op 1 januari 1796) werd de provincie Noord-Brabant gesticht. Het was ook het jaar dat onder Franse invloed in Baarle-Hertog de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. Baarle-Hertog bleef behoren tot de provincie Antwerpen en bleef dus gescheiden van de nieuwe provincie Noord-Brabant. Om nu te weten wie er allemaal in Baarle-Hertog woonden, werd een bevolkingsregister aangelegd. Men begon hiermee eind 1795 en in 1796 had men een overzicht van de bevolking van de gemeente Baarle-Hertog. Dat overzicht diende om de Burgerlijke Stand te starten. Het jaar 1796 is niet alleen belangrijk voor Noord-Brabant, maar is ook heel belangrijk voor Baarle-Hertog. We krijgen met het bevolkingsregister een eerste duidelijke indruk van wie waar woonde in Baarle-Hertog en haar kerkdorp Zondereigen. In het jubileumjaar 1996 voor Baarle-Hertog wil ik u de gegevens uit dat bevolkingsregister niet onthouden. Het is voor velen misschien aanleiding om zijn/haar familie eens wat nader uit te zoeken. Kortom in alle aspecten een interessant jaar, dat 1796. De oorspronkelijke volkstelling is vrij summier van opzet. Dankzij mijn genealogisch archief van Baarle heb ik de gegevens kunnen aanvullen met geboorte, huwelijk- en sterfdata. Daarmee is in mijn opinie deze lijst beter bruikbaar geworden voor genealogisch onderzoek.

We beginnen met het Oosteneind en kijken wie daar allemaal woonden. Naast de gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden heb ik de lijst aangevuld met andere gegevens zoals beroepen en andere bekende feiten van de betrokken personen. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van Baarlese families dat ik sinds 1984 heb opgebouwd.
Even opgelet: Als bij de datum geen plaats is vermeld dan is de betrokkene in Baarle geboren of gestorven. Tot 1796 waren de enige registers waarin de dopen, de huwelijken en de overlijdens werden opgetekend de parochieregisters van de Remigiuskerk. Dit was de enige parochiekerk in Baarle en dus kan er niet altijd een onderscheid gemaakt worden tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Dus schrijf ik gewoon Baarle. Ik gebruik een (*) voor doopdatum en een (+) voor de begraafdatum. Voor de volledigheid heb ik ook de kinderen uit de gezinnen genoemd die al vóór 1795 zijn overleden.

Als geïnteresseerden graag weten hoe het nu werkelijk zit met zijn familie kan hij/zij mij altijd raadplegen. Een E-mail met uw vragen is dan voldoende.
Oosteneind

Op het Oosteneind woonden in 1796 de volgende gezinnen met hun eventuele knechten en meiden:

VAN LIER, Arnoldus	*24.02.1743 schoenmaker en stoeldraaier 
huwde 20.05.1771 in Baarle met
WOUTERS, Petronilla	*20.06.1747
Kinderen:
	Maria  	* 09.02.1772 + 21.04.1778
  	Fransciscus	* 08.07.1773
  	Jacoba   	* 19.03.1775
 	Josef   	* 03.04.1777 + 18.03.1793
 	Remigius  	* 18.10.1780
	Jan Peter 	* 17.04.1779 + 21.06.1779
 	Bernard  	* 17.04.1783
 	Francisca 	* 03.09.1784
 	Paula   	* 13.06.1787
HENDRICKX, Anton 		* 04.03.1726 smid
huwde 02.11.1754 met
VAN HOECK, Elisabet 	* 06.05.1726 + 05.08.1768
Kinderen:
   Joanna   	* 11.08.1756
   Catrien   	* 26.02.1759 + 13.10.1759
   Marie Catrien 	* 06.02.1761
   Marie Christien 	* 14.08.1764
Inwonend:
WILLEKENS, Jan Martin geb. in Turnhout, hoefsmid
huwt 07.01.1793 met
HENDRICKX, Marie Christien
Inwonende knecht: Verberne, Peter
VAN EETEN, Jacob  	* 27.05.1729 + 19.10.1768
huwde 25.11.1753 in Alphen met
VAN ESCH, Magdalena 	ex Alphen
Kinderen:
    Jacob  		* 30.07.1764
    Anna Catrien 	* 17.08.1760 spinster

Kastelein

(nu: Alphenseweg en omgeving en niet te verwarren met huidige Kastelein)
Hier woonden toen de navolgende personen:


