Alles over de Baarlese enclaves


Deze pagina's bij Scarlet worden niet meer geactualiseerd. De pagina's van Baarle Digitaal vindt u op www.baarledigitaal.be of www.baarledigitaal.nl !!!de Belgische enclaves in Baarle-centrum

Een enclaveverhaal

Op deze pagina's een rondleiding door enclaveland. Niet alleen Baarle kent enclaves. In Europa zijn er verschillende bekend en door allerlei politieke verschuivingen binnen Europa zijn er meerdere nieuwe enclaves bijgekomen. Ook de situatie in de voormalige Sovjet Republiek heeft inmiddels geleid tot het ontstaan van nieuwe enclaves.

De Baarlese enclaves zijn het restant van het feodale tijdperk. Het tijdperk waarin Landsheren het gebied onderling verdeelden en waarbij her en der gebieden kwamen te liggen behorende aan een landsheer. Europa werd zo een lappen deken van allerlei staatjes, vorstendommen, graafschappen en hertogdommen.

In de loop der tijd is veel van die lappen deken verdwenen. Alleen in Baarle is de lappen deken uit het feodale tijdperk blijven voortbestaan, ondanks de vele pogingen die zijn gedaan om ook hier tot een normalisatie van de situatie te komen.

De Baarlese enclaves bestaan dan ook uit totaal 30 stukjes land verdeeld over Nederland en BelgiŽ. BelgiŽ heeft 22 enclaves en Nederland 8. De Belgische enclaves liggen binnen het Nederlandse grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau. Nederland kent 7 subenclaves die gelegen zijn binnen de Belgische enclaves en 1 exclave in BelgiŽ.
Op deze pagina's proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over enclaves in het algemeen en over de enclaves van Baarle in het bijzonder.Over Ons | Site Map | |

Last updated 21.6.2007