Welkom op onze website

Internet is een medium dat niet meer weg te denken is. Als ex-wereldscheidsrechter en 9de DAN (François Demesmaeker) is het ook gemakkelijk om contacten te hebben op regelmatige basis met andere landen teneinde Up to Date te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Karate in het algemeen. Als clubverantwoordelijke vind ik het ook zeer praktisch dat wij deze weg kunnen gebruiken om Karate te promoten en ook de geïnteresseerden laten zien dat alle mogelijke bronnen aangesproken worden om dat te verwezenlijken. Karateclub "DAI NIPPON" opgericht in 1975 stelt alles in het werk om 2024 in te gaan als club waar de traditie en respect hoogtij vieren en gebruikt de moderne communicatiemiddelen om dit te verkondigen.

François DEMESMAEKER

CLUB-API (Aanspreek Punt Integriteit)

De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Taakomschrijving
1. Aanspreekpunt en eerste opvang
2. Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
3. Preventie en ondersteuning clubbestuur

Wie is de CLUB-API?
François Demesmaeker (APIdainippon@gmail.com)

Meer info of vragen?
• Contacteer jouw Federatie-API :API
• Contacteer Centrum Ethiek in de Sport: info@ethischsporten.be
• Info seksueel grensoverschrijdend gedrag: www.sportmetgrenzen.be
• Info over andere ethische thema’s: www.ethischsporten.be

NIEUWSBRIEF KARATE VLAANDEREN

Nieuwsbrief

 

AGENDA / CLUBEXAMENS

CLUBEXAMEN

-

GEEN TRAINING

--

 

 

 

 

VKF nieuwsbrief
CONTACTGEGEVENS

Karate.Dai.Nippon@Scarlet.be

Dhr. François Demesmaeker

0486 / 75.11.29

 

 

Gediplomeerde VTS-lesgevers

François Demesmaeker (9e Dan) Trainer A + Jeugdsportcoördinator + Sporttakoverschrijdende module: Begeleiden van sportende senioren
Michel Demesmaeker (5e Dan) Trainer A + Jeugdsportcoördinator + Sporttakoverschrijdende module: Begeleiden van sportende senioren + G-Module
Johan Abiels (2e Dan) Initiator
Bram Staelens (1e kyu) Initiator
Morgane Van Calck (2e Dan) Initiator
Thijs Van Den Brande (1e Dan) Initiator
Cedrice Nzamuye (1e Dan) Clubtrainer
Arrondo Emilia Alfaro (1e Dan) Clubtrainer