OOMEN, WILLEM MATHIAS 	* 12.10.1750
huwde 04.06.1780 met
PRINCEN, Franca   	ex Alphen
Kinderen:
    Mathias    	* 20.03.1781
    Nicolas    	* 02.12.1782
    Marie Elisabet 	* 07.10.1786
    Marie Anna   	* 30.04.1789
    Adriana    	* 09.06.1791
    Jan Peter   	* 02.07.1784
VAN REUTH, Jan Bapt. 	* 05.11.1760
huwde 24.08.1795 met
VAN OLMEN, Adriana 
Inwonende knecht: Jansen, Jan Peter
CUYLEN, Arnoldus 		* 02.12.1760
huwde 07.07.1786 met
HERMANS, Marie Elisabeth ex St. Truyen
Kinderen:
	Anna Cornelia 	* 07.04.1787
	Arnold 		* 13.08.1789
	Jan 			* 13.05.1792
JANSEN, Jan Bapt. 	* 20.11.1757 lindenwever
huwde 17.05.1784 met
ELANDS, Joanna 	ex Alphen
Kinderen:
	Joanna Marie 	* 09.02.1785 	+ 12.02.1785
	Petronilla 		* 22.02.1786 	+ 03.03.1786
	Adriana 		* 25.02.1787
	Jan Bapt 		* 09.08.1791
WILLEMSEN, Cornelis 	ex Merksplas
huwde 27.04.1779 met
ADRIAENSEN, Anna Marie	ex Merksplas
VAN HAEREN, Jan weduwnaar ex Tilburg lindenwever
huwde 27.11.1786 met
VAN DER VOORT, Cornelia
Kinderen: 
	Christiaen 	* 12.12.1758
	Adriana 	* 14.01.1790
 
HAVERMANS, Marinus wed. 	* 11.05.1721
huwde in Meerle met
SOMME, Adriana ex Meerle
Kinderen:
	Adriaen 	* 28.12.1758
	Gerard 	* 03.03.1775
	Cornelis 	* 27.03.1778

Oordeel (tegenwoordig Oordeelstraat)

Hier woonden:
VERSTEYN, Frans ex Alphen
huwde 24.10.1774 met
SWOLFS, Petronilla 	* 04.07.1749 	spinster
Kinderen:
	Adriaen 	* 03.09.1775
	Jan 		* 28.11.1776
	Adriana 	* 06.01.1779
	Cornelis 	* 18.02.1781
	Hendrik 	* 28.07.1786
	Anna Elisabet 	* 08.07.1788
OOMEN, Jan Bapt 	* 01.04.1760
huwde 24.02.1794 met
VAN PELT, Maria 	* 08.12.1773 	+ 08.08.1796
Kinderen:
	Marie Catrien 	* 14.03.1795
COOLS, Jan Peter 	* 12.02.1772 Castelré
huwde 30.04.1792 met
VERSCHUUREN, Anna Catrien 	ex Bergeyk
Kinderen:
	Adriaen 	* 20.09.1792
JANSEN, Andries ex Meerle	+ 16.12.1791
huwde 17.01.1775 met
CHRISTIAENSEN, Marie Catrien	* 06.09.1754
Kinderen:
	Joanna Marie	* 09.10.1775
	Clasina   	* 15.02.1777
	Cornelis   	* 10.07.1782
Inwonende knecht: van Hapert, Jan Peter
Inwonende knecht met gezin:
SMEEKENS, Peter 	* 14.07.1741
huwde 30.01.1786 met
VINCKX, Joanna Catrien 	* 02.03.1756
Kinderen:
	Joanna  	* 21.04.1787
	Cornelia 	* 01.05.1790
	Jacomina 	* 07.03.1794
Zijn broer Antoon Jansen woont ook bij hen in.
VAN DER SCHOOT, Peter Jan 	* 11.06.1746
huwde 09.11.1772 met
MARCELIS, Anna Catrien 		* 19.11.1751
	Adriana 	* 29.03.1776
	Marie Catrien	* 27.06.1782
	Jan Peter	* 21.03.1785
	Hendrina	* 27.08.1787
	Cornelis	* 29.03.1792
HOFKENS, Adriaen 	* 17.04.1753 Zondereigen
huwde 12.02.1781 Wortel met
VERSMISSEN, Marie Catrien 	ex Wortel
Kinderen:
	Jan		* 26.03.1782
	Anna Marie	* 02.10.1784
	Elisabet	* 22.04.1787
	Hendrik	* 13.05.1790
	Adriaen	* 11.06.1793
CUYPERS, Jan Peter wed. ex Breda
huwde september 1788 met
VAN DUN, Maria 	* 01.04.1752 Zondereigen
Kinderen:
	Peter  	* 09.09.1777
	Anton		* 13.11.1778
	Jan Bapt	* 29.09.1780
	Adriaen	* 17.01.1783
	Marie Catrien	* 06.05.1785
	Catrien	* 03.09.1793
VAN DEN BROEK, Willem wedn. 	* 20.08.1751
huwde 25.09.1786 met
VAN DUN, Anna Elisabet 	* 02.10.1754
Kinderen:
	Joanna 	* 07.01.1779
	Adriana	* 20.02.1782
	Adriaen	* 01.09.1790
	Cornelis	* 21.05.1795
OOMEN, Michael Anton Willem 	* 12.03.1734
huwde 09.02.1762 met
LENAERTS, Maria Walter 	ex Merksplas
Kinderen:
	Marie Catrien 	* 08.06.1769 
	Anton			* 24.02.1763
VERHEYEN, Adriaen 	* 15.02.1753
huwde 08.07.1793 met
dochter Marie Catrien

