Jeugdwerking

1. Charter Integriteit

Charter Integriteit

2. Gedragscodes

Gedragscodes

3. Karatecodes

Karatecodes

4. JeugdInitiatieven

Schoolsport

5. Lidgelden jeugd

Lidgelden jeugd

UIT PAS Dender

I

inschrijvingsformulier

6. Integriteitslabel

CLUB-API (Aanspreek Persoon Integriteit)

De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Taakomschrijving
1. Aanspreekpunt en eerste opvang
2. Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
3. Preventie en ondersteuning clubbestuur

Wie is de CLUB-API?
François Demesmaeker (APIdainippon@gmail.com)

Meer info of vragen?
• Contacteer jouw Federatie-API :API
• Contacteer Centrum Ethiek in de Sport: info@ethischsporten.be
• Info seksueel grensoverschrijdend gedrag: www.sportmetgrenzen.be
• Info over andere ethische thema’s: www.ethischsporten.be

Attest API

Aanspreekpersoon Integriteit / Sport met grenzen

7. Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan

8. Vrijwilligers

Aanwerving vrijwilligers Dai Nippon

Gelieve contact op te nemen met François of Michel Demesmaeker.

9. Aktiviteitenkalender jeugd

Kalender trainingen aug tot dec 2021

Kalender trainingen 2022

10. Trainingsinformatie

trainingsinformatie

VTS Jeugdlesgever

11. Nieuw Logo en Naam VKF

Nieuwe naam KARATE VLAANDEREN

12. NIEUWSBRIEF KARATE VLAANDEREN

Nieuwsbrief

13. Noodteam

Noodteam