CAPELSTRAET

In de Kapelstraat woonden toen de volgende families:
VAN GHERT, Jan  vorster, schoolmeester en koster
huwde met
ZEYLMANS, Petronilla 	ex Capelle
	Joachim 		* 13.02.1763
	Anna Catrien	* Geertruidenberg
Zoon Jan Peter		* 28.12.1751 Geertruidenberg, 
secretaris
huwde 03.06.1780 met
VAN BAEL, Marie Catrien 	+ 12.03.1792
xx VAN DER SCHOOT, Marie Therese 	* 05.12.1766
Kinderen:
	Jan Peter 	* 10.12.1794
TUYTELAERS, Hendrik Cornelis	* 13.05.1742 Ulicoten
huwde 27.03.1786 met
OOMEN, Adriana	* 22.05.1765
Kinderen:
	Adriaen	* 15.07.1787
	Jan Bapt	* 21.08.1790
knecht: Schoenmakers, Peter
meid : de Kort, Adriana
STOOPS, Jan ex Alphen 	+ 03.12.1792
huwde 30.07.1770 met
LAUWRIJSSEN, Cornelia Marie 	ex Chaem spinster
Kinderen:
	Dimpna	* 03.03.1784
	Cornelia	* 01.02.1788
wonen in bij het gezin van:
PEETERS, Adriaen 	ex Chaem
huwde 06.05.1793 met
JANSEN, Cornelia	ex Alphen
OLISLAGERS, Cornelis 	* 11.10 1756
huwde 24.11.1783 met
VAN EETEN, Cornelia 	* 24.12.1756
Kinderen:
	Leonard	* 20.08.1784
	Anna 		* 07.11.1786
	Jan Bapt	* 02.05.1789
	Joanna	* 16.02.1792
knechten: 	Staes, Jan Peter
	  	de Vries, Adriaen
VERHOEVEN, Adriaen Peter		ex Hoogstraten
huwde 18.07.1763 met
CLEIREN, Anna Marie	* 27.02.1731
Kinderen:
	Peter	 	* 08.05.1768
ENGELEN, Peter Gerard 	ex Antwerpen
huwde 14.02.1791 met
CLAESSEN, Adriana 	* 09.02.1769
OOMEN, Jan Jacob 	* 12.03.1753 	+ 16.10.1794
huwde 06.11.1780 met
OOMEN, Anna Elisabet 	* 03.01.1753 spinster
Kinderen:
	Jacoba	* 30.11.1782 Ulicoten
	Anton		* 03.05.1790 Ulicoten
VAN DER SCHOOT, Therese 	* 05.12.1766
	dochter van Arnold en Van Capen, Anna Catrien
meiden: 	Van Beek, Martina	ex Weelde
   	Stoops Joanna

MOLENSTRAAT

De Molenstraat liep in 1796 vanaf de Kapelstraat tot aan de Kleine Tommel. Het gedeelte van de Kerk tot aan de Kapelstraat heette toen Kerkstraat. In de Molenstraat woonden toen:
VAN DE WESTLAKEN, Bernard 	* 07.03.1738
huwde met
VAN DIJK, Marie Helene 		ex Ravels
knecht: 	Bruyninckx, Peter
meid : 	Havermans, Catrien
LUYTEN, Jozef 	ex Weelde
huwde 25.11.1754 met
VAN GOOL, Jacoba	* 24.11.1732
Kinderen:
	Adriaen	* 20.03.1765 
	
VAN HOOYDONCK, Adriaen Frans	* 28.09.1736 wagenmaker
huwde 14.08.1762 met
VAN HOEK, Adriana
Kinderen:
	Cornelis Jan	* 25.09.1763 schoolmeester
LANDT, Hendrik 	ex Anhalt militair
huwde 24.02.1794 met
VINCKX, Helena Adriaen 	* 08.02.1762 spinster
Kinderen:
	Peter		* 11.04.1794
	Adriana 	* 27.06.1795
SOMERS, Ghislain 	* 31.03.1747 kleermaker
huwde met
VOETEN, Joanna	* 23.09.1753
Kinderen: 
	Elisabet	* Gilze
	Herman	* 28.06.1784
	Helene	* 07.04.1794
BORSTEN, Cornelis Jan 	* 07.02.1706 	+ 14.11.1766
huwde 15.11.1734 met
VAN EETEN, Petronilla Michael		* 18.11.1711 + 24.02.1757
Kinderen:
	Helene 	* 22.09.1735
	Cornelia	*
	Frans		* 20.03.1740 lindenwever
MANGELAERS, Peter		ex Roosendaal	+ 28.10.1793
huwde met
VAN SAS, Adriana Maria	* 10.11.1723 	+ 06.09.1769
Kinderen:
	Helene	* 16.09.1749
	Remies	* 10.05.1755 kleermaker
	Peter		* 23.06.1767 kleermaker
STOOPS, Gerard 	* 30.01.1744
huwde 18.11.1776 met
WOUTERS, Anna Maria 	* 12.11.1750
VAN SAS, Adriaen Christiaen 	* 25.04.1719 
huwde 06.07.1750 met
COCKX, Cornelia	* 03.08.1725 	+ 22.07.1791
Kinderen:
	Remies 	* 30.01.1763 lindenwever

GIERLESTRAAT

In de Gierlestraat woonden de volgende families:
VAN HEYST, Anton 	ex Weelde
huwde met
RAEYEN, Marie Catrien
Spinster: 	Huyssen, Petronilla
Meid  : 	Verhaeren, Cornelia
VERMEEREN, Jacob 	* 10.11.1747 lindenwever
huwde 29.09.1777 met
VAN DE WESTLAKEN, Anna Elisabet	* 17.10.1735
Inwonend:
	broer Nicolaas 	* 11.12.1756 lindenwever
	zus  Anna	 	* 07.01.1759
VAN SAS, Christiaen 	* 26.09.1751
huwde 23.02.1784 met
JANSEN, Anna Catrien	* 29.04.1760  spinster
Inwonend:
	vader: JANSSEN, Anton	* 19.07.1736
		 huwde 04.02.1760 met
		 Naaykens, Joanna Maria ex Weelde + 03.09.1788
TAYMANS, Peter Jozef wed. ex Grobbendonk, molder
huwde 27.02.1786 met
VINCKX, Marie Catrien * 20.12.1757 (+) spinster
Inwonend:
	knecht: 	Raeyen, Jan
	meid : 	Kersemans, Cornelia
RIJSBOS, Cornelis 	* 30.01.1729 lindenwever
huwde 21.01.1765 met
NIJSSEN, Joanna		* 25.10.1740
KNIKNIE, Adriaen Frans 	* 27.03.1758  olislager
huwde 11.01.1791 met
VAN DER VOORT, Marie Elisabet		* 18.09.1766
Kinderen:
	Jan Baptist		* 21.10.1791
Inwonend:
	knecht:	Van Oerle, Jan ex Hilvarenbeek
	meiden: 	Wilms, Catrien
	  		v.d.Heyden, Dorothea
JANSSEN, Anton  ex Reusel
Inwonend:
	knecht: 	Van Pelt, Peter
	meiden: 	Lucas, Geertrui
	  		van de Heuvel, Jennemie ex Hooge Miert

TOMMEL

In het gehucht Tommel werd een onderscheid gemaakt tussen Klein Tommel en Groot Tommel.
Klein Tommel was gelegen tussen de huidige Turnhoutseweg en de huidige Tommel. De huidige Tommel werd toen Groot Tommel genoemd. Op de Tommel woonden toen de volgende families:

VAN GILS, Jan Peter 	ex Chaam
huwde met
VAN DEN HEUVEL, Bernardina 	* 31.03.1750 Ulicoten
Inwonend:
	meid: 	Messemaekers, Catrien
VINKX, Adriaen 	* 09.01.1744
huwde 23.04.1770 met
VAN GESTEL, Anna Elisabet 	* 11.09.1739 + 24.02.1795
Kinderen:
	Adriaen	* 13.03.1771
	Cornelia	* 09.01.1776
	Gerard	* 13.11.1783
VAN DER VOORT, Remies 	* 03.07.1749 lindenwever
huwde 24.02.1783 met
VAN OLMEN, Josina		* 20.12.1758
JANSEN, Adriaen Jan 	* 20.06.1748
huwde met
BERVOETS, Joanna Catrien ex Minderhout 
             + 05.10.1794 Minderhout
Inwonend:
	knecht: 	Verheyen, Peter
	meid : 	Van Raek, Catrien ex Hilvarenbeek
VAN MIERT, Jan Baptist	* 05.03.1725 lindenwever
VAN MIERT, Catrien 	* 12.03.1733
Inwonend:
	knecht: 	Jansen, Adriaen
	meid: 	Havermans, Paula
GILLIS Cornelis	wed.	* 28.01.1722
huwde 18.07.1791 met
VLOEMANS, Marie Catrien wed. 	ex Weelde
Inwonend:
	broer van Cornelis: Jan
	knecht: 	Van Camp, Adriaen
	meiden: 	Marcelis Annemie
    		Van Eeten, Anna Elisabet
SEEUWS, Cornelis (+)
huwde 28.10.1766 met
REYNS, Catrien Elisabet		* 19.02.1727
Kinderen:
	Anna Catrien 	* 20.09.1767
Inwonend:
	knecht: 	Casius, Adriaen
DE BEER, Joanna		* Goirle
DE BEER, Adriana Marie 		* 21.11.1734
huwde 27.09.1779 met
VAN DE MANDEN, Jacob
DAMIJSSEN, Hendrik 	* 20.07.1756 Zondereigen
huwde 20.04.1789 met
VERHOEVEN Marie Elisabet 	ex Alphen
GEERTS, Gerard	ex Mol
huwde 03.02.1750 met
CLEIREN, Catrien Cornelis	* 06.08.1719 + 10.11.1792
Kinderen:
	Joanna Marie	* 16.05.1751
	Anna Elisabet	* 28.01.1753
	Marie Catrien	* 10.06.1759
Inwonend:
	knechten: 	Martens, Adriaen
	    	Adriaensen, Jan Baptist
MARTENS, Willem	* 12.07.1740
huwde 15.07.1776 met
JANSEN, Ida		* 14.03.1747
Kinderen:
	Elisabet	* 05.05.1777
	Gerard	* 23.07.1779
	Jan Peter	* 19.01.1782
VAN HEES, Jan 	ex Wuustwezel?? lindenwever
VAN HEES, Cornelis ex Wuustwezel ?? Lindenwever
Inwonend:
	meid: 	Jansen, Joanna
	Spinster: 	Cleiren, Cornelia
VERMEULEN, Jozef Frans 		* 27.01.1761 timmerman
huwde met
ADRIAENSEN, Anna Catrien 	ex Gierle
hebben voordien in Lille gewoond
VAN CEULEN, Sebertus 	* 17.08.1767 Ulicoten lindenwever
huwde 07.05.1792 met
JANSSEN, Adriana		* 22.08.1775
Inwonend:
	spinster: 	Koenen, Paula
DE BEER, Michael 		* 12.02.1743  lindenwever
huwde met
VAN DE PAS, Joanna Jacoba 	ex Weelde/Poppel
VAN HAL, Jan		* 01.06.1716
VAN HAL, Adriaen		* 27.05.1722
BLUEKENS, Jacob		ex Alphen lindenwever
huwde 16.01.1792 met
MEEUWSEN, Anna Catrien	ex Bavel
Kinderen:
	Nicolaas	* Alphen
	Jan Peter	* 27.06.1795
STOOPS, Adriaen Frans	* 15.08.1751
huwde 04.05.1780 met
OOMEN, Anna Elisabet	* 11.07.1749 	+ 03.05.1790
Kinderen:
	Adriana	* 06.08.1780
Inwonend:
	knecht: 	Michielsen, Willem
PEYS, Cornelis ex Riel lindenwever
huwt 21.11.1791 met
RIJSBOS, Paulina 	* 30.10.1766 + 05.11.1794
	Cornelia	* 11.12.1793
VERSCHUEREN, Martin 	ex Wortel
huwde 13.05.1759 met
MICHIELSEN, Maria Cornelia 	* 12.07.1738 + 16.07.1772
Kinderen:
	Adriaen	* 29.09.1762
Inwonend:
	meiden: 	Vinckx, Joanna
	    	Princen, Adriana
WAARNIERS, Maria
Inwonend:
	spinster: 	Aerts, Dympna
PEYS, Peter 	ex Riel lindenwever
huwde 19.10.1772 met
VOETEN, Adriana
VERHEYEN, Gaspar 	ex Merksplas
huwde 03.06.1782 met
VAN HOEK, Adriana		* 05.12.1734
VAN DE BORST, Jacob	* 26.01.1724
huwde 29.06.1751 met
SEEUWS, Marie Catrien 	ex Merksplas

KERK

De Kerkbuurt strekte zich uit van de Kerk tot aan de Kapelstraat tot de huidige Kerkstraat die toen doorliep tot aan Loveren. In de Kerkbuurt woonden de volgende families:
HENDRICKX, Anna Marie 	* 27.08.1735  spinster
REYNS, Nicolaas 	* 10.08.1769 snuyfmaker
Inwonend:
	meid: 	Jansen, Elisabet
MATHIJSSEN, Benedict Hendrik 	ex St. Truiden kleermaker
huwde 26.11.1792 met
KNIKNIE, Dimpna 		ex Alphen
Kinderen:
	Martin	* 23.03.1794
Inwonend:
	knecht: 	Stoops, Jan Baptist
OOMEN, Frans 
huwde met:
VAN DUN, ...... spinster
Kinderen:
	Joanna
VAN LIER, Jozef	* 10.01.1736 bakker
huwde 20.05.1771 met
RIJSBOS, Maria 	* 11.07.1731
Kinderen:
	Franca	* 29.02.1772
Inwonend:
	knecht: 	Willekens, Jan Bapt.
RIJSBERGEN, Jan		* 28.07.1735 timmerman
huwde 13.07.1761 met
WAARDENIER, Maria Joanna		ex Ieperen spinster
VAN OLMEN, Peter 	ex Alphen
huwde .........
???? (+)
Kinderen:
	Elisabet 	* ??
SNOEKX, Jan Peter 	ex Alphen schoenmaker
huwde 02.05.1791 met
VAN LAARHOVEN, Titia Maria	ex Tilburg
Kinderen:
	Hendrina 	* 30.04.1792
	Elisabet	* 07.01.1794
Inwonend:
	knecht: 	Meeusen, Jan Baptist
VAN DER SCHOOT, Jozef	* 20.06.1742 + 23.23.1796
huwde 15.05.1768 met
CABLE, Maria 	* 01.03.1737
DE MEY, Frans ex Kessel Onderwijzer en organist + 
huwde met
KONING, Catharina Florent ex Turnhout spinster
Inwonend:
	naaister: 	Van Poppel, Helena
SMITTEN, Cornelis 	* 17.10.1739
huwde 19.06.1787 met
VAN BEEK, Maria Peter ex Alphen
WEEMERS, Cornelis Jan 	* 22.11.1766
huwde 30.04.1792 met
KNIKNIE, Maria Cornelia	 	* 02.03.1765
Inwonend:
	meid: ....., Maria
CLEIREN, Hendrik 		* 09.10.1691 	+ 27.04.1730
huwde 23.01.1721 met
BRUYNINCKX, Gasparina Adriaan
Kinderen:
	Adriana	* 29.03.1725
	Annemie	* 09.12.1729
BRUYNINCKX, Gasparina Adriaan 
huwde 1732 met: 
DE BIE, August 
Kinderen:
	Jacob		* 24.03.1737
MAILLI, Peter Sebastiaan ex Brussel Ontvanger in Baarle
Kinderen:
	Theresia	* ??
	Henrica	* ??
	Joanna	* ??
Inwonend:
Zijn zuster Isabella Mailli
KNIKNIE, Herman	* 20.10.1747  Bakker
huwde in Turnhout met
PRINCEN, Joanna	ex Turnhout
Kinderen:
	Dympna	* 25.01.1779
VAN DIJCK, Jan Bapt. ex Ravels  metselaar
huwde 25.06.1770 met
VAN EETEN, Joanna Maria
Inwonend:
	naaister: 	Verhoeven, Annemie
DE LA CROIX, C. ex Ieper  Franse schoolmeester
Inwonend:
	meid: 	Wouters, Maria
WILLEBRORTS, Hendrik 	ex Poppel  kleermaker
huwde 01.10.1743 met
SPRENKELS, Barbara 	+ 09.03.1774
Inwonend: Havermans, Maria

KERKSTRAAT

De Kerkstraat is te vergelijken met de huidige Kerkstraat, maar ook het eerste deel van de huidige Molenstraat tot aan de Kapelstraat heette toen ook Kerkstraat. De Kerkstraat ging over in de Katerstraat die doorliep tot aan Loveren, daar waar nu het Burgemeester van Gilsestraatje is. In die Kerkstraat woonden de volgende families:
VAN CAMPEN, Maria  bakker
Inwonend: 	Wijsmans, Jacob ex Aerschot
MICHIELSEN, Jan 	ex Westwezel  Chirurgijn
huwde 16.08.1791 met
GEERTS, Marie Catrien * 10.06.1759 winkelierster
Kinderen:
	Marie Catrien	* 15.04.1792
	Gerard	 	* 27.03.1794
Inwonend:
	meid: 	Van de Heiningen, Maria
VAN DER VOORT, Gerard 	ex Weelde
huwde 23.09.1793 met
PELKMANS, Elisabet  	* 16.12.1773
Inwonend:
	knecht: 	Pelkmans, Adriaen
	meid : 	Weyns, Willemien
KLEIREN, Peter 
huwde 02.07.1773 Ned. Herv.
SMEEKENS, Gerardina
Inwonend:
	Zijn broer Cornelis Kleiren woont bij hem
CHRISTIAENSEN, Hendrik 	 	* 04.11.1713  raeymaker
huwde 18.02.1743 met
VERHEYEN, Marie Catrien 	* 30.11.1717
Kinderen:
	Cornelis	* 23.03.1746
	Mathijs	* 25.08.1749
	Peternel 	* 18.02.1759
VAN LIER, Jan Adriaan 	* 03.02.1708 	+ 24.12.1794
huwde 14.11.1729 met
THIJSSEN, Franca Wouters 	ex Etten
Kinderen:
	Anna Catrien	* 03.07.1741
	Joanna Marie	* 15.08.1745
	Zoon Jan 		* 15.01.1739
	huwde 18.10.1779 met
	Wouters, Paula 	* 15.10.1759 	+ 17.07.1782

STOOPS, Cornelis 	* 16.03.1731
huwde 26.09.1764 met
VERHAEREN, Catrien* 15.09.1723
TIELEMANS, Theodoor  ex Weelde + 05.02.1776
gehuwd met
LAURIJSSEN, Joanna Marie 	ex Hoogstraten, spinster
Kinderen:
	Willem	* 30.07.1760 schoenmaker
VAN DIJK, Jan 	ex Teteringen, pastoor
VAN MIERT, Anton	onderpastoor
VAN GILS, Anna Catrien 	ex Ginneken, non
SPRENKELS, Cornelia 	ex Oosterhout, meid
KOERAET, Hubert 	ex Gils, knecht
VAN DER SCHOOT, Jan Peter 	* 25.05.1760
Inwonend:
	knecht: 	De Jonge, Cornelis 	ex Alphen
	meiden: 	Janssen, Cornelia
    		Casius, Anna
DINGEMANS, Jan 	* 19.03.1705 brouwer
huwde 05.02.1747 met
VAN ISHOVEN, Isabella Cornelis 	ex Zondereigen
Inwonend:
	meid: 	Kleiren, Helena
VERBUNT, Antoon	ex Tiburg, priester
Inwonend:
	meid: 	Fransen, Elisabet
VAN GILSE, Jan Peter	* 05.12.1743 burgemeester
huwde 15.05.1780 met
DINGEMANS, Luci Catrien		* 04.08.1748 Ulicoten
Kinderen:
	Jan Peter	* 21.06.1781
	Jacob Hendrik 	* 02.03.1783
	Marie Catrien 	* 25.06.1786
	Joanna Marie 	* 23.05.1789
	Lucie	    	* 23.05.1789
Inwonend:
	meiden: 	Van Laarhoven, Elisabet
	   		Snoeckx, Adriana ex Alphen
VERHEYEN, Jan 	ex Merksplas
gehuwd met
HAVERMANS, Marie Catrien		+ 18.04.1795
Inwonend:
	voorzoon: 	Tielemans, Cornelis
	meid: 	Luyten, Catrien
VAN TILBORG, Jan 		ex Alphen
gehuwd met:
SWAENEN, Adriana Cornelis 	ex Beerse
Kinderen:
	Cornelis	* ??
	Peter		* ??
Inwonend:
	meid: 	Van Beek, Maria
WIJNS, Peter 	ex Meerle, schoenmaker
huwde met
VERHOEVEN, Joanna Marie	 	* 14.01.1761
VAN BOMMEL, Jozef 	ex Breda, looyer + 23.12.1779
huwde 04.11.1760 met
VAN LIER, Jacoba Jan 	* 08.07.1733
Kinderen:
	Jan Peter	* 27.04.1770
Inwonend:
	knecht: 	Sietelaars, Marcel ex Moergestel
PLUYM, Willem Peter 	ex Rijkevorsel + 28.03.1795
huwde 12.07.1777 met
SWAENEN, Catrien		* 31.12.1750 spinster
Kinderen:
	Willem	* 06.05.1784
Inwonend:
	knecht: 	Somme, Adriaen ex Merksplas
	meiden: 	Damen, Anna ex Merksplas
			Van Rijsbergen, Anna
REMEYSSEN, Peter Paul		* 27.11.1751 Zondereigen
huwde 03.06.1776 met
ROELOFS, Anna Cornelia 		* 06.01.1749
BOGAARDS, Jan Bapt	* 22.08.1753 zeeldraaier
huwde met
VAN DE BERG, Joanna	ex Zwol
VAN DE KERKHOF, Gerard 	ex Ginneken, koopman
huwde 03.02.1776 Ned.Herv.
BAKX, Cornelia Peternel 	ex Weelde + 06.05.1795
Inwonend:
	meid: 	Stoops, Adriana
CASTELIJNS, Jan	ex Hulsel
huwde 27.04.1772 met
HAVERMANS, Peternel	+ 11.02.1795
BOGAARTS, Adriaen	 	* 23.02.1733
huwde met
GOYAARDS, Margo 	ex Breda
Kinderen:
	Hendrik 	* 10.03.1766
	An Catrien	* 28.04.1778
SMITS, Hubert	ex Tilburg, lakenwever
huwde 21.01.1793 met
KUYLEN, Adriana
Inwonend:
	Moeder van Hubert, Meyers, Cornelia
	Smits, Peter
	Oomen, Cornelia
VAN DE VEN, Cornelius ex Tilburg
VERHOEVEN, Jan Bapt 	* 12.02.1764
huwde 04.11.1793 met
JANSEN, Peternel
STOOPS, Jan		* 08.11.1729
huwde 30.10.1780 met
SOMME, Adriana	ex Weelde
PEYS, Sebastiaan	ex Ginneken
Inwonend:
	meid: 	Geerts, Adriana
SOMME, Cornelis Jan 	ex Merksplas
Inwonend:
	Govaerts, Elisabet 	ex Merksplas

LOVEREN

Het Belgisch grondgebied op Loveren is niet zo gek groot, dus wonen hier ook maar een paar families:
MARTENS, Mathijs 	* 07.07.1754 kleermaker
huwde met
COOLS, Albertina 	ex Hulsel
Inwonend:
	knecht: 	Van Keulen, Jozef
CLESSEN, Lenart	ex Poppel
huwde met
SCHRIECKEN, Catrien

HOOGBROEK

De naam doet het eigenlijk al een beetje vermoeden, hier hebben we te maken met de Hoogbraak. De tegenwoordige Hoogbraak onder Baarle-Hertog beslaat nog steeds hetzelfde gebied als 200 jaar geleden. Onder Baarle-Nassau kent het gebied tegenwoordig twee namen, t.w. Hoogbraak en Nonnenkuil. Er woonden de volgende families:
CABLEE, Adriaen Hubert	* 02.10.1731 + 17.11.1783
huwde 16.02.1767 met
VAN ESCH, Joanna Peter	* 11.04.1732
Kinderen:
	Hubert	* 06.01.1769
	huwde 23.04.1791 met
	Van Reuth, Joanna		* 08.11.1769
Inwonend:
	Broer van Joanna, Cornelis Van Esch is knecht bij hen.
VAN DEN AVOIRT, Adriaen Michael	* 15.04.1757
huwde 30.05.1785 met
TEUTELAERS, Elisabet Adriaen		* 06.02.1758 Ulicoten
Kinderen:
	Adriaen	* 17.02.1786
	Jan		* 18.01.1789
	Hendrik	* 06.11.1792
SMITS, Jan 	ex Tilburg, lakenwever
huwde 16.04.1792 met
VERA, Maria		ex Middelbeers
Inwonend:
	knecht: 	Mooren, Thijs 
	meid: 	Schricx, Joanna
	droogscheerder: 	Tabbers, Jan ex Tilburg
	Klockmaker: 	Passers, Peter ex Tilburg
DE JONG, Peter 	ex Gilze, droogscheerder
huwde met
KLEYS, Maria Jacoba 	ex Lier


Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006